Eljárás : 2014/2723(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0076/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0076/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 131kWORD 66k
15.7.2014
PE536.978v01-00
 
B8-0076/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Izrael és Palesztina közötti erőszak fokozódásáról (2014/2723(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Izrael és Palesztina közötti erőszak fokozódásáról (2014/2723(RSP))  
B8‑0076/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–       tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949. évi negyedik genfi egyezményre,

–       tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 194. (1948) számú határozatára és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242. (1967), 252. (1968), 338. (1972), 476. (1980), 478. (1980) és 1860. (2009) számú határozataira,

–       tekintettel a Nemzetközi Bíróság 2004. július 9-i tanácsadói véleményére a megszállt palesztin területeken lévő fal megépítésének jogi következményeiről,

–       tekintettel a Tanácsnak a közel-keleti békefolyamatról szóló 2013. december 16-i, 2012. május 14-i, 2011. május 23-i és július 18-i, és 2009. december 8-i következtetéseire,

–       tekintettel az EU misszióvezetőinek Kelet-Jeruzsálemről szóló 2012. januári és „C. övezet és a palesztin államépítés” című 2011. júliusi jelentéseire, valamint az EU misszióvezetőinek a telepesek által elkövetett erőszakos cselekményekről szóló 2011. áprilisi jelentésére és az EU misszióvezetőinek a telepesek által elkövetett erőszakos cselekményekről szóló 2012. februári csatolt feljegyzésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2014. július 7-én Izrael megindította Gáza ellen az „Erős szikla” fedőnevű hadműveletet; mivel mostanáig több mint 180 palesztin – köztük legalább 30 gyermek – vesztett életét (az ENSZ becslései szerint az áldozatok 77%-a civil volt), és több mint 1250 személy szenvedett sérüléseket; mivel 17 000 ember keresett menedéket az UNWRA táboraiban a lakosság Beit Lahiából és Attarából való kivonulását követően, miután Izrael figyelmeztette a polgári lakosságot, hogy hagyja el Gáza északi részét, mivel a területet intenzív bombázás alá vonja; mivel több mint 1300 épületet, köztük lakóházakat, kórházakat és iskolákat ért találat a levegőből és a tengerről indított rakéta- és bombatámadásban; mivel e hadműveletekben drónok bevetésére is sor került;

B.     mivel az Arab Liga 2014. július 14-én Kairóban tartott miniszteri ülésén Egyiptom tűzszünet elrendelését kérte 2014. július 15. 6.30 órai kezdettel; mivel az ENSZ főtitkára korábban sürgette Izraelt, hogy álljon el a szárazföldi offenzívára vonatkozó tervétől; mivel a palesztin hatóságok eljárást kezdeményeztek Izraellel szemben a Nemzetközi Bíróságon;

C.     mivel ez a harmadik hasonló katonai agresszió Gáza ellen a 2008–2009-es „Öntött ólom” és a 2012. novemberi „Védelem pillére” hadműveletek óta, melyek során csaknem 3000 palesztin lelte halálát, több százan megsebesültek, és a települések nagy része romba dőlt, humanitárius katasztrófát előidézve;

D.     mivel Izrael fokozta a feszültséget, különösen három izraeli fiatal elrablása és meggyilkolása után, amely a megszállt Ciszjordániában történt, Hebron mellett 2014. június közepén; mivel a Gáza elleni agresszió okaként már nem erre hivatkoznak, hanem inkább az Izrael elleni rakétatámadásokra, melyekre az eltűnt fiatalok utáni kutatás során Ciszjordániában Izraeliek által elkövetett erőszakcselekményekre válaszul került sor; mivel látszólag megtorlásképpen Kelet-Jeruzsálemben elraboltak, megkínoztak, majd élve elégettek egy palesztin tinédzsert; mivel ugyanebben az időszakban több száz palesztint tartóztattak le, több száz házban tartottak razziát, és több házat le is romboltak;

E.     mivel izraeli becslések szerint Gázából 1000 rakétát lőttek ki, melyek többségét az izraeli „Vaskupola” rakétavédelmi rendszer a levegőben megsemmisítette, így csak minimális anyagi kárt okoztak;

F.     mivel ezek az események annak bejelentését követően történtek, hogy a palesztin pártok egységkormányt hoznak létre, amely áthidalja a 2007 óta meglévő szakadást; mivel ez az Egyesül Államok által vezetett múlt évi béketárgyalásokon szabott feltételek egyike volt; mivel ezt a bejelentést az izraeli miniszterelnök szenvedélyes nyilatkozatban elítélte; mivel Izrael az előző tűzszüneti megállapodást sem tartotta tiszteletben;

G.     mivel a béketárgyalások egy éve megkezdett legutóbbi köre semmilyen eredményt nem hozott;

H.     mivel a Külügyek Tanácsa 2013. december 16-i ülésén többek között az alábbi megállapítások születtek: „Az EU figyelmeztetni kíván minden olyan tevékenység veszélyére, amely alááshatja a tárgyalások sikerét. Ebben a tekintetben elítéli a telepek Izrael által történő folyamatos bővítését, ami ellenkezik a nemzetközi joggal és akadályozza a béke megteremtését. A Tanács továbbá súlyos aggodalmának ad hangot a gyűlöletkeltés, a megszállt területeken előforduló erőszakos cselekmények, a házrombolások, valamint a gázai humanitárius helyzet romlása miatt. Az EU komoly aggodalmát fejezi ki azok miatt a cselekmények miatt, amelyek aláássák a szent helyek – köztük Jeruzsálem – status quo-ját. Az Európai Unió továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását és annak messzebbre ható következményeit, és ezeknek megfelelően fog reagálni.”;

I.      mivel 2013. július 19-én az EU kiadta „az EU által finanszírozott vissza nem térítendő támogatások, pénzdíjak és pénzügyi eszközök vonatkozásában az izraeli szervezetek és azoknak az Izrael által 1967 júniusa óta elfoglalt területeken folytatott tevékenységének 2014. évtől kezdődő támogathatóságáról szóló iránymutatást” (2013/C 205/05);

J.      mivel Izrael továbbra is figyelmen kívül hagyja a Nemzetközi Bíróság 2004. július 9-i, a megszállt palesztin területeken lévő fal megépítésének jogi következményeiről szóló tanácsadói véleményét;

1.      határozottan elítéli Izrael Gáza ellen végrehajtott katonai agresszióját, és követeli annak azonnali beszüntetését;

2.      követeli az Izraelt célzó rakétatámadások megszüntetését;

3.      részvétét fejezi ki a több száz palesztin áldozat családjainak, valamint a három meggyilkolt izraeli fiatal családjainak;

4.      támogatja az azonnali, tartós és teljes mértékben tiszteletben tartott tűzszünetről szóló megállapodás elérésére irányuló erőfeszítéseket, mely tűzszünetet a nemzetközi közösség által létrehozott – és egy ENSZ békefenntartó missziót magában foglaló – mechanizmusnak, továbbá az ostrom befejezésének kellene szavatolnia; hisz abban, hogy ez véget vethet a 2007 óta a Gázai övezetben rekedt palesztin lakosságot sújtó vérontásnak és szenvedésnek; követeli Gáza ostromának haladéktalan befejezését, és a humanitárius segítséghez való hozzáférés azonnali biztosítását, különös tekintettel a sürgős orvosi segítségnyújtásra

5.      elítéli az Izrael által a palesztin néppel kapcsolatban folytatott kollektív büntetés politikáját, és felszólít annak a büntetlenségnek a megszüntetésére, melyet Izrael annak ellenére élvez, hogy folyamatosan és súlyosan sérti a nemzetközi és a humanitárius jogot, az ENSZ alapokmányát, valamint Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát;

6.      ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja egy Kelet-Jeruzsálem fővárossal az 1967-es határok mentén létrehozott életképes, független, területileg összefüggő Palesztin Állam elismerését, amely békében él Izrael mellett;

7.      kéri valamennyi uniós tagállam kormányát, hogy hajtsa végre a 2013. július 19-i iránymutatásokat; felszólít a megszállt palesztin területeken létrehozott illegális izraeli telepeken gyártott valamennyi izraeli termék EU-ba való behozatalának betiltására;

8.      úgy véli, megérett az idő arra, hogy az EU végrehajtsa az EU–Izrael Társulási Megállapodás 2. cikkét, vagyis befagyassza a megállapodást mindaddig, amíg Izrael sérti az emberi jogokat;

9.      határozottan támogatja az egység megteremtésére irányuló palesztin törekvéseket;

10.    támogatásáról biztosítja azokat az izraeli politikai pártokat, mozgalmakat és magánszemélyeket, amelyek/akik síkra szállnak az izraeli agresszióval szemben, és békés megoldást sürgetnek; különösen aggasztónak tartja a szólásszabadság izraeli korlátozását; megjegyzi, hogy 2014. július 12. estéjén Tel-Avivban a jelenlegi katonai műveletek elleni tiltakozásképp tartott békemenetet támadás érte, mely során egy személy kórházi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett, az izraeli rendőrség azonban mindezt tétlenül nézte, és senkit nem vett őrizetbe;

11.    támogatja Mahmúd Abbász palesztin elnök azon kérését, hogy Palesztina kerüljön nemzetközi védelem alá;

12.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Jogalkotó Tanácsnak, az izraeli kormánynak és a Knesszetnek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat