Procedură : 2014/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0076/2014

Texte depuse :

B8-0076/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 68k
15.7.2014
PE536.978v01-00
 
B8-0076/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina  (2014/2723(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Martina Michels în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP))  
B8‑0076/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război din 1949,

–       având în vedere rezoluția Adunării Generale a ONU 194 (1948) și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) și 1860 (2009),

–       având în vedere avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curții Internaționale de Justiție (CJI) intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate”,

–       având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 16 decembrie 2013, 14 mai 2012, 23 mai și 18 iulie 2011 și 8 decembrie 2009,

–       având în vedere raportul din ianuarie 2012 al șefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est, raportul din iulie 2011 al șefilor de misiune ai UE întitulat „Zona C și construirea statului palestinian" și raportul din aprilie 2011 al șefilor de misiune ai UE referitor la cazurile de violență din partea coloniștilor, precum și nota însoțitoare din februarie 2012 a șefilor de misiune ai UE referitoare la cazurile de violență din partea coloniștilor,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 7 iulie 2014, Israelul a lansat o agresiune militară împotriva Fâșiei Gaza, denumită „Marginea de protecție” (Protective Edge); întrucât, până în prezent, peste 180 de palestinieni, printre care cel puțin 30 de copii, au fost uciși (potrivit estimărilor ONU, 77 % dintre victime au fost înregistrate în rândul civililor) și peste 1 250 au fost răniți; întrucât 17 000 de persoane au încercat să se refugieze în instalațiile UNRWA în urma exodului de la Beit Lahia și Attara, după ce Israelul a avertizat civilii să evacueze nordul Gazei înaintea unei campanii de bombardamente la scară largă; întrucât peste 1 300 de clădiri, inclusiv locuințe, spitale și școli, au fost atinse de rachetele și bombele lansate de Israel atât cu ajutorul aviației, cât și al marinei; întrucât în cadrul acestor operații militare au fost utilizate drone;

B.     întrucât, în urma unei reuniuni la nivel de miniștri a Ligii Arabe, desfășurată la Cairo, la 14 iulie 2014, Egiptul a solicitat încetarea focului cu începere de la data de 15 iulie 2014, la ora 6.30; întrucât, anterior, Secretarul General al ONU a îndemnat Israelul să renunțe la planurile vizând lansarea unei ofensive terestre; întrucât autoritățile palestiniene au inițiat o procedură judiciară împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție;

C.     întrucât aceasta este a treia agresiune militară similară lansată împotriva Fâșiei Gaza, fiind precedată de operațiunile „Cast Lead” din 2008-2009 și „” din noiembrie 2012, care s-au soldat cu circa 3 000 de victime și sute de răniți în rândul palestinienilor și au cauzat imense pagube materiale și au provocat o catastrofă umanitară;

D.     întrucât Israelul a provocat escaladarea tensiunilor, mai ales după răpirea și uciderea (la mijlocul lunii iunie 2014) a trei tineri israelieni în apropiere de Hebron, pe teritoriile din Cisiordania aflate sub ocupație; întrucât nu atât acest eveniment este invocat drept cauza agresiunii împotriva Fâșiei Gaza, cât mai degrabă atacurile cu rachete lansate împotriva Israelului cu titlu de represalii față de actele de violență israeliene din Cisiordania, în timp ce continuau operațiunile de căutare a celor trei tineri; întrucât un adolescent palestinian din Ierusalimul de Est a fost răpit, torturat și ars de viu, fiind vorba, aparent, despre un act de răzbunare; întrucât, în aceeași perioadă, sute de palestinieni au fost arestați, sute de locuințe au fost ținta raidurilor și mai multe case au fost demolate;

E.     întrucât, potrivit estimărilor israeliene, 1 000 de rachete au fost lansate din Gaza, iar cea mai mare parte au fost interceptate de sistemul israelian antirachetă „Domul de fier” (Iron Dome), provocând doar pagube materiale minime;

F.     întrucât aceste evenimente au avut loc după de a fost anunțat acordul încheiat de partidele palestiniene cu scopul de a forma un guvern de unitate care să depășească dezbinarea existentă din 2007; întrucât aceasta a fost una dintre condițiile stabilite la negocierile de pace desfășurate sub egida SUA pe parcursul anului trecut; întrucât prim-ministrul israelian a reacționat vehement la acest anunț, denunțându-l; întrucât Israelul nu a respectat acordul anterior de încetare a focului;

G.     întrucât ultima rundă a negocierilor pentru pace, care a început în urmă cu un an, nu a fost încununată de succes;

H.     întrucât reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE din 16 decembrie 2013 s-a încheiat, printre altele, cu adoptarea următoarei declarații: „UE avertizează împotriva acțiunilor care subminează negocierile. În această privință, UE deplânge continuarea de către Israel a extinderii coloniilor, care sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol în calea păcii. Consiliul își exprimă, de asemenea, preocuparea serioasă față de incitări, incidentele de violență în teritoriile ocupate, demolările de locuințe și deteriorarea situației umanitare în Gaza. UE își exprimă preocuparea serioasă cu privire la acțiunile care subminează statutul actual al locurilor sfinte, inclusiv în Ierusalim. Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape situația și implicațiile mai largi ale acesteia și va acționa în consecință. ”;

I.      întrucât, la 19 iulie 2013, UE a emis „Orientările privind eligibilitatea entităților israeliene și a activităților acestora în teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967 pentru subvenții, premii și instrumente financiare finanțate de UE începând cu anul 2014” (2013/C 205/05);

J.      întrucât Israelul ignoră în continuare avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curții Internaționale de Justiție intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate”,

1.      condamnă cu fermitate agresiunea militară lansată de Israel împotriva Fâșiei Gaza și solicită imperativ să se pună capăt imediat acestei agresiuni;

2.      solicită încetarea atacurilor cu rachete împotriva Israelului;

3.      transmite condoleanțe familiilor sutelor de victime palestiniene, precum și familiilor celor trei tineri israelieni;

4.      sprijină eforturile depuse în vederea ajungerii la un acord de încetare a focului imediat, durabil și pe deplin respectat, care ar trebui să fie garantat printr-un mecanism ce ar urma să fie stabilit de comunitatea internațională și care să includă o misiune de menținere a păcii sub egida ONU și sfârșitul asediului; consideră că acordul menționat mai sus ar trebui să pună capăt masacrelor și suferinței îndurate de populația palestiniană izolată ca într-o enclavă în Fâșia Gaza din 2007; solicită imperativ să se pună capăt imediat asediului Fâșiei Gaza și să se acorde neîntârziat acces la ajutorul umanitar, în special pentru a se răspunde nevoilor medicale urgente;

5.      condamnă politica de sancțiuni colective aplicată de Israel împotriva poporului palestinian și solicită să se pună capăt impunității Israelului în ceea ce privește încălcările grave și continue ale dreptului internațional și umanitar, ale Cartei ONU și ale Declarației universale a drepturilor omului;

6.      își reiterează sprijinul față de recunoașterea unui stat palestinian viabil, independent și limitrof, cu capitala la Ierusalimul de Est, în frontierele din 1967, care să conviețuiască într-un climat de pace cu Israelul;

7.      invită guvernele tuturor statelor membre ale UE să pună în aplicare orientările din 19 iulie 2013; solicită interzicerea importului în UE al tuturor produselor israeliene fabricate în coloniile israeliene ilegale din teritoriile palestiniene ocupate;

8.      consideră drept imperativă punerea în aplicare de către UE a articolului 2 din Acordul de asociere dintre UE și Israel, prin înghețarea acordului, atât timp cât Israelul continuă să încalce drepturile omului;

9.      sprijină ferm eforturile palestiniene depuse în favoarea unității;

10.    își exprimă sprijinul și față de mișcările și partidele politice israeliene și de cetățenii israelieni care își exprimă opoziția față de agresiunea israeliană și pledează pentru o soluție pașnică; se declară deosebit de îngrijorat de deteriorarea libertății de exprimare în Israel; constată că, în seara zilei de 12 iulie 2014, o manifestație organizată la Tel-Aviv în sprijinul păcii și împotriva actualei operațiuni militare a fost ținta unor atacuri, în urma cărora o singură persoană a fost rănită și spitalizată, fără ca poliția israeliană să intervină sau să efectueze arestări;

11.    sprijină solicitarea formulată de președintele palestinian Mahmud de a pune Palestina sub protecție internațională;

12.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernului israelian și Knessetului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate