Процедура : 2014/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0077/2014

Внесени текстове :

B8-0077/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 137kWORD 60k
15.7.2014
PE536.979v01-00
 
B8-0077/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP))


Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP))  
B8‑0077/2014

Европейският парламент,

–         като взе предвид статията във вестник „The Independent“, озаглавена „Israel-Gaza conflict: Israeli air strike destroys home for the disabled killing two women residents“ („Конфликтът между Израел и Газа: израелско въздушно нападение разрушава дом за хора с увреждания и убива две жени“);

–         като взе предвид доклада на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток относно положението в Газа от 14 юли 2014 г.,

–         като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар относно положението между Израел и Газа, направено в Ню Йорк на 13 юли 2014 г.,

–         като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–         като взе предвид Четвъртата женевска конвенция за защита на цивилните лица по време на война от 1949 г.,

–         като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права от 1966 г.,

–         като взе предвид Споразуменията от Осло („Декларация на принципите на споразумението за временно самоуправление“) от 13 септември 1993 г.,

–         като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

–         като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.       като има предвид, че настоящият конфликт взема невинни човешки жертви и причинява неприемливо страдание на гражданското население на двете страни, участващи в него; като има предвид, че съгласно доклада на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток 174 цивилни граждани са убити и приблизително 1 152 са ранени;

Б.        като има предвид, че ескалацията на насилието има тежки последици за сигурността на децата, най-уязвимите жертви на този безконечен конфликт; като има предвид, че съгласно доклада на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток поне 32 деца са били убити;

В.        като има предвид, че въпреки ясния призив на Съвета за сигурност за прекратяване на огъня, положението в и около ивицата Газа изглежда се влошава, което има тежки последствия за безопасността на цивилното население както на Израел, така и на Палестина;

Г.        като има предвид, че Парламентът изрази твърдата си подкрепа за решение, основано върху съществуването на две държави, като Държавата Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна Държава Палестина съжителстват една до друга в мир и сигурност, и призова за възобновяването на преките мирни преговори между страните;

Д.       като има предвид, че Парламентът многократно подкрепи правото на Израел да съществува в рамките на сигурни граници;

Е.        като има предвид, че Парламентът многократно изрази своята подкрепа за правото на палестинците на самоопределение, и като има предвид, че правото им на собствена държава е неоспоримо;

1.        изразява своята дълбока загриженост във връзка с опасната ескалация на насилието в Газа и Израел и най-настоятелно призовава за незабавни действия за постигане на прекратяване на огъня между двете страни, като по такъв начин ще се предотврати опасността още хора да станат жертви на насилието;

2.        призовава за незабавно прекратяване на всички израелски военни действия срещу Газа и на всички ракетни нападения от Газа срещу израелската територия;

3.        изразява дълбокия си потрес от безмерните страдания и загубата на човешки живот и изразява солидарността си със семействата на всички невинни жертви в конфликта между Израел и Палестина; решително осъжда нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право;

4.        подчертава значението на защитата на цивилното население и на цялата жизненоважна гражданска инфраструктура в ивицата Газа;

5.        изразява своето дълбоко съжаление по повод на смъртта на две жени с увреждания на 13 юли в Газа, като се има предвид, че цивилното население и особено страдащите от физически увреждания са най-безпомощните жертви на конфликта;

6.        призовава международната общност и ЕС да обърнат специално внимание на страданието и нуждите на жените и децата, засегнати от този конфликт;

7.        подчертава необходимостта от незабавна реакция на човешката драма в ивицата Газа по отношение на доставката на храна и медикаменти;

8.        подчертава отново, че спорът между израелци и палестинци не може да бъде разрешен с военни средства, а единствено в рамките на мирен и ненасилствен процес; призовава отново за възобновяването на преките мирни преговори между двете страни;

9.        потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, основавайки се на границите от 1967 г., с град Йерусалим като столица на двете държави – Държавата Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна държава Палестина – които живеят съвместно в мир и сигурност;

10.      настоятелно призовава членовете на Съвета за сигурност на ООН да направят максималното за намиране на подходящ отговор на кризата; насърчава основните регионални участници, и по-специално Египет и Йордания, да подкрепят усилията за успокояване на обстановката и да осигурят евакуирането на ранените цивилни граждани;

11.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на ЕС за Близкоизточния мирен процес, председателя на Общото събрание на ООН, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.

Правна информация - Политика за поверителност