Rezolūcijas priekšlikums - B8-0077/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0077/2014

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu

  15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Fabio Massimo Castaldo EFD grupas vārdā

  Procedūra : 2014/2723(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0077/2014
  Iesniegtie teksti :
  B8-0077/2014
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8‑0077/2014

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu

  (2014/2723(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –         ņemot vērā laikrakstā „The Independent” publicēto rakstu „Izraēlas un Gazas konflikts — Izraēlas gaisa spēku trieciena rezultātā sagrauta invalīdu māja un bojā gājušas divas tās iemītnieces”,

  –         ņemot vērā ziņojumu par stāvokli Gazā, ko 2014. gada 14. jūlijā publicējusi ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA),

  –         ņemot vērā paziņojumu par Izraēlas un Gazas situāciju, ko 2014. gada 13. jūlijā Ņujorkā esot paudis ANO ģenerālsekretāra oficiālais pārstāvis,

  –         ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

  –         ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā,

  –         ņemot vērā 1966. gada ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

  –         ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanās (Deklarāciju par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem),

  –         ņemot vērā 1989. gada ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

  –         ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.       tā kā pašreizējā konflikta rezultātā iet bojā nevainīgi cilvēki un tas rada neizmērojamas ciešanas abu konfliktējošo pušu civiliedzīvotājiem; tā kā, saskaņā ar UNRWA ziņojumu, 174 civilpersonas ir nogalinātas un aptuveni 1152 ir ievainotas;

  B.        tā kā vardarbības eskalācija smagi ietekmē bērnu drošību, jo tieši viņi ir visneaizsargātākie šī nebeidzamā konflikta upuri; tā kā UNRWA ziņojumā ir norādīts, ka miruši ne mazāk kā 32 bērni;

  C.       tā kā ANO Drošības padome ir nepārprotami pieprasījusi pārtraukt uguni, taču situācija Gazas joslā un tās apkārtnē, šķiet, pasliktinās, un tas smagi ietekmē gan Izraēlas, gan Gazas civilpersonu drošību;

  D.       tā kā Parlaments ir stingri atbalstījis divu valstu risinājumu, kura rezultātā Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij, un ir prasījis atjaunot tiešas miera sarunas starp abām pusēm;

  E.        tā kā Parlaments vairākas reizes ir paziņojis, ka atbalsta Izraēlas Valsts tiesības pastāvēt drošās robežās;

  F.        tā kā Parlaments ne reizi vien ir paudis atbalstu palestīniešu tiesībām uz pašnoteikšanos un tā kā viņu tiesības uz savas valsts izveidi nav apšaubāmas,

  1.        pauž ļoti nopietnas bažas par bīstamo vardarbības eskalāciju Gazā un Izraēlā un neatlaidīgi mudina nevilcinoties rīkoties, lai panāktu, ka abas konfliktējošās puses pārtrauc uguni, tā nepieļaujot, ka no šīs vardarbības cieš vēl vairāk cilvēku;

  2.        prasa nekavējoties izbeigt jebkādu pret Gazu vērstu Izraēlas karadarbību un visus ballistisko un cita veida raķešu uzbrukumus Izraēlas teritorijai no Gazas;

  3.        ir absolūti satriekts par to, cik neaptverami liels ir cilvēku ciešanu un zaudēto dzīvību mērs, un solidarizējas ar visu Izraēlas un palestīniešu konfliktā nevainīgi cietušo cilvēku ģimenēm; asi nosoda cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus;

  4.        uzsver, ka nozīmīga ir civilpersonu un visas vitāli svarīgās civilās infrastruktūras aizsardzība Gazas joslā;

  5.        pauž dziļu nožēlu par to, ka 13. jūlijā Gazā ir gājušas bojā divas invalīdes, jo zina, ka visbezpalīdzīgākie konflikta upuri ir civilpersonas un jo īpaši cilvēki ar fizisku invaliditāti;

  6.        aicina starptautisko sabiedrību un ES pievērst īpašu uzmanību šajā konfliktā cietušo sieviešu un bērnu vajadzībām;

  7.        uzsver, ka ir nevilcinoties jāreaģē uz dramatisko humāno krīzi Gazas joslā, nodrošinot apgādi ar pārtiku un medicīnas precēm;

  8.        vēlreiz uzsver, ka Izraēlas un palestīniešu strīdu nevar izšķirt ar bruņotu spēku, bet gan miermīlīga un nevardarbīga procesa rezultātā; atkārtoti pieprasa atjaunot tiešas abu pušu sarunas par mieru;

  9.        vēlreiz pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas, ar kuru saskaņā Jeruzaleme būtu abu valstu galvaspilsēta un kura rezultātā Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij;

  10.      mudina ANO Drošības padomes dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai rastu atbilstošu krīzes risinājumu; aicina ietekmīgākās reģiona valstis, jo īpaši Ēģipti un Jordānu, atbalstīt centienus stabilizēt situāciju un nodrošināt ievainoto civilpersonu evakuāciju;

  11.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.