Propunere de rezoluţie - B8-0077/2014Propunere de rezoluţie
B8-0077/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Fabio Massimo Castaldo în numele Grupului EFDD

Procedură : 2014/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0077/2014
Texte depuse :
B8-0077/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0077/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina

(2014/2723(RSP))

Parlamentul European,

–         având în vedere articolul din publicația „The Independent” - „Conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza: raidul aerian israelian distruge un centru pentru persoane cu handicap, ucigând două femei”,

–         având în vedere raportul privind situația din Fâșia Gaza al UNRWA din 14 iulie 2014,

–         având în vedere presupusa declarație a purtătorului de cuvânt al Secretarului General privind situația dintre Israel și Fâșia Gaza, publicată la New York la 13 iulie 2014,

–         având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–         având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război din 1949,

–         având în vedere Pactul internațional al ONU cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–         având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–         având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989,

–         având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.       întrucât actualul conflict cauzează pierderi de vieți omenești nevinovate și o suferință intolerabilă în rândul populației civile, pentru ambele părți implicate; întrucât, potrivit raportului UNRWA, 174 de civili au fost uciși și aproximativ 1 152 au fost răniți;

B.        întrucât escaladarea violenței are efecte grave asupra siguranței copiilor, care sunt cele mai vulnerabile victime ale acestui conflict permanent; întrucât, potrivit raportului UNRWA, cel puțin 32 de copii și-au pierdut viața;

C.       întrucât, în ciuda solicitării clare de încetare a focului transmise de Consiliului de Securitate al ONU, situația din Fâșia Gaza și din împrejurimile acesteia pare să se agraveze, existând repercusiuni serioase asupra siguranței civililor israelieni și palestinieni;

D.       întrucât Parlamentul și-a exprimat sprijinul ferm pentru o soluție care presupune conviețuirea în pace și securitate a două state, și anume Statul Israel și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, și a solicitat reluarea tratativelor de pace directe între părți;

E.        întrucât Parlamentul a sprijinit în mod repetat dreptul Israelului de a exista între granițe sigure;

F.        întrucât Parlamentul și-a exprimat în mod repetat sprijinul față de dreptul palestinienilor la autodeterminare și întrucât dreptul acestora de a avea propriul lor stat este indiscutabil,

1.        își exprimă profunda preocupare cu privire la escaladarea periculoasă a violenței din Fâșia Gaza și Israel și îndeamnă cu fermitate adoptarea de acțiuni imediate în vederea încetării focului dintre cele două părți implicate, pentru a împiedica apariția unor noi victime ale violenței;

2.        solicită încheierea imediată a tuturor acțiunilor militare israeliene împotriva Fâșiei Gaza și a tuturor atacurilor cu rachete și proiectile din Fâșia Gaza împotriva teritoriului israelian;

3.        își exprimă consternarea profundă cu privire la nivelul intolerabil de suferințe umane și de pierderi de vieți omenești și își exprimă solidaritatea cu familiile tuturor victimelor nevinovate ale conflictului israeliano-palestinian; condamnă cu fermitate încălcările drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional;

4.        subliniază importanța protejării civililor și a întregii infrastructuri civile vitale din Fâșia Gaza;

5.        își exprimă regretul profund față de decesul a două femei cu handicap la 13 iulie în Fâșia Gaza, ținând seama de faptul că populația civilă și, în special, persoanele cu handicap fizic sunt cele mai neajutorate victime ale conflictului;

6.        solicită comunității internaționale și Uniunii Europene să acorde o atenție deosebită suferinței și nevoilor femeilor și copiilor implicați în acest conflict;

7.        subliniază necesitatea unui răspuns imediat la drama umană din Fâșia Gaza cu privire la furnizarea de alimente și articole medicale;

8.        subliniază din nou că conflictul dintre israelieni și palestinieni nu se poate rezolva prin mijloace militare, ci numai printr-un proces pașnic și lipsit de violență; solicită din nou reluarea tratativelor de pace directe dintre cele două părți;

9.        își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție care presupune conviețuirea în pace și securitate a două state, respectiv Statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, pe baza frontierelor din 1967 și cu Ierusalim drept capitală comună;

10.      îndeamnă membrii Consiliului de Securitate al ONU să depună toate eforturile pentru a identifica un răspuns adecvat la criză; încurajează actorii regionali principali, îndeosebi Egipt și Iordania, să sprijine eforturile pentru calmarea situației și asigurarea evacuării civililor răniți;

11.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.