Predlog resolucije - B8-0077/2014Predlog resolucije
B8-0077/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino

15.7.2014 - (2014/2723(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0077/2014
Predložena besedila :
B8-0077/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0077/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino

(2014/2723(RSP))

Evropski parlament,

–         ob upoštevanju članka v časopisu The Independent z naslovom Israel-Gaza conflict: Israeli air strike destroys home for the disabled killing two women residents (Konflikt med Izraelom in Gazo: v izraelskem zračnem napadu uničen invalidski dom in ubiti dve stanovalki doma),

–         ob upoštevanju poročila Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) o razmerah v Gazi z dne 14. julija 2014,

–         ob upoštevanju izjave o stanju v zvezi z Izraelom in Gazo, ki jo je tiskovni predstavnik generalnega sekretarja dal 13. julija 2014 v New Yorku,

–         ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–         ob upoštevanju Četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 1949,

–         ob upoštevanju Mednarodnega pakta ZN o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–         ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

–         ob upoštevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.       ker zaradi konflikta umirajo nedolžni ljudje in zaradi njega civilno prebivalstvo obeh strani neznosno trpi; ker je bilo po poročanju agencije UNRWA ubitih 174 civilistov, približno 1 152 pa ranjenih;

B.        ker ima stopnjevanje nasilja resne posledice za varnost otrok, ki so najranljivejše žrtve tega neskončnega konflikta; ker je bilo po poročanju agencije UNRWA ubitih vsaj 32 otrok;

C.       ker je videti, da se razmere v Gazi kljub izrecni zahtevi varnostnega sveta po prekinitvi ognja slabšajo, kar ima resne posledice za varnost tako izraelskih kot palestinskih civilistov;

D.       ker je Parlament večkrat izrazil, da odločno podpira rešitev z dvema državama, kjer bi država Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živeli ena ob drugi v miru in varnosti, ter pozval k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med stranema;

E.        ker je Parlament večkrat podprl pravico Izraela do obstoja znotraj varnih meja;

F.        ker je Parlament večkrat izrazil podporo pravici Palestincev do samoodločbe in ker je njihova pravica do lastne države nesporna;

1.        izraža globoko zaskrbljenost zaradi nevarnega stopnjevanja nasilja v Gazi in Izraelu in odločno poziva k takojšnemu ukrepanju, da bi dosegli prekinitev ognja med obema stranema ter tako preprečili nadaljnje žrtve nasilja;

2.        poziva k takojšnjemu prenehanju vseh izraelskih vojaških posegov v Gazo ter vseh napadov z raketami in izstrelki iz Gaze na izraelsko ozemlje;

3.        izraža izjemno potrtost zaradi neznosnega človeškega trpljenja in izgube življenj ter izraža solidarnost z družinami vseh nedolžnih žrtev v izraelsko-palestinskem konfliktu; ostro obsoja kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava;

4.        poudarja, da je treba zaščititi civilno prebivalstvo in ključno infrastrukturo v Gazi;

5.        globoko obžaluje, da sta 13. julija v Gazi umrli dve invalidki, kajti civilisti, in zlasti osebe s fizičnimi motnjami, so najbolj nemočne žrtve tega konflikta;

6.        poziva mednarodno skupnost in EU, naj v okviru tega konflikta posebno pozornost namenita trpljenju in potrebam žensk in otrok;

7.        poudarja, da se je treba takoj odzvati na humanitarno krizo v Gazi, in sicer z zagotovitvijo hrane in zdravil;

8.        ponovno poudarja, da spora med Izraelci in Palestinci ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, temveč zgolj na miren in nenasilen način; ponovno poziva k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med stranema;

9.        ponovno izraža odločno podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti;

10.      poziva države članice varnostnega sveta ZN, naj si po najboljših močeh prizadevajo za ustrezno rešitev krize; spodbuja ključne regionalne akterje, zlasti Egipt in Jordanijo, naj podprejo prizadevanja za umiritev razmer, in zagotovijo evakuacijo ranjenih civilistov;

11.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, predsedniku generalne skupščine ZN, vladam in parlamentom članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu.