Процедура : 2014/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0107/2014

Внесени текстове :

B8-0107/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0026

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 511kWORD 62k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.009v01-00
 
B8-0107/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отговора на ЕС на разразяването на епидемията от ебола (2014/2842(RSP))


Нърдж Дива, Ян Захрадил от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно отговора на ЕС на разразяването на епидемията от ебола (2014/2842(RSP))  
B8‑0107/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Световната здравна организация (СТО) от 8 август 2014 г. относно „извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план”,

–       като взе предвид пътната карта на СЗО от 24 август 2014 г. в отговор на епидемията от ебола,

–       като взе предвид оценката на риска от ебола, представена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията на 27 август 2014 г.,

–       като взе предвид декларацията относно разразяването на епидемия от ебола в Западна Африка, направена на 8 август 2014 г. от члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването, Тонио Борг,

–       като взе предвид изявлението относно отговора на ЕС на разразяването на епидемията от ебола, направено от члена на Европейската комисия, отговарящ за развитието, Андрис Пиебалгс, и от члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева, от 5 септември 2014 г.,

–       като взе предвид мисията на Африканския съюз, озаглавена „Подкрепа от страна на Африканския съюз при избухването на епидемия от ебола в Западна Африка”, създадена на 21 август 2014 г.,

–       като взе предвид специалния брифинг на ООН относно ебола, проведен на 2 септември 2014 г. от д-р Джоан Лиу, международен председател на „Лекари без граници”,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че към момента над 2000 души са починали в Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Сенегал и Нигерия от настоящата епидемия от ебола в региона на Западна Африка – най-голямата в историята по отношение на регистрираните случаи, броя на смъртните случаи и географско разпространение;

Б.     като има предвид, че кризата, свързана с епидемията от ебола, продължава да предизвиква изключителна загриженост не само поради нарастващия брой на заразените, но и поради допълнителните предизвикателства, породени от нея в региона по отношение на политическата и икономическата нестабилност, недостига на вода, липсата на канализация и несигурните доставки на храни;

В.     като има предвид пандемичното разпространение на ебола в уязвими и политически нестабилни държави, които поради липсата на социални услуги или всеобхватни здравни системи са особено податливи на такива епидемии;

Г.     като има предвид, че положението е утежнено поради дълбоко вкорененото недоверие на местното население към съответните национални правителства, международните органи и чуждестранните здравни работници; като има предвид, че поради недоверието и свързаните с него теории на конспирацията местното население е склонно да се противопоставя на карантинните мерки и на всички опити на медицинските лица за повишаване на обществената осведоменост;

Д.     като има предвид, че месото от дивеч, един от основните преносители на болестта, продължава да бъде основният източник на протеини, достъпен за хората от Западна Африка; като има предвид, че предходните правителствени забрани върху търговията с месо от дивеч и консумацията му бяха до голяма степен пренебрегнати от местното население;

Е.     като има предвид, че хуманитарната помощ се движи изцяло от международната общност чрез организацията „Лекари без граници“, Световната здравна организация и Световната банка, както и чрез Европейския съюз и държавите членки;

Ж.    като има предвид, че ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия обеща над 147 милиона евро хуманитарна помощ и помощ за развитие за медицинско оборудване, имащо ключово значение за диагностицирането, стерилно оборудване, защитно облекло и херметично оборудване;

З.      като има предвид, че в региона бяха изпратени експерти по хуманитарна помощ на ЕС, които имат за задача да наблюдават ситуацията и да осъществяват връзка с партньорските организации и местните органи;

1.      приветства и насърчава текущото увеличаване на финансовите ангажименти на Европейската комисия по отношение на хуманитарната помощ и помощта за развитие в отговор на кризата, и по-специално нейната подкрепа за мисията „Подкрепа при избухването на епидемия от ебола в Западна Африка” на Африканския съюз;

2.      счита, че пътната карта на СЗО в отговор на епидемията от ебола е основа за приоритетни дейности, по-специално за диференцирана реакция в случая на държави с широкомащабно разпространение на заразата и предполагаеми случаи на зараза в съседни държави, в които готовността трябва да се засили;

3.      настоятелно призовава за провеждането на среща на министерско равнище на Съвета на Европейския съюз, за да се определи стратегия за мобилизиране на медицински средства, с които да се осигури координирано предоставяне на хуманитарна помощ от страна на държавите членки;

4.      посочва, че понастоящем не съществува ваксина и че най-добрият подход включва изолиране на пациентите и третиране на допълнителните симптоми на вируса;

5.      призовава за образователни и информационни действия за повишаване на осведомеността относно симптомите и превантивните мерки посредством неправителствени организации с цел да се улесни установяването на доверие и широко сътрудничество с мерките за борба с ебола;

6.      призовава да бъде насочена постоянна помощ към центровете за спешна помощ, карантинните пунктове, механизмите за наблюдение, оценката на риска и научните изследвания за разработване на ваксина срещу ебола; отбелязва, че вече съществуват някои експериментални методи на лечение, но като се има предвид ранният етап на разработване на медикамент, все още не съществува система за неговото производство и разпространение, дори ако се докаже неговата ефективност;

7.      призовава Африканския съюз, със силната подкрепа на експертните познания на СЗО и финансирането от Европейската комисия, да призове настоятелно Икономическата общност на западноафриканските държави да създаде мисия за спешно реагиране на военни медицински корпуси, чиито звена да могат да бъдат разполагани на международни летища и важни гранични пунктове с цел откриване и възпиране на предполагаеми случаи на зараза;

8.      призовава за дългосрочни мерки за предотвратяване на бъдещи епидемии посредством значителни инвестиции в местните системи за здравеопазване, тъй като разполагащите с подходящ персонал и добре снабдявани клиники ще помогнат на сдружените държави да се справят не само с временни кризи, но и с по-разпространени заболявания като малария (от която всеки ден по света умират 3 200 души) и диарични заболявания (жертва на които стават 5 000 души дневно, много от които деца);

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителствата и парламентите на държавите от Африканския съюз и на Световната здравна организация.

Правна информация - Политика за поверителност