Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0107/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0107/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0026

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 137kWORD 197k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.009v01-00
 
B8-0107/2014

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))


Nirj Deva, Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))  
B8‑0107/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) της 8ης Αυγούστου σχετικά με την «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία»,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας του ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα,

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στις 27 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την υγεία Επιτρόπου Tonio Borg, της 8ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την εμφάνιση της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμοδίου για την ανάπτυξη Επιτρόπου Andris Piebalgs και της αρμόδιας για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων Επιτρόπου Kristalina Georgieva, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την "Αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα",

–       έχοντας υπόψη την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) «Στήριξη της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση του ΟΗΕ για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, διεθνή πρόεδρο των Ιατρών Χωρίς Σύνορα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 2000 άτομα έχουν μέχρι στιγμής πεθάνει στην Γουϊνέα, τη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία, τη Σενεγάλη και τη Νιγηρία κατά την πρόσφατη επιδημία του Έμπολα στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, η οποία είναι η σοβαρότερη στην ιστορία από την άποψη των καταγεγραμμένων περιπτώσεων, του αριθμού των θυμάτων και της γεωγραφικής κάλυψης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, όχι μόνο ως προς τον αυξάνοντα αριθμό των θυμάτων, αλλά και ως προς τις ευρύτερες προκλήσεις που θέτει στην περιοχή όσον αφορά την πολιτική και οικονομική αστάθεια, την λειψυδρία, την απουσία υποδομών αποχέτευσης και την επισιτιστική ανασφάλεια·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία του Έμπολα έχει εξαπλωθεί σε ήδη ευάλωτες και από πολιτική άποψη ασταθείς χώρες οι οποίες, εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικών υπηρεσιών ή ολοκληρωμένων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην έξαρση επιδημιών του τύπου αυτού·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση επιδεινώνεται εξαιτίας της βαθιά ριζωμένης δυσπιστίας του τοπικού πληθυσμού προς τις κυβερνήσεις του, τις διεθνείς αρχές και τους αλλοδαπούς επαγγελματίες του τομέα της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η δυσπιστία και οι παράλληλες θεωρίες συνωμοσίας έχουν ως αποτέλεσμα ο τοπικός πληθυσμός να αψηφά τα μέτρα απομόνωσης σε καραντίνα και να αντισταθεί σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει το ιατρικό προσωπικό για ευαισθητοποίηση του κοινού·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το κρέας θηραμάτων, τα οποία θεωρούνται από τους σημαντικότερους φορείς του ιού της ασθένειας, εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή πρωτεΐνης για τον πληθυσμό της Δυτικής Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παλαιότερες κυβερνητικές αποφάσεις περί απαγορεύσεως του εμπορίου και της κατανάλωσης κρέατος θηραμάτων συνήθως δεν έγιναν σεβαστές από τον τοπικό πληθυσμό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική αντιμετώπιση είναι πλήρως στα χέρια της διεθνούς κοινότητας, μέσω των Ιατρών Χωρίς Σύνορα, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς Τράπεζας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δεσμεύσει περισσότερα από 147 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια για ιατρικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση διαγνώσεων, αποστειρωμένο εξοπλισμό, αδιάβροχες στολές και συστήματα απομόνωσης·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ανθρωπιστικού τομέα έχουν μεταβεί στην περιοχή, οι οποίοι παρακολουθούν την κατάσταση και επικοινωνούν με τις οργανώσεις εταίρους και τις τοπικές αρχές·

1.      επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της οικονομικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης, και ιδιαίτερα την υποστήριξή της προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης ASEOWA·

2.      θεωρεί ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του Έμπολα αποτελεί βάση για δραστηριότητες προτεραιότητας, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη διαφοροποίηση της αντιμετώπισης για χώρες με μεγάλης κλίμακας μετάδοση του ιού και ύποπτα κρούσματα στις γειτονικές χώρες όπου η ετοιμότητα πρέπει να ενισχυθεί·

3.      προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών για την κατάρτιση στρατηγικής με σκοπό την κινητοποίηση ιατρικής αντιμετώπισης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη μέλη, κατά συντονισμένο τρόπο·

4.      επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμβόλιο διαθέσιμο και ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η απομόνωση των ασθενών και η αντιμετώπιση των δευτερευόντων συμπτωμάτων του ιού·

5.      ζητεί να αναληφθεί εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης ως προς τα συμπτώματα και να ληφθούν προληπτικά μέτρα μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν η ανοικοδόμηση εμπιστοσύνης και η συνεργασία του λαού στη λήψη των μέτρων καταπολέμησης του Έμπολα·

6.      ζητεί να συνεχιστεί η στήριξη που διοχετεύεται σε κέντρα παροχής επείγουσας βοήθειας, κέντρα απομόνωσης σε καραντίνα, μηχανισμούς επιτήρησης, αξιολόγηση κινδύνου και έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του Έμπολα· αναγνωρίζει ότι ορισμένες πειραματικές θεραπείες ήδη υφίστανται, αλλά, δεδομένου του πρόωρου σταδίου της ανάπτυξης του φαρμάκου, δεν έχει ακόμα καθιερωθεί σύστημα για την παρασκευή και τη διανομή του, ακόμα και εάν υποτεθεί ότι έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό·

7.      καλεί την Αφρικανική Ένωση, με την ισχυρή υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ζητήσει επιτακτικά από την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) να προβεί στη σύσταση στρατιωτικής αποστολής ιατρικού σώματος έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι μονάδες του οποίου θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε διεθνή αεροδρόμια και σε σημαντικά σημεία διάβασης των συνόρων για την ανίχνευση και απομόνωση όλων των ύποπτων περιπτώσεων μόλυνσης·

8.      ζητεί τη λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων για την πρόληψη μελλοντικών επιδημιών μέσω ουσιαστικής επένδυσης στα τοπικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένου ότι κλινικές με κατάλληλο προσωπικό και επαρκή εξοπλισμό θα βοηθήσουν τις συμβαλλόμενες χώρες για να αντιμετωπίσουν όχι μόνο προσωρινές κρίσεις, αλλά και περισσότερο κοινές ασθένειες όπως η μαλάρια (που ευθύνεται για 3200 θανάτους καθημερινά ανά τον κόσμο) και διαρροϊκές ασθένειες (με 5000 θύματα καθημερινά, πολλά εκ των οποίων είναι παιδιά)·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αφρικανικής Ένωσης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου