Procedūra : 2014/2842(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0107/2014

Pateikti tekstai :

B8-0107/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0026

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 62k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.009v01-00
 
B8-0107/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))


Nirj Deva, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))  
B8‑0107/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2014 m. rugpjūčio 8 d. pranešimą apie tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai padėtį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 28 d. PSO reagavimo į ebolos viruso protrūkį veiksmų planą;

–       atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 m. rugpjūčio 27 d. pateiktą ebolos viruso rizikos vertinimą,

–       atsižvelgdamas į už sveikatos reikalus atsakingo Europos Komisijos nario Tonio Borgo 2014 m. rugpjūčio 8 d. pareiškimą dėl ebolos viruso protrūkio Vakarų Afrikos šalyse,

–       atsižvelgdamas į už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo ir už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos 2014 m. rugsėjo 5 d. pareiškimą apie ES reakciją į ebolos viruso protrūkį,

–       atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos (AS) 2014 m. rugpjūčio 21 d. pradėtą misiją „AS parama kovojant su ebolos viruso protrūkiu Vakarų Afrikoje“,

–       atsižvelgdamas į tarptautinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ pirmininkės Dr. Joanne Liu parengtą 2014 m. rugsėjo 2 d. specialų pranešimą Jungtinėse Tautose dėl ebolos viruso,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per ebolos viruso protrūkį Vakarų Afrikos regione, kuris yra didžiausias užregistruotas protrūkis susirgimų skaičiaus, mirties atvejų ir geografinės aprėpties požiūriais, Gvinėjoje, Liberijoje, Siera Leonėje, Senegale ir Nigerijoje mirė daugiau kaip 2 000 žmonių;

B.     kadangi dėl ebolos viruso kilusi krizė vis dar kelią didelį susirūpinimą ne tik dėl vis didėjančio mirčių skaičiaus, bet ir dėl didesnių regionui gresiančių problemų, tokių kaip politinis ir ekonominis nestabilumas, vandens ir sanitarijos trūkumai ir nepakankamas apsirūpinimo maistu saugumas;

C.     kadangi ebolos pandemija išplito ir taip pažeidžiamose ir politiškai nestabiliose šalyse, kurios dėl nepakankamų socialinių paslaugų ar visapusių sveikatos priežiūros sistemų trūkumo yra ypač pažeidžiamos tokių protrūkių atvejais;

D.     kadangi padėtis dar sudėtingesnė dėl įsišaknijusio vietos gyventojų nepasitikėjimo savo vyriausybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ar užsieniečiais sveikatos priežiūros darbuotojais; kadangi dėl šio nepasitikėjimo ir jį lydinčių sąmokslo teorijų vietos gyventojai labiau linkę nesilaikyti karantino priemonių ir priešinasi sveikatos priežiūros darbuotojų pastangoms didinti visuomenės informuotumą;

E.     kadangi laukinių gyvūnų, vienų iš pagrindinių ligos nešiotojų, mėsa ir toliau yra pagrindinis Vakarų Afrikos gyventojų baltymų šaltinis; kadangi anksčiau vietos gyventojai vyriausybių draudimus prekiauti laukinių gyvūnų mėsa ir ją valgyti ignoruodavo;

F.     kadangi teikiant humanitarinį atsaką pirmauja tarptautinė bendruomenė, organizacija „Gydytojai be sienų“, Pasaulio sveikatos organizacija ir Pasaulio bankas, taip pat Europos Sąjunga ir jos valstybės narės;

G.     Kadangi Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos departamentas įsipareigojo skirti daugiau kaip 147 mln. EUR humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi lėšų, kurios būtinos diagnozavimui, steriliai įrangai, sandariems kostiumams ir viruso sulaikymo įrangai;

H.     kadangi ES nusiuntė į regioną humanitarinės pagalbos ekspertus, kurie stebi padėtį ir palaiko ryšius su organizacijomis partnerėmis bei vietos valdžios institucijomis;

1.      džiaugiasi ir pritaria tam, kad Komisija, reaguodama į šią krizę, toliau didina finansinius įsipareigojimus humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi srityje ir ypač didina paramą Afrikos Sąjungos paramos kovojant su ebolos viruso protrūkiu Vakarų Afrikoje (angl ASEOWA) misijai;

2.      mano, kad PSO reagavimo į ebolos viruso protrūkį veiksmų planas yra svarbiausių veiksmų, visų pirma skirtingo reagavimo šalyse, kuriose užsikrėtimo mastas platus pagrindas, šalyse, kuriose įtariami susirgimo atvejai, ir kaimyninėse šalyse, kuriose reikia stiprinti parengtį;

3.      ragina surengti Europos Sąjungos Tarybos ministrų lygmens posėdį siekiant parengti strategiją, skirtą medicinos atstovams mobilizuoti, kad jie teiktų koordinuojamą valstybių narių humanitarinę pagalbą;

4.      atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu nėra vakcinų ir kad geriausias gydymo būdas – izoliuoti pacientus ir kovoti su viruso simptomais;

5.      ragina imtis švietimo ir informavimo veiksmų, kad nevyriausybinės organizacijos pagerintų informuotumą apie simptomus ir prevencijos priemones taip padidindamos pasitikėjimą kovos su ebolos virusu priemonėmis ir bendradarbiavimą;

6.      ragina nuolat teikti pagalbą pavojaus visuomenės sveikatai centrams, karantinams, priežiūros mechanizmams, rizikos vertinimui ir moksliniams tyrimams kuriant vakciną nuo ebolos viruso; pripažįsta, kad jau yra tam tikrų eksperimentinių gydymo būdų, tačiau dėl to, kad vaistai yra ankstyvame etape, dar nenustatyta jų gamybos ir platinimo sistema, net jeigu ir įrodyta, kad jie veiksmingi;

7.      ragina Afrikos Sąjungą su tvirta PSO ekspertų parama ir Europos Komisijos finansavimu paraginti Vakarų Afrikos valstybių ekonominę bendriją įsteigti Nepaprastosios padėties armijos karinio medicininio dalinio reagavimo misiją, kurios padaliniai būtų dislokuoti tarptautiniuose oro uostuose ir didžiosiose sankryžose ir nustatytų ir sulaikytų asmenis, kurie, įtariama, užsikrėtę virusu;

8.      ragina imtis ilgalaikių priemonių siekiant užkirsti kelią protrūkiams ateityje teikiant dideles investicijas vietos sveikatos priežiūros sistemoms, kurios turėtų pakankamai darbuotojų, nes daug atsargų turinčios klinikos padėtų kovoti ne tik su trumpalaikėmis krizėmis, bet ir su labiau įprastomis ligomis, pavyzdžiui, maliarija (dėl kurios per metus visame pasaulyje miršta apie 3 200 žmonių) ir viduriavimą sukeliančiomis ligomis (nuo kurių kenčia apie 5 000 žmonių kiekvieną dieną, daugelis iš jų yra vaikai);

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Afrikos Sąjungos valstybių vyriausybėms ir parlamentams ir Pasaulio sveikatos organizacijai.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika