Procedură : 2014/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0107/2014

Texte depuse :

B8-0107/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0026

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 129kWORD 63k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.009v01-00
 
B8-0107/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))


Nirj Deva, Jan Zahradil în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0107/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere anunțul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 8 august 2014 privind o „urgență la nivel internațional în domeniul sănătății publice”,

–       având în vedere foaia de parcurs privind răspunsul la Ebola emisă de OMS la 28 august 2014,

–       având în vedere evaluarea riscurilor asociate cu Ebola efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor la 27 august 2014,

–       având în vedere „Declarația privind epidemia de Ebola” în Africa de Vest dată de comisarul pentru sănătate, Tonio Borg, la 8 august 2014,

–       având în vedere „Declarația privind răspunsul UE la epidemia de Ebola” dată de comisarul pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, și de comisarul pentru ajutor umanitar și răspuns la situații de criză, Kristalina Georgieva, la 5 septembrie 2014,

–       având în vedere misiunea Uniunii Africane (UA) „AU Support to Ebola Outbreak in West Africa” (ASEOWA) (Sprijinul acordat de către UA în contextul epidemiei de Ebola din Africa de Vest), înființată la 21 august 2014,

–       având în vedere „Informarea specială cu privire la Ebola” a Națiunilor Unite, ținută de dr Joanne Liu, președinte internațional al Médecins Sans Frontières, la 2 septembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, până în prezent, peste 2 000 de persoane au murit în Guineea, Sierra Leone, Liberia, Senegal și Nigeria din cauza epidemiei actuale de Ebola din regiunea Africii de Vest, aceasta fiind cea mai amplă din istorie din punctul de vedere al cazurilor înregistrate, al numărului de decedați și al acoperirii geografice;

B.     întrucât criza Ebola rămâne o preocupare majoră, nu doar din cauza numărului tot mai mare de victime, ci și din cauza provocărilor suplimentare pe care le generează în regiune sub formă de instabilitate politică și economică, penurie de apă, absența condițiilor de igienă și insecuritate alimentară;

C.     întrucât epidemia de Ebola s-a extins în țări care erau și așa fragile și instabile politic și care, din cauza lipsei de servicii sociale sau a unor sisteme de sănătate globale, sunt deosebit de vulnerabile în fața unor astfel de epidemii;

D.     întrucât situația este agravată de neîncrederea profundă a populației locale față de guvernele lor, față de autoritățile internaționale și față de lucrătorii străini din domeniul sănătății; întrucât pe fondul acestei neîncrederi și al teoriilor conspirației care o însoțesc, populația locală este înclinată să încalce măsurile de carantină și să se opună încercărilor personalului medical de a sensibiliza publicul;

E.     întrucât carnea de vânat, una dintre principalele surse de transmitere a bolii, continuă să fie principala sursă de proteine pe care o au la dispoziție popoarele din Africa de Vest; întrucât interdicțiile anterioare impuse de guvern asupra comerțului și consumului de carne de vânat au fost în mare măsură ignorate de populația locală;

F.     întrucât răspunsul umanitar este întru totul determinat de comunitatea internațională, prin intermediul organizației Médicins Sans Frontières, al Organizației Mondiale a Sănătății și al Băncii Mondiale, precum și al Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia;

G.     întrucât Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă din cadrul Comisiei Europene a promis să acorde un ajutor umanitar și de dezvoltare în valoare de peste 147 de milioane de euro pentru echipamente medicale esențiale pentru diagnosticare, material steril, costume etanșe și dispozitive de izolare;

H.     întrucât experți UE în domeniul umanitar au fost trimiși în regiune pentru monitorizarea situației și colaborarea cu organizațiile partenere și autoritățile locale,

1.      salută și încurajează majorarea continuă a angajamentului financiar al Comisiei Europene în ceea ce privește ajutorul umanitar și de dezvoltare drept reacție la criză și în special sprijinul său pentru misiunea ASEOWA a Uniunii Africane;

2.      consideră că foaia de parcurs privind răspunsul la Ebola emisă de OMS reprezintă baza activităților prioritare, în special în ceea ce privește răspunsul diferențiat în cazul țărilor cu o transmitere pe scară largă a bolii și al țărilor învecinate unde există cazuri suspecte și deci trebuie consolidate măsurile de pregătire pentru intervenție;

3.      insistă asupra organizării unei reuniuni ministeriale a Consiliului Uniunii Europene în cadrul căreia să se stabilească o strategie pentru mobilizarea răspunsului medical astfel încât acordarea de ajutor umanitar de către statele membre să se facă într-o manieră coordonată;

4.      subliniază că, în momentul de față, nu există un vaccin și cea mai bună abordare este aceea de izolare a pacienților și de tratare a simptomelor auxiliare cauzate de virus;

5.      solicită să se întreprindă, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, acțiuni de educare și de informare în vederea sensibilizării populației cu privire la simptome și la măsurile profilactice, astfel încât să se câștige încrederea acesteia și să se determine cooperarea populației la măsurile de combatere a virusului Ebola;

6.      solicită să se acorde în continuare asistență care să fie îndreptată către centrele de urgență, punctele de carantină, mecanismele de supraveghere, evaluările de risc și cercetarea în vederea dezvoltării unui vaccin care să trateze Ebola; recunoaște că există deja anumite tratamente experimentale, dar dată fiind faza incipientă de dezvoltare a medicamentului, încă nu există un sistem pentru fabricarea și distribuirea acestuia, chiar dacă se dovedește a fi eficace;

7.      invită Uniunea Africană ca, pornind de la susținerea puternică concretizată prin experiența OMC și finanțare din partea Comisiei, să îndemne ECOWAS să înființeze o misiune de intervenție de urgență a corpului medical militar ale cărei unități să fie detașate în aeroporturile internaționale și la principalele puncte de trecere a frontierei, astfel încât să fie depistate și izolate toate persoanele suspectate de a fi infectate;

8.      solicită luarea unor măsuri pe termen lung pentru prevenirea epidemiilor în viitor prin investiții substanțiale în sistemele de sănătate locale, deoarece clinicile care dispun de suficient personal și dotate corespunzător le-ar permite țărilor afiliate nu doar să depășească crizele temporare, ci și să trateze boli mai comune precum malaria (care este cauza a peste 3 200 de decese zilnic în lume) și bolile diareice (cărora le cad victimă 5 000 de persoane zilnic, dintre care mulți copii);

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Uniunea Africană, precum și Organizației Mondiale a Sănătății.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate