Процедура : 2014/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0108/2014

Внесени текстове :

B8-0108/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0026

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 133kWORD 60k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))


Мишел Ривази, Мария Хойбух, Кийт Тейлър, Юдит Саргентини, Клод Тюрмес, Джийн Ламбърт, Барт Стас от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))  
B8‑0108/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението от 8 август 2014 г. от страна на Световната здравна организация (СЗО), на тема „ извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план”,

–       като взе предвид пътната карта на СЗО от 24 август 2014 г. в отговор на епидемията от ебола,

–       като взе предвид оценката на риска от ебола, представена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията на 27 август 2014 г.,

–       като взе предвид декларацията относно разразяването на епидемия от ебола в Западна Африка, направена на 8 август 2014 г. от члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването, Тонио Борг,

–       като взе предвид изявлението, направено от министъра на отбраната на Либерия Брауни Самукай пред Съвета за сигурност на ООН, във връзка със заплахата за съществуване на страната му, свързана с разразилата се епидемия от ебола,

–       като взе предвид изявлението от 5 септември 2014 г. относно отговора на ЕС на разразяването на епидемията от ебола , направено от члена на Европейската комисия, отговарящ за развитието, Андрис Пиебалгс, и от члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева,

–       като взе предвид специалния брифинг на ООН относно ебола, проведен на 2 септември 2014 г. от д-р. Джоан Лиу, международен председател на „ Лекари без граници”,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че разразяването на епидемията от ебола в Западна Африка е причинило към момента смъртта на над 2 400 души; като има предвид, че епидемията е извън контрол и представлява заплаха за общественото здраве в международен план;

Б.     като има предвид, че броят на докладваните случаи на ебола надвишава 4 300 и предвид факта, че съществуват също нерегистрирани случаи на лица, заразени с вируса ебола, както и на смъртни случаи в резултат на заразата;

В.     като има предвид, че за първи път в историята, населението на света е изправено пред епидемия, чието разпространение би могло да се ускори от движението на хора в световен мащаб;

Г.     като има предвид, че е налице тревога от недостатъчната реакция на равнище ЕС и на международно равнище за справяне с най-сериозното някога разразяване на епидемия от ебола, което трябва да се разглежда като неотложен проблем за общественото здраве в международен план;

Д.     като има предвид, че много от развитите страни, включително ЕС, притежават механизми за реагиране на биологичната заплаха и могат да разположат обучени медицински екипи по организиран начин и с йерархична структура, която да гарантира високи стандарти на безопасност и ефикасност в подкрепа на засегнатите държави;

Е.     като има предвид, че по-нататъшното разпространение на вируса не може да бъде предотвратено без масирано разполагане на професионален медицински персонал и подходящи съоръжения, включително въздушен мост, за да се подкрепят усилията за контрол над епидемията в засегнатите държави;

Ж.    като има предвид, че провеждането на борба срещу вируса ебола досега се е опирало на пренатоварените министерства на здравеопазването и частните неправителствени организации, като „Лекари без граници“, за справяне с изключително големи огнища на ебола;

З.      като има предвид, че нормалната система на здравеопазване се е сринала в засегнатите региони на Западна Африка;

И.     като има предвид, че епидемията има сериозно отражение в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне, където тя е довела до недостиг на храна, растящи цени и прекъсване на хранителни доставки на пазара;

1.      призовава ЕС и неговите държави членки да разработят конкретен план за действие, който да включва бързото разгръщане на професионални медицински екипи, предоставянето на подходящо оборудване, както и обучението на местен специализиран персонал;

2.      Призовава СЗО да координират подходяща и организирана международна реакция, която да съответства на размера на епидемията, с верига на командване, която да гарантира високи стандарти на безопасност и ефикасност в подкрепа на засегнатите държави;

3.      счита, че местният медицински персонал трябва да бъде включен на всички равнища на командната верига за лечение на засегнатото население и да поддържа връзка между населението и международния медицински персонал;

4.      призовава за създаването на центрове за лечение на вируса ебола, с цел увеличаване на капацитета за изолация и облекчаване на системите на здравеопазване на засегнатите държави, някои от които са на ръба на срива;

5.      призовава за провеждането на устойчива политика за управление на риска за обучение на местните здравни работници и за подобряване на слабите здравни инфраструктури, включително предоставянето на чиста питейна вода;

6.      призовава за създаването на по-силни канали за комуникация чрез националните и общинските радиостанции за информиране и повишаване на осведомеността на населението относно епидемията и стъпките, които следва да се предприемат, за да се избегне предаването ѝ, с цел да се помогне на хората да се предпазват;

7.      призовава за ясно разграничаване между тестовете за ваксиниране срещу вируса ебола и лечението, предоставяно на лицата, заразени с вируса; призовава за провеждането на клинични изпитвания на ваксината срещу вируса ебола, за да бъдат спазени действащите правила на СЗО;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на държавите членки, на ООН и на Световната здравна организация.

Правна информация - Политика за поверителност