Postup : 2014/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0108/2014

Předložené texty :

B8-0108/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0026

NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 58k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0108/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“, které Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila dne 8. srpna 2014,

–       s ohledem na plán reakce na epidemii viru Ebola, který Světová zdravotnická organizace (WHO) předložila dne 28. srpna 2014,

–       s ohledem na hodnocení rizik epidemie viru Ebola, které Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí předložilo dne 27. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení komisaře pro zdraví Tonia Borga o vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe ze dne 8. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení liberijského ministra obrany Brownieho Samukaie před Radou bezpečnosti OSN o ohrožení existence jeho země, které představuje vypuknutí epidemie viru Ebola,

–       s ohledem na prohlášení o reakci EU na epidemii viru Ebola, jež učinili komisař pro rozvoj Andris Piebalgs a komisařka pro humanitární pomoc a reakci na krize Kristalina Georgieva dne 5. září 2014,

–       s ohledem na zvláštní brífink OSN o ebole, který upořádala dr. Joanne Liu, předsedkyně mezinárodní organizace Lékaři bez hranic dne 2. září 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe dosud způsobilo úmrtí více než 2 400 osob; vzhledem k tomu, že tato epidemie se vymkla kontrole a ohrožuje mezinárodní veřejné zdraví;

B.     vzhledem k tomu, že je nahlášeno více než 4 300 případů onemocnění virem Ebola, a s přihlédnutím k tomu, že jsou i případy osob, které tímto virem onemocněly, a úmrtí, která nebyla hlášena;

C.     vzhledem k tomu, že poprvé v historii se světová populace setkává s epidemií, jejíž šíření by mohla urychlit celosvětová mobilita osob;

D.     vzhledem k tomu, že reakce EU a mezinárodního společenství při řešení nejhorší epidemie viru Ebola v historii, kterou by bylo možné považovat za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, je znepokojující;

E.     vzhledem k tomu, že řada rozvinutých zemí, včetně EU, má mechanismus reakce na biologickou hrozbu a může organizovaně nasadit zdravotnické týmy, přičemž linie vedení zajistí vysoké standardy bezpečnosti a účinnou podporu postižených zemí;

F.     vzhledem k tomu, že dalšímu šíření viru nelze zabránit bez masivního nasazení profesionálních zdravotnických pracovníků a odpovídajícího vybavení, včetně leteckého mostu, které by podpořily úsilí o zvládnutí epidemie v postižených zemích;

G.     vzhledem k tomu, že boj proti ebole dosud spočíval na přetížených ministerstvech zdravotnictví a soukromých nevládních organizacích, jako jsou Lékaři bez hranic, kteří měli čelit propuknutí výjimečně rozsáhlé epidemie viru Ebola;

H.     vzhledem k tomu, že řádný veřejný systém zdravotnictví v postižených regionech západní Afriky zkolaboval;

I.      vzhledem k tomu, že vypuknutí epidemie má citelný dopad na Guineu, Libérii a Sierru Leone, kde vedlo k nedostatku potravin, růstu cen a přerušení dodávek potravin na trh;

1.      vyzývá EU a její členské státy, aby předložily plán konkrétních a rychlých opatření, který by zahrnoval nasazení profesionálních zdravotnických týmů, poskytnutí přiměřeného vybavení a školení místních zdravotnických pracovníků;

2.      vyzývá Světovou zdravotnickou organizaci, aby koordinovala odpovídající a organizovanou mezinárodní reakci, která by odpovídala rozsahu epidemie a jejíž linie vedení by zajistila vysoké standardy bezpečnosti a účinnou podporu postižených zemí;

3.      je přesvědčen, že místní zdravotničtí pracovníci musí být začleněni do všech úrovní linie vedení, aby bylo možné ošetřovat postižené obyvatele a navázat spolupráci mezi obyvatelstvem a mezinárodními zdravotnickými pracovníky;

4.      vyzývá k vytvoření středisek pro léčbu eboly, aby se zvýšily možnosti izolace a ulevilo se zdravotnickým systémům postižených zemí, z nichž některým hrozí kolaps;

5.      vyzývá k zavedení politiky udržitelného řízení rizik, která by umožnila vyškolit místní zdravotnické pracovníky a posílit slabou zdravotnickou infrastrukturu, včetně poskytování čisté pitné vody;

6.      vyzývá k vytvoření pevnějších komunikačních kanálů mezi celostátními a místními rozhlasovými stanicemi s cílem informovat obyvatele a zvyšovat jejich povědomí o epidemii a krocích, které by měly být přijaty, aby se zabránilo šíření nemoci, a pomoci jim, aby se sami chránili;

7.      vyzývá rovněž k jasnému rozlišování mezi testováním očkování proti ebole a léčbou poskytovanou osobám nakaženým virem Ebola; vyzývá k tomu, aby klinické zkoušky očkovací látky proti ebole odpovídaly příslušným předpisům WHO;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, Organizaci spojených národů a Světové zdravotnické organizaci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí