Процедура : 2014/2843(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0109/2014

Внесени текстове :

B8-0109/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0027

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 72k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (2014/2843(RSP))


Чарлз Танък, Яна Житнянска, Ружа Томашич, Анна Елжбета Фотига, Петер ван Дален, Ришард Чарнецки, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Джефри Ван Орден, Бастиан Белдер, Беатрикс фон Щорх от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Ирак, включително резолюцията от 17 юли 2014 г.(1), както и предходните си резолюции относно положението в Сирия,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 август 2014 г,

–       като взе предвид заключенията от специалната среща на Европейския съвет от 30 август 2014 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Декларацията на ООН за правата на лицата, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, от 18 декември 1992 г.,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията, приети на 24 юни 2013 г.,

–       като взе предвид Резолюция № 2170 на Съвета за сигурност на ООН от 15 август 2014 г. относно нарушаването на правата на човека от екстремистки групи в Ирак и в Сирия, както и одобрението на санкции срещу воюващите в Ирак и в Сирия,

–       като взе предвид данните на Мисията на ООН за подпомагане на Ирак (UNAMI) относно броя на жертвите в Ирак,

–       като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН относно достъпа до и завземането на нефтени находища и тръбопроводи в Сирия и в Ирак от бойци на Ислямската държава (ИД),

–       като взе предвид коментарите на специалния докладчик на ООН по въпросите на правата на човека на вътрешно разселените лица Чалока Беяни от 25 юли 2014 г.,

–       като взе предвид коментарите на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн от 8 септември 2014 г. относно насилието в Сирия и в Ирак,

–       като взе предвид неотдавнашните декларации на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насилието в Ирак и в Сирия,

–       като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент относно положението в Ирак от 11 август 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че поясът от нестабилност се разпространява в целия регион и че ако това бъде пренебрегнато, би могло да доведе до превръщането на големи райони от Близкия изток в убежище за международни терористи и екстремисти;

Б.     като има предвид, че потенциалът за нова ера на стабилността и демокрацията, създаден от бунтовете на Арабската пролет от 2010 г., беше заменен с безпрецедентен период на нестабилност и насилие в региона;

В.     като има предвид, че дългогодишната гражданска война в Сирия предостави на ИД възможности за засилване на присъствието й както в Сирия, така и в Ирак;

Г.     като има предвид, че според съобщенията стотици чужди бойци, сред които много от държави – членки на ЕС, са се присъединили към сраженията на страната на ИД; като има предвид, че тези граждани на ЕС са определени като риск за сигурността от правителствата на държавите – членки на ЕС;

Д.     като има предвид, че според последните оценки се предполага, че е възможно ИД да разполага с до 31 000 бойци в Ирак и в Сирия – три пъти повече, отколкото по-раншните опасения;

Е.     като има предвид, че неотдавнашното нарастване на заплахата от ИД се прибавя към съществуващите хуманитарни нужди на хората, които вече са били разселени поради насилие както в Ирак, така и в Сирия; като има предвид, че насилието също така оказва допълнителен натиск върху съседните държави, които предоставят убежище за бягащите от насилието и конфликта пред последните бунтовнически действия на ИД; като има предвид, че се очаква броят на разселените лица да нарасне поради ожесточеността на бунтовническите действия на ИД;

Ж.    като има предвид, че ООН и други международни организации съобщават за широко разпространени нарушения на правата на човека в Ирак и в Сирия от страна на ИД, включително целенасочени убийства на представители на малцинствени етнически и религиозни групи; като има предвид, че нараства загрижеността за благосъстоянието на онези, които все още са блокирани в районите, контролирани от силите на ИД;

З.      като има предвид, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси около 1,8 милиона иракчани са били разселени от началото на годината, като почти половината от тях са деца; като има предвид, че почти 11 милиона души в Сирия се нуждаят от хуманитарна помощ, а 3 милиона са избягали в съседни държави;

И.     като има предвид, че за първи път от май 2014 г. Световната продоволствена програма на ООН възобнови доставките на хранителна помощ за части от Ирак, като получатели са 76 000 души – част от „масово разселване“ на семейства, бягащи от сраженията;

Й.     като има предвид, че според Амнести Интернешънъл ИД е започнала системна кампания за етническо прочистване в северен Ирак, включително масови убийства и отвличания, насочени срещу етнически и религиозни малцинства; като има предвид, че атаките на силите на ИД са насочени срещу християни, шиитското малцинство, шабаки, туркмени, язиди и други;

K.     като има предвид, че след като ИД пое контрола над Синджар, хиляди язидски семействата не можаха да достигнат до безопасно място и бяха принудени да потърсят убежище в планинската верига Джебел Синджар; като има предвид, че според оценките броят на домакинствата, които са блокирани в планините в изключително тежки условия, варира между 8 000 и 30 000;

Л.     като има предвид, че в отговор на растящите нужди Европейският съюз увеличи хуманитарната си помощ за Ирак с допълнителната сума от 5 милиона евро, с което общото финансиране за Ирак достигна 17 милиона евро през 2014 г.;

1.      решително осъжда терористичните актове, извършени от ИД и от други въоръжени групировки срещу иракски и сирийски граждани; изразява дълбокото си възмущение от нападенията срещу цивилни цели и безусловно осъжда използването на екзекуции, изтезания и сексуално насилие в конфликта;

2.      изразява дълбока загриженост във връзка със задълбочаващата се хуманитарна криза, причинена от неотдавнашните боеве, и отбелязва масовото разселване на цивилни лица както в Сирия, така и в Ирак; освен това отбелязва със загриженост, че ескалацията на въоръжения конфликт в Ирак, по-специално на север, доведе до разселването в кюрдския регион на хиляди души, бягащи от настъплението на ИД;

3.      осъжда извършените от ИД и от други терористични организации произволни убийства и нарушения на правата на човека, включително насочените срещу християнски и други религиозни и етнически малцинства;

4.      осъжда неотдавнашното убийство на американските журналисти Джеймз Фоли и Стивън Сотлоф и на британския хуманитарен работник Дейвид Хейнс от бойци на ИД и изразява дълбока загриженост за безопасността на други граждани, все още държани в плен от екстремистите;

5.      подкрепя всички, които са ангажирани в борбата срещу тероризма на ИД и срещу други въоръжени/терористични групи; освен това призовава всички регионални участници и правителства да оказват пълно съдействие в борбата срещу свързаната с ИД заплаха; подчертава, че такова сътрудничество е изключително важно за сигурността в региона;

6.      счита, че когато става въпрос за борба със заплахата, която представлява ИД, всички възможности трябва да останат отворени и никоя да не изключва; освен това призовава Европейския съюз, неговите държави членки и други международни участници да работят в тясно сътрудничество за разработването на спешни и всеобхватни ответни действия на заплахата от ИД;

7.      приветства неотдавнашната подкрепа от регионалните органи на властта, изразили готовност да се присъединят към оглавяваната от САЩ коалиция срещу ИД; приветства усилията на държавните секретари на САЩ Кери и Хейгъл за създаването на тази международна коалиция;

8.      безрезервно отхвърля и счита за нелегитимно съобщението на ръководителите на ИД, че са създали халифат в контролираните от тях райони, и отхвърля идеята за едностранни промени на международно признатите граници чрез сила; счита освен това, че създаването на подобен халифат, неговата идеология и крайното насилие представляват пряка заплаха за сигурността на Европейския съюз;

9.      изразява загриженост във връзка със съобщенията за присъединяването на стотици чуждестранни бойци, включително граждани на държави — членки на ЕС, към бунтовническите действия на ИД; освен това призовава за международно сътрудничество с цел предприемане на необходимите правни действия срещу всички лица, заподозрени в участие в терористични актове;

10.    приветства неотдавнашното съобщение на Съвета за сигурност на ООН за свикване на среща на високо равнище на 25 септември 2014 г. с цел насочване на вниманието на международната общественост към „разрастващото се и опасно явление“ на чуждестранните бойци терористи;

11.    счита, че нестабилността и конфликтът в Сирия, предизвикани от войната на режима на Асад срещу собствения му народ, създаде условия за разцвета на ИД и доведе до по-голяма нестабилност и насилие в региона; призовава за нови и спешни международни действия за намиране на трайно и мирно политическо решение на този конфликт;

12.    приветства сформирането на ново приобщаващо правителство в Ирак и призовава всички участници да работят заедно в интерес на политическата стабилност и на мира, както и за целите на борбата с бунтовническите действия на ИД;

13.    счита, че е задължение на Европейския съюз да продължи да подкрепя суверенитета на Ирак, както и да предостави цялата възможна хуманитарна помощ за облекчаване на страданията на всички хора, блокирани от сраженията както в Ирак, така и в Сирия; счита освен това, че Европейският съюз трябва да участва в подпомагането на тези съседни държави, които осигуряват подслон за бежанците, бягащи от конфликта и от бунтовническите действия на ИД;

14.    изразява дълбока загриженост във връзка с докладите за това, че нефтени находища и свързана с тях инфраструктура са попаднали в ръцете на силите на ИД, тъй като това може да осигури ценен източник на приходи за терористичните им операции; призовава всички държави да се въздържат от търговска дейност с нефт от Сирия и Ирак, която може пряко или косвено са облагодетелства ИД;

15.    призовава за цялостно разследване на твърденията за нарушения на правата на човека в Ирак и в Сирия, както и за преследването на лицата, обвинени в такива престъпления, съгласно международното право;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и Съвета на представителите на Ирак, на генералния секретар на ООН и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2014)0011.

Правна информация - Политика за поверителност