Postup : 2014/2843(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0109/2014

Předložené texty :

B8-0109/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0027

NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 69k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Iráku a Sýrii, útocích skupiny ISIS, včetně pronásledování menšin (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch za skupinu ECR

Usnesení Evropské parlamentu o situaci v Iráku a Sýrii, útocích ISIS, včetně pronásledování menšin (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Iráku, včetně usnesení ze dne 17. července 2014(1), a na svá předchozí usnesení o situaci v Sýrii,

–       s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 15. srpna 2014,

–       s ohledem na závěry z mimořádného zasedání Evropské rady, které se konalo dne 30. srpna 2014,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin ze dne 18. prosince 1992,

–       s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení přijaté dne 24. června 2013,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2170 o porušování lidských práv extremistickými skupinami v Iráku a Sýrii přijatou dne 15. srpna 2014 a schválení sankcí vůči extremistům v Iráku a Sýrii,

–       s ohledem na údaje o počtech obětí v Iráku zveřejněné misí OSN na pomoc Iráku (UNAMI),

–       s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN o tom, že bojovníci Islámského státu (IS) získali přístup k ropným polím a potrubím v Sýrii a Iráku a zmocnili se jich,

–       s ohledem na vyjádření zvláštního zpravodaje OSN Chaloky Beyaniho ze dne 25. července 2014 k situaci v oblasti lidských práv vnitřně vysídlených osob,

–       s ohledem na vyjádření vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zeida Ra’ada Al Husseina ze dne 8. září 2014 k násilí v Sýrii a Iráku,

–       s ohledem na nedávná prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o násilí v Iráku a Sýrii,

–       s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 11. srpna 2014 o situaci v Iráku,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že oblouk nestability se rozšiřuje po celém regionu, a nebude-li vyvíjena snaha o jeho zadržení, mohly by se celé oblasti Blízkého východu stát útočištěm pro mezinárodní teroristy a extremisty;

B.     vzhledem k tomu, že možnost nastolení nové éry stability a demokracie, již zažehla povstání „arabského jara“ z roku 2010, vystřídalo období bezprecedentní nestability a násilí v regionu;

C.     vzhledem k tomu, že vleklá občanská válka v Sýrii poskytla skupině IS příležitosti k posílení její přítomnosti na syrském území i v Iráku;

D.     vzhledem k tomu, že stovky zahraničních bojovníků, včetně mnoha osob z členských států EU, se údajně podílejí na bojích na straně skupiny IS; vzhledem k tomu, že tyto občany EU označily vlády příslušných členských států za bezpečnostní riziko;

E.     vzhledem k tomu, že podle posledních odhadů může IS v Iráku a Sýrii čítat až 31 000 bojovníků, což je třikrát více, než naznačovaly dosavadní obavy;

F.     vzhledem k tomu, že nedávný nárůst ohrožení ze strany IS přispívá k prohloubení humanitárních potřeb osob, které v důsledku násilí již musely opustit své domovy v Iráku i Sýrii; vzhledem k tomu, že násilí rovněž vystavuje dalšímu tlaku sousední země, které poskytly útočiště osobám prchajícím před násilím a konflikty ještě před posledním povstáním IS; vzhledem k tomu, že se očekává nárůst počtu vysídlených osob v důsledku intenzity povstání IS;

G.     vzhledem k tomu, že OSN a další mezinárodní organizace informují o rozsáhlém porušování lidských práv v Iráku a Sýrii ze strany IS, včetně cíleného zabíjení etnických a náboženských skupin; vzhledem ke vzrůstajícím obavám v souvislosti s životními podmínkami osob, které jsou doposud uvězněny v oblastech kontrolovaných silami IS;

H.     vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo od začátku roku vysídleno 1, 8 milionu Iráčanů, z nichž téměř polovinu tvoří děti; vzhledem k tomu, že téměř 11 milionů osob v Sýrii potřebuje humanitární pomoc a 3 miliony utekly do sousedních zemí;

I.      vzhledem k tomu, že Světový potravinový program OSN obnovil poprvé od května 2014 dodávky potravinové pomoci do určitých oblastí Iráku, přičemž se zaměřil na 76 000 osob, které patří mezi hromadně vysídlené rodiny prchající před boji;

J.      vzhledem k tomu, že podle organizace Amnesty International skupina IS zahájila sérii etnických čistek v severním Iráku, včetně hromadných okamžitých poprav a únosů osob na základě jejich příslušnosti k etnickým a náboženským menšinám; vzhledem k tomu, že se oběťmi sil IS stávají křesťané, šíitská menšina, šabakové, Turkmeni a jezídové;

K.     vzhledem k tomu, že se tisíce jezídských rodin v důsledku obsazení města Sindžár skupinou IS nemohly dostat do bezpečného útočiště a byly nuceny se skrývat v pohoří Džabar Sindžár; vzhledem k tomu, že se počet rodin uvězněných v horách v zoufalých životních podmínkách odhaduje na 8 000 až 30 000;

L.     vzhledem k tomu, že Evropská unie v reakci na rostoucí potřeby zvyšuje svou humanitární pomoc Iráku o dalších 5 milionů eur, čímž se celková finanční podpora Iráku dostala v roce 2014 na 17 milionů eur;

1.      ostře odsuzuje teroristické akty páchané proti iráckým a syrským občanům skupinou IS a dalšími ozbrojenými skupinami; dále vyjadřuje hluboký nesouhlas s útoky na civilní cíle a bez výhrady odsuzuje používání poprav, mučení a sexuálního násilí v rámci konfliktu;

2.      vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršující se humanitární krizí v důsledku nedávných bojů a upozorňuje na hromadné vysídlování civilistů v Sýrii a Iráku; se znepokojením dále konstatuje, že v důsledku eskalace ozbrojeného konfliktu v Iráku, zejména v jeho severní části, došlo v kurdské oblasti k vysídlení tisíců osob, které prchaly před postupující skupinou IS;

3.      odsuzuje bezohledné zabíjení a porušování lidských práv, mimo jiné vůči křesťanům a dalším náboženským a etnickým menšinám, které páchá skupina IS a další teroristické organizace;

4.      odsuzuje nedávné vraždy amerických novinářů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa a britského humanitárního pracovníka Davida Hainese bojovníky skupiny IS a vyjadřuje vážné obavy o bezpečnost dalších rukojmích, kteří jsou extremisty nadále zadržováni;

5.      podporuje všechny aktéry zapojené do boje proti teroristické skupině IS a dalším ozbrojeným/teroristickým skupinám; dále vyzývá všechny subjekty a vlády regionu, aby plně spolupracovaly v boji proti hrozbě skupiny IS; zdůrazňuje nezbytnost takové spolupráce pro bezpečnost tohoto regionu;

6.      je přesvědčen, že v otázce boje proti hrozbě, již představuje skupina IS, musí zůstat otevřené všechny možnosti a nelze žádnou vyloučit; dále vyzývá Evropskou unii, její členské státy a další mezinárodní aktéry k úzké spolupráci při vytváření bezodkladné a komplexní reakce na hrozbu ze strany skupiny IS;

7.      vítá skutečnost, že regionální mocnosti v poslední době prokazují ochotu přidat se ke koalici namířené proti skupině IS a vedené USA; oceňuje úsilí ministrů USA Kerryho a Hagela o vytvoření této mezinárodní koalice;

8.      bez výhrady odmítá a považuje za nelegitimní oznámení vedoucích představitelů IS o tom, že skupina zřídila v ovládaných oblastech chalífát, a odmítá představy o jakýchkoliv jednostranných změnách mezinárodně uznaných hranic za použití síly; dále je přesvědčen, že zřízení takového chalífátu, jeho ideologie a extremistické násilí představují bezprostřední hrozbu pro bezpečnost Evropské unie;

9.      vyjadřuje znepokojení nad tím, že ke vzpouře skupiny IS se údajně připojily stovky zahraničních bojovníků, včetně občanů členských států EU; dále vyzývá k mezinárodní spolupráci s cílem přijmout vhodná právní opatření proti všem jednotlivcům, kteří jsou podezřelí ze zapojení do teroristických akcí;

10.    vítá nedávné prohlášení Rady bezpečnosti OSN o záměru svolat na 25. září 2014 vrcholnou schůzku s cílem upozornit mezinárodní společenství na „vzrůstající a nebezpečný jev“ zahraničních teroristických bojovníků;

11.    je přesvědčen, že nestabilita a konflikt v Sýrii, které způsobila válka Assadova režimu vedená proti jeho vlastnímu lidu, vytvořily příznivé podmínky pro rozmach skupiny IS a přispěly k větší nestabilitě a násilí v regionu; vyzývá k další bezodkladné mezinárodní reakci s cílem nalézt mírové a trvalé politické řešení současného konfliktu;

12.    vítá vytvoření nové inkluzivní vlády v Iráku a vyzývá všechny účastníky, aby spolupracovali v zájmu dosažení politické stability a míru a potlačení povstání skupiny IS;

13.    je přesvědčen, že je povinností Evropské unie nadále podporovat svrchovanost Iráku a rovněž poskytnout všechnu možnou humanitární pomoc, jež by mohla zmírnit utrpení všech těch, kteří se ocitli uvězněni uprostřed bojů v Iráku i Sýrii; dále je přesvědčen, že Evropská unie se má zhostit své role, pokud jde o pomoc sousedním zemím, kde nacházejí útočiště uprchlíci utíkající před konfliktem a povstáním skupiny IS;

14.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o tom, že se ropná pole a příslušná infrastruktura dostala do rukou skupiny IS, neboť to může představovat významný zdroj příjmu pro jejich teroristické operace; žádá všechny země, aby se zdržely obchodních aktivit, z nichž by v souvislosti s ropou v Sýrii a Iráku mohla mít přímý či nepřímý zisk skupina IS;

 

15.    žádá o důkladné prošetření údajného porušování lidských práv v Iráku a Sýrii a o to, aby byli obvinění z těchto zločinů stíháni podle mezinárodního práva;

16.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států EU, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a Radě OSN pro lidská práva.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí