Διαδικασία : 2014/2843(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0109/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0109/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0027

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 539kWORD 74k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων  (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων  (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στο Ιράκ, περιλαμβανομένου του ψηφίσματος της 17ης Ιουλίου 2014(1), καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ειδικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1992 για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2170 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εξτρεμιστικές ομάδες στο Ιράκ και τη Συρία, και την έγκριση κυρώσεων κατά μαχητών στο Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ (UNAMI) όσον αφορά τα θύματα στο Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόσβαση στις πετρελαιοπηγές και τους αγωγούς και την κατάληψη αυτών από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους (IS) στη Συρία και το Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τα σχόλια του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων, Chaloka Beyani, της 25ης Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα σχόλια του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη βία στη Συρία και το Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) σχετικά με τη βία στο Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ της 11ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια εξαπλώνεται στην περιοχή και, εάν δεν ελεγχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει στη μετατροπή μεγάλων περιοχών της Μέσης Ανατολής σε καταφύγιο διεθνών τρομοκρατών και εξτρεμιστών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες για μια νέα εποχή σταθερότητας και δημοκρατίας που προέκυψαν από τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2010 αντικαταστάθηκαν από μια πρωτόγνωρη περίοδο αστάθειας και βίας στην περιοχή·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μακροχρόνιος εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έδωσε την ευκαιρία στο IS να ενισχύσει την παρουσία του τόσο στη χώρα όσο και στο Ιράκ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες αλλοδαπών μαχητών, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν εμπλακεί στις συγκρούσεις στο πλευρό του IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι πολίτες της ΕΕ χαρακτηρίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ως κίνδυνος για την ασφάλεια·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το IS ενδέχεται να απαριθμεί έως και 31.000 μαχητές στο Ιράκ και τη Συρία, αριθμός τριπλάσιος συγκριτικά με παλαιότερες εκτιμήσεις·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη άνοδος της απειλής του IS προστίθεται στις υφιστάμενες ανθρωπιστικές ανάγκες των ανθρώπων που έχουν ήδη εκτοπιστεί βίαια τόσο στο Ιράκ όσο και στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία ασκεί πρόσθετη πίεση στις γειτονικές χώρες, οι οποίες παρέχουν ασφαλές καταφύγιο σε εκείνους που διέφυγαν τη βία και τις συγκρούσεις πριν τη τελευταία εκστρατεία του IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων ατόμων αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας της αγριότητας των εκστρατειών του IS·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί καταγγέλλουν εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το IS στο Ιράκ και τη Συρία, περιλαμβανομένων στοχευμένων δολοφονιών κατά ομάδων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη τις εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με τη διαβίωση των ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι σε περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις του IS·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), υπολογίζεται ότι 1,8 εκατομμύρια Ιρακινοί έχουν εκτοπιστεί από την αρχή του έτους, σχεδόν οι μισοί των οποίων είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 11 εκατομμύρια άνθρωποι στη Συρία χρειάζονται ανθρωπιστική αρωγή και τρία εκατομμύρια έχουν διαφύγει σε γειτονικές χώρες·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών άρχισε εκ νέου την παροχή επισιτιστικής αρωγής σε τμήματα του Ιράκ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2014, με στόχο 76.000 ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν τμήμα «μαζικού εκτοπισμού» οικογενειών που διέφυγαν τις συγκρούσεις·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το IS έχει ξεκινήσει συστηματική εκστρατεία εθνοτικής κάθαρσης στο βόρειο Ιράκ, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαζικές συνοπτικές εκτελέσεις και απαγωγές εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανοί, η σιιτική μειονότητα, οι Σαμπάκ, οι Τουρκμένοι, οι Γιατζίντι και άλλοι βρίσκονται στο στόχαστρο των δυνάμεων του IS·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες οικογένειες Γιατζίντι δεν κατάφεραν να φθάσουν σε ασφαλές έδαφος μετά την κατάληψη του Σιντζάρ από το IS και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στην οροσειρά Τζέμπελ Σιντζάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των νοικοκυριών που έχουν αποκλειστεί στα βουνά σε δυσχερείς συνθήκες κυμαίνεται από 8.000 έως 30.000·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει στο Ιράκ κατά 5 εκατομμύρια ευρώ για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες, με αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση για το Ιράκ να φθάνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ το 2014·

1.      καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές πράξεις που διέπραξε το IS και άλλες ένοπλες ομάδες εις βάρος ιρακινών και σύρων πολιτών· επιπλέον, εκφράζει αποδοκιμασία για τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων και καταδικάζει ανεπιφύλακτα τη χρήση εκτελέσεων, βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις·

2.      εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης που προκλήθηκε λόγω των πρόσφατων συγκρούσεων και επισημαίνει τους μαζικούς εκτοπισμούς αμάχων στη Συρία και το Ιράκ· επισημαίνει επίσης με ανησυχία ότι η κλιμάκωση των ένοπλων συγκρούσεων στο Ιράκ, ιδίως στο βορρά, έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων στην κουρδική περιοχή της χώρας για να διαφύγουν την επέλαση του IS·

3.      εκφράζει αποδοκιμασία για τις τυφλές δολοφονίες και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το IS και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων εις βάρος χριστιανών και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

4.      εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη δολοφονία των αμερικανών δημοσιογράφων James Foley και Steven Sotloff και του βρετανού εθελοντή ανθρωπιστικής οργάνωσης David Haines από μαχητές του IS και εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια άλλαων αιχμαλώτων των εξτρεμιστών·

5.      υποστηρίζει όλους όσους συμμετέχουν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας του IS και άλλων ένοπλων/τρομοκρατικών ομάδων· καλεί επιπλέον όλους τους περιφερειακούς παράγοντες και τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν πλήρως για την καταπολέμηση της απειλής του IS· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια της περιοχής·

6.      πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνουν ανοικτές όλες οι επιλογές και να μην αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή του IS· καλεί, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς παράγοντες να συνεργαστούν στενά για την ανάπτυξη μιας ταχείας και ολοκληρωμένης απόκρισης στην απειλή του IS·

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη υποστήριξη των περιφερειακών δυνάμεων και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια συμμαχία κατά του IS υπό την ηγεσία των ΗΠΑ· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των υπουργών των ΗΠΑ Kerry και Hagel με στόχο την οικοδόμηση αυτής της διεθνούς συμμαχίας·

8.      απορρίπτει ανεπιφύλακτα και θεωρεί παράνομη τη δήλωση της ηγεσίας του IS για την ίδρυση χαλιφάτου στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό του, και απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα βίαιης μονομερούς αλλαγής των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων· πιστεύει, επιπλέον, ότι η ίδρυση ενός τέτοιου χαλιφάτου, η ιδεολογία του και η εξτρεμιστική βία αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.      εκφράζει ανησυχία για τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες αλλοδαποί μαχητές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν ενταχθεί στα ανταρτικά στρατεύματα του IS· ζητεί ακόμη να υπάρξει διεθνής συνεργασία για τη λήψη των ενδεδειγμένων νόμιμων ενεργειών κατά των ατόμων που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις·

10.    εκφράζει ικανοποίηση για τις πρόσφατες ανακοινώσεις Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη σύγκληση συνόδου κορυφής στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 με στόχο την εστίαση της προσοχής της διεθνούς κοινότητας στο «αυξανόμενο και επικίνδυνο φαινόμενο» των αλλοδαπών μαχητών τρομοκρατικών οργανώσεων·

11.    θεωρεί ότι η αστάθεια και οι συγκρούσεις στη Συρία, που προκλήθηκαν από τον πόλεμο που διεξήγαγε το καθεστώς του Άσσαντ κατά του λαού του, δημιούργησε τις συνθήκες για την εξάπλωση του IS και επέφερε περαιτέρω αστάθεια και βία στην περιοχή· κάνει έκκληση για νέα και ταχεία διεθνή δράση για την εξεύρεση μιας βιώσιμης, ειρηνικής πολιτικής λύσης στη σύγκρουση αυτή·

12.    επιδοκιμάζει το σχηματισμό νέας κυβέρνησης ευρείας εκπροσώπηση στο Ιράκ και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συνεργαστούν προς όφελος της πολιτικής σταθερότητας και της ειρήνης και για την καταπολέμηση της εκστρατείας του IS·

13.    πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να συνεχίσει να υποστηρίζει την κυριαρχία του Ιράκ, καθώς και να παρέχει κάθε δυνατή ανθρωπιστική αρωγή για την ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται όσοι έχουν παγιδευτεί στο πεδίο συγκρούσεων στο Ιράκ και τη Συρία· πιστεύει, ακόμη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες που παρέχουν καταφύγιο στους πρόσφυγες οι οποίοι διέφυγαν τις συγκρούσεις και τις εκστρατείες του IS·

14.    εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι πετρελαιοπηγές και σχετικές υποδομές έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο δυνάμεων του IS, καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή εσόδων για τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις· καλεί όλες τις χώρες να μην διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να ωφελήσουν άμεσα ή έμμεσα το IS όσον αφορά το πετρέλαιο στη Συρία και το Ιράκ·

15.    ζητεί ενδελεχή διερεύνηση των καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ και τη Συρία και τη δίωξη όσων κατηγορούνται για τέτοιου είδους εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

16.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου