Procedūra : 2014/2843(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0109/2014

Pateikti tekstai :

B8-0109/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0027

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 137kWORD 203k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Irake, įskaitant 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją(1), ir savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos neeilinio susitikimo išvadas,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1992 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliuciją dėl ekstremistų grupuočių Irake ir Sirijoje įvykdytų žmogaus teisių pažeidimų ir patvirtintas sankcijas kovotojams Irake ir Sirijoje,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pagalbos misijos Irake (UNAMI) duomenis apie aukų skaičių Irake,

–       atsižvelgdamas į JT ST pareiškimą dėl Islamo valstybės (IS) kovotojų prieigos prie naftos telkinių ir vamzdynų Sirijoje ir Irake ir jų užgrobimo,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 25 d. Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo šalies viduje perkeltų asmenų teisių klausimais Chaloka Beyani pastabas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeid Ra’ad Al Hussein pastabas dėl smurto Sirijoje ir Irake,

–       atsižvelgdamas į naujus Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl smurto Irake ir Sirijoje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 11 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą dėl padėties Irake,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per regioną plūsta nestabilumo banga ir, jeigu ji nebus sustabdyta, didelės Artimųjų Rytų teritorijos gali tapti prieglobsčiu tarptautiniams teroristams ir ekstremistams;

B.     kadangi per Arabų pavasario sukilimus 2010 m. iškilo naujos stabilumo ir demokratijos eros galimybė, tačiau viskas pavirto neregėtu nestabilumo ir smurto regione laikotarpiu;

C.     kadangi užsitęsęs pilietinis karas Sirijoje suteikia IS galimybių sustiprinti savo pozicijas tiek Sirijoje, tiek Irake;

D.     kadangi pranešama, jog šimtai užsienio kovotojų, įskaitant atvykusius iš ES valstybių narių, prisidėjo prie kovų IS gretose; kadangi ES valstybių narių vyriausybės šiuos ES piliečius laiko grėsme saugumui;

E.     kadangi naujausiais duomenimis IS gali priklausyti iki 31 000 kovotojų Irake ir Sirijoje – tai tris kartus daugiau, nei baimintasi anksčiau;

F.     kadangi neseniai išaugusi IS grėsmė dar padidina asmenų, jau perkeltų dėl smurto Irake ir Sirijoje, esamus humanitarinius poreikius; kadangi smurtas taip pat didina naštą kaimyninėms šalims, kurios suteikia saugų prieglobstį bėgantiems nuo smurto ir konflikto pastaruoju metu iškilus IS; kadangi tikimasi, kad dėl iškilusios IS žiaurumų perkeltų asmenų skaičius didės;

G.     kadangi Jungtinės Tautos ir kitos tarptautinės organizacijos praneša apie Irake ir Sirijoje paplitusius IS daromus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant tikslines etninių ir religinių mažumų grupių žudynes; kadangi didėja susirūpinimas dėl asmenų, tebesančių IS pajėgų kontroliuojamose teritorijose, padėties;

H.     kadangi, remiantis Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, nuo šių metų pradžios perkelta apie 1,8 mln. Irako gyventojų, iš kurių beveik pusė – vaikai; kadangi beveik 11 mln. žmonių Sirijoje reikalinga humanitarinė pagalba ir 3 mln. yra pasitraukę į kaimynines šalis;

I.      kadangi nuo 2014 m. gegužės mėn. pirmą kartą atnaujintas pagalbos maistu tam tikroms Irako teritorijoms tiekimas pagal Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programą, siekiant padėti 76 000 asmenų, priklausančių nuo kovų bėgančioms masiškai perkeltoms šeimoms;

J.      kadangi pasak organizacijos „Amnesty International“ IS pradėjo sistemingą etninio valymo kampaniją šiaurės Irake, įskaitant masines neatidedamas etninių ir religinių mažumų narių egzekucijas ir pagrobimus; kadangi IS pajėgos nusitaikė į krikščionis, šiitų mažumą, šabakus, turkmėnus, jazidus ir kitus;

K.     kadangi tūkstančiai jazidų šeimų negalėjo pasiekti saugios teritorijos, nes IS perėmė Sindžaro kontrolę, ir buvo priversti ieškoti prieglobsčio Džebel Sindžaro kalnuose; kadangi manoma, jog šeimų, besiglaudžiančių kalnuose itin varganomis sąlygomis, skaičius gali būti nuo 8 000 iki 30 000;

L.     kadangi Europos Sąjunga, reaguodama į augančius poreikius, didina savo humanitarinę pagalbą Irakui papildoma 5 mln. EUR suma ir bendra finansavimo Irakui suma 2014 m. pasiekė 17 mln. EUR;

1.      griežtai smerkia IS ir kitų ginkluotų grupuočių įvykdytus teroro aktus prieš Irako ir Sirijos piliečius; taip pat apgailestauja dėl išpuolių prieš civilinius objektus ir kategoriškai smerkia konflikto metu vykdomas egzekucijas, kankinimus ir naudojamą seksualinį smurtą;

2.      reiškia didelį susirūpinimą dėl pastarojo meto kovų sukeltos blogėjančios humanitarinės krizės ir pažymi, kad masiškai perkeliami civiliai gyventojai tiek Sirijoje, tiek Irake; taip pat susirūpinęs pažymi, kad ginkluoto konflikto paaštrėjimas Irake, ypač šiaurėje, privertė tūkstančius žmonių visame kurdų regione persikelti, nes jie turėjo bėgti nuo IS puolimų;

3.      apgailestauja dėl IS ir kitų teroristinių organizacijų vykdomų beatodairiškų žudynių ir žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant išpuolius prieš krikščionis ir kitas religines ir etnines mažumas;

4.      apgailestauja dėl neseniai IS kovotojų įvykdytų amerikiečių žurnalistų James Foley ir Steven Sotloff bei brito pagalbos darbuotojo David Haines žmogžudysčių ir reiškia didelį susirūpinimą dėl kitų ekstremistų visa dar laikomų belaisvių saugumo;

5.      remia visus kovojančius su IS terorizmu ir kitomis ginkluotomis teroristinėmis grupuotėmis; taip pat ragina visus regioninius subjektus ir vyriausybes visapusiškai bendradarbiauti kovojant su IS grėsme; pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas nepaprastai svarbus regiono saugumui;

6.      yra įsitikinęs, kad būtina svarstyti visus variantus ir negalima atmesti jokių galimybių, kai kalbama apie kovą su IS keliama grėsme; taip pat ragina Europos Sąjungą, jos valstybes nares ir kitus tarptautinius subjektus veikti drauge ir parengti skubų ir išsamų atsaką į IS grėsmę;

7.      palankiai vertina pastarojo meto regioninių jėgų paramą ir norą prisijungti prie JAV vadovaujamos koalicijos prieš IS; teigiamai vertina JAV valstybės sekretorių John Kerry ir Chuck Hagel pastangas suburti šią tarptautinę koaliciją;

8.      kategoriškai atmeta ir laiko neteisėtu IS lyderių paskelbtą kalifatą IS kontroliuojamose teritorijose ir atmeta bet kokius ketinimus vienašališkai jėga pakeisti tarptautiniu mastu pripažintas sienas; taip pat mano, kad tokio kalifato įkūrimas, jo ideologija ir ekstremistų smurtas yra tiesioginė grėsmė Europos Sąjungos saugumui;

9.      reiškia susirūpinimą dėl to, kad šimtai užsienio kovotojų, kaip pranešama, įskaitant ES valstybių narių piliečius, prisijungė prie IS sukilėlių; taip pat ragina bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kad būtų imtasi atitinkamų teisinių priemonių prieš visus asmenis, įtariamus dalyvavimu teroristiniuose aktuose;

10.    palankiai vertina tai, jog JT ST neseniai paskelbė 2014 m. rugsėjo 25 d. sušauksianti aukščiausiojo lygio susitikimą, kad būtų atkreiptas tarptautinis dėmesys į plintantį ir pavojingą užsienio teroristų kovotojų reiškinį;

11.    mano, kad Bashar al-Assad režimo karo su savo paties žmonėmis sukeltas nestabilumas ir konfliktas Sirijoje sudarė sąlygas IS suklestėti ir privedė prie didesnio nestabilumo ir smurto regione; ragina imtis naujų ir skubių tarptautinių veiksmų, siekiant tvaraus, taikaus, politinio šio konflikto sprendimo;

12.    palankiai vertina tai, kad Irake suformuota nauja įtrauki vyriausybė, ir ragina visus dalyvius veikti drauge siekiant politinio stabilumo ir taikos interesų ir kovojant su IS sukilėliais;

13.    mano, kad Europos Sąjungos pareiga – toliau remti Irako suverenitetą, teikti visą įmanomą humanitarinę paramą, siekiant palengvinti visų į kovas pakliuvusių asmenų kančias tiek Irake, tiek Sirijoje; taip pat mano, kad Europos Sąjunga turi padėti toms kaimyninėms šalims, kurios suteikia prieglobstį nuo konflikto ir IS sukilėlių bėgantiems pabėgėliams;

14.    yra labai susirūpinęs dėl to, kad į IS pajėgų rankas, kaip pranešama, pateko naftos telkiniai ir susijusi infrastruktūra, nes tai gali būti vertingas pajamų šaltinis jų teroristinėms operacijoms; ragina visas šalis nevykdyti jokios su Sirijos ir Irako nafta susijusios komercinės veiklos, iš kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali gauti naudos IS;

15.    ragina išsamiai ištirti įtarimus dėl žmogaus teisių pažeidimų Irake ir Sirijoje ir vykdyti už tokius nusikaltimus atsakingų asmenų baudžiamąjį persekiojimą pagal tarptautinę teisę;

16.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei valdžiai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0011.

Teisinė informacija - Privatumo politika