Proċedura : 2014/2843(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0109/2014

Testi mressqa :

B8-0109/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/09/2014 - 10.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2014)0027

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 140kWORD 71k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja, u l-offensiva tal-ISIS, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewroper dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja, u l-offensiva tal-ISIS inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Il-Parlament Ewropew,

–       - wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq, inkluż dik tas-17 ta' Lulju 2014(1), u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja

–       - wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-15 ta' Awwissu 2014 tal-Kunsill Affarijiet Barranin,

–       - wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa speċjali tat-30 ta' Awwissu 2014 tal-Kunsill Ewropew,

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tat-18 ta' Diċembru 1992 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi,

–       wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin li ġew adottati fl-24 ta' Ġunju 2013,

–       - wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2170 tal-15 ta' Awwissu 2014 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) dwar abbużi tad-drittijiet tal-bniedem minn gruppi estremisti fl-Irak u fis-Sirja, u dwar l-approvazzjoni ta' sanzjonijiet kontra militanti fl-Iraq u s-Sirja

–       - wara li kkunsidra ċ-ċifri ta' diżgrazzji tal-Missjoni ta' Assistenza tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iraq (UNAMI),

–       - wara li kkunsidra d-dikjrarazzjoni tal-KSNU dwar l-aċċess għall-bjar u l-pajpijiet taż-żejt u l-qbid tagħhom fis-Sirja u fl-Iraq mill-ġellieda tal-Istat Iżlamiku (IS),

–       - wara li kkunsidra l-kummenti tal-25 ta' Lulju 2014 tar-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Chaloka Beyani dwar id-drittijiet tal-bniedem ta' persuni spustati internament,

–       - wara li kkunsidra l-kummenti tat-8 ta' Settembru 2014 tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra'ad Al Hussein, dwar il-vjolenza fis-Sirja u l-Iraq,

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet riċenti tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-vjolenza fl-Iraq u s-Sirja,

–       - wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-11 ta' Awwissu 2014 tal-President tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-instabbiltà fir-reġjun qed tinfirex u jekk ma tiġix ikkontrollata tista' twassal biex żoni kbar tal-Lvant Nofsani jsiru rifuġju għal terroristi u estremisti internazzjonali;

B.     billi l-potenzjal għal era ġdida ta' stabilità u demokrazija li rriżulta mir-rewwixti tar-Rebbiegħa Għarbija tal-2010 ġie sostitwit b'perjodu ta' instabilità u vjolenza fir-reġjun mingħajr preċedent;

C.     billi l-gwerra ċivili li ilha għaddejja żmien twil fis-Sirja pprovdiet l-IS b'opportunitajiet biex itejbu l-preżenzja tagħhom kemm hemmhekk kif ukoll fl-Iraq;

D.     billi ġie rappurtat li mijiet ta' ġellieda barranin, inklużi ħafna mill-Istati Membri tal-UE, issieħbu fil-ġlied man-naħa tal-IS; billi dawn iċ-ċittadini tal-UE huma identifikati bħala riskju għas-sigurtà mill-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE;

E.     billi skont l-aħħar stimi, l-IS jista' jkollhom numru ta' ġellieda li jasal sa 31 000 fl-Iraq u s-Sirja, tlett darbiet aktar mill-ammont li wieħed beża' li ħa jkun hemm fi previżjonijiet preċedenti;

F.     billi l-aggravar riċenti tat-theddid tal-IS qed iżid il-ħtiġijiet umanitarji ta' persuni diġà spustati minn vjolenza kemm fl-Iraq kif ukoll fis-Sirja; billi l-vjolenza qed tqiegħed ukoll aktar pressjoni fuq il-pajjiżi ġirien li kienu qed jipprovdu rifuġju sikur għal dawk li qed jaħarbu mill-vjolenza u l-kunflitt qabel l-aħħar rewwixta tal-IS; billi l-feroċità tar-rewwixta tal-IS probabbilment ħa żżid iċ-ċifra ta' persuni spustati;

G.     billi n-Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra rrapurtaw abbużi mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iraq u s-Sirja mill-IS, inkluż qtil immirat lejn gruppi etniċi u reliġjużi ta' minoranza; billi t-tħassib dwar il-benessri ta' dawk li għadhom maqbuda f'żoni kkontrollati mill-forzi tal-IS qed jiżdied;

H.     billi skont l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji (OCHA), huwa stmat li 1.8 miljun Iraqqin ġew spustati sa mill-bidu tas-sena, fejn nofshom huma tfal; billi madwar 11-il miljun persuna fis-Sirja jeħtieġu għajnuna umanitarja u tlett miljun ħarbu lejn pajjiżi ġirien;

I.      billi l-Programm Dinji tal-Ikel tan-Nazzjonijiet Uniti reġa' beda jipprovdi assistenza għall-ikel għal partijiet tal-Iraq għall-ewwel darba minn Mejju 2014, fejn qed jibgħat għajnuna lil 76 000 persuna li huma parti minn spustament massiv ta' familji li qed jaħarbu mill-ġlied;

J.      billi skont Amnesty International, l-IS nieda kampanja sistematika ta' tindif etniku fit-Tramuntana tal-Iraq, inkluż qtil sommarju tal-massa u ħtif għad-dannu ta' minoranzi etniċi u reliġjużi; billi l-Insara, il-minoranza tax-Shi'a, ix-Shabak, it-Turkmeni, il-Yezidi u oħrajn sfaw kollha fil-mira ta' forzi tal-IS;

K.     billi eluf ta' familji Yezidi ma rnexxilhomx jaslu fuq territorju sikur wara l-okkupazzjoni ta' Sinjar min-naħa tal-IS u ġew kostretti jsibu rifuġju fil-katina ta' muntanji ta' Jebel Sinjar; billi huwa stmat li n-numru ta' familji li nqabdu fil-muntanji f'kundizzjonijiet diffiċli ivarja bejn 8 000 u 30 000;

L.     billi l-Unjoni Ewropea qed iżżid l-għajnuna umanitarja tagħha għall-Iraq b'€ 5 miljun oħra b'reazzjoni għal ħtiġijiet li qed jiżdiedu, li b'kollox iwassal għal finanzjament tal-Iraq li jilħaq sa € 17-il miljun fl-2014

1.      Jikkundanna bil-qawwa l-atti terroristiċi li twettqu mill-IS u minn gruppi armati oħrajn kontra ċ-ċittadini Iraqqini u Sirjani; jiddeplora wkoll l-attakki kontra nies ċivili fil-mira u jikkundanna bla riżervi l-użu tal-eżekuzzjonijiet, it-torturi u l-vjolenza sesswali fil-kunflitt;

2.      Jesprimi tħassib serju dwar ir-rigress tal-kriżi umanitarja kkawżata mill-ġlied reċenti, u jinnota l-ispustament kbir ta' nies ċivili kemm fis-Sirja kif ukoll fl-Iraq; jinnota wkoll bi tħassib li l-esklazzjoni tal-kunflitt bl-armi fl-Iraq, partikolarment fit-Tramuntana, ra eluf ta' nies spostati fir-Reġjun Kurd hekk kif ħarbu mill-avvanz tal-IS;

3.      Jiddeplora l-qtil bla diskriminazzjoni u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem li saru mill-IS u minn organizzazzjoni terroristiċi oħra, inkluż kontra l-Kristjani u minoranzi reliġjużi u etniċi oħra;

4.      Jiddeplora l-qtil riċenti tal-ġurnalisti Amerikani James Foley u Steven Sotloff u l-ħaddiem Brittaniku li jipprovdi għajnuna David Haines minn ġellieda tal-IS u jesprimi tħassib serju dwar is-sikurezza ta' dawk li għadhom maqbuda mill-estremististi;

5.      Jappoġġja lil dawk kollha li huma involuti fil-ġlieda kontra t-terroriżmu tal-IS u gruppi armati/terroristiċi oħra; jistieden ukoll lill-atturi u gvernijiet reġjonali jikkooperaw bis-sħiħ fil-ġlieda kontra t-theddida tal-IS; jenfasizza li tali kooperazzjoni hija vitali għas-sigurtà tar-reġjun;

6.      Jemmen li l-għażliet kollha għandhom jinżammu miftuħa u li m'għandu jiġi eskluż xejn f'dak li jirrigwarda l-ġlieda kontra t-theddid impost mill-IS; jistieden ukoll lill-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha u lil atturi internazzjonali oħra biex jaħdmu mill-qrib għall-iżvilupp ta' reazzjoni urġenti u komprensiva għat-theddida tal-IS;

7.      Jilqa' l-appoġġ riċenti ta' poteri reġjonali fir-rieda tagħhom li jingħaqdu ma' koalizzjoni mmexxija mill-Istati Uniti kontra l-IS; ifaħħar l-isforzi tas-Segretarji tal-Istati Uniti Kerry u Hagel talli jaħdmu biex jibnu din il-koalizzjoni internazzjonali;

8.      Jirrifjuta mingħajr riżervi l-akklamazzjoni mill-mexxejja tal-IS li huwa stabbilixxa kalifat fiż-żoni li issa jikkontrolla, u jirrifjuta n-nozzjoni ta' kwalunkwe bidla unilaterali tal-fruntieri rikonoxxuti internazzjonalment permezz tal-forza;jemmen ukoll li l-ħolqien ta' tali kalifat, l-ideoloġija tiegħu u l-vjolenza estremista huma theddida diretta għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea;

 

9.      Ileħħen it-tħassib tiegħu dwar rapporti ta' mijiet ta' ġellieda barranin, inklużi ċittadini tal-Istati Membri tal-UE, li ssieħbu fir-rewwixta tal-IS; jappella wkoll biex tittieħed azzjoni legali xierqa kontra kwalunkwe individwu ssuspettat b'involviment f'atti ta' terroriżmu

10.    Jilqa' d-deċiżjoni riċenti tal-KSNU biex isejjaħ Summit fil-25 ta' Settembru 2014 biex l-attenzjoni internazzjonali tiġi ffukata fuq il-fenomenu perikoluż u li qed jikber ta' ġellieda terroristi barranin;

11.    Jemmen li l-instabilità u l-kunflitt fis-Sirja, ikkawżati mill-gwerra tar-reġim ta' Assad kontra n-nies tiegħu stess, ħolqu l-kundizzjonijiet biex l-IS jiffjorixxi u wasslu għal instabilità u vjolenza aktar wesgħin fir-reġjun; jappella għal azzjoni internazzjonali ġdida u urġenti biex ifittex soluzzjoni politika dewwiema u paċifika għal dan il-kunflitt;

12.    Jilqa' l-formazzjoni ta' gvern inklużiv ġdid fl-Iraq u jistieden lill-parteċipanti kollha jaħdmu flimkien fl-interessi tal-istabilità u l-paċi politika u fil-ġlieda kontra r-rewwixta tal-IS;

13.    Jemmen li huwa d-dmir tal-Unjoni Ewropea li tkompli tappoġġa s-sovrenità tal-Iraq, kif ukoll li tipprovdi l-appoġġ umanitarju kollu possibbli biex ittaffi t-tbatija ta' dawk kollha maqbuda fil-ġlied kemm fl-Iraq u wkoll fis-Sirja; jemmen ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha rwol li tgħin lil dawk il-pajjiżi ġirien li qed jipprovdu rifuġju lir-rifuġjati li qed jaħarbu mill-kunflitt u mir-rewwixta tal-IS;

14.    Jinsab imħasseb ħafna dwar rapporti li bjar taż-żejt u infrastruttura relatata magħhom waqgħu f' idejn il-forzi tal-IS peress li dan jista' jipprovdi fluss ta' dħul għall-operazzjonijiet terroristiċi tagħhom; jistieden lill-pajjiżi kollha ma jinvolvux ruħhom f'attività kummerċjali li tista' direttament jew indirettament tibbenefika l-IS fir-rigward taż-żejt fis-Sirja u fl-Iraq;

15.    Jappella għal investigazzjoni komprensiva dwar l-allegazzjonijiet ta' abbużi ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iraq u fis-Sirja u biex dawk akkużati b'tali reati jiġu mħarrka skont il-liġi internazzjonali;

16.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Kunsill tar-Rappreżentanti tal-Iraq, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti.

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2014)0011.

Avviż legali - Politika tal-privatezza