Postup : 2014/2843(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0109/2014

Predkladané texty :

B8-0109/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0027

NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.011v01-00
 
B8-0109/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve hnutia ISIS vrátane prenasledovania menšín (2014/2843(RSP))


Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder, Beatrix von Storch v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve hnutia ISIS vrátane prenasledovania menšín (2014/2843(RSP))  
B8‑0109/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku, najmä na uznesenie zo 17. júla 2014(1), a na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sýrii,

 

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci zo 15. augusta 2014,

–       so zreteľom na závery z osobitného zasadnutia Európskej rady 30. augusta 2014,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z 18. decembra 1992,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa podpory a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery prijaté 24. júna 2013,

–       so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č . 2170 z 15. augusta o porušovaní ľudských práv extrémistickými skupinami v Iraku a Sýrii a na schválenie sankcií proti militantným skupinám v Iraku a Sýrii,

–       so zreteľom na počet obetí Organizácie Spojených národov pre pomoc Iraku (UNAMI),

–       so zreteľom na vyhlásenie BR OSN o prístupe k ropným poliam a ropovodom v Sýrii a Iraku a o ich zmocnení sa bojovníkmi Islamského štátu (IŠ),

–       so zreteľom na pripomienky osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva osôb vysídlených v rámci krajiny Chaloka Beyaniho z 25. júla 2014,

–       so zreteľom na pripomienky vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra´ada al-Husajna z 8. septembra 2014 týkajúce sa násilia v Sýrii a Iraku,

–       so zreteľom na nedávne vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o násilí v Iraku a v Sýrii;

–       so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu o situácii v Iraku 11. augusta 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v celom regióne sa šíri nestabilita a pokiaľ sa jej šíreniu nezamedzí, veľké oblasti Blízkeho východu sa môžu stať útočiskom medzinárodných teroristov a extrémistov;

B.     keďže potenciál pre novú éru stability a demokracie, ktorý sa zrodil z povstaní Arabskej jari v roku 2010, vystriedalo bezprecedentné obdobie nestability a násilia v regióne;

C.     keďže dlhotrvajúci občianska vojna v Sýrii poskytuje IŠ možnosti posilniť svoju prítomnosť v Sýrii aj v Iraku;     

D.     keďže stovky bojovníkov zo zahraničia vrátane mnohých členských štátov EÚ sa údajne zapojili do bojov na strane IŠ; keďže vlády členských štátov EÚ označili týchto občanov EÚ za bezpečnostné riziko;

E.     keďže podľa posledných odhadov môže mať IŠ až 31 000 bojovníkov v Iraku a Sýrii, čo je trojnásobne viac, ako sa doteraz odhadovalo;

F.     keďže nedávny nárast hrozby zo strany IŠ ešte viac zhoršuje súčasnú situáciu v oblasti humanitárnych potrieb ľudí, ktorí sú už násilne vysídlení ako v Iraku, tak aj v Sýrii; keďže v dôsledku násilia je vyvíjaný dodatočný tlak na susedné krajiny, ktoré poskytujú útočisko osobám utekajúcim pred násilím a konfliktami pred poslednými bojmi vedenými IŠ; keďže sa očakáva, že počet vysídlených osôb stúpne v dôsledku ukrutností páchaných IŠ;

G.     keďže OSN a ďalšie medzinárodné organizácie informujú o rozsiahlom porušovaní ľudských práv zo strany IŠ v Iraku a Sýrii, vrátane cieleného zabíjania príslušníkov menšinových etnických a náboženských skupín; keďže narastajú obavy o blahu tých, ktorí sú naďalej uväznení v oblastiach pod kontrolou síl IŠ;

H.     keďže podľa Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) bolo od začiatku roka vysídlených odhadom 1,8 milióna Iračanov, z čoho takmer polovicu tvoria deti; keďže takmer 11 miliónov ľudí v Sýrii potrebuje humanitárnu pomoc a tri milióny ľudí utiekli do susedných krajín;

I.      keďže OSN začala v rámci Svetového potravinového programu prvýkrát od mája 2014 znovu doručovať v častiach Iraku potravinovú pomoc určenú 76 000 ľuďom, ktorí sú súčasťou „masívneho vysídlenia“ rodín utekajúcich pred bojmi;

J.      keďže IŠ podľa Amnesty International začal systematickú kampaň etnických čistiek v severnom Iraku vrátane hromadných popráv bez riadneho konania a únosov namierených proti etnickým a náboženským menšinám; keďže kresťania, šíitská menšina, Šabakovia, Turkméni, jezídovia a ďalšie skupiny sa stali terčom útokov síl IŠ;

K.     keďže tisícom jezídskych rodín sa po ovládnutí mesta Sindžár bojovníkmi IŠ nepodarilo dostať sa do bezpečia a boli nútené uchýliť sa v pohorí Džabal Sindžár; keďže počet domácností, ktoré v horách uviazli v hrozných podmienkach, sa odhaduje na 8 000 až 30 000;

L.     keďže Európska únia zvyšuje v reakcii na rastúce potreby svoju humanitárnu pomoc Iraku o ďalších 5 miliónov EUR, čím sa celkové finančné prostriedky v Iraku zvýšia na 17 miliónov EUR v roku 2014;

1.      dôrazne odsudzuje teroristické činy spáchané IŠ a inými ozbrojenými skupinami na irackých a sýrskych občanoch; ďalej vyjadruje hlboký nesúhlas s útokmi na civilné ciele a bezvýhradne odsudzuje popravy, mučenie a sexuálne násilie počas konfliktu;

2.      vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnu krízou spôsobenou nedávnymi bojmi a poukazuje na masívne vysídlenie civilného obyvateľstva ako v Sýrii, tak aj v Iraku; ďalej so znepokojením konštatuje, že v dôsledku eskalácie ozbrojeného konfliktu v Iraku, a to najmä na severe, boli vysídlené tisíce ľudí kurdského regiónu, ktorí utekajú pred postupujúcimi bojovníkmi IŠ;

3.      odsudzuje bezhlavé zabíjanie a porušovanie ľudských práv zo strany IŠ a ďalších teroristických organizácií, a to vrátane proti kresťanskej menšine a iným náboženským a etnickým menšinám;

4.      odsudzuje vraždy novinárov Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa a britského humanitárneho pracovníka Davida Hainesa, ktorých sa dopustil IŠ, a vyjadruje hlboké znepokojenie nad bezpečnosťou ďalších osôb, ktoré naďalej zadržiavajú extrémisti;

5.      podporuje všetkých, ktorí sa zapájajú do boja proti terorizmu IŠ a proti iným ozbrojeným či teroristickým skupinám; ďalej vyzýva všetky regionálne subjekty a vlády, aby plne spolupracovali v boji proti hrozbe, ktorú predstavuje IŠ; zdôrazňuje, že takáto spolupráca je zásadná z hľadiska bezpečnosti v regióne;

6.      domnieva sa, že pokiaľ ide o boj proti hrozbe, ktorú predstavuje IŠ, je nutné ponechať všetky možnosti otvorené a nič vylúčiť; ďalej vyzýva Európsku úniu, jej členské štáty a ďalších medzinárodných aktérov, aby úzko spolupracovali na vypracovaní bezodkladnej a komplexnej reakcie na hrozbu, ktorú predstavuje IŠ;

7.      víta nedávnu podporu regionálnych mocností, ktoré sú ochotné pripojiť sa ku koalícii vedenej USA proti IŠ; oceňuje úsilie amerického ministra zahraničných vecí Kerryho a amerického ministra obrany Hagela zamerané na vytvorenie tejto medzinárodnej koalície;

8.      bez výhrad odmieta a považuje za nelegitímne oznámenie vedenia IŠ, že zriadilo kalifát v oblastiach, ktoré kontrolujú, a odmieta myšlienku akýchkoľvek jednostranných zmien medzinárodne uznávaných hraníc silou; ďalej sa domnieva, že vytvorenie takéhoto kalifátu, jeho ideológia a extrémistické násilie sú priamou hrozbou pre bezpečnosť Európskej únie;

9.      vyjadruje znepokojenie nad správami, podľa ktorých sa k bojom vedeným IŠ pripojili stovky bojovníkov zo zahraničia vrátane občanov členských štátov EÚ; ďalej vyzýva na spoluprácu s cieľom prijať príslušné právne opatrenia proti akýmkoľvek jednotlivcom podozrivým zo zapojenia sa do teroristických činov;

10.    víta nedávne oznámenie BR OSN, že 25. septembra 2014 usporiada schôdzu na najvyššej úrovni s cieľom zamerať medzinárodnú pozornosť na „rozrastajúci sa a nebezpečný jav“ zahraničných teroristických bojovníkov;

11.    je presvedčený, že nestabilita a konflikt v Sýrii spôsobené vojnou, ktorú Asadov režim vedie proti vlastnému ľudu, vytvárajú podmienky pre vzostup IŠ a vedú k širšej nestabilite a násiliu v regióne; vyzýva na ďalšiu bezodkladnú medzinárodnú akciu v záujme dosiahnutia trvalého mierového politického riešenie tohto konfliktu;

12.    víta vytvorenie novej a inkluzívnej vlády v Iraku a vyzýva všetkých účastníkov, aby spolupracovali v záujme politickej stability a mieru a v boji proti IŠ;

13.    je presvedčený, že je povinnosťou Európskej únie aj naďalej podporovať suverenitu Iraku a tiež poskytnúť všetku možnú humanitárnu pomoc na zmiernenie utrpenia všetkých, ktorí sa nedobrovoľne stali účastníkmi bojov v Iraku, ako aj v Sýrii; ďalej sa domnieva, že Európska únia musí zohrávať úlohu pri poskytovaní pomoci susedným krajinám prijímajúcim utečencov, ktorí utekajú pred konfliktom a bojmi vedenými IŠ;

14.    je hlboko znepokojený správami, podľa ktorých sa ropné polia a súvisiaca infraštruktúra dostali do rúk síl IŠ, pretože sa môžu stať cenným zdrojom príjmov pre ich teroristické operácie; vyzýva všetky krajiny, aby sa v súvislosti s ropou v Sýrii a Iraku nezapájali do žiadnej obchodnej činnosti, z ktorej IŠ môže mať priamy alebo nepriamy úžitok;

15.    vyzýva, aby boli dôkladne vyšetrené obvinenia z porušovania ľudských práv v Iraku a Sýrii a aby osoby obvinené z týchto trestných činov boli stíhané podľa medzinárodného práva;

16.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia