Διαδικασία : 2014/2843(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0110/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0110/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0027

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 158kWORD 96k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.012v01-00
 
B8-0110/2014

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS (2014/2843(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS (2014/2843(RSP))  
B8‑0110/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και ιδίως τα ψηφίσματα της 17ης Ιουλίου 2014(1) και της 27ης Φεβρουαρίου 2014(2) σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία, και ιδίως τα ψηφίσματα της 12ης Σεπτεμβρίου 2013(3), της 9ης Οκτωβρίου 2013(4), της 6ης Φεβρουαρίου 2014(5) και της 17ης Απριλίου 2014(6),

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(7),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Ιράκ και συγκεκριμένα εκείνα της 30ής Αυγούστου, της 15ης Αυγούστου και της 23ης Ιουνίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράκ και σχετικά με τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στο Ιράκ, την οποία συγκάλεσε στο Παρίσι ο Πρόεδρος Hollande στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και τη Διάσκεψη της Τζέντα, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις συνομιλίες σχετικά με τη Συρία που διεξήχθησαν στη Γενεύη τον Φεβρουάριο του 2014,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, στο οποίο συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ιράκ και η Συρία,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–       - έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους, καθώς και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με το Ιράκ και σχετικά με τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11 Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και το ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική(8), το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου(9) και το ψήφισμά του της 3 Απριλίου 2014 για τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν(10),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξτρεμιστική τζιχαντιστική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» (IS), ονομαζόμενη παλαιότερα «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας» (ISIS) έχει επεκτείνει τους τελευταίους μήνες την εδαφική της κυριαρχία από την Ανατολική Συρία στο Βορειοδυτικό Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράκ, της Μοσούλης, κυριαρχία η οποία χαρακτηρίζεται από συνοπτικές εκτελέσεις Ιρακινών πολιτών και από πολυάριθμες θηριωδίες ιδίως εις βάρος γεζίντι, χριστιανών, σιιτών και αντιπάλων τους σουνιτών, από την επιβολή μιας βάναυσης ερμηνείας του νόμου της Σαρία, από βιασμούς και υποδούλωση γυναικών, από καταναγκαστικούς εξισλαμισμούς και από καταστροφές ιερών και τόπων λατρείας του σιιτισμού, του σουφισμού, του σουνιτισμού και του χριστιανισμού

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των υπολοίπων πράξεων θηριωδίας που έχει διαπράξει προσφάτως το ISIS για να προκαλέσει την οργή της διεθνούς κοινότητας, έχει αναρτήσει στο Διαδίκτυο βίντεο που απεικονίζουν τις εκτελέσεις δύο αμερικανών ομήρων και ενός βρετανού·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος του σουνιτικού πληθυσμού στο Ιράκ και στη Συρία έχει υποφέρει πολύ από τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες σοβαρές καταχρήσεις δύναμης στις οποίες επιδόθηκαν εις βάρος του οι κρατικοί φορείς και οι ένοπλες δυνάμεις των κυβερνήσεων του Ιράκ και της Συρίας καθώς και οι προσκείμενες σε αυτές παραστρατιωτικές ομάδες, γεγονός που εξηγεί εν μέρει γιατί η επέκταση του ISIS έτυχε της ανοχής, αν όχι της εύνοιας, τμημάτων του αποκαρδιωμένου σουνιτικού πληθυσμού·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το IS έχει κατορθώσει να επιβάλει τις δικές του δομές διακυβέρνησης στις περιοχές που έχει υπό τον έλεγχό του και ότι στις 29 Ιουνίου 2014 διεκήρυξε την αποκατάσταση του Χαλιφάτου αφού πρώτα εξασφάλισε σημαντικές πηγές εσόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να συμβεί αυτό, το IS καταλήστεψε τράπεζες και επιχειρήσεις στα εδάφη υπό τον έλεγχό του, κατέλαβε έως και έξι πετρελαιοπηγές στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πετρελαϊκής μονάδας της χώρας, της al-Omar, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, και έλαβε χρηματικούς πόρους από εύπορους δωρητές, προερχόμενους κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία προέλαση του IS ανέδειξε την αδυναμία των ιρακινών και κουρδικών δυνάμεων αλλά κυρίως εκείνη των ιρακινών κρατικών θεσμών τους οποίους υποσκάπτουν η διαφθορά, ο φατριασμός και η βασισμένη στις διακρίσεις και στους αποκλεισμούς πολιτική την οποία άσκησε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νουρί αλ Μαλίκι και η οποία συνέβαλε τα μάλα στην σημαντική αποξένωση του σουνιτικού και μειονοτικού πληθυσμού στο Ιράκ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Άσσαντ στη Συρία πυροδότησε εσκεμμένα μια δυναμική φατριαστικής πόλωσης για να επιβιώσει το ίδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμική αυτή αναζωπύρωσε τις λανθάνουσες και σε μεγάλο βαθμό καταπιεσμένες έως τότε κοινοτικές εντάσεις, ιδίως μεταξύ της κυβερνώσας, αλεβιτικής μειονότητας και της σουνιτικής μουσουλμανικής πλειοψηφίας της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπαράθεση μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω της ανάμειξης περιφερειακών παραγόντων, κυρίως από τον Περσικό Κόλπο, και τζιχαντιστικών και ξένων εξτρεμιστικών ομάδων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στρατιωτικές μονάδες της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την πολυεθνική πόλη του Κιρκούκ στα μέσα του Ιουνίου 2014, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την κυριαρχία τους στα διαφιλονικούμενα εδάφη της πλούσιας σε πετρελαιοφόρα κοιτάσματα επαρχίας του Κιρκούκ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κουρδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι σχεδιάζει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με το ερώτημα της απόσχισης από το Ιράκ και της ανεξαρτησίας του κουρδικού πληθυσμού, δημοψηφίσματος που ανέβαλε αργότερα προκειμένου να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης του Ιράκ που θα κατορθώσει να αναχαιτίσει την προέλαση του IS·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παραίτηση του Νουρί αλ Μαλίκι, σχηματίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου μια νέα και πιο πολυσυλλεκτική κυβέρνηση υπό την νέα πρωθυπουργία του Χαϊντέρ αλ Αμπάντι, μολονότι τα δύο σημαντικά χαρτοφυλάκια των εσωτερικών και της άμυνας εξακολουθούν να μην έχουν ανατεθεί·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες ξένοι μαχητές, μεταξύ των οποίων πολλοί από κράτη μέλη της ΕΕ, πολεμούν στις τάξεις του IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τυνησίας και της Ρωσίας, λαμβάνουν νομικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας με σκοπό την απαγόρευση δραστηριοτήτων που συνδέονται με το IS και λοιπές εξτρεμιστικές ισλαμικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προβούν σε ανάκληση διαβατηρίων όσων πολιτών τους στρατολογήθηκαν από το IS, όταν αυτοί επιστρέψουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει το ψήφισμα που κατέθεσαν οι ΗΠΑ επί του θέματος·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση συμφώνησε επιτέλους να εφαρμόσει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορά της με τη Συρία προκειμένου να παρεμποδίσει νέες στρατολογήσεις από το IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει υπάρξει άμεσος στόχος του IS, δεδομένου ότι αυτό κρατά από τον Ιούνιο ομήρους 49 υπαλλήλους του Προξενείου της Τουρκίας στη Μοσούλη, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Προξένου·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σουνίτες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο έχουν καταδικάσει τις ενέργειες του IS ως ασύμβατες με την μουσουλμανική θρησκεία·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέλαση του IS έχει προξενήσει τρομερή ανθρωπιστική κρίση δεδομένου ότι εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν συρρεύσει κυρίως στο αυτόνομο Κουρδιστάν και προστίθενται στα εκατομμύρια των ήδη εκτοπισμένων του πολέμου στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διευρύνει περαιτέρω την ανθρωπιστική της βοήθεια και έχει εγκαταστήσει αερογέφυρα μεταξύ Βρυξελλών και Ερμπίλ·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες στρατιωτικές δυνάμεις, όπως εκείνοι της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης και του Ιράκ, καθώς και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων κούρδοι μαχητές των PKK και YPG, καθώς και σιιτικές πολιτοφυλακές προσκείμενες στο Ιράν, προσπαθούν να αποκρούσουν την επίθεση του IS στο Βόρειο Ιράκ και στη Βόρειο Συρία υπό την κάλυψη των αεροπορικών προσβολών των ΗΠΑ·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα έχει ανακοινώσει την έναρξη αεροπορικών προσβολών χωρίς χρονικό περιορισμό εναντίον των δυνάμεων του ISIS στη Συρία, επιπλέον των αεροπορικών επιθέσεων που διεξάγονται ήδη στο Ιράκ, και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να πείσει τη διεθνή κοινότητα ως προς τη σκοπιμότητα σύμπηξης ενός πολυεθνικού στρατιωτικού συνασπισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται η προσχώρηση της Γαλλίας στην στρατιωτική επίθεση που διεξάγεται στο Ιράκ και ότι πολυάριθμες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων εκείνη της Γερμανίας, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να εφοδιάσουν τις κουρδικές δυνάμεις με όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Άσσαντ έχει δηλώσει έτοιμο να συμβάλει στην διεθνή προσπάθεια εναντίον του ISIS, έχει εκφράσει την επιθυμία να ζητείται η συγκατάθεσή του πριν την πραγματοποποίηση οποιωνδήποτε αεροπορικών προσβολών και έχει προσφάτως πραγματοποιήσει το ίδιο αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των θέσεων του ISIS·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε περιφερειακή σύνοδος στη Τζέντα με θέμα το IS, στο πλαίσιο της οποίας το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Ιορδανία και ο Λίβανος υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν με τις ΗΠΑ, με το οποίο συμφωνούν να συμβάλουν στις επιμέρους πτυχές της συντονισμένης στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του ISIS και να λάβουν σειρά μέτρων για την πάταξη της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για την ανάσχεση της συρροής ξένων εθελοντών μέσω ομόρων χωρών, για την ανακοπή της χρηματοδότησης του ISIS και για την αποκήρυξη της ιδεολογίας του τζιχάντ·

1.      καταδικάζει τις απειλές και τις θηριωδίες του ISIS εναντίον ομάδων με διαφορετικές πεποιθήσεις και δη εναντίον θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων όπως είναι οι χριστιανοί, οι γιεζίντι, οι σαμπάκ, οι τουρκμένοι, αλλά και εναντίον σιιτών και σουνιτών· καταδικάζει τις φρικτές δολοφονίες από το ISIS δύο αμερικανών δημοσιογράφων και ενός βρετανού εθελοντή ανθρωπιστικής οργάνωσης·

2.      φρονεί ότι για να είναι αποτελεσματική η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις διεστραμμένες ιδέες και πράξεις του ISIS απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση ενός ψύχραιμου, συλλογικού και μακρόπνοου σχεδίου δράσης που συνάδει με τη διεθνή νομιμότητα· υπενθυμίζει σχετικά τις καταστροφικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είχαν τα ηθικά, νομικά και γεωπολιτικά σφάλματα στα οποία μας οδήγησε ο τυχοδιωκτισμός που επικράτησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου· επισημαίνει ότι η διεξαγωγή παράνομων ή αμφίβολης νομιμότητας αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων σε ξένες επικράτειες και κυρίως στο Πακιστάν, στη Σομαλία και στην Υεμένη, ιδίως μέσω αεροπορικών προσβολών, έχουν γίνει αιτία απαράδεκτων απωλειών και περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης των τοπικών πληθυσμών·

3.      επισημαίνει ότι το ISIS αποτελεί καταρχάς την συνέπεια μάλλον παρά την αιτία της διαταραχής που επικρατεί σήμερα στην Μέση Ανατολή και αλλού· παροτρύνει την ΕΕ και άλλους διεθνείς παράγοντες να εντοπίσουν και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στις βαθιές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές ρίζες του φαινομένου του ISIS· επισημαίνει ότι το ISIS αντλεί την ύπαρξή του από ένα υπόβαθρο παρατεταμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατιμωρησίας, ευνοιοκρατικού καπιταλισμού, διάχυτης διαφθοράς, φατριασμού, περιθωριοποίησης και εφαρμογής διακρίσεων εναντίον ολόκληρων ομάδων, και δη σουνιτών, καθώς επίσης και από μία μακρά ιστορία χειραγώγησης και παρεμβάσεων από περιφερειακές και δυτικές δυνάμεις·

4.      παρατηρεί ότι η οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους έχει αποκτήσει ικανότητες που προσιδιάζουν σε πραγματικό κράτος και συνιστά ένα φαινόμενο που ενδέχεται να αναμορφώσει μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο σύμφωνα με την οπισθοδρομική και εξτρεμιστική ιδεολογία του·

5.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου να συνδράμει τους απειλούμενους πληθυσμούς σύμφωνα με την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» των Ηνωμένων Εθνών, μέσω της ενεργοποίησης ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής αερογέφυρας που διοργάνωσε η ΓΔ ECHO· ζητεί την παροχή περαιτέρω ανθρωπιστικής υποστήριξης των πληθυσμών που πλήττονται από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των κούρδων της Συρίας·

6.      εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του διότι ο εφοδιασμός με όπλα των κούρδων ή των σύρων ανταρτών από ορισμένα κράτη μέλη τη ΕΕ εγείρουν σοβαρά ζητήματα ως προς τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Εξαγωγές Όπλων, ο οποίος απαγορεύει την εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού σε εμπόλεμες περιοχές· εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του διότι τα όπλα αυτά ενδέχεται να πέσουν σε λάθος χέρια και διότι η αξιολόγηση των αναγκών και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών που παρέχουν τα όπλα πάσχουν από σοβαρές αδυναμίες·

7.      ζητεί να αυξηθεί η οικονομική βοήθεια προς την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην άνευ προηγουμένου συρροή προσφύγων·

8.      υπογραμμίζει την συμβολική σημασία του γεγονότος ότι η απόφαση που έλαβε η ΕΕ στις 15 Αυγούστου σχετικά με το Ιράκ υιοθετήθηκε επίσης από τις κυβερνήσεις όλων εκείνων των χωρών που είχαν αντιταχθεί στον πόλεμο του Ιράκ και επισημαίνει ότι η ΕΕ ως σύνολο έχει την ιστορική υποχρέωση να καθησυχάσει τον ιρακινό λαό, πείθοντάς αυτόν ότι οι προθέσεις των κρατών μελών της ΕΕ έχουν ως αποκλειστική επιδίωξη την υπεράσπιση της ειρήνης και της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας του ιρακινού λαού·

9.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σχηματισμό μιας νέας, πλέον πολυσυλλεκτικής ιρακινής κυβέρνησης και καλεί όλες τις πλευρές να επιλύσουν την διαμάχη σχετικά με τα έσοδα από το πετρέλαιο και τις εξαγωγές μεταξύ των επαρχιών σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού·

10.    καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράκ να προβούν επειγόντως σε αναθεώρηση της νομοθεσίας και της νομικής πρακτικής, να μεταρρυθμίσουν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και τα σώματα ασφαλείας και να εφαρμόσουν πολιτικές ανοικτές σε όλους τους ιρακινούς πολίτες προκειμένου να δοθεί ένα τέρμα στην πολιτική αποκλεισμού έναντι ιδίως του σουνιτικού πληθυσμού·

11.    λαμβάνει υπόψη του τις στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον του IS κατόπιν αιτημάτων της κουρδικής και της ιρακινής κυβέρνησης και υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορισμένης χρονικής διάρκειας, πρέπει να έχουν σαφώς καθορισμένους στόχους και να επιδιώκουν αποκλειστικά και μόνο την αναχαίτιση της προέλασης του IS, βάσει της αρχής ότι η προσφυγή στα όπλα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση·

12.    εκφράζει τη λύπη του διότι πριν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ δεν έγινε καμία προσπάθεια εξασφάλισης της συγκατάθεσης του ΟΗΕ με την μορφή ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας·

13.    επισημαίνει ότι, στη περίπτωση της Συρίας, οποιαδήποτε σύννομη, εξωτερική στρατιωτική επέμβαση θα προϋπέθετε την συγκατάθεση είτε του καθεστώτος Άσσαντ είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· υπογραμμίζει την απόλυτη απέχθειά του στην προοπτική οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με το διαβόητο καθεστώς Άσσαντ·

14.    υπενθυμίζει τις ιδιαίτερες ευθύνες που φέρει το καθεστώς Άσσαντ, από κοινού με εξωτερικούς παράγοντες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όσον αφορά την υποδαύλιση του φατριασμού ως ολοένα και πιο σημαντικής παραμέτρου του πολέμου στη Συρία και άρα και την άνοδο του ISIS· καλεί το καθεστώς Άσσαντ και τις χώρες που είναι σε θέση να το επηρεάσουν να διαπραγματευτούν εκεχειρία με εκείνες τις ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης που μάχονται τον IS·

15.    είναι πεπεισμένο ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη στη Συρία και το Ιράκ αν δεν προηγηθεί λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από όλες τις παρατάξεις κατά τη διάρκεια της σύρραξης και δη για τα εγκλήματα που είχαν θρησκευτικά ή εθνοτικά κίνητρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η κατάσταση στη Συρία και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή·

16.    ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να παροτρύνουν τα μέλη της ΕΕ που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναλάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας πρωτοβουλία για την εκπόνηση μιας περιφερειακής στρατηγικής για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα που θα λαμβάνει υπόψη τις τα συμφέροντα των πληθυσμών της περιοχής·

17.    ζητεί, με δεδομένες τις κοσμοϊστορικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και αλλού, να επανεξεταστεί με νέο ενδιαφέρον το ενδεχόμενο συγκρότησης μόνιμης ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ που θα τεθεί στη διάθεση του Γενικού Γραμματέα, στην οποία δύναμη η ΕΕ οφείλει να συμμετάσχει ενεργά·

18.    καταδικάζει τις δραστηριότητες εκείνων των χωρών και των υπηκόων τους που παρείχαν ιδεολογική και υλική υποστήριξη στο Ισλαμικό Κράτος και άλλες εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις και έχει ιδίως κατά νου την Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Κουβέιτ, καθώς και την Τουρκία και τη Συρία· λαμβάνει υπόψη την διακήρυξη της Τζέντα και καλεί όλα αυτά τα κράτη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί ένα τέρμα σε κάθε είδους υποστήριξη, κρατικής ή ιδιωτικής προέλευσης, προς ομάδες προσκείμενες στο Ισλαμικό Κράτος ή στην Αλ Κάιντα·

19.    υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αναλάβουν οι χώρες της περιοχής πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη εναντίον του ισλαμιστικού εξτρεμισμού και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του Ιράν στη διάσκεψη του Παρισιού·

20.    εμμένει ότι είναι ανάγκη να διαμορφώσει η ΕΕ μία αυθεντική, μακρόπνοη δική της στρατηγική έναντι των γειτόνων της στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν·

21.    κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το ενδεχόμενο να επισκιάσει η βραχυπρόθεσμη δυναμική που διαμορφώνεται από την ανάγκη δημιουργίας συνασπισμού εναντίον του ISIS κάθε είδους προβληματισμούς βασισμένους σε αξίες σχετικά με τη σκοπιμότητα της συνεργασίας της ΕΕ με περιφερειακά αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτά της Αιγύπτου ή της Σαουδικής Αραβίας·

22.    εκφράζει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη που έχουν επιτευχθεί στην αυτόνομη κουρδική περιοχή, τάσσεται υπέρ της πάση θυσία διαφύλαξής τους και απευθύνει έκκληση προς τους Κούρδους να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση της αυτοδιάθεσής τους μέσω διαπραγματεύσεων·

23.    ζητεί να αυξηθεί ο αριθμός των αδειών παραμονής στην Ευρώπη που χορηγούνται σε πρόσφυγες από το Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των γιεζίντι οι οποίοι αποτελούν μια ιδιαιτέρως ευάλωτη και συχνά διωκόμενη μειονότητα· φρονεί ότι πρέπει κατεπειγόντως να διοργανωθεί διεθνής διάσκεψη για τον συντονισμό της υποδοχής των προσφύγων και εκτιμά ότι η ΕΕ οφείλει να θεσπίσει έκτακτο πρόγραμμα προς τον σκοπό αυτό·

24.    ζητεί, έχοντας υπόψη τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χιλιάδες Ευρωπαίοι στρατολογούνται από το Ισλαμικό Κράτος, να υπάρξει αλλαγή πολιτικής από τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα οδηγήσει σε μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης του εξτρεμισμού στους κόλπους του πληθυσμού της ΕΕ και στην ενεργητική καταπολέμηση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού και της απουσίας προοπτικών, ιδίως όσον αφορά τους μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενεάς· ζητεί μια ανοικτή εκστρατεία ενημέρωσης που θα ενισχύσει την αντίληψη του Ισλάμ ως αναπόσπαστου τμήματος της ευρωπαϊκής κουλτούρας· καταδικάζει επ` αυτού το γεγονός ότι αρκετές κυβερνήσεις της ΕΕ εξέφρασαν την πρόθεση να αφαιρέσουν την υπηκοότητα από άτομα με διπλή υπηκοότητα που επιστρέφουν από τα πεδία μάχης της Μέσης Ανατολής·

25.    εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις επιπτώσεις της παρατεταμένης και διογκούμενης παρουσίας σύρων προσφύγων στις όμορες χώρες και δη στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στη Τουρκία· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να παρέχουν σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς που πλήττονται από τη συριακή σύρραξη· εκφράζει τη λύπη του για τον πολύ μικρό αριθμό σύρων προσφύγων που έχουν μετεγκατασταθεί στην ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης μέσω της ενίσχυσης των προστατευτικών μέτρων που λαμβάνουν·

26.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου στη Συρία και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Συρίας και του Ιράκ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0011.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0171.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0378.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0414.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0099.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0461.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0023.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0207.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0109.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0339.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου