Postup : 2014/2844(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0111/2014

Predkladané texty :

B8-0111/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0028

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 77k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0111/2014
16.09.2014
PE537.013v01-00
 
B8-0111/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))


Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0111/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Líbyi vrátane rezolúcie č. 2174 z 27. augusta 2014,

‑       so zreteľom na informácie, ktoré Bezpečnostnej rade OSN 27. augusta 2014 poskytol osobitný zástupca generálneho tajomníka OSN a vedúci podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL),

 

–       so zreteľom na správu UNSMIL a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 4. septembra 2014 o porušeniach medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva počas pokračujúceho násilia v Líbyi,

–       so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o Líbyi vrátane záverov z 15. augusta 2014,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Líbyi, predovšetkým na uznesenie z 10. marca 2011 o južnom susedstve a najmä o Líbyi(1) a uznesenie z 15. septembra 2011 o situácii v Líbyi(2),

–       so zreteľom na nedávne vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o Líbyi,

–       so zreteľom na miestne vyhlásenie vedúcich misií EUMS v Líbyi z 27. júna 2014 o zavraždení S. Bughajghisovej,

–       so zreteľom na vyhlásenie francúzskeho ministra obrany Jeana-Yvesa Le Driana z 9. septembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v Líbyi sa od roku 2011, keď skupiny vzbúrencov za pomoci jednotiek NATO zvrhli Muammara Kaddáfího, v dramatickom slede striedajú politické, inštitucionálne a bezpečnostné krízy;

B.     keďže vo východolíbyjskom meste Benghází a v jeho okolí od polovice mája zúria boje po tom, čo generál vo výslužbe Chalífa Haftar začal ozbrojené ťaženie proti koalícii islamistických milícií vrátane džihádistickej skupiny Ansár aš-Šaría a iným ozbrojeným jednotkám;

C.     keďže 13. júla 2014 prepukli boje o kontrolu nad medzinárodným letiskom v Tripolise medzi ozbrojenými milíciami zo Zintánu a ich spojencami a koalíciou Líbyjský úsvit, ktorú tvoria hlavne islamistické milície z Misráty; keďže 24. augusta 2014 jednotky Líbyjského úsvitu ovládli letisko v Tripolise a odvtedy kontrolujú väčšinu mesta vrátane ministerstva a sídiel inštitúcií;

 

D.     keďže parlamentné voľby, ktoré sa konali 25. júna 2014, znamenali porážku islamistických strán, ktoré mali pôvodne prevahu; keďže nový parlament – poslanecká snemovňa – nahradil bývalé Všeobecné národné zhromaždenie (VNZ) a z bezpečnostných dôvodov bol presťahovaný z Tripolisu do Tobrúku; keďže v záujme vyriešenia bezpečnostnej situácie poslanecká snemovňa požiadala o zahraničnú intervenciu;

E.     keďže koaličné jednotky Líbyjského úsvitu spochybnili zmenu sídla poslaneckej snemovne a tvrdili, že presun orgánov do nového parlamentu bol protiústavný; keďže 25. augusta 2014 sa v Tripolise znovu zišlo Všeobecné národné zhromaždenie, ktoré zvolilo Umara al-Hásího, podporovaného islamistami, za premiéra a požiadalo ho, aby vytvoril vládu „národnej spásy“;

F.     keďže poslanecká snemovňa označila skupiny bojujúce pod menom Líbyjský úsvit a Ansár aš-Šaría za teroristov; keďže Líbyjský úsvit a jeho spojenci odsúdili poslaneckú snemovňu ako orgán kontrolovaný niekdajšími prívržencami Kaddáfího;

G.     keďže sa objavili správy o útokoch neidentifikovaných lietadiel na frakcie Líbyjského úsvitu v Tripolise; keďže zdroje z USA obvinili zo zodpovednosti za tieto útoky Egypt a Spojené arabské emiráty; keďže Egypt poprel skutočnosť, že by v Líbyi vykonával letecké útoky alebo iné vojenské operácie;

H.     keďže 25. augusta 2014 sa v Káhire uskutočnilo stretnutie Líbye a susediacich štátov, na ktorom sa Líbya dovolávala medzinárodnej ochrany svojich ropných polí a letísk a uviedla, že nemá moc na zastavenie ozbrojených skupín; keďže prítomné štáty sa dohodli na nezasahovaní do vnútorných vecí Líbye a vyzvali na národný dialóg;

I.      keďže OSN sa usiluje dohodnúť prímerie medzi bojujúcimi stranami a otvorenie národného dialógu zatiaľ nebolo úspešné; keďže novozvolený osobitný vyslanec OSN Bernadino Leon je momentálne v Líbyi; keďže 9. septembra 2014 francúzsky minister obrany upozornil, že z Líbye sa stáva centrum teroristických skupín, a žiadal o rázne kroky na medzinárodnej úrovni;

J.      keďže konflikty v Benghází a Tripolise spôsobili výrazné zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a humanitárnej situácie; keďže bojujúce strany bez rozdielu ostreľovali civilné oblasti v Tripolise a Benghází, čo malo za následok veľké množstvo civilných obetí a poškodenie civilných budov a infraštruktúry; keďže mimovládne organizácie Amnesty International a Human Rights Watch sa vyjadrili, že takéto ostreľovanie predstavuje vojnový zločin; keďže 25. júna 2014 bola v Benghází zavraždená popredná obhajkyňa ľudských práv Salwá Bughajghis;

K.     keďže civilné obyvateľstvo v Tripolise a Benghází trpí nedostatkom potravín, paliva a iných základných potrieb; keďže zhoršenie bezpečnostnej situácie údajne prináša aj zvýšenie kriminality a šírenie teroristických skupín;

L.     keďže podľa odhadov misie UNSMIL bolo v dôsledku poslednej vlny bojov minimálne 100 000 Líbyjčanov vysídlených v rámci krajiny a ďalších 150 000 obyvateľov vrátane mnohých migrujúcich pracovníkov krajinu opustilo; keďže zahraniční humanitárni pracovníci a diplomati vrátane zamestnancov EÚ a UNSMIL boli z Líbye evakuovaní; keďže dočasný tuniský premiér Mahdí Džum´a sa vyjadril, že masívny prílev utečencov z Líbye vystavuje kapacity krajiny veľkému zaťaženiu;

M.    keďže stovky migrantov a utečencov unikajúcich pred násilím v Líbyi podľa správ zahynuli pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy, čo spôsobilo obrovskú utečeneckú krízu v Taliansku a na Malte; keďže podľa údajov UNHCR zahynulo od júna pri pokuse dostať sa do Európy 1 600 osôb; keďže Líbya je hlavným východiskovým bodom pre migrantov, ktorí sa usilujú dostať do Európy; keďže podľa odhadov UNHCR k 29. augustu 2014 sa predpokladá, že spomedzi 109 000 osôb, ktoré dosiahli talianske brehy, približne 98 000 vyplávalo z Líbye;

N.     keďže 26. februára 2011 Bezpečnostná rada OSN postúpila situáciu v Líbyi Medzinárodnému trestnému súdu (ICC); keďže ICC vydal 27. júna 2011 tri zatýkacie rozkazy proti Muammarovi Kaddáfímu, Sajfovi al-Islám Kaddáfímu a Abdalláhovi as-Sanúsímu za zločiny proti ľudskosti; keďže zvyšní podozriví nie sú v súdnej väzbe; keďže líbyjské orgány nástoja na tom, aby boli súdení v rámci vnútroštátneho líbyjského právneho systému;

1.      vyjadruje závažné znepokojenie nad vystupňovaním násilia a ozbrojenými stretmi v Líbyi, najmä v okolí Tripolisu a Benghází; je zhrozený touto situáciou, ktorá má zničujúci dosah na civilné obyvateľstvo a jeho inštitúcie a ktorá hrozí ďalšou destabilizáciou širšieho regiónu;

2.      vyzýva strany konfliktu, aby okamžite ukončili všetky ozbrojené potýčky a nadviazali politický dialóg za účasti všetkých skupín; v tomto smere vyjadruje plnú podporu snahám OSN, najmä jej osobitného zástupcu Bernardina Leona, o uľahčenie tohto procesu s cieľom vytvoriť konsenzuálne inštitúcie, ktoré by sa usilovali o všeobecné národné zmierenie; trvá na tom, že by sa mala venovať náležitá pozornosť zapojeniu žien a menšín do tohto procesu;

3.      naliehavo vyzýva nedávno zvolenú poslaneckú snemovňu, aby si legislatívne funkcie vykonávala inkluzívnym spôsobom a snažila sa osloviť celé líbyjské obyvateľstvo;

4.      zdôrazňuje, že na základe poslednej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN možno rozšíriť rozsah medzinárodných sankcií tak, aby zasiahli podnecovateľov nepokojov na ktorejkoľvek strane;

5.      odsudzuje skutočnosť, že bojujúce strany v posledných mesiacoch bezhlavo ostreľovali civilné oblasti v Tripolise a Benghází; je nesmierne znepokojený zhoršením situácie v oblasti ľudských práv v celej krajine vrátane prípadov svojvoľného zadržiavania, únosov, nezákonného zabíjania, mučenia a násilia proti novinárom, úradníkom, politickým predstaviteľom a obhajcom ľudských práv, ako bolo zavraždenie poprednej aktivistky Salwá Bughajghisovej; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby boli všetci porušovatelia ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva braní na zodpovednosť;

6.      odsudzuje neustále a skryté zasahovanie regionálnych hráčov do domácej líbyjskej scény, ktoré výraznou mierou prispieva k postupnému upadaniu krajiny do politického a vojenského chaosu; vyzýva krajiny susediace s Líbyou a ďalších regionálnych aktérov, aby sa vyhýbali akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli vyostriť napätie v krajine;

7.      pripomína, že vzhľadom na zapojenie sa do vojny v roku 2011 majú EÚ a členské štáty osobitnú zodpovednosť za pomoc líbyjskému obyvateľstvu;

8.      vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o podporu iniciatívy OSN a iných nevojenských iniciatív zameraných na urovnanie súčasnej krízy; vyzýva najmä EÚ, aby zintenzívnila humanitárnu pomoc a zareagovala tak na kritickú situáciu líbyjského obyvateľstva, predovšetkým v najviac zasiahnutých oblastiach, a aby bola pripravená zareagovať na akékoľvek ďalšie zhoršovanie situácie;

9.      domnieva sa, že EÚ sa nepodarilo vypracovať a zaviesť solídnu a komplexnú stratégiu pomoci na prechodné obdobie po zvrhnutí Kaddáfího; vyjadruje poľutovanie najmä nad trvale chýbajúcou koordináciou politík členských štátov EÚ voči Líbyi a neúspechom ESVČ pri podpore spoločného a účinného prístupu EÚ;

10.    vyjadruje poľutovanie najmä nad chabou úrovňou ambícií a účinnosti EÚ v oblasti bezpečnosti; spochybňuje jej obmedzené zameranie na riadenie hraníc a migrácie, ktoré neriešilo základné príčiny neistoty v Líbyi; naliehavo vyzýva EÚ, aby vypracovala širokú koncepciu reformy líbyjského bezpečnostného sektora s osobitným zameraním na parlamentný dohľad nad týmto sektorom, ktorej súčasťou by boli silné prvky vzdelávania v otázkach ľudských práv a humanitárneho práva;

 

11.    pripomína početné prípady vývozu zbraní z mnohých členských štátov pre Kaddáfího bezpečnostné služby; je presvedčený, že členské štáty a EÚ majú osobitnú zodpovednosť za pomoc pri odzbrojení, demobilizácií a reintegrácií bývalých bojovníkov a za zber a zničenie mnohých nezákonne držaných zbraní v krajine; žiada o široko koncipovaný program EÚ zameraný na odzbrojenie, demobilizáciu a reintegráciu a na zber a zničenie nezákonne držaných zbraní;

12.    naliehavo vyzýva EÚ, aby v procese sprostredkovávania mieru, otvárania dialógu a zmierovania v plnej miere využívala nástroj pre stabilitu a mier a aby v koordinácii s UNSMIL urýchlene podporila sprostredkovávanie mieru; rovnako nalieha na EÚ, aby podporila posilňovanie postavenia organizácií občianskej spoločnosti, najmä ženských skupín, ktoré si kladú za cieľ nájsť nenásilné riešenia mnohopočetných kríz v krajine;

13.    vyjadruje závažné znepokojenie nad osudom líbyjských migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, ktorých beztak neistá situácia sa ešte zhoršuje; je zhrozený neustálymi správami o príšerných podmienkach, v ktorých sú zadržiavané tisícky migrantov a utečencov v centrách zriadených vládou; trvá na tom, aby EÚ a členské štáty stiahli finančnú pomoc tomuto sektoru, pokiaľ sa dôkladne nevyšetria a nezastavia prípady zneužívania;

14.    stavia sa proti tomu, aby sa migračné politiky EÚ presúvali do tretích krajín, najmä prostredníctvom zriaďovania prijímacích centier v krajinách, ktoré nie sú signatármi Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov, ako je Líbya, a teda nezaručujú vysokú úroveň ochrany;

15.    vyzýva EÚ a členské štáty, aby účinne pomáhali Taliansku v jeho chvályhodnom úsilí riešiť obrovské migračné toky zo severnej Afriky, najmä z Líbye; trvá na tom, aby sa pokračovalo v projekte Mare Nostrum, a vyzýva členské štáty na jeho podporu; vyzýva všetky členské štáty, najmä Taliansko, aby prísne dodržiavali právo EÚ a medzinárodné utečenecké právo vrátane zásady nevyhostenia a individuálneho posudzovania situácií;

16.    vyjadruje obavy v súvislosti so správami o zlyhávaní líbyjského súdneho systému a závažných nedostatkoch pri dodržiavaní noriem spravodlivého súdneho procesu; vyzýva líbyjské orgány, aby v plnej miere spolupracovali s Medzinárodným trestným súdom tým, že mu budú pomáhať pri vyšetrovaniach a budú sa riadiť jeho rozsudkami; vyjadruje znepokojenie nad tým, že líbyjské orgány nepriznali Abdalláhovi as-Sanúsímu a Sajfovi al-Islám Kaddáfímu, ktorých obžaloval ICC, základné práva na riadny proces; pripomína, že vo všetkých prípadoch je rezolútne proti trestu smrti, bez ohľadu na povahu spáchaného zločinu, a vyzýva Líbyu, aby trest smrti zrušila; vyzýva EÚ, aby zvážila podporné úsilie na posilnenie právneho štátu v krajine;

17.    vyzýva líbyjské orgány, aby sa zaviazali k vysokej úrovni transparentnosti v domácom ťažobnom sektore, vďaka čomu by z prírodného bohatstva Líbye mohli mať prospech všetci obyvatelia, a aby predovšetkým bezodkladne podpísali požiadavky iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI); žiada európske spoločnosti, ktoré pôsobia v Líbyi, aby zverejnili svoje finančné transakcie v energetickom sektore;

18.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, Líbyjskej poslaneckej snemovni, Bezpečnostnej rade OSN, Valnému zhromaždeniu OSN, Rade OSN pre ľudské práva, Lige arabských štátov a Africkej únii.

(1)

Ú. v. EÚ C 199E, 7.7.2012, s.158.

(2)

Ú. v. EÚ C 51E, 22.2.2013, s. 114.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia