Prijedlog rezolucije - B8-0112/2014Prijedlog rezolucije
B8-0112/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Izraelu i Palestini nakon rata u Gazi i o ulozi EU-a

16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Postupak : 2014/2845(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0112/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0112/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0112/2014

Rezolucija Europskog parlamenta   o Izraelu i Palestini nakon rata u Gazi i o ulozi EU-a

(2014/2845(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–       uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata iz 1949. godine,

–       uzimajući u obzir dnevna izvješća o stanju Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA),

–       uzimajući u obzir rezolucije Generalne skupštine UN-a 194 (1948.) te rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 242 (1967.), 252 (1968.), 338 (1972.), 476 (1980.), 478 (1980.) i 1860 (2009.),

–       uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Izraela, potpisan 20. studenog 1995. i koji je stupio na snagu 1. lipnja 2000., a posebno njegov članak 2.,

–       uzimajući u obzir „Smjernice o prihvatljivosti izraelskih tijela i njihovih aktivnosti na teritorijima pod izraelskom okupacijom od lipnja 1967., za bespovratna sredstva, nagrade i financijske instrumente koje EU financira od 2014. na daljeˮ,

–       uzimajući u obzir savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde pod nazivom „Pravne posljedice izgradnje zida u okupiranim palestinskim područjimaˮ od 9. srpnja 2004.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća o bliskoistočnom mirovnom procesu od 30. kolovoza 2014., 16. prosinca 2013., 14. svibnja 2012., 18. srpnja i 23. svibnja 2011. i 8. prosinca 2009.,

–       uzimajući u obzir izvješća voditelja misija EU-a o Istočnom Jeruzalemu iz siječnja 2012. te o „Području C i izgradnji palestinske države” iz srpnja 2011., i izvješće voditelja misija EU-a o nasilju za koje su odgovorni doseljenici iz travnja 2011. te prateću napomenu voditelja misija EU-a o nasilju za koje su odgovorni doseljenici iz veljače 2012.,

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju o politici EU-a o Zapadnoj obali i Istočnom Jeruzalemu od 5. srpnja 2012.[1],

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je 7. srpnja 2014. Izrael započeo vojni napad na Gazu pod nazivom „Zaštitni rub” („Protective Edge”) koji je trajao 50 dana i završen je 26. kolovoza kad je primijenjen sporazum o prekidu vatre;

B.     budući da je u izraelskom napadu ubijeno najmanje 2 150 Palestinaca, među kojima je bilo 503 djece (27 %), 260 žena, 95 starijih osoba i 14 novinara, a više od 12 500 ih je bilo ranjeno; budući da je vrlo veliki broj ranjenika bio podvrgnut amputacijama, a pretpostavlja se da su opsežne ozljede prouzročene uporabom zabranjenog oružja, uključujući eksploziv DIME (Dense Inert Metal Explosive,); budući da je 450 000 osoba bilo raseljeno unutar države, a njih 65 700 još uvijek kao sklonište koriste škole Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA); budući da je stanovništvu uz humanitarnu i medicinsku pomoć također hitno potreban psiho-socijalni tretman i potpora; budući da je 1 400 djece izgubilo oba roditelja;

C.     budući da se prema UNRWA-i i organizacijama na terenu razina razaranja može usporediti samo s razaranjem gradova u Drugom svjetskom ratu; budući da je kao rezultat nemilosrdnih napada projektilima i bombama koje je iz zraka i s mora ispalila izraelska vojska potpuno ili djelomično uništeno više od 1 700 kuća, a još 40 000 oštećeno, uništeno je 17 bolnica i klinika za zdravstvenu skrb, oštećeno 136 škola UNRWA-e te uništeno 60 džamija i 13 groblja (12 muslimanskih i jedno kršćansko); budući da je utjecaj na opskrbu vodom i električnom energijom, postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ceste te cijelu infrastrukturu u toj mjeri negativan da nestašice imaju štetan učinak na zdravlje i život stanovnika u Gazi; budući da UNRWA procjenjuje da će vjerojatno trebati 20 godina za obnovu Gaze do te razine na kojoj je bila prije zadnjeg napada; budući da su tijekom tog i tijekom prijašnjih izraelskih napada na Gazu uništeni mnogi projekti koji su financirani sredstvima EU-a; budući da su se u tim vojnim operacijama upotrebljavale bespilotne letjelice;

D.     budući da je prema Organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) oko 42 000 jutara poljoprivrednog zemljišta pretrpjelo izravnu znatnu štetu i da je polovina ukupne količine peradi Gaze uništena zbog izravnih napada ili nebrige prouzročene ograničenjem pristupa poljoprivrednim zemljištima u pograničnim područjima; budući da je godišnji ulov ribara iz Gaze manji za gotovo 10 %; budući da je oštećeno najmanje 360 tvornica i radionica, uključujući njih 126 koje su potpuno uništene, što je šteta u iznosu od 47 milijuna USD; budući da Palestinska federacija industrija procjenjuje da je uslijed zaustavljanja proizvodnje tijekom napada nastao gubitak u iznosu od 70 milijuna USD;

E.     budući da je to treći sličan napad na Gazu, nakon operacije „Lijevano olovoˮ („Cast Leadˮ) 2008 i 2009. te operacije „Obrambeni stupˮ („Pillar of Defenceˮ) iz studenog 2012. godine, u kojem je ubijeno oko 3 000 Palestinaca i stotine ih je ranjeno, a napadom su prouzročena velika materijalna razaranja i humanitarna katastrofa;

F.     budući da od 2007. Izrael provodi blokadu Gaze s kopna i mora, čime je područje od 365 km2 pretvoreno u zatvor na otvorenom, u kojem 1,7 milijuna ljudi, od kojih su 1,2 milijuna izbjeglice, živi u ekstremnim humanitarnim uvjetima koje je uvelike pogoršao 50-dnevni silovit napad;

G.     budući da je Izrael uskratio ulazak u Gazu za 13 zastupnika u Europskom parlamentu koji su bili na terenu kako bi procijenili opseg razaranja i humanitarno stanje te o tome obavijestili UNRWA-u i inzistirali na povećanju pomoći EU-a UNRWA-i i Palestinskoj samoupravi, što je krajnje potrebno da bi se ispunili hitni zahtjevi;

H.     budući da su tijekom istog razdoblja izraelske snage na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu provele više od 1 500 vojnih racija, pritvorile više od 1 700 Palestinaca, među kojima su i članovi Palestinskog zakonodavnog vijeća, uništile najmanje 50 objekata u vlasništvu Palestinaca, od kojih je osam u okupiranom Istočnom Jeruzalemu, pri čemu je raseljeno 112 Palestinaca i prijavljeno najmanje 250 napada doseljenika; budući da je tijekom prva dva tjedna u rujnu, naime nakon što je dogovoren prekid vatre, Izrael pritvorio 300 Palestinaca na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu; budući da izraelska vlada potiče vjerske napetosti u Istočnom Jeruzalemu, na primjer donošenjem zakona kojim se Židovima dopušta ulazak u džamiju Al-Aqsa;

I.      budući da je u većini ilegalnih izraelskih naselja u okupiranoj Palestini gradnja nastavljena te da je od lipnja 2014. odobrena izgradnja 1 472 dodatne stambene jedinice čime se stvara prostor za gotovo 6 000 novih izraelskih doseljenika, te da je oduzeto još zemlje, a zadnji incident bio je u vezi s 170 hektara poljoprivrednog zemljišta južno od Betlehema za izgradnju 2 500 smještajnih jedinica za doseljenike;

J.      budući da su 34 člana Palestinskog zakonodavnog vijeća u zatvoru, a među njima su 32 u administrativnom pritvoru; budući da se članici Palestinskog zakonodavnog vijeća Khalidi Jarrar prijeti deportacijom iz Ramale, koja je njezina izborna jedinica, u Jerihon; budući da je ovo prvi slučaj prijetnje deportacijom iz područja A u područje A, naime iz područja pod nadzorom Palestinske samouprave u područje koje nadzire Palestinska samouprava u skladu sa Sporazumima iz Osla;

K.     budući da su ti događaji uslijedili nakon što je najavljeno da su palestinske strane dogovorile formiranje vlade konsenzusa čime bi se riješio problem podjele koji postoji od 2007.; budući da je to bio jedan od uvjeta utvrđen u mirovnim razgovorima koje je prošle godine vodio SAD; budući da je izraelski premijer na najavu sporazuma reagirao oštrim izjavama i osudio ga; budući da je vlada konsenzusa priznala rezolucije UN-a, Sporazum iz Osla i odluke Kvarteta; budući da su njezino formiranje pozdravili UN, SAD, EU i Kvartet;

L.     budući da 20 godina nakon Sporazuma iz Osla, koje Izrael nije proveo, Palestinci više nemaju povjerenja u pregovore;

M.    budući da je na sastanku Vijeća EU-a za vanjske poslove od 16. prosinca 2013. među ostalim dana sljedeća izjava: „EU upozorava da se ne poduzimaju radnje kojima se potkopavaju pregovori. S tim u vezi izražava žaljenje zbog stalnog širenja naselja koja su prema međunarodnom pravu nezakonita i predstavljaju prepreku za mir. Vijeće također izražava ozbiljnu zabrinutost zbog poticanja i provođenja nasilja na okupiranom području, rušenja kuća i pogoršanja humanitarne situacije u Gazi. EU izražava ozbiljnu zabrinutost zbog radnji kojima se potkopava status quo svetih mjesta, uključujući i ona u Jeruzalemu. Europska unija i dalje će pomno pratiti situaciju i njezine šire posljedice te postupati u skladu s tim“;

N.     budući da je na sastanku Europskog vijeća od 30. kolovoza 2014. napomenuto da će „samo konačni sporazum na temelju rješenja koje podrazumijeva dvije države donijeti trajan mir i stabilnost. Stoga Europsko vijeće potiče obje strane da ponovno počnu pregovarati da bi postigle taj cilj. Pojas Gaze mora biti dio buduće Države Palestine.ˮ;

O.     budući da je 19. srpnja 2013. EU izdao „Smjernice o prihvatljivosti izraelskih tijela i njihovih aktivnosti na teritorijima pod izraelskom okupacijom od lipnja 1967., za bespovratna sredstva, nagrade i financijske instrumente koje EU financira od 2014. na daljeˮ (2013/C 203/05);

P.     budući da Izrael i dalje ignorira savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde pod nazivom „Pravne posljedice izgradnje zida u okupiranim palestinskim područjimaˮ od 9. srpnja 2004.;

1.      snažno osuđuje izraelski vojni napad na Gazu, kršenje međunarodnog i humanitarnog prava, uporabu zabranjenog i novog oružja te bespilotnih letjelica i oružja čija je uporaba zabranjena u gusto naseljenim područjima;

2.      izražava sućut obiteljima palestinskih žrtava kojih je više od 2 100;

3.      izražava svoje priznanje neizmjernoj važnosti rada koji je u razdoblju od 50 dana koliko je trajao napad obavila UNRWA i njegovo osoblje; izražava sućut UNRWA-i i obiteljima 12 članova osoblja koji su ubijeni tijekom napada; poziva EU i međunarodne donatore da znatno povećaju svoju potporu kako bi se pokrile veće izravne potrebe pogođenog stanovništva, koje UNRWA mora ispuniti;

4.      podržava napore za postizanje sporazuma o dugotrajnom prekidu vatre koji će se potpuno poštovati i koji bi trebalo jamčiti mehanizmom koji će utvrditi međunarodna zajednica, uključujući mirovnu misiju pod okriljem UN-a i kraj opsade; smatra da bi se time trebalo stati na kraj ubijanju i patnji palestinskog naroda koji je od 2007. opkoljen u Pojasu Gaze; zahtijeva trenutni prekid opsade Gaze te trenutni i neometani pristup humanitarnoj pomoći, posebno kako bi se zadovoljile hitne medicinske potrebe te dostavio građevinski materijal koji je hitno potreban za obnovu; smatra da Izrael ne bi trebao ometati opskrbu električnom energijom iz traženih izvora, čime bi se omogućila i opskrba vodom;

5.      zahtijeva puštanje 34 legalno izabrana člana Palestinskog zakonodavnog vijeća te svih 7 000 palestinskih političkih zatvorenika; zahtijeva opoziv naloga za deportaciju članice Palestinskog zakonodavnog vijeća Khalide Jarrar;

6.      žali zbog toga što je zastupnicima u Europskom parlamentu uskraćen ulazak u Gazu;

7.      odlučuje da će u Gazu poslati misiju radi utvrđivanja činjenica kako bi se iz prve ruke uvjerio u opseg razaranja, potrebe stanovništva u pogledu humanitarne pomoći, vode i električne energije, stanje u bolnicama, školama i infrastrukturi; smatra da Parlament treba prenijeti izraelskim vlastima da zabranu ulaska u Gazu zastupnicima u Europskom parlamentu smatra neprihvatljivom;

8.      poziva na osnivanje međunarodnog odbora za istraživanje ratnih zločina počinjenih tijekom izraelskog napada;

9.      proširuje svoju potporu izraelskim političkim strankama, pokretima i osobama koji dižu svoj glas protiv izraelskog napada i pozivanju na mirno rješenje; posebno je zabrinut zbog pogoršanja slobode govora i jačanja ekstremne desnice u Izraelu; upozorava na povećanu diskriminaciju protiv palestinskog stanovništva koje ima izraelsko državljanstvo;

10.    Poziva EU da:

a.      zahtijeva okončanje izraelske okupacije Zapadne obale, Gaze i Istočnog Jeruzalema;

b.      ponovi svoju potporu priznavanju održive, neovisne i demokratske države Palestine, s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom i granicama iz 1967., i koja živi u miru s Izraelom;

c.      osudi politiku kolektivnog kažnjavanja koju Izrael provodi nad palestinskim narodom te poziva na okončanje nekažnjivosti Izraela u vezi sa stalnim teškim kršenjima međunarodnog i humanitarnog prava, Povelje UN-a i Opće deklaracije o ljudskim pravima;

d.      pozove vlade svih država članica EU-a da primijene Smjernice od 19. srpnja 2013.; pozove na zabranu uvoza u EU svih izraelskih proizvoda proizvedenih u ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim područjima;

e.      provede članak 2. sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela tako da zamrzne Sporazum sve dok Izrael nastavlja kršiti ljudska prava;

f.       propiše zabranu izvoza oružja iz EU-a u Izrael; zabrani sav uvoz oružja iz Izraela u EU; bez odgode okonča svu suradnju s Izraelom u okviru Europske obrambene agencije (EDA);

g.      ne dodjeljuje financijska sredstva izraelskim tijelima u okviru programa Obzor 2020.;

h.      objavi rezultate misije Komisije u Gazu radi utvrđivanja činjenica kako bi ocijenila štetu nanesenu projektima koji se financiraju sredstvima EU-a tijekom najnovijeg izraelskog napada;

i        prenese Izraelu zahtjev da zastupnici u Europskom parlamentu dobiju pristup Gazi;

j.       zahtijeva da Izrael poništi sve odluke o oduzimanju zemlje, prije svega odluku o oduzimanju zemlje južno od Betlehema, te o proširenju naselja i aktivnostima;

k.      znatno poveća iznos dodijeljen UNRWA-i i Palestinskoj samoupravi u svjetlu neizmjerne humanitarne katastrofe i materijalne štete u Gazi;

l.       dodijeli znatna financijska sredstva za oporavak poljoprivrednog i ribarskog sektora koji su od životnog značaja za svakodnevni život stanovništva;

m.     zahtijeva od Izraela naknadu štete za projekte koji se financiraju sredstvima EU-a i koji su uništeni tijekom ponovljenih napada na Gazu i Zapadnu obalu;

n.      podrži zahtjev palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa da se Palestina stavi pod međunarodnu zaštitu;

o. podrži palestinske napore za ujedinjenje;

11.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku UN-a, predsjedniku i vladi Palestinske samouprave, Palestinskom zakonodavnom vijeću, izraelskoj vladi i Knessetu.