Procedură : 2014/2845(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0112/2014

Texte depuse :

B8-0112/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 145kWORD 84k
16.9.2014
PE537.014v01-00
 
B8-0112/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0112/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război din 1949,

–       având în vedere rapoartele zilnice privind situația redactate de UNRWA,

–       având în vedere rezoluția Adunării Generale a ONU 194 (1948) și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) și 1860 (2009),

–       având în vedere Acordul de asociere UE-Israel, semnat la 20 noiembrie 1995, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2000, în special articolul 2,

–       având în vedere „Orientările privind eligibilitatea entităților israeliene și a activităților acestora în teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967 pentru subvenții, premii și instrumente financiare finanțate de UE începând cu anul 2014”,

–       având în vedere avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curții Internaționale de Justiție intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate”,

–       având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 30 august 2014, 16 decembrie 2013, 14 mai 2012, 18 iulie și 23 mai 2011 și 8 decembrie 2009,

–       având în vedere raportul din ianuarie 2012 al șefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est, raportul din iulie 2011 al șefilor de misiune ai UE întitulat „Zona C și construirea statului palestinian" și raportul din aprilie 2011 al șefilor de misiune ai UE referitor la cazurile de violență din partea coloniștilor, precum și nota însoțitoare din februarie 2012 a șefilor de misiune ai UE referitoare la cazurile de violență din partea coloniștilor,

–       având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2012 referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est(1),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la 7 iulie 2014 Israelul a lansat o agresiune militară împotriva Fâșiei Gaza întitulată „Protective Edge”, care a durat 50 de zile și s-a încheiat la 26 august, odată cu punerea în aplicare a unui acord de încetare a focului;

B.     întrucât în urma agresiuni Israelului au fost uciși cel puțin 2 150 palestinieni, dintre care 503 copii (27%), 260 de femei, 95 de persoane vârstnice și 14 ziariști, mai bine de 12 500 de persoane fiind rănite; întrucât un număr foarte ridicat de răniți au suferit amputări și răni extinse, care se suspectează că au fost provocate de arme interzise, inclusiv de DIME (explozivi cu metal inert dens); întrucât 450 000 de persoane au fost strămutate intern, 65 700 de persoane fiind în continuare refugiate în școli ale UNRWA; întrucât populația are nevoie urgentă, în afară de ajutorul umanitar și medical, de tratament și sprijin psiho-social; întrucât 1 400 de copii și-au pierdut ambii părinți;

C.     întrucât, potrivit UNRWA și organizațiilor de pe teren, amploarea distrugerilor provocate este comparabilă doar cu distrugerea orașelor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial; întrucât peste 1 700 de locuințe au fost distruse complet sau parțial, iar alte 40 000 au fost avariate, 17 spitale și clinici au fost distruse, iar 136 de școli UNRWA au fost avariate și 60 de moschei și 13 cimitire (12 musulmane și unul creștin) au fost distruse ca urmare a atacurilor neîncetate cu rachete și bombe lansate atât din aer, cât și de pe mare de către armata Israelului; întrucât aprovizionarea cu apă și electricitate, instalațiile de tratare a apelor uzate, drumurile și întreaga infrastructură sunt deosebit de afectate, într-o măsură într-atât de mare încât deficitul de resurse are un efect negativ asupra sănătății și vieții persoanelor din Gaza; întrucât UNRWA estimează că s-ar putea să fie nevoie de 20 de ani pentru a readuce Gaza la nivelul anterior ultimului act de agresiune; întrucât multe proiecte finanțate de UE au fost distruse în timpul acestui act de agresiune, precum și în cursul agresiunilor anterioare ale Israelului în Gaza; întrucât în cadrul acestor operații militare au fost utilizate drone;

D.     întrucât, potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO), circa 42 000 de acri de teren cultivat au suferit daune substanțiale directe, iar jumătate din totalitatea păsărilor de curte au murit din cauza unor lovituri directe sau a lipsei de îngrijire din cauza accesului redus la ferme în zonele de graniță; întrucât pescarii din Gaza au înregistrat capturi anuale mai mici cu aproape 10%; întrucât cel puțin 360 de fabrici și de ateliere au fost avariate, 126 dintre ele fiind complet distruse, înregistrându-se daune în valoare de 47 milioane USD; întrucât Federația Palestiniană a Industriilor estimează că s-au înregistrat pierderi de 70 milioane USD din cauza sistării producției în timpul agresiunii;

E.     întrucât aceasta este a treia agresiune militară similară lansată împotriva Fâșiei Gaza, fiind precedată de operațiunile „Cast Lead” din 2008-2009 și „Pillar of Defence” din noiembrie 2012, care s-au soldat cu circa 3 000 de victime și sute de răniți în rândul palestinienilor, au cauzat imense pagube materiale și au provocat o catastrofă umanitară;

F.     întrucât Israelul a introdus o blocadă completă pe pământ, aer și apă în Gaza începând cu 2007, care a transformat această zonă de 365 km2 într-o închisoare în aer liber în care 1,7 milioane de persoane, dintre care 1,2 milioane refugiați, trăiesc în condiții umanitare extreme, mult exacerbate în cursul acestui atac violent de cincizeci de zile;

G.     întrucât Israelul a refuzat intrarea în Gaza a 13 deputați în Parlamentul European, care se aflau pe teren pentru a evalua gradul de distrugere și situația umanitară în scop de informare și pentru a face presiuni pentru a crește ajutorul acordat de UE către UNRWA și autoritățile palestiniene, ajutor de care este mare nevoie pentru a răspunde unor nevoi urgente;

H.     întrucât în aceeași perioadă forțele israeliene au efectuat peste 1 500 de raiduri militare în Cisiordania și Ierusalimul de Est, au arestat peste 1 700 de palestinieni, printre care și membri ai Consiliului Legislativ Palestinian (CLP), au demolat cel puțin 50 de structuri deținute de palestinieni, opt dintre ele din Ierusalimul de Est ocupat, strămutând 112 palestinieni, și s-au raportat cel puțin 250 de atacuri ale coloniștilor israelieni; întrucât în primele două săptămâni din septembrie, adică după convenirea unui acord de încetare a focului, Israelul a arestat 300 de palestinieni în Cisiordania și în Ierusalimul de Est; întrucât guvernul israelian crește tensiunile religioase din Ierusalimul de Est, de exemplu prin adoptarea unei legi prin care se permite evreilor accesul la moscheea Al Aqsa;

I.      întrucât au continuat construcțiile în majoritatea coloniilor israeliene ilegale din Palestina ocupată și întrucât, începând cu iunie 2014, au fost aprobată construcția a mai bine de 1 472 de locuințe noi în colonii, creând condiții pentru mutarea a aproape 6 000 de coloniști noi din Israel, și întrucât s-a confiscat și mai mult teren, ultimul incident privind confiscarea a 170 de hectare de teren agricol aflate la sud de Bethlehem pentru construirea a 2 500 de locuințe pentru coloniști;

J.      întrucât 34 de membri ai CLP sunt în detenție, 32 dintre ei fiind în detenție administrativă; întrucât Khalida Jarrar, membră al CLP, este amenințată cu deportarea din Ramallah, circumscripția sa, în Ierihon; întrucât acesta este primul caz de amenințare cu deportarea din zona A în zona A, și anume dinspre și spre o zonă aflată sub controlul Autorității Palestiniene în conformitate cu Acordurile de la Oslo;

K.     întrucât aceste evenimente au avut loc după ce a fost anunțat acordul încheiat de partidele palestiniene cu scopul de a forma un guvern de consens care să depășească dezbinarea existentă din 2007; întrucât aceasta a fost una dintre condițiile stabilite în cadrul negocierilor de pace desfășurate sub egida SUA pe parcursul anului trecut; întrucât prim-ministrul israelian a reacționat vehement la acest anunț, denunțându-l; întrucât guvernul de consens a recunoscut rezoluțiile ONU, Acordul de la Oslo și deciziile Cvartetului; întrucât crearea sa a fost salutată de ONU, SUA, UE și Cvartet;

L.     întrucât după 20 de ani de la Acordurile de la Oslo și de nepunere în aplicare a acestora de către Israel palestinienii nu mai au deloc încredere în negocieri;

M.    întrucât reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE din 16 decembrie 2013 s-a încheiat, printre altele, cu adoptarea următoarei declarații: „UE avertizează împotriva acțiunilor care subminează negocierile. În această privință, UE deplânge continuarea de către Israel a extinderii coloniilor, care sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol în calea păcii. Consiliul își exprimă, de asemenea, preocuparea serioasă față de incitări, incidentele de violență în teritoriile ocupate, demolările de locuințe și deteriorarea situației umanitare în Gaza. UE își exprimă preocuparea serioasă cu privire la acțiunile care subminează statutul actual al locurilor sfinte, inclusiv în Ierusalim. Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape situația și implicațiile mai largi ale acesteia și va acționa în consecință. ”;

N.     întrucât Consiliul European din 30 august 2014 a consemnat că „[n]umai un acord final întemeiat pe soluția bazată pe coexistența a două state va aduce pacea durabilă și stabilitatea. Prin urmare, Consiliul European încurajează ambele părți să redemareze negocierile în acest sens. Fâșia Gaza va face parte dintr-un viitor stat al Palestinei.”;

O.     întrucât, la 19 iulie 2013, UE a emis „Orientările privind eligibilitatea entităților israeliene și a activităților acestora în teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967 pentru subvenții, premii și instrumente financiare finanțate de UE începând cu anul 2014” (2013/C 203/05);

P.     întrucât Israelul ignoră în continuare avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curții Internaționale de Justiție intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate”,

1.      denunță ferm agresiunea militară a Israelului în Gaza, încălcările dreptului internațional și umanitar, folosirea de arme interzise și noi și a dronelor, precum și a armelor a căror folosire este interzisă în zonele dens populate;

2.      transmite condoleanțe familiilor victimelor palestiniene, al căror număr este de peste 2 100;

3.      recunoaște imensa importanță a activității desfășurate de UNRWA și de întreg personalul său în timpul agresiunii de 50 de zile și după aceasta; transmite condoleanțe către UNRWA și familiile celor 12 membri ai personalului UNRWA care au fost uciși în timpul agresiunii; solicită UE și donatorilor internaționali să crească în mod semnificativ sprijinul acordat pentru a acoperi nevoile imediate crescute ale populației afectate, cărora UNRWA trebuie să le răspundă;

4.      sprijină eforturile depuse în vederea ajungerii la un acord de încetare a focului durabil și respectat pe deplin, care ar trebui să fie garantat printr-un mecanism ce ar urma să fie stabilit de comunitatea internațională și care să includă o misiune de menținere a păcii sub egida ONU și sfârșitul asediului; consideră că acordul menționat mai sus ar trebui să pună capăt masacrelor și suferinței îndurate de populația palestiniană izolată ca într-o enclavă în Fâșia Gaza din 2007; solicită încetarea imediată a asediului Fâșiei Gaza și accesul imediat și nemijlocit la ajutorul umanitar, în special în ceea ce privește nevoile medicale urgente, precum și la materialele de construcție de care este nevoie urgentă pentru reconstrucție; consideră că furnizarea de electricitate din orice sursă dorită nu ar trebui obstrucționată de Israel, lucru care ar permite, de asemenea, aprovizionarea cu apă;

5.      solicită eliberarea celor 34 de membri aleși ai CLP, precum și a tuturor celor 7 000 de prizonieri politici palestinieni; solicită revocarea ordinului de deportare emis împotriva membrei CLP Khalida Jarrar;

6.      deplânge refuzul de a permite intrarea în Gaza a unor deputați în Parlamentul European;

7.      este hotărât să trimită în Gaza o misiune de informare care să aprecieze pe teren amploarea distrugerilor provocate, nevoile populației în ceea ce privește ajutorul umanitar, apa și electricitatea, precum și situația spitalelor, a școlilor și a infrastructurii; consideră că Parlamentul ar trebui să transmită autorităților israeliene că privește drept inacceptabil încă un refuz de a permite intrarea în Gaza a unor deputați în Parlamentul European;

8.      solicită constituirea unui comitet internațional pentru a ancheta crimele de război comise în timpul agresiunii Israelului;

9.      își exprimă sprijinul și față de mișcările și partidele politice israeliene și de cetățenii israelieni care își exprimă opoziția față de agresiunea israeliană și pledează pentru o soluție pașnică; este deosebit de îngrijorat de înrăutățirea situației privind libertatea de exprimare și de creșterea influenței forțelor de extremă dreaptă din Israel; ridică un semnal de alarmă privind intensificarea discriminării palestinienilor care sunt și cetățeni israelieni;

10.    invită UE:

a.      să solicite încetarea ocupației israeliene a Cisiordaniei, inclusiv a Fâșiei Gaza și a Ierusalimului de Est;

b.      să își reitereze sprijinul față de recunoașterea unui stat palestinian viabil, independent și contiguu, cu capitala la Ierusalimul de Est, respectând frontierele din 1967, care să conviețuiască în pace cu Israelul;

c.      să condamne politica de sancțiuni colective aplicată de Israel împotriva palestinienilor și să solicite să se pună capăt impunității Israelului în ceea ce privește încălcările grave și continue ale dreptului internațional și umanitar, ale Cartei ONU și ale Declarației universale a drepturilor omului;

d.      să invite guvernele tuturor statelor membre ale UE să pună în aplicare orientările din 19 iulie 2013; să solicite interzicerea importului în UE al tuturor produselor israeliene fabricate în coloniile israeliene ilegale din teritoriile palestiniene ocupate;

e.      să pună în aplicare articolul 2 al Acordului de asociere UE-Israel prin înghețarea acordului atâta timp cât Israelul continuă să încalce drepturi ale omului;

f.       să impună o interdicție asupra exporturilor de arme din UE în Israel; să interzică toate importurile de arme din Israel în UE; să înceteze imediat orice cooperare cu Israelul în cadrul Agenției Europene de Apărare (AEA);

g.      să nu acorde fonduri entităților israeliene prin Programul Orizont 2020;

h.      să divulge rezultatele misiunii de informare a Comisiei în Gaza pentru a evalua pagubele aduse proiectelor finanțate de UE în timpul agresiunii recente a Israelului;

i        să transmită Israelului cererea ca deputații în Parlamentul European să aibă acces la Fâșia Gaza;

j.       să solicite Israelului să revoce toate deciziile de confiscare a terenurilor, în primul și în primul rând cu privire la terenurile aflate la sud de Bethleem, precum și toate deciziile de extindere a coloniilor și activitățile efectuate în acest sens;

k.      să crească substanțial suma alocată UNRWA și Autorității Palestiniene având în vedere imensul dezastru umanitar și uriașa catastrofă materială din Gaza;

l.       să aloce fonduri substanțiale pentru refacerea sectorului agricol și a sectorului pescuitului, care sunt de importanță vitală pentru viața cotidiană a populației;

m.     să solicite Israelului reparații pentru proiectele finanțate de UE și distruse în timpul agresiunilor repetate care au avut loc atât în Gaza, cât și în Cisiordania;

n.      să sprijine solicitarea formulată de președintele palestinian Mahmoud Abbas de a pune Palestina sub protecție internațională;

o.      să sprijine eforturile palestiniene depuse în favoarea unității;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Președintelui și guvernului Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian, guvernului israelian și Knessetului.

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0298.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate