Postopek : 2014/2845(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0112/2014

Predložena besedila :

B8-0112/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 139kWORD 78k
16.9.2014
PE537.014v01-00
 
B8-0112/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vloga EU  (2014/2845(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Silikotis (Neoklis Sylikiotis), Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vloga EU  (2014/2845(RSP))  
B8‑0112/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–       ob upoštevanju četrte ženevske konvencije iz leta 1949 o zaščiti civilnih oseb v času vojne,

 

–       ob upoštevanju dnevnih poročil Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) o razmerah na tem področju,

–       ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 194 (1948) in resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980) in 1860 (2009),

–       ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, podpisanega 20. novembra 1995, ki je začel veljati 1. junija 2000, ter zlasti njegovega člena 2,

–       ob upoštevanju smernic o upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov iz sredstev EU od leta 2014 dalje;

–       ob upoštevanju svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 9. julija 2004 o pravnih posledicah izgradnje zidu na zasedenih palestinskih ozemljih,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 30. avgusta 2014, 16. decembra 2013, 14. maja 2012, 18. julija in 23. maja 2011 ter 8. decembra 2009,

–       ob upoštevanju poročil vodij misije EU o vzhodnem Jeruzalemu iz januarja 2012, o območju C in oblikovanju palestinske države iz julija 2011 ter o nasilju naseljencev iz aprila 2011 in spremnega obvestila vodij misije EU o nasilju naseljencev iz februarja 2012,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2012 o politiki EU do Zahodnega brega in vzhodnega Jeruzalema(1),

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je 7. julija 2014 Izrael začel vojaški napad na Gazo, imenovan Zaščitni rob, ki je trajal 50 dni in se končal 26. avgusta s sporazumom o prekinitvi ognja;

B.     ker je bilo zaradi izraelskih napadov ubitih najmanj 2150 Palestincev, med njimi 503 otroci (27 %), 260 žensk, 95 starejših oseb in 14 novinarjev, več kot 12 500 pa je bilo ranjenih; ker je med ranjenci veliko amputiranih in hudo poškodovanih, kar kaže na morebitno uporabo prepovedanega orožja, vključno z eksplozivom z dodatkom mikrošrapnelov iz težkih kovin (Dense Inert Metal Explosive, DIME); ker je bilo 450 000 ljudi notranje razseljenih, od teh se je 65 700 ljudi zateklo v šole Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA); ker je treba ljudem poleg humanitarne in medicinske pomoči nujno nuditi psiho-socialno obravnavo in pomoč; ker je 1400 otrok izgubila oba starša;

C.     ker je po podatkih UNRWA in organizacij na terenu raven uničenja možno primerjati le s porušenjem mest v drugi svetovni vojni; ker je bilo zaradi neprestanega obstreljevanja izraelske vojske iz zraka in z morja z raketami in bombami popolnoma ali delno uničenih več kot 1700 hiš, 40 000 pa je poškodovanih, uničenih 17 bolnic in zdravstvenih ustanov, poškodovanih 136 šol UNRWA, uničenih 60 mošej in 13 pokopališč (12 muslimanskih in eno krščansko); ker je zelo prizadeta oskrba z vodo in elektriko, poškodani so objekti za čiščenje odpadnih voda in vsa infrastruktura, tako da ima pomanjkanje pogubne posledice za zdravje in življenje ljudi v Gazi; ker UNRWA ocenjuje, da bo morebiti potrebnih 20 let, da bo Gaza spet dobila podobo, ki jo je imela pred zadnjim napadom; ker je bilo med tem in prejšnjimi napadi Izraela na Gazo uničenih mnogo projektov, financiranih s sredstvi EU; ker so bila v teh vojaških operacijah uporabljena brezpilotna letala;

D.     ker je bilo po podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) v neposrednih napadih ali zaradi zmanjšane možnosti dostopa do obdelane zemlje na obmejnih območjih hudo poškodovanih okrog 42 000 akrov pridelovalne površine ter izgubljena polovica perutninskega staleža v Gazi; ker se je ribičem iz Gaze zmanjšal letni ulov za skoraj 10 %; ker je bilo poškovanih najmanj 360 tovarn in delavnic, od teh je bilo 126 popolnoma uničenih, škoda pa ocenjena na 47 milijonov ameriških dolarjev; ker palestinsko industrijsko združenje ocenjuje izgubo zaradi zaustavitve proizvodnje med napadi na 70 milijonov ameriških dolarjev;

E.     ker je to že tretji podoben vojaški napad na Gazo po operaciji Liti svinec v letih 2008 in 2009 ter operaciji Steber obrambe novembra 2012, v katerih je umrlo okoli 3000 Palestincev, na stotine je bilo ranjenih, za sabo pa sta pustili veliko materialno uničenje in humanitarno katastrofo;

F.     ker od leta 2007 Izrael izvaja popolno zemeljsko, zračno in morsko blokado Gaze, kar je spremenilo to 365 km2 veliko območje v zapor na prostem, kjer 1,7 milijona ljudi, od tega 1,2 milijona beguncev, živi v izrednih humanitarnih razmerah, ki jih je 50-dnevni silovit napad še poslabšal;

G.     ker je Izrael preprečil vstop v Gazo 13 poslancem Evropskega parlamenta, ki so prišli, da bi ocenili razsežnosti uničenja in humanitarne razmere, poročali o njih in spodbudili povečanje pomoči UNRWA in palestinskim oblastem, kar je neobhodno potrebno za reševanje nujnih potreb;

H.     ker je v istem obdobju Izrael izvedel več kot 1500 vojaških napadov na Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem, zaprl več kot 1700 Palestincev, med njimi člane palestinskega zakonodajnega sveta, uničil najmanj 50 struktur v lasti Palestincev, od tega 8 v zasedenem vzhodnem Jeruzalemu, premestil najmanj 112 Palestincev, poroča pa se tudi o najmanj 250 napadih naseljencev; ker je v prvih dveh tednih v septembru, to je po sklenitvi premirja, Izrael na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu pridržal 300 Palestincev; ker izraelska vlada razpihuje verske napetosti v vzhodnem Jeruzalemu, na primer s sprejetjem zakona, ki Židom omogoča dostop do mošeje Al Aksa;

I.      ker se je nadaljevala gradnja v večini nezakonitih izraelskih naselbinah v zasedeni Palestini, od junija 2014 pa je bilo odobrenih še dodatnih 1472 naselbinskih enot, kar omogoča naselitev skoraj 6000 novih izraelskih naseljencev; poleg tega je bilo zaseženo še več zemlje, zadnji spor zadeva 170 hektarov kmetijskega zemljišča južno od Betlehema za izgradnjo 2500 bivalnih enot za naseljence;

J.      ker je bilo zaprtih 34 članov palestinskega zakonodajnega sveta, od tega 32 v upravnem pridržanju; ker članici palestinskega zakonodajnega sveta Khalidi Jarrar preti izgon iz Ramale, kjer je njeno volilno okrožje, v Jeriho; ker je to prvi primer grožnje z izgonom z enega območja na drugo, iz enega v drugi kraj pod nadzorom palestinskih oblasti v skladu s sporazumi iz Osla;

 

K.     ker so ti dogodki sledili napovedim o sporazumu med palestinskimi strankami za oblikovanje vlade nacionalnega konsenza, s čimer bi se presegla razdeljenost, ki traja od leta 2007; ker je to bil eden od pogojev, določenih v mirovnih pogajanjih pod vodstvom ZDA v preteklem letu; ker se je izraelski predsednik vlade na napovedani sporazum odzval z ostrimi izjavami in ga obsodil; ker vlada nacionalnega konsenza priznava resolucije ZN, sporazum iz Osla in sklepe četverice; ker so njeno oblikovanje pozdravili ZN, ZDA, EU in četverica;

L.     ker je od sporazumov iz Osla preteklo že 20 let, Izrael pa jih še vedno ne izvaja, Palestinci ne verjamejo več v pogajanja;

M.    ker je bila na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve 16. decembra 2013 med drugim dana naslednja izjava: „EU svari pred dejavnostmi, ki spodkopavajo pogajanja. Zato obžaluje nenehno širjenje izraelskih naselij, ki je po mednarodnem pravu nezakonito ter predstavlja oviro na poti k miru. Svet prav tako izraža resno zaskrbljenost zaradi hujskanja, nasilja na okupiranem ozemlju, uničevanja hiš ter vedno slabših humanitarnih razmer v Gazi. EU je resno zaskrbljena tudi zaradi dejavnosti, ki ogrožajo status quo na svetih krajih, tudi v Jeruzalemu. Še naprej bo pozorno spremljala razmere in njihove širše posledice ter ustrezno ukrepala.“;

N.     ker je bilo na Evropskem svetu 30. avgusta 2014 ugotovljeno, da „bo le dokončni sporazum, ki bo temeljil na rešitvi z dvema državama, prinesel trajni mir in stabilnost. Evropski svet zato strani spodbuja, naj se ponovno začneta pogajati, da bi dosegli ta cilj. Območje Gaze bo del prihodnje palestinske države.‟;

 

O.     ker je EU 19. julija 2013 izdala smernice o upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, do nepovratnih sredstev, nagrad in finančnih instrumentov iz sredstev EU od leta 2014 dalje (2013/C 203/05);

P.     ker Izrael še vedno ne upošteva svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 9. julija 2004 o pravnih posledicah izgradnje zidu na zasedenih palestinskih ozemljih,

1.      odločno obsoja izraelski vojaški napad na Gazo, kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, uporabo prepovedanega in novega orožja, brezpilotnih letal in orožja, katerega uporaba je prepovedana na gostonaseljenih območjih;

2.      izraža sožalje družinam palestinskih žrtev, ki presegajo število 2100;

3.      izraža priznanje neizmernemu pomenu, ki ga je imelo delo UNRWA in njenega osebja med 50-dnevnim napadom in po njem; izraža sožalje UNRWA in družinam 12 članov njenega osebja, ubitih med napadom; poziva EU in mednarodne donatorje, naj močno povečajo svojo pomoč, da se zadovoljijo sedanje večje potrebe prizadetega prebivalstva, ki ga mora UNRWA še oskrbeti;

4.      podpira prizadevanja za sklenitev sporazuma o trajnem in v celoti spoštovanem premirju, ki bi ga bilo treba zagotoviti z mehanizmom, ki bi ga vzpostavila mednarodna skupnost, vključno z mirovno misijo pod okriljem ZN, in končanjem obleganja; meni, da bi morali ti ukrepi zagotoviti konec ubijanja in trpljenja Palestincev, ujetih v Gazi od leta 2007; zahteva, da se takojšnje prenehanje obleganje Gaze in prost dostop do humanitarne pomoči, zlasti za zadovoljitev nujnih zdravstvenih potreb, ter do gradbenega materiala, nujno potrebnega za obnovo; meni, da Izrael ne bi smel ovirati dobave električne energije iz katerega koli vira, kar bi omogočilo tudi dobavo vode;

5.      zahteva izpustitev 34 zakonito izvoljenih članov palestinskega zakonodajnega sveta ter vseh 7000 palestinskih političnih zapornikov; zahteva preklic ukaza o izgonu članice palestinskega zakonodajnega sveta Khalide Jarrar;

6.      obžaluje odklonitev dovoljenja za vstop v Gazo poslancem Evropskega parlamenta;

7.      sklene poslati v Gazo misijo, ki naj iz prve roke preveri razsežnosti uničenja, potrebe prebivalstva po humanitarni pomoči, vodi in električni energiji, stanje bolnic, šol in infrastrukture; meni, da bi moral Parlament izraelskim oblastem sporočiti, da bi bila ponovna zavrnitev dovoljenja za vstop poslancem EP v Gazo nesprejemljiva;

8.      poziva, naj se ustanovi mednarodni odbor za preiskavo vojnih zločinov, ki jih je Izrael zagrešil med napadom;

9.      izreka svojo podporo tudi izraelskim političnim strankam, gibanjem in ljudem, ki nasprotujejo izraelskemu napadu in pozivajo k mirni rešitvi; zlasti je zaskrbljen zaradi slabšanja razmer na področju svobode govora in naraščanja skrajno desničarskih sil v Izraelu; opozarja na vse večjo diskriminacijo Palestincev, ki so izraelski državljani;

10.    poziva EU, naj:

a.      zahteva prenehanje izraelske zasedbe Zahodnega brega in vzhodnega Jeruzalema;

b.      ponovno izrazi podporo priznanju obstojne, neodvisne, sosedske palestinske države, z glavnim mestom Vzhodni Jeruzalem in mejami iz leta 1967, ki bi mirno sobivala z Izraelom;

c.      obsodi politiko kolektivnega kaznovanja, ki jo Izrael vodi do Palestincev, ter pozove k prenehanju nekaznovanja Izraela za nenehno hudo kršenje mednarodnega in humanitarnega prava, ustanovne listine ZN in Splošne deklaracije o človekovih pravicah;

d.      pozove vlade vseh držav članic EU, naj izvajajo smernice z dne 19. julija 2013; pozove k prepovedi uvoza v EU vseh izraelskih izdelkov, proizvedenih v nezakonitih izraelskih naselbinah na zasedenih palestinskih ozemljih;

e.      izvaja člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom z zamrznitvijo sporazuma, dokler Izrael še nadalje krši človekove pravice;

f.       vsili prepoved izvoza orožja iz EU v Izrael; prepove vsakršen uvoz iz Izraela v EU; nemudoma ustavi sodelovanje z Izraelom v okviru Evropske obrambne agencije;

g.      ne dodeli sredstev izraelskim subjektom v okviru Obzorja 2020;

h.      razkrije rezultate misije Komisije za ugotavljanje dejstev v Gazi o oceni škode na projektih, financiranih s sredstvi EU, med nedavnim izraelskim napadom;

i.       sporoči Izraelu zahtevo poslancev EP za dostop do območja Gaze;

j.       zahteva, da Izrael prekliče vse sklepe o zasegu zemlje, predvsem zemlje južno od Betlehema, ter o širitvi naselbin in dejavnosti;

k.      močno poveča sredstva, dodeljena UNRWA in palestrinskim oblastem zaradi neizmerne humanitarne in materialne katastrofe v Gazi;

l.       dodeli precejšnja sredstva za okrevanje kmetijskega in ribiškega sektorja, ki sta bistvena za vsakdanje življenje prebivalstva;

m.     zahteva, da Izrael plača odškodnino za projekte, financirane s sredstvi EU, ki so bili uničeni med ponavljajočimi se napadi na Gazo in Zahodni breg;

n.      podpre zahteve palestinskega predsednika Mahmuda Abasa po mednarodni zaščiti Palestine;

o.      podpre palestinska prizadevanja za dosego enotnosti;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju ZN, predsedniku in vladi palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi in izraelskemu parlamentu.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA (2012)0298.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov