Postup : 2014/2845(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0113/2014

Predkladané texty :

B8-0113/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 84k
16.9.2014
PE537.015v01-00
 
B8-0113/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))  
B8‑0113/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o izraelsko-palestínskom konflikte a najmä na uznesenie zo 17. júla 2014 o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou(1),

–       so zreteľom na svoju delegáciu ad hoc v súvislosti so zadržiavaním palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb z marca 2014,

–       so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o Blízkom východe z 15. augusta 2014 a na závery Európskej rady z 30. augusta,

–       so zreteľom na vyhlásenia PK/VP o situácii v Izraeli a Palestíne vrátane vyhlásenia z 2. septembra 2014 o vyvlastňovaní pozemkov Izraelom v Predjordánsku,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 12. júla 2014 a na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-Muna z 13. júla,

–       so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na ich dodatkové protokoly a na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–       so zreteľom na dohovory OSN o ľudských právach, ktorých zmluvnými stranami sú Izrael a Palestína,

–       so zreteľom na najnovšie správy o okupovanom palestínskom území, ktoré prijala Rada OSN pre ľudské práva,

–       so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch o dôkladnejšom zaoberaní sa útokmi na školy v Gaze, ku ktorým došlo 11. septembra 2014,

–       so zreteľom na obrovské skúsenosti, o ktoré sa medzinárodné spoločenstvo môže oprieť v oblasti riešenia konfliktov, najmä na skúsenosti s mierovým procesom v Severnom Írsku,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže medzi 8. júlom a 26. augustom 2014 izraelská armáda začala rozsiahly útok na pásmo Gazy, ktorého deklarovaným cieľom bolo zastaviť ostreľovanie raketami z Gazy;

B.     keďže táto najnovšia vojna predstavuje šiesty útok izraelských jednotiek na Gazu od stiahnutia Izraela z pásma v roku 2005; keďže toto malo za následok bezprecedentnú mieru spustošenia a vysoký počet obetí v enkláve;

C.     keďže 26. augusta izraelská a palestínska strana dosiahli prímerie na neurčitý čas, ktoré sprostredkoval Egypt; keďže podľa správ podmienky prímeria zahŕňajú – podobne ako minulé dohody o prímerí – ukončenie blokády, zrušenie nárazníkovej zóny na hranici medzi pásmom Gazy a Izraelom a rozšírenie rybolovnej oblasti, ako aj dohodu o tom, že do mesiaca sa v Káhire uskutočnia rokovania s cieľom prediskutovať širšie otázky, vrátane obnovy letiska a námorného prístavu v Gaze, prepustenia palestínskych väzňov a odzbrojenia palestínskych militantných skupín;

D.     keďže tento najnovší konflikt sa odohral v nadväznosti na vytvorenie palestínskej vlády jednoty v apríli 2014, ktorú podporili Hamas a Fatah, akceptujúc zásady nenásilia, dodržiavanie minulých dohôd a uznanie Izraela, a ktorú podporili aj USA a EÚ;

E.     keďže 12. júna boli v Predjordánsku zabití traja izraelskí mladiství z osád v Predjordánsku a ako odvetné opatrenie došlo 2. júla k vražde palestínskeho mladíka vo Východnom Jeruzaleme; keďže v súvislosti so zabitím izraelských mladíkov uskutočnili izraelské jednotky 18-dňovú rozsiahlu operáciu v Predjordánsku, počas ktorej bolo zatknutých 700 Palestínčanov, tisícky domov boli podrobené prehliadke a mnohé domy boli zničené, šiesti Palestínčania boli zabití izraelskými bezpečnostnými silami pri operáciách prehľadávania a piati členovia Hamasu boli zabití 7. júla, na čo v ten istý deň Hamas reagoval vystrelením prvých rakiet počas 20 mesiacov;

F.     keďže podľa údajov OSN počas najnovšieho konfliktu došlo k zabitiu 2 116 Palestínčanov, z ktorých 80 % predstavovali civilisti vrátane 500 detí a 11 zamestnancov agentúry OSN pre pomoc a prácu (UNRWA); keďže aspoň 11 231 Palestínčanov bolo zranených, z čoho dve tretiny tvorili ženy a deti; keďže v dôsledku tohto konfliktu sa 2 000 detí stalo sirotami;

G.     keďže 71 Izraelčanov bolo zabitých vrátane štyroch civilistov, medzi ktorými bolo jedno dieťa; keďže na Izrael dopadlo niekoľko tisíc rakiet a mínometných striel;

H.     keďže izraelské letecké útoky zasiahli početné civilné objekty vrátane 228 školských budov a 58 nemocníc a kliník, ktoré boli zničené v dôsledku útokov; keďže 140 000 ľudí prišlo o svoj domov; keďže tretina z 1,8 mil. obyvateľov Gazy bola presídlená; keďže celá infraštruktúra enklávy – cesty, verejné budovy, voda, elektrická energia – je v zúboženom stave a vyžaduje si obnovu, čo ešte viac zhoršuje situáciu extrémnej neistoty, ktorú spôsobila izraelsko-egyptská blokáda; keďže veľké množstvo nevybuchnutej munície bude potrebné nájsť a zneškodniť;

I.      keďže podľa odhadov palestínskych odborníkov by obnova Gazy stála približne 8 mld. USD; keďže 9. septembra OSN a palestínska vláda vyzvali medzinárodných darcov, aby poskytli 550 mil. USD na potravinovú pomoc, prístup k čistej vode, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie v záujme bezprostredného zmiernenia následkov nedávneho konfliktu; keďže podľa plánov sa konferencia medzinárodných darcov uskutoční buď v Egypte, alebo Nórsku;

J.      keďže prísne obmedzenia sa naďalej vzťahujú na dovoz stavebného materiálu do Gazy a na pohyb ľudí, a to napriek dohode o prímerí; keďže palestínskym rybárom bolo zabránené loviť v rozšírenej rybolovnej zóne. keďže hraničný priechod medzi Gazou a Egyptom zatiaľ nie je otvorený na pravidelnom základe;

K.     keďže izraelská blokáda pásma Gazy, zavedená od roku 2006, je podľa medzinárodného práva nezákonná a podľa organizácie Human Rights Watch predstavuje kolektívny trest namierený proti civilnému obyvateľstvu a ešte znásobuje utrpenie miestneho obyvateľstva;

L.     keďže Rada OSN pre ľudské práva vymenovala nezávislú vyšetrovaciu komisiu, aby preskúmala všetky prípady porušenia ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s najnovším konfliktom v Gaze; keďže izraelská armáda oznámila, že „vyšetrovací hodnotiaci výbor“ prešetrí „výnimočné incidenty“ počas posledných bojov; keďže organizácia Human Rights Watch zdôraznila, že Izrael „už dlhý čas nevykonal dôveryhodné vyšetrovania údajných vojnových zločinov“;

M.    keďže Izrael aj palestínske skupiny môžu niesť zodpovednosť za škody spôsobené na budovách, ktoré využívala OSN, vrátane škôl a iných zariadení poskytujúcich útočisko presídleným osobám; keďže takéto budovy sú pod ochranou dohovoru OSN o výsadách a imunitách z roku 1946, ktorého zmluvnou stranou je Izrael;

N.     keďže Izrael zaplatil OSN odškodné vo výške 10,5 mil. USD po tom, ako ho vyšetrovací výbor OSN uznal zodpovedným za škody spôsobené na budovách OSN počas ofenzívy v Gaze v rokoch 2008 – 2009;

O.     keďže rokovania medzi oboma stranami zamerané na komplexné vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu boli prerušené na neurčito v nadväznosti na to, že izraelská vláda zrušila svoj záväzok prepustiť na slobodu poslednú skupinu palestínskych väzňov v apríli 2014;

P.     keďže 31. augusta izraelská vláda oznámila svoje rozhodnutie zhabať 1 000 akrov palestínskej pôdy v súkromnom vlastníctve v Predjordánsku, čo podľa izraelskej mimovládnej organizácia Peace Now predstavuje najväčší prípad konfiškácie pozemkov za 30 rokov; keďže rozširovanie izraelských osád na okupovanom území pokračuje v rovnakom rozsahu od Dohody z Osla, hoci tento postup je podľa medzinárodného práva nezákonný a oslabuje úsilie o dosiahnutie mieru a reálnosť riešenia v podobe dvoch štátov;

Q.     keďže Palestínska samospráva (PS) oznámila zámer stanoviť termín, prostredníctvom OSN, s cieľom do troch rokov ukončiť izraelskú okupáciu palestínskeho územia; keďže Arabská liga podporila tento akčný plán a vyzvala medzinárodnú konferenciu, aby hľadala konečné riešenie na základe Arabskej mierovej iniciatívy;

R.     keďže v hodnotení spolupráce EÚ s okupovaným palestínskym územím a podpory pre palestínske obyvateľstvo, ktoré bolo vykonané v máji 2014 v mene Komisie, sa dospelo k záverom, že súčasný model spolupráce dosiahol svoje hranice pri absencii súbežného politického úsilia na strane EÚ riešiť prekážky, ktoré predstavuje izraelská okupácia, politika osídľovania a politické rozdelenie Predjordánska a Gazy;

S.     keďže doterajšie úspešné skúsenosti s riešením konfliktov na strane členských štátov EÚ, najmä v súvislosti s mierovým procesom v Severnom Írsku, oprávňujú EÚ na to, aby zohrávala vedúcu úlohu pri urovnávaní izraelsko-palestínskeho konfliktu na základe inštitucionálnych aj politických riešení vypracovaných počas predchádzajúcich konfliktov;

1.      odsudzuje neprimeranosť a brutalitu a násilie spojené s najnovšou vojnou v Gaze, ako aj závažné a viacnásobné prípady porušenia medzinárodného humanitárneho práva, ktorých sa počas týchto príšerných 50 dní vojny dopustili obe strany ozbrojeného konfliktu;

2.      víta prímerie na neurčitý čas, naliehavo však vyzýva všetky strany, aby účinne plnili podmienky dosiahnuté v rámci tejto dohody; osobitne nalieha na izraelské orgány, aby okamžite, bezpodmienečne a úplne zrušili nezákonné uzavretie pásma Gazy, keďže od roku 2006 predstavuje kolektívny trest namierený proti civilnému obyvateľstvu;

3.      je naďalej hlboko šokovaný tragickou stratou životov vrátane životov mnohých detí a skazou spôsobenou na civilnej infraštruktúre v Gaze; vyjadruje solidaritu s obeťami na oboch stranách;

4.      trvá na tom, že v celej Gaze treba umožniť neobmedzené poskytovanie a rozdeľovanie humanitárnej pomoci a materiálu na obnovu; vyzýva PK/VP a členské štáty EÚ, aby vystupňovali diplomatický tlak s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie dohody o prímerí;

5.      vyjadruje hlboký nesúhlas s nedostatočným financovaním zo strany EÚ, ktoré sa pre UNRWA navrhlo v rozpočte EÚ na rok 2015, a požaduje, aby podpora EÚ bola úmerná kritickým potrebám priamo na mieste;

6.      varuje, že akékoľvek úsilie o obnovu nebude mať žiaden zmysel, ak sa nevyriešia hlavné príčiny konfliktu, a nalieha na jednotlivé strany, aby sa opätovne zišli v Káhire v krátkom čase, čo je súčasťou dohody o prímerí;

7.      vyzýva darcov, aby neopakovali chyby urobené v súvislosti s predchádzajúcimi snahami o obnovu, ktoré spočívali v tom, že predstavitelia sídliaci v Gaze boli vylúčení z procesu;

8.      vyjadruje znepokojenie nad tým, že rozvojové projekty v Gaze, ktoré financujú EÚ a jej členské štáty, boli zrejme zničené alebo poškodené izraelskou ofenzívou a žiada PK/VP, aby poskytla informácie o odhadoch škôd vypracovaných útvarmi Komisie a v prípade ich potvrdenia o plánoch reakcie na opakované ničenie projektov financovaných EÚ Izraelom; pripomína v tejto súvislosti, že izraelská vláda nahradila UNRWA škody spôsobené na jej budovách počas konfliktu v rokoch 2008 – 2009;

9.      zdôrazňuje, že dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami a za každých okolností je nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spravodlivého a dlhodobého mieru; zdôrazňuje osobitnú zodpovednosť Izraela ako okupujúcej mocnosti za dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

10.    odsudzuje skutočnosť, že obe strany nevyberane útočia na civilistov a civilné ciele, čo predstavuje vojnový zločin, ktorý by sa mal nestranne vyšetriť a primerane potrestať; vyjadruje mimoriadne rozhorčenie nad svojvoľným a nevyberavým útočením izraelských jednotiek na školy a útočiská OSN pre utečencov;

11.    zdôrazňuje, že návrat k status quo ante by bol neprijateľný; naliehavo vyzýva všetky strany, aby naozaj obnovili mierové rokovania; opakuje svoj názor, že neexistuje žiadna alternatíva k všeobecnému kompromisnému urovnaniu konfliktu vedúcemu k riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, kde by Izrael a palestínsky štát existovali bok po boku v rámci bezpečných a medzinárodne uznaných hraníc vychádzajúcich z rámca z roku 1967;

12.    odsudzuje pokračovanie politiky vyvlastňovania palestínskeho ľudu, kde sa uplatňuje úplná beztrestnosť, vrátane najnovšieho, najväčšieho privlastnenia palestínskej pôdy v Predjordánsku za tridsať rokov, k čomu došlo len niekoľko dní po dosiahnutí dohody o prímerí; vyzýva izraelské orgány, aby okamžite zastavili a zvrátili svoju politiku osídľovania vrátane plánov na násilné presídlenie beduínskeho obyvateľstva;

13.    vyzýva EÚ, aby naliehavo prijala usmernenia týkajúce sa spotrebiteľského označovania produktov pochádzajúcich z osád; požaduje, aby boli výrobky pochádzajúce z osád vylúčené z trhu EÚ; odsudzuje skutočnosť, že spoločnosti so sídlom v EÚ sa naďalej podnikateľsky angažujú v izraelských osadách;

14.    požaduje komplexné posúdenie, ktoré by koordinovala PK/PV, zapojenia európskych spoločností do podnikateľských činností súvisiacich s budovaním osád, ako aj dodržiavania medzinárodného práva a práva EÚ týmito spoločnosťami;

15.    víta povzbudzujúce kroky k vnútropalestínskemu zmiereniu a vytvoreniu technokratickej vlády, ktoré sa dosiahli ešte pred izraelskou vojenskou ofenzívou; vyzýva všetky palestínske sily, aby obnovili úsilie vedúce k zmiereniu; odsudzuje pokusy, ktorými sa oslabuje tento eventuálne historický proces, a vyzýva izraelské orgány, aby prepustili na slobodu všetky osoby zadržiavané od 12. júna alebo aby ich riadne obvinili z trestného činu;

16.    víta skutočnosť, že Španielsko pozastavilo vývoz zbraní do Izraela, a berie na vedomie rozhodnutie vlády Spojeného kráľovstva, že uskutoční preskúmanie svojho vývozu zbraní do Izraela; prijíma rozhodnutie o vypracovaní správy o obchode so zbraňami a inými zariadeniami bezpečnostnej ochrany medzi členskými štátmi EÚ a Izraelom/Palestínou a o zlučiteľnosti tohto obchodu so spoločnou pozíciou EÚ; vyzýva agentúru Frontex, aby spomedzi svojich dodávateľov vylúčila izraelský zbrojársky priemysel vrátane spoločností Aerospace Industries a Elbit; požaduje zavedenie všeobecného zbrojného embarga OSN vzťahujúceho sa na všetky strany v regióne, aby sa zabránilo ďalším prípadom porušenia medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv;

17.    odsudzuje skutočnosť, že EÚ prejavila zdržanlivosť, keď Rada OSN pre ľudské práva vytvorila nezávislú vyšetrovaciu komisiu, ako aj pokračujúce snahy niektorých členských štátov EÚ odradiť predsedu Palestínskej samosprávy Abbása od pristúpenia krajiny k Medzinárodnému trestnému súdu; domnieva sa, že takéto správanie očividne oslabuje dôveryhodnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv a jej vyhlásenia o zodpovednosti a medzinárodnom súdnictve;

18.    vyzýva EÚ, aby práci vyšetrovacej komisie poskytla plnú finančnú a politickú podporu; vyzýva Izrael, aby umožnil neobmedzený prístup do celej oblasti konfliktu; vyzýva palestínsku vládu, aby jednoznačne vyzvala Medzinárodný trestný súd na rozšírenie jeho právomoci na Predjordánsko a Gazu s cieľom umožniť stíhanie závažných medzinárodných trestných činov, ktorých sa dopustili obe strany;

19.    vyzýva EÚ, aby naplnila svoje záväzky ako vplyvný aktér a vyvinula jednoznačnú a komplexnú mierovú iniciatívu v prospech regiónu založenú na predchádzajúcich úspechoch, ktoré členské štáty EÚ dosiahli v oblasti strategického riešenia konfliktov, predovšetkým v rámci mierového procesu v Severnom Írsku, a to s využitím všetkých foriem pák, najmä zákonných, hospodárskych a diplomatických pák, ktoré má k dispozícii, s cieľom podporiť účinné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv; vyzýva EÚ na vypracovanie nového prístupu k svojej súčasnej politike angažovanosti týkajúcej sa kľúčových aktérov v regióne, aby si poskytla prostriedky na realizáciu ambiciózneho mierového programu;

20.    vyzýva EÚ, aby pripravila dokument v oblasti strategickej politiky, v ktorom sa načrtnú jednoznačné a časovo vymedzené kritériá vychádzajúce z medzinárodného práva, na základe ktorých sa posúdi povaha a rozsah angažovanosti EÚ v prípade Izraela aj Palestíny a pomocou ktorých sa tiež zabezpečí, aby politika EÚ voči týmto subjektom bola plne v súlade s medzinárodným právnym rámcom a právnym rámcom EÚ;

21.    domnieva sa, že vzhľadom na mieru porušenia ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktorá sa dosiahla počas konfliktu v Gaze a pri najnovšom zabratí pôdy Izraelom, je potrebný zásah EÚ podľa článku 2 dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom;

22.    rozhodol sa vyslať delegáciu ad hod do Gazy/Palestíny a Izraela s cieľom posúdiť situáciu na mieste, dodržiavanie prímeria a vyhliadky na udržateľné riešenie konfliktu;

23.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, izraelskej vláde, Knesetu, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade a orgánom Európsko-stredozemného parlamentného zhromaždenia.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia