Predlog resolucije - B8-0113/2014Predlog resolucije
B8-0113/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU

16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE

Postopek : 2014/2845(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0113/2014
Predložena besedila :
B8-0113/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0113/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU

(2014/2845(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o konfliktu med Izraelom in Palestino, predvsem resolucije z dne 17. julija 2014 o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino[1],

–       ob upoštevanju dela svoje ad hoc delegacije glede pridržanja palestinskih zapornikov in pripornikov iz marca 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve o Bližnjem vzhodu z dne 15. avgusta in Evropskega sveta z dne 30. avgusta,

–       ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice o razmerah v Izraelu in Palestini, vključno z izjavo z dne 2. septembra o izraelskem prilaščanju ozemlja na Zahodnem bregu,

–       ob upoštevanju smernic EU za spodbujanje skladnosti z mednarodnim humanitarnim pravom,

–       ob upoštevanju izjave za medije Varnostnega sveta ZN z dne 12. julija 2014 in izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna z dne 13. julija,

–       ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov ter Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–       ob upoštevanju konvencij ZN o človekovih pravicah, ki sta jih podpisala Izrael in Palestina,

–       ob upoštevanju najnovejših poročil Sveta ZN za človekove pravice o zasedenem palestinskem ozemlju,

–       ob upoštevanju poročila Human Rights Watch „Poglobljena preučitev napadov na šole v Gazi (In-Depth Look at Gaza School Attacks)“ z dne 11. septembra 2014,

–       ob upoštevanju bogatih izkušenj, ki jih ima mednarodna skupnost na področju reševanja sporov, predvsem iz severnoirskega mirovnega procesa,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je med 8. julijem in 26. avgustom 2014 izraelska vojska izvedla obsežen napad na Gazo, kot cilj pa je navedla ustavitev raketnih napadov s tega območja;

B.     ker je zadnja vojna šesti napad izraelskih sil na Gazo, odkar se je Izrael leta 2005 umaknil z območja; ker je povzročila največje uničenje doslej in zahtevala veliko žrtev v enklavi;

C.     ker je bilo ob egipčanskem posredovanju 26. avgusta doseženo odprto premirje med izraelsko in palestinsko stranjo; ker pogoji premirja – podobno kot predhodni dogovori o premirju – vključujejo odpravo blokade, odpravo varovalnega pasu na izraelsko-palestinski meji in razširitev ribolovnega območja ter dogovor o srečanju v roku meseca dni v Kairu, kjer bosta strani razpravljali o širših temah, vključno z rehabilitacijo letališča in morskega pristanišča, izpustitvijo palestinskih zapornikov in razorožitvi palestinskih militantnih skupin;

D.     ker je do zadnjega konflikta prišlo po ustanovitvi vlade palestinske enotnosti aprila 2014 s podporo Hamasa in Fataha, ki je sprejela načela nenasilja, spoštovanja predhodnih sporazumov in priznanja Izraela; to vlado so podprle tudi ZDA in EU;

E.     ker so bili 12. junija na Zahodnem bregu ubiti trije izraelski najstniki, v odgovor pa je bil 2. julija v vzhodnem Jeruzalemu ubit palestinski najstnik; ker so v odgovor na uboj treh izraelskih najstnikov izraelske sile izvedle obsežno osemnajstdnevno operacijo, v kateri je bilo aretiranih 700 Palestincev, preiskanih je bilo na tisoče domov, številni od teh so bili uničeni, v iskalnih akcijah so izraelske varnostne sile ubile šest Palestincev, 7. julija pa je bilo ubitih pet pripadnikov Hamasa, na kar se je Hamas odzval z izstrelitvijo svoje prve rakete po 20 mesecih;

F.     ker je bilo po podatkih ZN v zadnjih spopadih ubitih 2116 Palestincev, od tega 80 % civilistov, 500 otrok in 11 sodelavcev Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA); ker je bilo ranjenih vsaj 11 231 Palestincev, od tega dve tretjini žensk in otrok; ker je zaradi konflikta osirotelo 2000 otrok;

G.     ker je bilo ubitih 71 Izraelcev, vključno s štirimi civilisti, eden od njih je bil otrok; ker je bilo na Izrael izstreljenih več tisoč raket in izstrelkov iz minometov;

H.     ker je izraelska stran z zračnimi napadi zadela številne civilne objekte, vključno z 228 šolskimi stavbami ter 58 bolnišnicami in klinikami, ki so bile v napadih poškodovane; ker je 140 000 ljudi izgubilo svoje domove; ker je razseljena tretjina od 1,8 milijona prebivalcev Gaze; ker je celotna infrastruktura enklave – ceste, javne stavbe, voda, elektrika – dotrajana in potrebna obnove, kar še dodatno slabša že izjemno negotov položaj, ki je rezultat izraelske in egiptovske blokade; ker je treba poiskati in odstraniti ogromno količino neeksplodiranih eksplozivnih sredstev;

I.      ker so palestinski strokovnjaki ocenili, da bi obnova Gaze stala skoraj 8 milijard ameriških dolarjev; ker so 9. septembra ZN in palestinska vlada pozvali mednarodne darovalce, naj za takojšno pomoč po nedavnem konfliktu zagotovijo 550 milijonov dolarjev za pomoč v hrani, dostop do čiste vode, zdravstveno oskrbo in izobraževanje; ker je za obnovo Gaze načrtovana mednarodna donatorska konferenca v Egiptu ali na Norveškem;

J.      ker kljub premirju še vedno veljajo stroge omejitve za gradbene materiale, ki vstopajo v Gazo, in za gibanje ljudi; ker je palestinskim ribičem preprečen ribolov v razširjenem ribolovnem območju; ker mejni prehod med Gazo in Egiptom še ni normalno odprt;

K.     ker je izraelska blokada Gaze, ki traja od leta 2006, nezakonita v skladu z mednarodnim pravom in ker po mnenju organizacije Human Rights Watch pomeni kolektivno kaznovanje civilnega prebivalstva in stopnjuje njihovo trpljenje;

L.     ker je Svet ZN za človekove pravice imenoval neodvisno preiskovalno komisijo, ki bo preučila vse kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v okviru zadnjega konflikta v Gazi; ker je izraelska vojska napovedala ustanovitev odbora za ugotavljanje dejstev, ki bo preučil izredne incidente v zadnjih spopadih; ker je organizacija Human Rights Watch izpostavila, da Izrael že predolgo odlaša z verodostojno preiskavo domnevnih vojnih zločinov;

M.    ker so za škodo, povzročeno na stavbah v uporabi ZN, vključno s šolami in drugimi objekti, ki nudijo zaščito razseljenim osebam, verjetno odgovorne izraelske in palestinske skupine; ker so te stavbe zavarovane v skladu s Konvencijo o privilegijih in imunitetah Združenih narodov iz leta 1946, katere podpisnik je Izrael;

N.     ker je Izrael Združenim narodom plačal 10,5 milijonov dolarjev odškodnine, ko je preiskovalni odbor ZN ugotovil, da je odgovoren za škodo na prostorih ZN v času napada na Gazo v letih 2008 in 2009;

O.     ker so bila pogajanja med stranema za celovito rešitev izraelsko-palestinskega konflikta odložena za nedoločen čas, po tem ko je izraelska vlada aprila 2014 preklicala svojo odločitev o izpustitvi zadnje skupine palestinskih zapornikov;

P.     ker je izraelska vlada 31. avgusta objavila odločitev o prilastitvi 1000 akrov palestinskega ozemlja v zasebni lasti na Zahodnem bregu, kar je po navedbah izraelske nevladne organizacije Peace Now največja prilastitev zemlje v zadnjih 30 letih; ker so se izraelske naselbine na okupiranem ozemlju od sporazumov iz Osla močno razširile in so v skladu z mednarodnim pravom nezakonite ter ovirajo prizadevanja za mir in možnost rešitve z dvema državama;

Q.     ker je palestinski predsednik Mahmud Abas izrazil namero, da bo s pomočjo ZN določil časovni načrt za odpravo izraelske okupacije palestinskega ozemlja v roku treh let; ker je Arabska liga podprla ta načrt ter pozvala k organizaciji mednarodne konference, na kateri bi poiskali končno rešitev na podlagi arabske mirovne pobude;

R.     ker je ocena o sodelovanju EU z zasedenim palestinskim ozemljem in podpori Palestincem, ki je bila po naročilu Komisije opravljena maja 2014, pokazala, da je sedanja oblika sodelovanja dosegla svoje meje, ker vzporedno ne obstaja tudi politična strategija EU za obravnavo ovir, ki jih predstavljajo izraelska okupacija in politike naseljevanja ter politična razdelitev Zahodnega brega in Gaze;

S.     ker ima lahko Evropska unija zaradi predhodnih izkušenj držav članic EU, pridobljenih pri uspešnem reševanju konfliktov, predvsem v severnoirskem mirovnem procesu, vodilno vlogo pri reševanju izraelsko-palestinskega konflikta, pri čemer lahko uporabi institucionalne in politične rešitve, uporabljene v prejšnjih konfliktih;

1.      obsoja nesorazmernost in brutalnost zadnje vojne v Gazi ter hude in večkratne kršitve mednarodnega humanitarnega prava na obeh straneh oboroženega konflikta v času grozovite petdesetdnevne vojne;

2.      pozdravlja odprto premirje in obenem vse strani poziva k učinkovitemu izvajanju pogojev iz tega sporazuma; izraelske oblasti predvsem poziva, naj nemudoma, brezpogojno in popolnoma odpravijo nezakonito zaprtje Gaze, ki od leta 2006 pomeni kolektivno kaznovanje civilnega prebivalstva;

3.      je še vedno globoko pretresen zaradi tragične izgube življenj, tudi številnih otrok, in zaradi uničenja civilne infrastrukture v Gazi; izraža solidarnost z žrtvami na obeh straneh;

4.      vztraja, da je v vsej Gazi potrebno neovirano zagotavljanje in razdeljevanje humanitarne pomoči in materiala za obnovo; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico in države članice EU, naj okrepijo diplomatski pritisk, da bi zagotovili učinkovito izvajanje dogovora o premirju;

5.      obžaluje, da je EU v proračunu za leto 2015 premalo sredstev namenila Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), in jo poziva, naj bo namenjena pomoč sorazmerna s kritičnimi potrebami na območju;

6.      opozarja, da so prizadevanja za obnovo brez pomena, če ne bodo obravnavani temeljni vzroki konflikta, in poziva vse strani, naj se v okviru dogovora o premirju ponovno kmalu sestanejo v Kairu;

7.      poziva donatorje, naj ne ponovijo napake iz predhodnih prizadevanj za obnovo, ko v postopek niso bili vključeni predstavniki Gaze;

8.      je zaskrbljen, da so bili razvojni projekti v Gazi, ki so jih financirale EU in države članice, v izraelski ofenzivi uničeni ali poškodovani, in prosi visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj poroča o oceni škode, ki jo bodo podale službe Komisije, in o načrtih za odziv na to, da je Izrael že večkrat uničil projekte, ki jih financira EU, če bo takšno uničevanje potrjeno; v zvezi s tem opozarja, da je izraelska vlada Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) povrnila škodo, nastalo na njenih objektih v času konflikta leta 2008 in 2009;

9.      poudarja, da morajo vse strani v vseh okoliščinah spoštovati mednarodno pravo na področju človekovih pravic in mednarodno humanitarno pravo, kar je še vedno osnovni pogoj za dosego pravičnega in trajnega miru; poudarja posebno odgovornost Izraela kot okupatorja, da spoštuje mednarodno humanitarno pravo in pravo na področju človekovih pravic;

10.    obsoja nekritično napadanje civilistov in civilnih objektov, ki sta ga izvajali obe strani, saj je to vojni zločin in mora biti kot tak nepristransko preučen in ustrezno kaznovan; izraža še posebno zgroženost zaradi namernih ali nekritičnih napadov na šole in begunska zatočišča ZN, ki so jih izvajale izraelske sile;

11.    poudarja, da je povratek na predhodno stanje nesprejemljiv; poziva vse strani, naj iskreno obnovijo mirovna pogajanja; ponavlja svoje stališče, da je celovita in sporazumna rešitev konflikta edina možnost, ki vodi v rešitev z dvema državama, to je, da bi Izrael in palestinska država obstajala drug ob drugem znotraj varnih in mednarodno priznanih meja na podlagi okvira iz leta 1967;

12.    obsoja neprekinjene politike razlaščanja palestinskega ljudstva brez kakršnega koli kaznovanja, vključno z najnovejšo, največjo prilastitvijo palestinske zemlje na Zahodnem bregu v zadnjih tridesetih letih, in sicer le nekaj dni po sklenitvi premirja; poziva izraelske oblasti, naj nemudoma zaustavijo in odpravijo ukrepe politike naseljevanja, vključno z načrti za prisilno preselitev beduinskega prebivalstva;

13.    poziva EU, naj nujno sprejme smernice o potrošniškem označevanju proizvodov iz naselbin; poziva, naj se proizvodi iz naselbin izključijo iz trga EU; obžaluje nadaljnje poslovno sodelovanje podjetij, s sedežem v EU, s podjetji iz naselbin in njihovo udejstvovanje na teh območjih;

14.    zahteva celovito oceno udejstvovanja evropskih podjetij v poslih, povezanih z naselbinami, ter skladnost tega delovanja z mednarodnim pravom in pravom EU; pripravo te ocene naj usklajuje visoka predstavnica/podpredsednica Komisije;

15.    pozdravlja spodbudne korake v smeri medpalestinske sprave in oblikovanja tehnokratske vlade, ki so bili doseženi pred izraelsko vojaško ofenzivo; poziva vse palestinske sile, naj si ponovno začnejo prizadevati za spravo; obsoja poskuse oviranja tega zgodovinskega procesa in poziva izraelsko stran, naj izpusti vse osebe, aretirane od 12. junija, ali pa naj jih obtoži določnega kaznivega dejanja;

16.    pozdravlja začasno prekinitev izvoza orožja v Izrael s strani Španije avgusta in je seznanjen z odločitvijo vlade Velike Britanije, da bo opravila revizijo izvoza orožja v Izrael; namerava pripraviti poročilo o trgovini z orožjem in drugo varnostno opremo med državami članicami EU in Izraelom/Palestino in o skladnosti takšne trgovine s skupnim stališčem EU; poziva FRONTEX, naj s seznama svojih dobaviteljev izključi izraelsko orožarsko industrijo, vključno s podjetjema Israel Aerospace Industries in Elbit; poziva k celovitemu embargu ZN na orožje za vse strani v regiji, da se preprečijo nadaljnje kršitve mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic;

17.    obžaluje, da EU ni sodelovala pri vzpostavitvi neodvisne preiskovalne komisije pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in da si nekatere države članice še naprej prizadevajo, da bi palestinskega predsednika Abasa odvrnile od mednarodnega kazenskega sodišča; meni, da takšno ravnanje močno spodkopava verodostojnost politike EU na področju človekovih pravic ter njeno zavzemanje za odgovornost in spodbujanje mednarodnih pravosodnih organov;

18.    poziva EU, naj preiskovalno komisijo v celoti finančno in politično podpre pri njenem delu; poziva Izrael, naj omogoči neoviran dostop do celotnega konfliktnega območja; poziva palestinsko vlado, naj Mednarodno kazensko sodišče nedvoumno pozove k razširitvi njegove jurisdikcije na Zahodni breg in Gazo, da bi preganjali resne mednarodne zločine, zagrešene na obeh straneh;

19.    poziva EU, naj kot vpliven akter izpolni svoje obveznosti in naj na podlagi predhodnih dosežkov držav članic EU na področju strateškega reševanja konfliktov, predvsem v okviru severnoirskega mirovnega procesa, prevzame jasno in celovito pobudo za zagotavljanje miru v regiji in naj pri tem uporabi vse vrste vzvodov, pravne, ekonomske in diplomatske, ki jih ima na voljo za spodbujanje učinkovitega spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in prava na področju človekovih pravic; poziva EU, naj razvije popolnoma nov pristop k politiki sodelovanja s ključnimi akterji v regiji, da bo lahko izvedla ambiciozen mirovni načrt;

20.    poziva EU, naj oblikuje strateški politični dokument z jasnimi in časovno omejenimi merili na podlagi mednarodnega prava, v katerem bosta opredeljena narava in obseg njenega sodelovanja z Izraelom in Palestino, ter naj pomaga zagotoviti, da bodo njene politike v povezavi s tema dvema entitetama v celoti skladne z mednarodnim pravnim okvirom in pravnim okvirom EU;

21.    meni, da obseg kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v času trajanja konflikta v Gazi ter zadnja prilastitev ozemlja s strani Izraela zahteva ukrepanje EU v skladu s členom 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom;

22.    namerava v Gazo/Palestino in v Izrael poslati ad hoc delegacijo, ki bo ocenila razmere v regiji, izvajanje premirja in možnost trajnostne rešitve konflikta;

23.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju ZN, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, izraelski vladi, knesetu, predsedniku palestinskih oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu in organom evro-sredozemske parlamentarne skupščine.