Postupak : 2014/2842(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0114/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0114/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0026

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 133kWORD 65k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.016v01-00
 
B8-0114/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o reakciji EU-a na epidemiju ebole (2014/2842(RSP))


Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o reakciji EU-a na epidemiju ebole (2014/2842(RSP))  
B8‑0114/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir objavu „izvanrednog stanja javnog zdravlja od međunarodnog značaja” Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 8. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir Plan WHO-a za odgovor na ebolu objavljen 28. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir procjenu rizika od ebole Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti od 27. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir izjavu povjerenika EU-a za zdravlje Tonia Borga o epidemiji ebole u zapadnoj Africi od 8. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir izjavu o odgovoru EU-a na epidemiju ebole povjerenika za razvoj Andrisa Piebalgsa i povjerenice za humanitarnu pomoć i odgovor na krize Kristaline Georgieve od 5. rujna 2014.;

–       uzimajući u obzir misiju Afričke unije (AU) „Podrška Afričke unije borbi protiv epidemije u zapadnoj Africi” (ASEOWA) osnovanu 21. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir posebno izvješće UN-a o eboli od 2. rujna 2014., koje je sastavila dr. Joanne Liu, međunarodna predsjednica organizacije Liječnici bez granica (Médecins Sans Frontières),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je bolest virusa ebole (EVD), prije poznata kao Ebola hemoragijska groznica, teška bolest s često fatalnim ishodom;

B.     budući da je ebola nakon službene objave epidemije u Gvineji 22. ožujka 2014. zahvatila četiri nove zemlje (Liberiju, Nigeriju, Sijeru Leone i Senegal), pri čemu je zaraženo gotovo 4000 ljudi a umrlo više od 2000;

C.     budući da se epidemija rapidno ubrzava i širi regijom zapadne Afrike, iako se odvojena epidemija virusa širi u Demokratskoj Republici Kongu;

D.     budući da WHO uviđa da je epidemija bila podcijenjena te predviđa da bi broj pacijenata u sljedeća tri mjeseca mogao biti veći od 20 000;

E.     budući da je WHO izjavio da je riječ o najširoj zabilježenoj epidemiji u pogledu broja slučajeva zaraženih, umrlih i geografske proširenosti te da je ovu krizu proglasio “izvanrednim stanjem javnog zdravlja od međunarodnog značaja”, što iziskuje koordiniran odgovor međunarodne zajednice;

F.     budući da je u planu djelovanja WHO-a popisan niz vrlo konkretnih i neposrednih mjera čiji je cilj zaustavljanje trenutačnog prijenosa ebole u cijelome svijetu u roku od 6-9 mjeseci uz rapidno rješavanje posljedica svakog daljnjeg širenja bolesti svjetskih razmjera i prepoznavanje potrebe za rješavanjem istodobnog šireg socioekonomskog utjecaja epidemije;

G.     budući da najaktivnije nevladine organizacije na terenu kao npr. Liječnici bez granica i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca osuđuju napore međunarodne zajednice kao opasno neadekvatne jer vrlo ograničeni kapaciteti na terenu uzrokuju kritične propuste u svim aspektima reakcije: pružanju usluga zdravstvene skrbi, obuci zdravstvenih djelatnika, suzbijanju zaraze, pronalaženju kontakata, epidemiološkom nadzoru, sustavu uzbunjivanja i upućivanja, educiranju i mobilizaciji zajednica;

H.     budući da se Odjel Komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu obvezao na pružanje humanitarne i razvojne pomoći u iznosu višem od 147 milijuna eura kako bi se ograničilo širenje virusa, osiguralo liječenje i osnovna sredstva zaraženim osobama te dovelo humanitarno stručno osoblje;

I.      budući da je samo 11,9 milijuna od obećanih 147 milijuna eura isključivo namijenjeno nekim od najnužnijih humanitarnih potreba;

J.      budući da Europska komisija prati stanje putem svog Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije koji bi trebao služiti kao platforma za koordinaciju pomoći EU-a;

K.     budući da su države članice EU-a sposobne mobilizirati timove za hitno djelovanje kako bi omogućile ranu dijagnozu, izolaciju (odvajanje pacijenata kod kojih postoji sumnja na zarazu od pacijenata kod kojih je potvrđena zaraza na različite odjele), praćenje kontaktnih osoba, pronalaženje lanaca prijenosa, mjere pokapanja, obrazovanje i pružanje potpore na lokalnoj razini;

L.     budući da pogođene zemlje već trpe zbog pomanjkanja hrane i čiste vode te gospodarskog kolapsa izazvanog prekidima trgovine, komercijalnih letova i radova žetve zbog epidemije, što dovodi do socijalnih nemira, bijega, kaosa, prijetnji javnom redu i daljnjeg širenja virusa;

M.    budući da je rizik prijenosa virusa ebole unutar granica Europske unije nizak;

N.     budući da je epidemija razotkrila veliku nesposobnost zdravstvenih sustava zemalja pogođenih ebolom kao i hitnu potrebu za potporom koja bi ih osnažila;

1.      pozdravlja i potiče sve snažniji financijski doprinos Europske komisije na planu pružanja humanitarne i razvojne pomoći kao rekacije na krizu, a osobito potpore misiji Afričke unije ASEOWA;

2.      pozdravlja rad koji partnerske organizacije obavljaju na terenu;

3.      podsjeća države članice da financijsku pomoć pogođenim zemljama ne bi trebale pružati na štetu pomoći za dugoročni razvoj nego je njome upotpunjavati;

4.      izražava žaljenje zbog činjenice što su države članice podcijenile krizu i kasnile u pružanju bilo kakve prikladne usklađene strategije;

5.      poziva na održavanje ministarskog sastanka Vijeća Europske unije radi izrade strategije za pružanje medicinskih aktivnosti i humanitarne pomoći država članica koje bi koordinirala Europska komisija;

6.      poziva Komisiju da izradi procjene potreba pogođenih zemalja i njima prilagođene planove kako bi utvrdila potražnju za zdravstvenim djelatnicima, mobilnim laboratorijima, laboratorijskom opremom, zaštitnom odjećom i uspostavom centara za liječenje s odjelima za zarazne bolesti te je koordinirala s njihovom primjenom;

7.      naglašava potrebu za jačanjem znanstvene suradnje i tehnološke potpore na područjima pogođenima ovom epidemijom u cilju osnivanja kliničkih, epidemioloških i dijagnostičkih infrastruktura, pri čemu bi osobitu pozornost trebalo posvetiti osposobljavanju lokalnih djelatnika;

8.      poziva Komisiju da održava bliske kontakte s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), WHO-om i državama članicama preko Odbora za zdravstvenu zaštitu;

9.      stajališta je da je plan WHO-a za odgovor na ebolu temelj za prioritetne aktivnosti, ponajprije za različite vrste odgovora: jednu u zemljama u kojima je prijenos virusa već raširen, drugu za početne slučajeve zaraze i treću vrstu odgovora za susjedne zemlje u kojima treba ojačati pripravnost na ebolu;

10.    poziva države članice da koordiniraju letove i uspostave zračne mostove za dopremanje zdravstvenih djelatnika i opreme u pogođene zemlje i regiju te za provođenje medicinske evakuacije ako je to potrebno;

11.    poziva Vijeće i Komisiju da podupru i potaknu Afričku uniju na izradu sveobuhvatnog plana djelovanja s obzirom na to da se situacija i dalje rapidno pogoršava te da utječe na gospodarstvo i javni red u zahvaćenim zemljama;

12.    naglašava da se trenutačnu krizu ne može riješiti samo preko zdravstvenih sustava nego da je potreban usklađen pristup različitih sektora (sektora zdravstvene skrbi, obrazovanja i obuke, sanitacije, pomoći u hrani) kako bi se uklonili kritični nedostaci u svim neophodnim uslugama;

13.    poziva države članice da provode strogu kontrolu zaraze te da u suradnji s ECDC-om detaljnije obavještavaju javnost o mogućim rizicima;

14.    poziva države članice i Komisiju da koordiniraju i intenziviraju medicinsko istraživanje i proizvodnju učinkovitih lijekova i cjepiva protiv ebole;

15.    poziva svoj Odbor za razvoj da pruža detaljne preporuke za ublažavanje dugoročnih posljedica epidemije i osnaživanje zdravstvenih sustava pogođenih zemalja radi izbjegavanja sličnih epidemija;

16.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima Afričke unije i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti