Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0114/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0114/2014

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről

  16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

  a Tanács és a Bizottság nyilatkozatáról folytatott vita lezárása céljából
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Marie Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Cécile Kyenge, Lisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea az S&D képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0107/2014

  Eljárás : 2014/2842(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0114/2014
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0114/2014
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8-0114/2014

  Az Európai Parlament állásfoglalása az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet kihirdető 2014. augusztus 8-i közleményére,

  –  tekintettel a WHO által az ebolajárvány kezelésére készített 2014. augusztus 28-i tervre,

  –  tekintettel az Európai Járványvédelmi Központ 2014. augusztus 27-i értékelésére az ebola kockázatáról,

  –  tekintettel Tonio Borg egészségügyért felelős biztos 2014. augusztus 8-i nyilatkozatára az Ebola-járvány kitöréséről Nyugat-Afrikában,

  –  tekintettel Andris Piebalgs fejlesztési biztos és Kristalina Georgieva humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2014. szeptember 5-i nyilatkozatára az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről,

  –  tekintettel az Afrikai Unió (AU) által a nyugat-afrikai ebolajárvány kezelésének támogatására 2014. augusztus 21-én létrehozott misszióra (ASEOWA),

  –  tekintettel az eboláról szóló 2014. szeptember 2-i ENSZ-különjelentésre, melyet Dr. Joanne Liu, az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi ügyekért felelős elnöke készített,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikének (2) bekezdésére,

  A.  mivel az ebolavírus (EVD), korábbi nevén ebola vérzéses láz súlyos, gyakran halálos kimenetelű betegség;

  B.  mivel az ebolajárvány március 22-én Guineában hivatalosan bejelentett kitörése óta másik négy országra (Libériára, Nigériára, Sierra Leonéra és Szenegálra) is kiterjedt, majdnem 4 000 embert érintve és több mint 2 000 emberéletet követelve;

  C.  mivel a járvány rohamosan gyorsul és terjed a nyugat-afrikai régióban, de az ebolavírus ettől függetlenül a Kongói Demokratikus Köztársaságban is felütötte a fejét;

  D.  mivel a WHO elismeri, hogy a járványt korábban alulbecsülték, és becslése szerint az elkövetkező három hónapban a betegek száma meghaladhatja a 20 ezer főt;

  E.  mivel a WHO bejelentette, hogy a halálesetek száma és a földrajzi lefedettség tekintetében ez az ebola legnagyobb feljegyzett kitörése, és kihirdette, hogy a válság „nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetˮ, amely összehangolt nemzetközi reagálást igényel;

  F.  mivel a WHO terve a vírus további nemzetközi terjedéséből eredő következmények gyors kezelése mellett nagyon konkrét és azonnali intézkedéseket sorol fel a jelenleg pusztító ebola terjedésének 6-9 hónapon belüli felszámolására, felismerve azt, hogy ezzel párhuzamosan foglalkozni kell a járvány szélesebb körű társadalmi-gazdasági hatásaival is;

  G.  mivel a helyszínen legnagyobb jelenléttel bíró nem kormányzati szervezetek, mint például az Orvosok Határok Nélkül vagy a Nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége veszélyesen elégtelennek ítélték a nemzetközi reagálást, tekintve, hogy a helyszínen rendelkezésre álló rendkívül korlátozott kapacitások a reagálás minden szempontjából – támogató orvosi ellátás, az egészségügyi alkalmazottak képzése, infekciókontroll, a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése, vészjelző és betegirányítási rendszerek, a közösségi oktatás és mobilizálás – kritikusan hiányosak;

  H.  mivel az Európai Bizottság Humanitárius Segély és Polgári Védelem Főigazgatósága elkötelezte magát, hogy több mint 147 millió euró összegű humanitárius és fejlesztési támogatást fog nyújtani annak érdekében, hogy a vírus terjedését megfékezzék, valamint hogy a fertőzött személyek részére az egészségügyi ellátást és a legszükségesebb felszereléseket biztosítsák, továbbá hogy humanitárius szakértőket küldjenek a helyszínre;

  I.  mivel a 147 millió euróból csupán 11,9 millió eurót irányoztak elő kifejezetten a legsürgetőbb humanitárius szükségletek fedezésére;

  J.  mivel az Európai Bizottság a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központján keresztül követi nyomon a helyzetet, amelynek platformként kell szolgálnia az uniós segítségnyújtás összehangolásához;

  K.  mivel az EU tagállamai rendelkeznek az azonnali reagálási csapatok mozgósításához szükséges kapacitásokkal, amelyek képesek biztosítani a korai diagnózist, az elkülönítést (a gyanús és a megerősített esetek különböző osztályokon való elhelyezését), a vírussal érintkezésbe került személyek megfigyelését és a fertőzési láncok visszakövetését, a temetkezéssel, az oktatással és a helyi támogatással kapcsolatos intézkedéseket;

  L.  mivel az érintett országoknak a kereskedelemben, a polgári légi járatok közlekedésében és a termés betakarításában bekövetkezett fennakadás miatt már eleve élelmiszerhiánnyal, a tiszta víz hiányával és a gazdaság összeomlásával kell megbirkózniuk; mindez társadalmi feszültségekhez, meneküléshez, káoszhoz, a közrend megbomlásához és a vírus további terjedéséhez vezet;

  M.  mivel az ebolavírus uniós határokon belüli terjedésének veszélye alacsony;

  N.  mivel a járvány kitörése fényt derített az érintett országok egészségügyi rendszereinek súlyos alkalmatlanságára és ezek megerősítésére irányuló támogatás sürgősségére;

  1.  üdvözli és ösztönzi az Európai Bizottság pénzügyi kötelezettségvállalásának folyamatban lévő növelését a válságra reagáló humanitárius és fejlesztési segélyek nyújtása terén, különösen pedig az Afrikai Unió ASEOWA-missziójának nyújtott támogatást;

   

  2.   gratulál a partnerszervezeteknek a helyszínen végzett munkájukért;

   

  3.  emlékezteti a tagállamokat, hogy az érintett országoknak nyújtott pénzügyi támogatás nem mehet a hosszú távú fejlesztési támogatás rovására, azt csupán kiegészítheti;

   

  4.   sajnálatosnak tartja, hogy a tagállamok alulbecsülték a válságot és késlekedtek kidolgozni egy megfelelő, összehangolt stratégiát;

   

  5.  sürgeti az Európai Unió Tanácsa miniszteri találkozójának összehívását egy olyan stratégia kidolgozása érdekében, amely az Európai Bizottság koordinációjával mobilizálja a tagállamok részéről orvosi segítségnyújtás formájában nyújtandó humanitárius segélyt;

   

  6.  felszólítja az Európai Bizottságot, hogy készítsen igényfelmérést és országspecifikus terveket a szakképzett egészségügyi személyzet, mozgó laboratóriumok, laboratóriumi felszerelések, védőruházat és az elkülönítő osztállyal rendelkező kezelési központok iránti szükséglet meghatározása és ezek telepítésének összehangolása céljából;

   

  7.  hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a tudományos együttműködést és technológiai támogatást a járvány kitörésében érintett területeken klinikai, járványügyi és diagnosztikai infrastruktúrák létrehozásán keresztül, különös figyelmet fordítva a helyi személyzet szerepvállalására;

   

  8.  felszólítja a Bizottságot, hogy az Egészségügyi Biztonsági Bizottságon keresztül ápoljon szoros kapcsolatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal, a WHO-val és a tagállamokkal;

   

  9.  úgy véli, hogy az Egészségügyi Világszervezet által az ebolajárvány kezelésére készített terv szolgálhat alapul a kiemelt tevékenységekhez, például azon országok eltérő kezeléséhez, ahol a járvány elterjedt, ahol éppen felüti a fejét, illetve a szomszédos országokat illetően, ahol javítani kell a felkészültséget;

  10.   felhívja a tagállamokat, hogy hangolják össze légi járataikat, és jelöljenek ki külön légifolyosókat az egészségügyi személyzet és felszerelés érintett országokba és régiókba történő eljuttatása céljából, valamint hogy szükség esetén gondoskodjanak az egészségügyi evakuálásról;

  11.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy támogassa és ösztönözze az Afrikai Uniót egy holisztikus cselekvési terv kidolgozását illetően, tekintettel arra, hogy a helyzet egyre súlyosbodik és ez az érintett országok gazdaságára és közrendjére egyaránt kihat;

   

  12. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi válságot az egészségügyi rendszerek önmagukban nem tudják megoldani, és a különböző ágazatok (egészségügy, oktatás és képzés, higiénia, élelmiszersegély) összehangolt megközelítésére van szükség az összes alapvető szolgáltatás terén észlelt kritikus hiányosságok orvoslásához;

   

  13. felszólítja a tagállamokat, hogy szigorú infekciókontrollt végezzenek és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal együttműködve erősítsék meg a veszélyekre vonatkozó lakossági tájékoztatást;

   

  14.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hangolják össze és erősítsék meg az orvosi kutatást és az ebola elleni hatékony gyógyszerek és oltások előállítását;

  15.  felkéri Fejlesztési Bizottságát, hogy a hasonló járványkitörések elkerülése érdekében fogalmazzon meg részletes ajánlásokat a járvány hosszú távú következményeinek enyhítése és az érintett országok egészségügyi rendszereinek megerősítése céljából;

   

  16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Afrikai Unió kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egészségügyi Világszervezetnek.