Процедура : 2014/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0115/2014

Внесени текстове :

B8-0115/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 73k
16.9.2014
PE537.017v01-00
 
B8-0115/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))


Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Валентинас Мазуронис от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))  
B8‑0115/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Доклада относно Целите на хилядолетието за развитие на ООН,

–       като взе предвид Доклада, озаглавен „Достоен живот за всички“ и представен на 25 септември 2013 г. от генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, както и заключителния документ, приет от държавите - членки на ООН, световните лидери подновиха своя ангажимент за постигане на Целите на хилядолетието за развитие,

–       като взе предвид оценката на риска от Ебола, представена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията на 27 август 2014 г.,

–       като взе предвид мисията на Африканския съюз, озаглавена „Подкрепа от страна на Африканския съюз при избухването на епидемия от ебола в Западна Африка”, създадена на 21 август 2014 г.,

–       като взе предвид пътната карта на Световната здравна организация (СЗО) от 28 август 2014 г. за широкомащабни ответни действия срещу разразилата се епидемия от ебола,

–       като взе предвид специалния брифинг на ООН относно ебола, проведен на 2 септември 2014 г. от д-р. Джоан Лиу, международен председател на „ Лекари без граници”,

–       като взе предвид заседанието на висшите ръководители на ООН, проведено във Вашингтон на 3 септември 2014 г.,

–       като взе предвид резултата от заседанието на партньорската група на държавите от Африканския съюз, проведено на 8 септември 2014 г. в Адис Абеба (Етиопия),

–       като взе предвид съобщението от 8 септември 2014 г., направено от членовете на Европейската комисия Кристалина Георгиева и Андрис Пиебалгс, относно подкрепата на ЕС за мисията на Африканския съюз във връзка с провеждането на борба с ебола,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че епидемията от ебола започна да се разразява в Гвинея през декември 2013 г., но не беше установена до март 2014 г., след което се разпростря и обхвана Либерия, Сиера Леоне, Нигерия и Сенегал;

Б.     като има предвид, че регионът на Западна Африка продължава да бъде най-сериозно засегнатият регион;

В.     като има предвид, че ситуацията продължава да се влошава с бързи темпове и има опасност да се отрази върху икономиката и върху обществения ред на засегнатите държави;

Г.     като има предвид, че разразяването на епидемия от ебола води до допълнителни хуманитарни нужди, свързани наред с другото с храната, чистата вода и наличието на санитарна инфраструктура,

Д.     като има предвид, че съществуват сериозни доказателства, че заразяването с вируса ебола може да бъде предотвратено чрез вземането на минимални предпазни мерки и чрез предоставянето на информация на населението, което може да намали броя на нови случаи на зараза; като има предвид, че независимо от силно заразния характер на вируса ебола, неговото пренасяне не се извършва по въздушно-капков път, а чрез пряк контакт с телесните течности на заразен индивид, като също така може да възникне по време на здравни процедури, лечение в домашни условия или при традиционни погребални практики, при които се налага пряк контакт на членове от семейството или приятели с телата;

Е.     като има предвид, че на 5 септември 2014 г. Световната здравна организация (СЗО) и Центърът за контрол върху заболяванията докладваха общо 3 967 случаи за които се предполага, че е налице заразата, и 2 105 смъртни случаи,

Ж.    като има предвид, че броят на хората, заразени с вируса ебола, продължава да нараства с всеки изминал ден;

З.      като има предвид, че СЗО признава, че разразяването на епидемията е било подценено и счита, че броят на пациентите би могъл да надхвърли 20 000 през следващите 3 месеца;

И.     като има предвид, че засегнатите държави са били изправени пред множество трудности при опитите си да установят контрол над разпростирането на епидемията от ебола;

Й.     като има предвид, че голяма част от заразените местности са изключително бедни и не разполагат дори с течаща вода или сапун, за да се подпомогне контролът върху разпространяване на заболяването;

К.     като има предвид, че в някои болници липсват основни материали и че там има недостиг на персонал, което води до увеличаване на вероятността самите те да бъдат заразени от вируса;

Л.     като има предвид, че 10% от смъртните случаи са здравни работници и че СЗО е докладвала, че загубата на толкова много здравни работници затруднява наемането на достатъчен брой чуждестранен медицински персонал;

М.    като има предвид, че в Западна Африка броят на случаите на заболели, както и на смъртните случаи, продължава да нараства, че избухват бунтове, че центровете за изолация са пренаселени, че здравните работници, които са ангажирани на предна линия, се заразяват и поразително голям брой от тях умират, като същевременно други са избягали в пристъп на уплаха и за изоставили хора, без да им бъде предоставено лечение дори и за най-обикновени заболявания, и че цели здравни системи са се сринали;

Н.     като има предвид, че центровете за лечение на вируса ебола са сведени до места, в които хората умират сами и в които не им се предоставя нищо повече от палиативни грижи; като има предвид, че не е възможно справяне с положението при огромния приток на заразени лица в съответните помещения и че в Сиера Леоне заразените тела се разлагат по улиците;

О.     като има предвид, че освен до загубата на човешки живот, разразяването на епидемията от ебола води до редица отрицателни икономически последици;

П.     като има предвид, че пазарите и магазините затварят поради ограниченията за пътуване, наличието на санитарен кордон или поради страх от контакт с хората, което води до загуба на приходи за производителите и търговците;

Р.     като има предвид, че напускането на засегнатите райони от страна на хората разстрои селскостопанските дейности;

С.     като има предвид, че редица авиокомпании отбелязаха намален трафик и че някои от тях преустановиха полетите си до района;

Т.     като има предвид, че чуждестранни минодобивни предприятия са изтеглили служителите си, които нямат съществени отговорности, отсрочиха новите инвестиции и намалиха броя на дейностите си;

У.     като има предвид, че разразяването на епидемията създава напрежение за финансите на правителствата, при положение че Сиера Леоне използва държавни ценни книжа за финансиране на провеждането на борба с вируса;

Ф.    като има предвид, че Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) е отправила предупреждение, че разразяването на епидемията може да застраши реколтата и сигурността на прехраната в Западна Африка;

Х.     като има предвид, че Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Комисията пое ангажимент да осигури над 147 милиона евро като хуманитарна помощ и помощ за развитие, с цел да се възпре разпространяването на вируса, да осигури лечение и най-необходимото оборудване за заразените лица, както и да разположи експерти в хуманитарната област;

Ц.     като има предвид, че 11,9 милиона евро от обещаните 147 милиона евро са конкретно предназначени за най-неотложната хуманитарна помощ;

1.      приветства извършената от всички ангажирани НПО работа и по-специално дейността на „Лекари без граници”, най-голямата НПО, действаща в засегнатите райони, както и тази на „Неотложна помощ” (Emergency), „Samaritan's Purse” и други;

2.      приветства декларацията на високопоставените ръководители на ООН относно ебола, направена на 3 септември във Вашингтон, с която се изразява възможността за прекратяване на разпространяването на епидемията от ебола в Западна Африка в рамките на период от 6 до 9 месеца, но единствено ако бъдат приложени „масирани” ответни действия в световен мащаб;

3.      изразява съжаление във връзка с подценяването на кризата от страна на държавите членки и във връзка със закъснението за осигуряване наличието на адекватно координирана стратегия;

4.      подкрепя инициативата на Европейската комисия за предоставяне на 5 милиона евро на новосъздадената мисия на Африканския съюз, озаглавена „Подкрепа при избухването на епидемия от ебола в Западна Африка”, която ще се прибави към непрекъснатите усилия за възпиране разпростирането на заболяването в региона, както беше обявено по време на заседанието на партньорската група на държавите от Африканския съюз относно ебола в Адис Абеба (Етиопия);

5.      призовава Комисията да създаде системи за контрол, с които да се гарантира, че целият отпуснат бюджет за спиране на разпростирането на епидемията от ебола наистина се използва за провеждане на борба с епидемията в държавите, засегнати от вируса, а не за други цели;

6.      настоятелно призовава за провеждането на среща на министерско равнище на Съвета на Европейския съюз, за да се установи стратегия за мобилизиране на медицински средства, с които да се осигури хуманитарна помощ от страна на държавите членки и която да бъде координирана от Комисията;

7.      изразява сериозната си загриженост поради факта, че освен загубата на човешки живот, разразяването на епидемията има и значителни икономически последици;

8.      изразява съжаление във връзка с това, че това има пряко отражение върху туризма в засегнатите държави, като същевременно други държави в Африка, които не са пряко засегнати от вируса, също са докладвали факта, че туризмът, който е основен източник на доходи за тях, е неблагоприятно засегнат;

9.      отбелязва, че прогнозите за икономически растеж са намалени при първоначална оценка от страна на Световната Банка и на Международния валутен фонд за Гвинея, предвиждаща спад от цял пункт в БВП от 4.5 на 3.5 %;

10.    настоятелно призовава за прилагането на новата пътна карта на СЗО за координиране и разширяване на международнте ответни действия за подпомагане на засегнатите държави във възпиране на нестихващото разпространение на болестта;

11.    припомня, че пътната карта на СЗО ще бъде допълнена от разгръщането на отделна оперативна платформа в рамките на ООН и съответно призовава ООН да изготви нов оздравителен план за региона; подчертава, че неотложните нужди включват съобщения и комуникация, грижи за заразените лица и подходящо погребване, диагностициране и проследяване на контактите, здравни услуги за другите условия, транспорт и доставки, пари в брой за възнаграждение на здравните работници, медицински услуги за превозвачите, достъп по въздух и море, както и тясна координация за избягване на икономически спад;

12.    настоятелно призовава за изпълняване на всички международни планове (реагиране , пътна карта и план за действие от страна на ООН, СЗО и ЕС), тъй като близо 40% от общия брой на докладваните случаи са възникнали в рамките на последните 3 седмици;

13.    приветства желанието на Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки в рамките на Комитета за здравна сигурност, с цел да ги държи информирани за последните развития и за гарантиране на синхронизирането на мерките;

14.    подчертава, че мобилизирането на международна финансова подкрепа и допълнителен здравен персонал е от първостепенно значение за засилване на международните ответни мерки;

15.    счита, че информацията и комуникацията представляват важен аспект от борбата срещу разразяването на епидемията от ебола;

16.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки и на генералния секретар на ООН и на Световната здравна организация.

Правна информация - Политика за поверителност