Πρόταση ψηφίσματος - B8-0115/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0115/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0115/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0115/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0115/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα

(2014/2842(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση «Ζωή με αξιοπρέπεια για όλους» που παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, και το έγγραφο αποτελεσμάτων που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, στο οποίο οι ηγέτες του κόσμου ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για εκπλήρωση των ΑΣΧ,

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στις 27 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) «Στήριξη της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για κλιμάκωση της αντιμετώπισης στην εμφάνιση της επιδημίας Έμπολα που εκδόθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση του ΟΗΕ για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, διεθνή πρόεδρο των Médecins Sans Frontiéres, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΗΕ στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 στην Ουάσινγκτον,

–       έχοντας υπόψη το συμπέρασμα της συνεδρίασης της ομάδας εταίρων της ΑΕ στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία) στις 8 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Επιτρόπων Kristalina Georgieva και Andris Piebalgs σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στην αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης για την καταπολέμηση του Έμπολα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του ιού Έμπολα ξέσπασε στη Γουινέα τον Δεκέμβριο του 2013, αλλά δεν αναγνωρίστηκε έως τον Μάρτιο του 2014, ενώ στη συνέχεια εξαπλώθηκε στη Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Νιγηρία και τη Σενεγάλη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Αφρική εξακολουθεί να είναι η πλέον πληγείσα περιοχή·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία και υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν τόσο οι οικονομίες όσο και η δημόσια τάξη των χωρών που πλήττονται·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της επιδημίας του Έμπολα δημιουργεί επίσης δευτερεύουσες ανθρωπιστικές ανάγκες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την τροφή, το καθαρό νερό και τις υγειονομικές υποδομές·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ο Έμπολα μπορεί να προληφθεί με ελάχιστα μέτρα προφύλαξης και ενημέρωση των πολιτών που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των νέων μολύνσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός Έμπολα, παρόλο που είναι ιδιαιτέρως μολυσματικός, δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα και η μετάδοση της ασθένειας απαιτεί στενή επαφή με τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου ατόμου, όπως μπορεί να συμβεί κατά τις διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης, κατ' οίκον φροντίδας ή σε παραδοσιακές πρακτικές ταφής, οι οποίες απαιτούν τη στενή επαφή των μελών της οικογένειας και των φίλων με τις σορούς·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, ο ΠΟΥ και το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) κατέγραψαν συνολικό αριθμό 3 967 ύποπτων περιστατικών και 2 105 θανάτων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που μολύνονται από τον ιό Έμπολα εξακολουθεί να αυξάνεται καθημερινά·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι η έξαρση της νόσου είχε υποτιμηθεί και υπολογίζει ότι ο αριθμός των ασθενών θα μπορούσε να υπερβεί τους 20 000 κατά τους επόμενους τρεις μήνες·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες χώρες έχουν αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στις προσπάθειές τους να ελέγξουν την εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές από τις περιοχές που έχουν πληγεί επικρατούν συνθήκες ακραίας φτώχειας, χωρίς καν να υπάρχει τρεχούμενο νερό ή σαπούνι για να διευκολύνεται ο έλεγχος της εξάπλωσης της ασθένειας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα νοσοκομεία στερούνται βασικών εφοδίων και είναι υποστελεχωμένα, γεγονός που έχει ενισχύσει την πιθανότητα προσβολής του ίδιου του προσωπικού από τον ιό·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10% των νεκρών ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, και τις εκθέσεις του ΠΟΥ που αναφέρουν ότι η απώλεια τόσων πολλών εργαζομένων του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθιστά δύσκολη την πρόσληψη επαρκούς ιατρικού προσωπικού από το εξωτερικό·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Δυτική Αφρική τα περιστατικά και οι θάνατοι εξακολουθούν να αυξάνονται ραγδαία, ξεσπούν ταραχές, τα κέντρα απομόνωσης είναι υπερπλήρη, οι εργαζόμενοι του τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην πρώτη γραμμή μολύνονται και πεθαίνουν με συγκλονιστικό ρυθμό ενώ άλλοι έχουν τραπεί σε φυγή λόγω φόβου, αφήνοντας ανθρώπους χωρίς φροντίδα ακόμη και για τις πιο κοινές ασθένειες, και ότι ολόκληρα συστήματα υγείας έχουν διαλυθεί·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέντρα θεραπείας του Έμπολα έχουν περιοριστεί σε μέρη όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να πεθάνουν μόνοι τους και ουσιαστικά παρέχεται μόνον παρηγορητική αγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο πραγματικός αριθμός των μολυσμένων ατόμων που συρρέουν στα κέντρα περίθαλψης και ότι στη Σιέρα Λεόνε μολυσματικές σοροί σαπίζουν στους δρόμους·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τους θανάτους, η επιδημία του Έμπολα συνεπάγεται και αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές και τα καταστήματα κλείνουν λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, ύπαρξης υγειονομικής ζώνης ή φόβου ανθρώπινης επαφής, και αυτό οδηγεί σε απώλεια εισοδήματος για παραγωγούς και εμπόρους·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετακινήσεις ανθρώπων μακριά από πληγείσες περιοχές έχουν διαταράξει τις γεωργικές δραστηριότητες·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αεροπορικές εταιρείες έχει παρατηρηθεί μειωμένη κίνηση και ορισμένες έχουν διακόψει τις πτήσεις προς την περιοχή·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αλλοδαπές εξορυκτικές εταιρείες έχουν αποσύρει το προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο, έχουν αναβάλει νέες επενδύσεις και έχουν κάνει περικοπές στη λειτουργία τους·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία ασκεί πίεση στα οικονομικά των κυβερνήσεων, ενώ η Σιέρα Λεόνε χρησιμοποιεί κρατικά χρεόγραφα για να χρηματοδοτήσει τον αγώνα κατά του ιού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η επιδημία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις γεωργικές αποδόσεις και την επισιτιστική ασφάλεια στη Δυτική Αφρική·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής έχει δεσμεύσει περισσότερα από 147 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, την παροχή θεραπείας και του βασικού εξοπλισμού σε άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων στον ανθρωπιστικό τομέα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 11,9 εκατομμύρια EUR από τα 147 που δεσμεύθηκαν προορίζονται ειδικά για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες·

1.      εκφράζει την ικανοποίηση και την επιδοκιμασία του για το έργο όλων των ΜΚΟ που εμπλέκονται, ιδίως δε των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της μεγαλύτερης ΜΚΟ που εργάζεται στις πληγείσες περιοχές, καθώς και των οργανώσεων Emergency, Samaritan’s Purse, και άλλων·

2.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διακήρυξη της ηγεσίας του ΟΗΕ σχετικά με τον Έμπολα, στην Ουάσινγκτον στις 3 Σεπτεμβρίου 2014, στην οποία αναφέρεται η δυνατότητα ανάσχεσης της επιδημίας στη Δυτική Αφρική σε διάστημα 6 έως 9 μηνών, αλλά μόνον εάν υλοποιηθεί μια μαζική αντιμετώπιση σε παγκόσμιο επίπεδο·

3.      εκφράζει τη λύπη του για την υποτίμηση της κρίσης από τα κράτη μέλη και την καθυστέρηση στην πρόβλεψη οποιασδήποτε επαρκούς συντονισμένης στρατηγικής·

4.      στηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή 5 εκατομμυρίων EUR στη νεοσυσταθείσα αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) «Στήριξη της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» (ASEOWA) που θα συνδράμει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας στην περιοχή, όπως ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της ομάδας εταίρων της ΑΕ σχετικά με τον Έμπολα, στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)·

5.      ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε ισχύ συστήματα ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει ότι το σύνολο του προϋπολογισμού που χορηγείται για την ανάσχεση της επιδημίας του Έμπολα χρησιμοποιείται πραγματικά για την καταπολέμηση της επιδημίας στις πληγείσες χώρες και όχι για άλλους σκοπούς·

6.      προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών για την κατάρτιση στρατηγικής με σκοπό την κινητοποίηση ιατρικής αντιμετώπισης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής·

7.      εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι εκτός από τους θανάτους, η επιδημία συνεπάγεται και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις·

8.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο τουρισμός επηρεάζεται άμεσα στις πληγείσες χώρες, ενώ και άλλες χώρες της Αφρικής που δεν επηρεάζονται άμεσα από τον ιό έχουν επίσης αναφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για αυτές·

9.      επισημαίνει ότι οι προβλέψεις για οικονομική ανάπτυξη έχουν περιοριστεί, ενώ μια αρχική εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας/ΔΝΤ για τη Γουινέα προβλέπει μείωση του ποσοστού ανάπτυξης του ΑΕγχΠ κατά μία ολόκληρη μονάδα, από 4,5% σε 3,5%·

10.    ενθαρρύνει την εφαρμογή του νέου χάρτη πορείας του ΠΟΥ για τον συντονισμό και την κλιμάκωση της διεθνούς ανταπόκρισης για παροχή βοήθειας στις πληγείσες χώρες, προκειμένου να θέσουν τέλος στη συνεχιζόμενη μετάδοση της ασθένειας·

11.    υπενθυμίζει ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη μιας χωριστής επιχειρησιακής πλατφόρμας σε επίπεδο ΟΗΕ, και αντίστοιχα ζητεί από τον ΟΗΕ να διαμορφώσει το νέο σχέδιο επείγουσας ανάγκης για την περιοχή· τονίζει ότι οι επείγουσες ανάγκες περιλαμβάνουν τις επικοινωνίες και την αποστολή μηνυμάτων, τη φροντίδα των ασθενών και κατάλληλες ταφές, διάγνωση και ιχνηλάτηση επαφών, υπηρεσίες υγείας για άλλα περιστατικά, μεταφορές και εφόδια, μετρητά για την αμοιβή των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικές υπηρεσίες για τους μεταφορείς, πρόσβαση από αέρος και θαλάσσης και στενή συνεργασία προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική ύφεση·

12.    ενθαρρύνει την υλοποίηση των διαφόρων διεθνών σχεδίων (αντιμετώπιση από τον ΟΗΕ, τον ΠΟΥ και την ΕΕ, χάρτης πορείας και σχέδιο δράσης), καθώς σχεδόν το 40% του συνολικού αριθμού των αναφερθέντων περιστατικών έχουν λάβει χώρα κατά τις τελευταίες 3 εβδομάδες·

13.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιθυμία της Επιτροπής να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας, προκειμένου να παρέχει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και να διασφαλίζει τον συγχρονισμό των μέτρων·

14.    τονίζει ότι η κινητοποίηση διεθνούς χρηματοδοτικής στήριξης και πρόσθετου ιατρικού προσωπικού αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κλιμάκωση της διεθνούς αντιμετώπισης·

15.    πιστεύει ότι η ενημέρωση και η επικοινωνία αποτελούν σημαντική πτυχή του αγώνα για την καταπολέμηση της επιδημίας Έμπολα·

16.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.