Procedūra : 2014/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0115/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0115/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 153kWORD 70k
16.9.2014
PE537.017v01-00
 
B8-0115/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))  
B8‑0115/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojumu par Tūkstošgades attīstības mērķiem,

–       ņemot vērā ziņojumu „Cilvēka cienīgu dzīvi katram”, ar ko 2013. gada 25. septembrī iepazīstināja ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon, un ANO dalībvalstu pieņemto noslēguma dokumentu, kurā pasaules valstu vadītāji vēlreiz apliecināja savu apņemšanos sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM),

–       ņemot vērā ar Ebolas vīrusu saistītā riska novērtējumu, ko 2014. gada 27. augustā sagatavojis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs,

–       ņemot vērā 2014. gada 21. augustā izveidoto Āfrikas Savienības (ĀS) misiju „Āfrikas Savienības palīdzība cīņai pret Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā” (ASEOWA),

–       ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2014. gada 28. augustā publicēto stratēģiju vērienīgāku atbildes pasākumu īstenošanai, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu,

–       ņemot vērā ANO 2014. gada 2. septembra īpašo paziņojumu par Ebolas vīrusu, ko sniedza starptautiskās organizācijas „Médecins Sans Frontières” („Ārsti bez robežām”) prezidents Dr. Joanne Liu,

–       ņemot vērā ANO dalībvalstu vadītāju augstākā līmeņa sanāksmi, kas 2014. gada 3. septembrī notika Vašingtonā,

–       ņemot vērā 2014. gada 8. septembrī Adisabebā (Etiopijā) notikušās ĀS partneru grupas sanāksmes rezultātus,

–       ņemot vērā ES komisāru Kristalina Georgieva un Andra Piebalga 2014. gada 8. septembra paziņojumu par ES atbalstu Āfrikas Savienībai cīņā pret Ebolas vīrusu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Ebolas vīrusa uzliesmojums sākās 2013. gada decembrī Gvinejā, tomēr līdz 2014. gada martam tas netika konstatēts, un pēc tam vīruss izplatījās uz Libēriju, Sjerraleoni, Nigēriju un Senegālu;

B.     tā kā Rietumāfrika joprojām ir vīrusa vissmagāk skartais reģions;

C.     tā kā situācija strauji turpina pasliktināties un tas var ietekmēt gan attiecīgo valstu ekonomiku, gan sabiedrisko kārtību;

D.     tā kā Ebolas vīrusa uzliesmojuma dēļ ir nepieciešama humānā palīdzība arī sekundārām vajadzībām, kas cita starpā saistītas ar pārtiku, tīru ūdeni un sanitārijas pakalpojumiem;

E.     tā kā ir nopietni pierādījumi tam, ka Ebolas vīrusa izplatību var apturēt, veicot elementārus piesardzības pasākumus un informējot cilvēkus, un tas varētu samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu; tā kā, lai arī ļoti lipīgs, Ebolas vīruss tomēr neizplatās gaisa pilienu ceļā un ar to var inficēties tikai ciešā saskarē ar inficēta cilvēka ķermeņa šķidrumiem, kas ir iespējams, veicot veselības aprūpes procedūras, nodrošinot slimnieka kopšanu mājās vai tradicionālo bēru ceremoniju laikā, kad mirušā ķermenim atvadoties pieskaras ģimenes locekļi un draugi;

F.     tā kā 2014. gada 5. septembrī PVO un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ESPKC) paziņoja, ka ar vīrusu, iespējams, ir inficējušies 3967 cilvēki un 2105 cilvēki ir miruši;

G.     tā kā ar Ebolas vīrusu inficēto cilvēku skaits katru dienu turpina palielināties;

H.     tā kā PVO atzīst, ka pārāk zemu ir novērtēts vīrusa uzliesmojuma mērogs, un lēš, ka nākamo 3 mēnešu laikā slimnieku skaits varētu pārsniegt 20 000;

I.      tā kā valstīm, kurās ir konstatēts vīrusa uzliesmojums, ir nācies saskarties ar neskaitāmām grūtībām, cenšoties apturēt Ebolas vīrusa epidēmijas izplatību;

J.      tā kā daudzas inficētās teritorijas ir tās, kur cilvēki dzīvo galējā nabadzībā un kur nav pieejams pat tekošs ūdens vai ziepes, lai palīdzētu ierobežot slimības izplatīšanos;

K.     tā kā dažās slimnīcās trūkst pirmās nepieciešamības medicīnas preču un tām nav pietiekami daudz personāla, tādēļ esošajiem darbiniekiem ir lielāks risks pašiem inficēties ar vīrusu;

L.     tā kā 10 % no mirušajiem ir veselības aprūpes darbinieki, un PVO ziņo, ka, zaudējot tik daudz veselības aprūpes darbinieku, ir grūti pieņemt darbā pietiekami daudz ārvalstu medicīniskā personāla;

M.    tā ka Rietumāfrikā turpina palielināties inficēto un mirušo skaits, izceļas nemieri, izolatori ir pārpildīti, ar vīrusu inficējas un no tā mirst šokējoši daudz profesionālu veselības aprūpes speciālistu, turpretim citi no bailēm ir aizbēguši, pametot bez aprūpes pat tos, kas saslimuši ar visparastākajām slimībām, un ir sagruvusi visa veselības aprūpes sistēma;

N.     tā kā Ebolas vīrusa infekcijas ārstēšanas centri ir kļuvuši par vietu, kur cilvēki ierodas, lai vientulībā nomirtu, un kur pamatā tiek sniegta tikai paliatīvā aprūpe; tā kā ir neiespējami nodrošināt aprūpi neskaitāmu inficēto cilvēku straumei, kas pastāvīgi plūst uz veselības aprūpes vietām, un Sjerraleonē uz ielām trūd inficēto līķi;

O.     tā kā Ebolas vīrusa uzliesmojums ir ne vien prasījis cilvēku upurus, bet tam ir arī vairākas nelabvēlīgas ekonomiskās sekas;

P.     tā kā ceļošanas ierobežojumu un sanitārā kordona dēļ, kā arī baidoties no kontakta ar cilvēkiem, tiek slēgti tirgi un veikali, un tā rezultātā ražotāji un tirgotāji zaudē ienākumus;

Q.     tā kā cilvēku aizplūšana no inficētajām teritorijām ir kaitējusi lauksaimniecības nozares darbībai;

R.     tā kā daudzām aviosabiedrībām ir nācies samazināt lidojumu skaitu un dažas ir atcēlušas lidojumus uz šo reģionu;

S.     tā kā ārvalstu kalnrūpniecības uzņēmumi ir evakuējuši ar pamatdarbību nesaistītu personālu, atturas no jaunām investīcijām un samazina savu darbības apjomu;

T.     tā kā vīrusa uzliesmojums rada saspīlējumu valstu budžetos, un Sjerraleone izmanto valsts parādzīmes, lai finansētu cīņu pret vīrusu;

U.     tā kā ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) ir brīdinājusi, ka vīrusa uzliesmojums varētu apdraudēt ražu un pārtikas nodrošinājumu Rietumāfrikā;

V.     tā kā Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts ir apņēmies no humānās un attīstības palīdzības resursiem piešķirt vairāk nekā EUR 147 miljonus, lai apturētu vīrusa izplatību, nodrošinātu inficētajiem cilvēkiem ārstēšanu un pirmās nepieciešamības preces un lai nosūtītu humānās palīdzības ekspertus;

W.    tā kā tikai EUR 11,9 miljonus no solītajiem EUR 147 miljoniem ir paredzēts piešķirt tieši steidzamāko humanitāro vajadzību apmierināšanai,

1.      atzinīgi vērtē un pauž gandarījumu par darbu, ko veic visas iesaistītās NVO un jo īpaši organizācija „Médecins sans Frontières”, kas ir lielākā NVO, kura darbojas vīrusa skartajās teritorijās, kā arī tādas organizācijas kā „Emergency”, „Samaritan’s Purse” un citas;

2.      atzinīgi vērtē ANO dalībvalstu vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Vašingtonā 2014. gada 3. septembrī pieņemto deklarāciju, kurā teikts, ka Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā ir iespējams apturēt 6 līdz 9 mēnešu laikā, bet tikai ar nosacījumu, ka kopīgiem spēkiem tiek veikti globāla mēroga pasākumi;

3.      pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis nesaprot, cik šī krīze ir smaga, un kavējas ar pienācīgas koordinētas stratēģijas noteikšanu;

4.      atbalsta Komisijas ierosinājumu piešķirt EUR 5 miljonu lielu finansējumu jaunizveidotajai Āfrikas Savienības (ĀS) misijai „Palīdzība cīņai pret Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā” (ASEOWA), kas iesaistīsies pasākumos, kuri jau tiek īstenoti, lai apturētu slimības izplatību reģionā, kā tas paziņots Adisabebā (Etiopijā) notikušajā ĀS partneru grupas sanāksmē par Ebolas vīrusu;

5.      aicina Komisiju izveidot kontroles sistēmas, kuras nodrošinātu, ka visi līdzekļi, kas piešķirti Ebolas vīrusa uzliesmojuma apturēšanai, vīrusa skartajās valstīs patiešām tiek izmantoti cīņai pret epidēmiju, nevis citiem mērķiem;

6.      mudina rīkot Eiropas Savienības Padomes ministru sanāksmi, kas izstrādātu stratēģiju medicīniskās palīdzības pasākumu īstenošanai, lai dalībvalstis Komisijas vadībā saskaņoti sniegtu humāno palīdzību;

7.      ir ļoti nobažījies par to, ka vīrusa uzliesmojums ir ne vien prasījis cilvēku upurus, bet tam ir arī vairākas nelabvēlīgas ekonomiskās sekas;

8.      pauž nožēlu par to, ka vīrusa skartajās valstīs tā uzliesmojums ir tieši ietekmējis tūrismu, un arī citas Āfrikas valstis, kuras vīruss tieši nav skāris, ir ziņojušas par nelabvēlīgu ietekmi uz tūrismu, kas ir viens no galvenajiem šo valstu ienākumu avotiem;

9.      norāda, ka ir samazinātas ekonomiskās izaugsmes prognozes, un saskaņā ar Pasaules Bankas/SVF vērtējumu Gvinejā tiek lēsts IKP pieauguma kritums par veselu procentpunktu, proti, no 4,5 līdz 3,5 procentiem;

10.    mudina īstenot jauno PVO stratēģiju, lai koordinētu un veiktu vērienīgākus pasākumus starptautiskā mērogā, tā palīdzot vīrusa skartajām valstīm apturēt nemitīgo vīrusa izplatīšanos;

11.    atgādina, ka, papildinot PVO sagatavoto stratēģiju, tiks izveidota atsevišķa ANO mēroga operatīvā platforma, un tādēļ aicina ANO izstrādāt reģionam jaunu pasākumu plānu, kā novērst vīrusa uzliesmojumu; uzsver, ka cita starpā steidzami ir jānodrošina sakari un ziņojumapmaiņa, inficēto cilvēku aprūpe un mirušo pienācīga apbedīšana, slimības diagnosticēšana un kontaktu izsekošana, veselības aprūpes pakalpojumi citām saslimšanām, transports un preču piegādes, skaidra nauda veselības aprūpes darbinieku atalgojumam, medicīnas pakalpojumu sniegšana pārvadātājiem, pieeja gaisa telpai un jūrai, kā arī cieša koordinācija, lai nepieļautu ekonomikas lejupslīdi;

12.    mudina īstenot dažādos starptautiskos (ANO, PVO un ES) plānus (atbildes pasākumus, stratēģiju un rīcības plānu), jo gandrīz 40 % no visiem reģistrētajiem saslimšanas gadījumiem ir konstatēti pēdējo 3 nedēļu laikā;

13.    atzinīgi vērtē Komisijas vēlmi cieši sadarboties ar ES dalībvalstīm Veselības drošības komitejas struktūrā, lai pastāvīgi informētu dalībvalstis par jaunākajiem notikumiem un garantētu pasākumu sinhronizāciju;

14.    uzsver, ka starptautiska finansiālā atbalsta mobilizēšana un papildu veselības aprūpes personāla resursi ir galvenā prioritāte, lai nodrošinātu vērienīgāku starptautisko atbildes reakciju;

15.    uzskata, ka informācijai un komunikācijai ir svarīga nozīme cīņā pret Ebolas vīrusa uzliesmojumu;

16.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un Pasaules Veselības organizācijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika