Propunere de rezoluţie - B8-0115/2014Propunere de rezoluţie
B8-0115/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis în numele Grupului EFDD

Procedură : 2014/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0115/2014
Texte depuse :
B8-0115/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0115/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola

(2014/2842(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere raportul Organizației Națiunilor Unite privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului,

–       având în vedere raportul „O viață demnă pentru toți” prezentat de Secretarul General al ONU Ban Ki-moon la 25 septembrie 2013 și documentul final adoptat de statele membre ONU, în care liderii mondiali și-au reînnoit angajamentul de a îndeplini țintele stabilite în cadrul ODM,

–       având în vedere evaluarea riscurilor asociate cu Ebola efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor la 27 august 2014,

–       având în vedere misiunea Uniunii Africane (UA) „African Union Support to Ebola Outbreak in West Africa” (ASEOWA) (Sprijinul acordat de către UA în contextul epidemiei de Ebola din Africa de Vest), înființată la 21 august 2014,

–       având în vedere foaia de parcurs emisă la 28 august 2014 de către Organizația Mondială a Sănătății (OMC) pentru un răspuns intensificat la epidemia de Ebola,

–       având în vedere „Informarea specială cu privire la Ebola” a Națiunilor Unite, ținută de dr. Joanne Liu, președinte internațional al Médecins Sans Frontières, la 2 septembrie 2014,

–       având în vedere reuniunea ONU a liderilor de rang înalt organizată la 3 septembrie 2014 la Washington,

–       având în vedere rezultatele reuniunii grupului de parteneri UA referitoare la Ebola, care a avut loc la Addis Abeba (Etiopia) la 8 septembrie 2014,

–       având în vedere comunicarea prezentată la 8 septembrie 2014 de comisarii Kristalina Georgieva și Andris Piebalgs cu privire la sprijinul UE pentru misiunea Uniunii Africane de combatere a virusului Ebola,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât primul focar de Ebola a apărut în Guineea, în decembrie 2013, însă nu a fost depistat până în martie 2014, după care virusul s-a răspândit în Liberia, Sierra Leone, Nigeria și Senegal;

B.     întrucât Africa de Vest este în continuare regiunea cea mai afectată;

C.     întrucât situația continuă să se deterioreze rapid și riscă să afecteze economia, dar și ordinea publică în țările în cauză;

D.     întrucât epidemia de Ebola determină, de asemenea, nevoi secundare pe plan umanitar, legate, printre altele, de alimente, apa potabilă și igienă;

E.     întrucât există dovezi clare că Ebola poate fi prevenită prin luarea unor măsuri minime de precauție și de informare a persoanelor, ceea ce ar putea reduce numărul noilor infectări; întrucât, în ciuda faptului că virusul Ebola este foarte contagios, acesta nu se transmite pe calea aerului, transmiterea făcându-se doar dacă are loc un contact apropiat cu lichidele corporale ale unei persoane infectate, situație care poate apărea în timpul procedurilor de îngrijire medicală sau la domiciliu, în cadrul ritualurilor de înmormântare tradiționale care presupun un contact apropiat al membrilor familiei și al prietenilor cu organismul persoanei decedate;

F.     întrucât, la 5 septembrie 2014, OMC și Centrul de Control al Bolilor au raportat un total de 3 967 de cazuri suspecte și 2 105 decese;

G.     întrucât numărul persoanelor care se infectează cu virusul Ebola continuă să crească zi de zi;

H.     întrucât OMS recunoaște că această epidemie a fost subestimată și preconizează că în următoarele 3 luni numărul pacienților ar putea depăși 20 000;

I.      întrucât țările afectate au întâmpinat numeroase dificultăți în încercările lor de a controla răspândirea epidemiei de Ebola;

J.      întrucât multe dintre zonele unde s-au înregistrat infectări sunt zone caracterizate de o sărăcie extremă, unde nu există nici măcar apă curentă sau săpun care să ajute la controlul răspândirii bolii;

K.     întrucât unele spitale duc lipsă de cele mai elementare materiale și nu dispun de suficient personal, ceea ce sporește probabilitatea ca personalul însăși să fie contaminat cu virusul;

L.     întrucât 10 % dintre victimele decedate au fost lucrători în domeniul sănătății și OMC afirmă că pierderea unui număr atât de mare de astfel de lucrători îngreunează procesul de recrutare a unui efectiv suficient de cadre medicale străine;

M.    întrucât în Africa de Vest numărul cazurilor și al deceselor continuă să crească, izbucnesc revolte, centrele de izolare sunt depășite de situație, lucrătorii sanitari din prima linie se infectează și mor în numere șocante, în timp ce alții au fugit de teamă, astfel încât oamenii nu mai beneficiază de îngrijiri nici pentru cele mai obișnuite boli, și sisteme întregi de sănătate au cedat;

N.     întrucât centrele pentru tratarea infecțiilor cu Ebola au ajuns să fie doar niște locuri unde oamenii merg să moară singuri și nu se oferă mai nimic în afară de tratamente paliative; întrucât nu se poate face față numărului extrem de ridicat de persoane infectate care se prezintă în centre, iar în Sierra Leone cadavre infectate se descompun pe străzi;

O.     întrucât, pe lângă pierderile de vieți omenești, epidemia de Ebola are și o serie de efecte negative asupra economiei;

P.     întrucât piețele și magazinele se închid din cauza restricțiilor de călătorie, a existenței unui cordon sanitar sau de teama contactului cu oamenii, ceea ce duce la pierderea de venituri în rândul producătorilor și comercianților;

Q.     întrucât plecarea oamenilor din zonele afectate a perturbat activitățile agricole;

R.     întrucât numeroase companii aeriene au înregistrat un trafic mai scăzut și unele au suspendat zborurile către regiune;

S.     întrucât companiile miniere străine și-au retras personalul neesențial, au amânat noile investiții și și-au redus operațiunile;

T.     întrucât epidemia determină o mare presiune asupra resurselor financiare ale guvernelor, Sierra Leone recurgând la bonurile de tezaur pentru a finanța lupta împotriva virusului;

U.     întrucât Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a avertizat că epidemia ar putea periclita recoltele și securitatea alimentară în Africa de Vest;

V.     întrucât Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă din cadrul Comisiei Europene a angajat o sumă de peste 147 de milioane EUR pentru ajutorul umanitar și de dezvoltare cu scopul de a opri răspândirea virusului, de a pune la dispoziția persoanelor infectate servicii de îngrijire și echipamentele medicale esențiale și de a permite detașarea experților umanitari;

W.    întrucât doar 11,9 milioane EUR din cele 147 de milioane angajate vor fi utilizate pentru măsuri specifice care vizează satisfacerea unora dintre nevoile vitale pe plan umanitar,

1.      salută și laudă eforturile depuse de toate ONG-urile implicate, în special de Médecins sans Frontières, cea mai mare ONG care desfășoară activități în zonele afectate, precum și de Emergency, Samaritan’s Purse și alții;

2.      salută declarația dată la 3 septembrie 2014 la Washington, DC de către conducerea superioară a ONU cu privire la Ebola, în care se afirmă că epidemia de Ebola din Africa de Vest poate fi oprită în termen de 6-9 luni, dar numai dacă se implementează un răspuns global „masiv”;

3.      regretă faptul că statele membre au subestimat această criză, precum și faptul că se înregistrează întârzieri în elaborarea unei strategii coordonate adecvate;

4.      sprijină inițiativa Comisiei de a oferi o finanțare în valoare de 5 milioane EUR pentru nou înființata misiune a Uniunii Africane (UA) „Support to the Ebola Outbreak in West Africa” (ASEOWA), care se va alătura eforturilor actuale de a pune capăt răspândirii bolii în regiune, astfel cum s-a anunțat la reuniunea grupului de parteneri UA referitoare la Ebola, care a avut loc la Addis Abeba (Etiopia);

5.      invită Comisia să introducă sisteme de control pentru a se asigura că întregul buget alocat pentru eradicarea epidemiei de Ebola este utilizat într-adevăr pentru combaterea epidemiei în țările afectate de virus și nu în alte scopuri;

6.      insistă asupra organizării unei reuniuni ministeriale a Consiliului Uniunii Europene în cadrul căreia să se stabilească o strategie pentru mobilizarea răspunsului medical astfel încât statele membre să acorde ajutor umanitar sub coordonarea Comisiei Europene;

7.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că pe lângă pierderile de vieți omenești, epidemia are și o serie de efecte economice semnificative;

8.      regretă faptul că turismul este direct afectat în țările în cauză, în timp ce alte țări africane care nu sunt direct atinse de virus au raportat și ele efecte negative asupra turismului, care reprezintă o sursă importantă de venit pentru țările respective;

9.      remarcă faptul că previziunile privind creșterea economică au fost corectate în jos, o estimare inițială a Băncii Mondiale/FMI preconizând o scădere cu un procent a creșterii PIB-ului, de la 4,5 % la 3,5 %;

10.    insistă asupra implementării noii foi de parcurs a OMC pentru coordonarea și intensificarea răspunsului internațional menit să ajute țările afectate să pună capăt răspândirii în continuare a bolii;

11.    reamintește că foaia de parcurs a OMC va fi însoțită de dezvoltarea unei platforme operaționale separate la nivelul ONU și, în consecință, invită ONU să schițeze noul plan de gestionare a numărului extrem de ridicat de pacienți în regiune; subliniază că printre nevoile urgente se numără comunicarea și transmiterea mesajelor, îngrijirea persoanelor infectate și înmormântările adecvate, diagnosticarea bolii și depistarea persoanelor cu care a intrat în contact bolnavul, serviciile de sănătate pentru alte afecțiuni, transportul și aprovizionarea cu materiale, numerarul pentru plata lucrătorilor din domeniul sănătății, serviciile medicale pentru transportatori, accesul pe calea aerului și pe apă, precum și o coordonare strânsă în vederea evitării declinului economic;

12.    îndeamnă să se treacă la executarea diferitelor planuri internaționale (la nivelul ONU, OMC și UE - răspuns, foaie de parcurs și plan de acțiune), întrucât aproape 40 % din numărul total de cazuri semnalate au fost înregistrate în ultimele 3 săptămâni;

13.    salută dorința exprimată de Comisie de a coopera îndeaproape cu statele membre ale UE în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară, cu scopul de a le informa în permanență despre ultimele evoluții și de a asigura sincronizarea măsurilor;

14.    subliniază faptul că mobilizarea sprijinului financiar internațional și a unor cadre medicale suplimentare reprezintă o prioritate absolută pentru intensificarea răspunsului internațional;

15.    este de opinie că informarea și comunicarea constituie un aspect important în lupta împotriva epidemiei de Ebola;

16.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, precum și Organizației Mondiale a Sănătății.