Postup : 2014/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0115/2014

Predkladané texty :

B8-0115/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 66k
16.09.2014
PE537.017v01-00
 
B8-0115/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP))  
B8‑0115/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na správu o miléniových rozvojových cieľoch OSN,

–       so zreteľom na správu s názvom Dôstojný život pre všetkých, ktorú generálny tajomník OSN Ban Ki-mun prezentoval 25. septembra 2013, a na výsledný dokument prijatý členskými štátmi OSN, v ktorom svetoví lídri obnovili záväzok splnenia miléniových rozvojových cieľov,

–       so zreteľom na posúdenie rizika v súvislosti s epidémiou eboly z 27. augusta 2014, ktoré uskutočnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb,

–       so zreteľom na misiu Africkej únie (AÚ) Podpora AÚ pre boj s epidémiou eboly v Západnej Afrike (ASEOWA) založenú 21. augusta 2014,

–       so zreteľom na plán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 28. augusta 2014 na intenzívnejšiu odozvu na prepuknutie epidémie eboly,

–       so zreteľom na osobitný briefing OSN o ebole, ktorý 2. septembra 2014 viedla doktorka Joanne Liu, medzinárodná prezidentka organizácie Lekári bez hraníc,

–       so zreteľom na schôdzu vedúcich predstaviteľov OSN vo Washingtone 3. septembra 2014,

–       so zreteľom na schôdzu partnerskej skupiny AÚ o ebole, ktorá sa uskutočnila v Addis Abebe (v Etiópii) 8. septembra 2014,

–       so zreteľom na oznámenie komisárov Kristaliny Georgievovej a Andrisa Piebalgsa o podpore EÚ pre misiu Africkej únie pre boj s epidémiou eboly z 8. septembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže epidémia eboly sa začala šíriť v Guinei v decembri 2013, ale zistená bola až v marci 2014, a následne sa rozšírila do Libérie, Sierra Leone, Nigérie a Senegalu;

B.     keďže západná Afrika je regiónom, ktorý je epidémiou najviac postihnutý;

C.     keďže situácia sa naďalej rýchlo zhoršuje a hrozí, že zasiahne hospodárstvo a verejný poriadok v dotknutých krajinách;

D.     keďže epidémia eboly vyvoláva aj druhotné humanitárne potreby týkajúce sa okrem iného potravín, čistej vody a sanitácie;

E.     keďže existujú jasné dôkazy o tom, že ebole sa dá predchádzať minimálnymi preventívnymi opatreniami a informovaním ľudí, a tým sa dá znížiť počet nových prípadov infekcie; keďže aj keď vírus ebola je vysoko nákazlivý, neprenáša sa vzduchom a jeho prenos si vyžaduje úzky kontakt s telesnými tekutinami infikovanej osoby, ktorý môže nastať počas zdravotníckych postupov, domácej starostlivosti alebo tradičných pohreboch, pri ktorých dochádza k úzkemu kontaktu rodinných príslušníkov a priateľov s telesnými pozostatkami zosnulých;

F.     keďže 5. septembra 2014 WHO a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ohlásili celkovo 3 967 prípadov s podozrením na infekciu a 2 105 úmrtí;

G.     keďže počet ľudí infikovaných vírusom eboly každým dňom rastie;

H.     keďže WHO uznáva, že epidémia bola podceňovaná, a odhaduje, že počet pacientov by mohol v najbližších troch mesiacoch prekročiť hranicu 20 000;

I.      keďže dotknuté krajiny sa v snahe o získanie kontroly nad šírením epidémie eboly stretávajú s mnohými ťažkosťami;

J.      keďže v mnohých oblastiach, ktoré boli zasiahnuté, je extrémna chudoba a ľudia nemajú k dispozícii tečúcu vodu ani mydlo na to, aby mohli pomôcť dostať chorobu pod kontrolu;

K.     keďže niektorým nemocniciam chýbajú základné zásoby zdravotníckeho materiálu a nemajú dostatok pracovníkov, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že pracovníci budú sami infikovaní;

L.     keďže 10 % obetí sú zdravotnícki pracovníci a podľa WHO strata toľkých zdravotníckych pracovníkov sťažuje nábor dostatočného počtu zahraničných pracovníkov;

M.    keďže prípady infekcie a úmrtí v západnej Afrike sa zvyšujú, vznikajú nepokoje, izolačné strediská sú preplnené, zdravotníci prvého kontaktu sú infikovaní a umierajú vo veľkých počtoch, zatiaľ čo ďalší odchádzajú zo strachu a pacientov zanechávajú bez starostlivosti aj v prípade bežných chorôb a celé systémy zdravotníctva sa zrútili;

N.     keďže strediská liečby eboly sa zredukovali na miesta, kam ľudia idú zomrieť a poskytuje sa im len paliatívna starostlivosť; keďže je nemožné zvládať obrovské množstvá infikovaných osôb prúdiacich do zdravotníckych zariadení a v Sierra Leone telesné pozostatky obetí hnijú na uliciach;

O.     keďže okrem strát na životoch má epidémia eboly aj množstvo negatívnych ekonomických dosahov;

P.     keďže trhy a obchody zatvárajú z dôvodu obmedzenia cestovania, kordónového ohradenia alebo strachu z ľudského kontaktu, čo vedie k stratám u výrobcov a obchodníkov;

Q.     keďže pohyb osôb smerom preč z postihnutých oblastí narúša poľnohospodárske činnosti;

R.     keďže mnohé letecké spoločnosti zaznamenali znížený počet letov a niektoré pozastavili lety do oblasti;

S.     keďže zahraničné ťažobné spoločnosti stiahli menej dôležitých zamestnancov, odložili nové investície a obmedzili činnosť;

T.     keďže epidémia zaťažuje verejné financie, pričom Sierra Leone používa na financovanie boja s vírusom štátne pokladničné poukážky;

U.     keďže Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) varuje, že epidémia by mohla ohroziť úrodu a potravinovú bezpečnosť v západnej Afrike;

V.     keďže útvar Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu sa zaviazal poskytnúť viac ako 147 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, poskytnúť liečbu a najpotrebnejšie vybavenie pre infikovaných ľudí a vyslať humanitárnych odborníkov;

W.    keďže z prisľúbených 147 miliónov EUR len 11,9 milióna EUR špeciálne rieši niektoré z najnaliehavejších humanitárnych potrieb;

1.      víta a vyzdvihuje prácu všetkých MVO a najmä organizácie Lekári bez hraníc, najväčšej MVO pôsobiacej v postihnutých oblastiach, ako aj organizácií Emergency, Samaritan’s Purse a ďalších;

2.      víta vyhlásenie najvyšších predstaviteľov OSN o ebole z Washingtonu z 3. septembra 2014, v ktorom sa uvádza, že do šiestich až deviatich mesiacov je možné zastaviť epidémiu eboly v západnej Afrike, ale len v prípade, že dôjde k rozsiahlej celosvetovej reakcii;

3.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty krízu podcenili a že sa oneskorilo vypracovanie akejkoľvek primeranej koordinovanej stratégie;

4.      podporuje iniciatívu Komisie s cieľom poskytnúť 5 miliónov EUR novozaloženej misii Africkej únie s názvom Podpora AÚ pre boj s epidémiou eboly v Západnej Afrike (ASEOWA), ktorá sa pripojí k prebiehajúcemu úsiliu o zastavenie šírenia choroby v oblasti, ako bolo oznámené na stretnutí partnerskej skupiny AÚ o ebole v Addis Abebe (v Etiópii);

5.      vyzýva Komisiu, aby zaviedla systémy kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa celý rozpočet vyčlenený na zastavenie šírenia epidémie eboly použil na boj s epidémiou v krajinách zasiahnutých vírusom a nie na iné účely;

6.      nalieha, aby sa uskutočnilo zasadnutie ministrov Rady Európskej únie s cieľom zostaviť stratégiu mobilizácie zdravotníckej reakcie, v rámci ktorej by sa poskytla humanitárna pomoc členských štátov koordinovaná Komisiou;

7.      vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že okrem stratách na životoch má prepuknutie epidémie vážne hospodárske dosahy;

8.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že cestovný ruch je v súčasnosti v postihnutých krajinách priamo ovplyvnený a ďalšie africké krajiny, ktoré priamo nie sú zasiahnuté epidémiou, tiež ohlásili nepriaznivý vplyv na ich cestovný ruch, ktorý je hlavným zdrojom ich príjmov;

9.      pripomína, že predpovede hospodárskeho rastu boli znížené, pričom Svetová banka/MMF odhadujú, že Guinea zaznamená pokles rastu HDP o celé percento zo 4,5 % na 3,5 %;

10.    nalieha na plnenie nového plánu WHO s cieľom koordinovať a zintenzívniť medzinárodnú reakciu zameranú na pomoc postihnutým krajinám s cieľom zastaviť šíriacu sa nákazu;

11.    pripomína, že plán WHO bude doplnený zriadením samostatnej operačnej platformy v rámci OSN, a vyzýva OSN, aby pre región vypracovala plán pre prípad ďalšieho prepuknutia epidémie; zdôrazňuje naliehavú potrebu začleniť do plánu komunikáciu a poskytovanie správ, starostlivosť o infikované osoby a riadne pohreby, diagnostiku a sledovanie kontaktov, zdravotnícke služby pre iné choroby, dopravu a zásobovanie, hotovosť na zaplatenie zdravotníckeho personálu, zdravotnícke služby pre dopravcov, prístup pre leteckú a vodnú dopravu a úzku koordináciu s cieľom predísť hospodárskym škodám;

12.    nalieha na vykonanie rôznych medzinárodných plánov (OSN, WHO a EÚ - odozva, plán a akčný plán), keďže takmer 40 % celkového počtu ohlásených prípadov sa vyskytlo počas posledných 3 týždňov;

13.    víta snahu Komisie o úzku spoluprácu s členskými štátmi EÚ v rámci Výboru pre zdravotnú bezpečnosť s cieľom poskytovať im aktuálne informácie o najnovšom vývoji a zabezpečiť súlad prijímaných opatrení;

14.    zdôrazňuje, že mobilizácia medzinárodnej finančnej podpory a dodatočného zdravotníckeho personálu je hlavnou prioritou zintenzívnenia medzinárodnej odozvy;

15.    domnieva sa, že informácie a komunikácia predstavujú dôležitý aspekt v boji proti šíreniu eboly;

16.    poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN a Svetovej zdravotníckej organizácii.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia