Predlog resolucije - B8-0115/2014Predlog resolucije
B8-0115/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o odzivu EU na izbruh ebole

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2842(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0115/2014
Predložena besedila :
B8-0115/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0115/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o odzivu EU na izbruh ebole

(2014/2842(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju poročila Organizacije združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja,

–  ob upoštevanju poročila, ki ga je 25. septembra predstavil generalni sekretar OZN Ban Ki Mun, in dokumenta, ki so ga sprejele države članice OZN, v katerem so se svetovni voditelji ponovno zavezali, da bodo izpolnili razvojne cilje tisočletja,

–  ob upoštevanju ocene tveganja za ebolo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni z dne 27. avgusta 2014,

–  ob upoštevanju misije Afriške unije za podporo zahodni Afriki ob izbruhu ebole (ASEOWA), ustanovljene 21. avgusta 2014,

–  ob upoštevanju časovnega razporeda Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) z dne 28. avgusta 2014 za širši odziv na izbruh ebole,

–  ob upoštevanju posebnega obvestila OZN o eboli, ki ga je 2. septembra 2014 podala mednarodna predsednica organizacije Zdravniki brez meja dr. Joanne Liu,

–  ob upoštevanju srečanja visokih voditeljev pod okriljem OZN v Washingtonu 3. septembra 2014,

–  ob upoštevanju rezultatov srečanja skupine partnerjev Afriške unije o eboli, ki je potekala 8. septembra 2014 v Adis Abebi v Etiopiji,

–  ob upoštevanju sporočila komisarjev Kristaline Georgieve in Andrisa Piebalgsa z dne 8. septembra 2014 o podpori EU za misijo Afriške unije za boj proti eboli,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je virus ebole najprej izbruhnil v Gvineji decembra 2013, vendar je bil izbruh zaznan šele marca 2014, po tem pa se je razširil še v Liberijo, Sierro Leone, Nigerijo in Senegal;

B.  ker zahodna Afrika ostaja najbolj prizadeta regija;

C.  ker se razmere še naprej hitro slabšajo, kar vpliva tako na gospodarstvo kot javni red v prizadetih državah;

D.  ker izbruh ebole povzroča tudi sekundarne humanitarne potrebe, med drugim v zvezi s hrano, čisto vodo in zdravstvenimi razmerami;

E.  ker obstajajo močni dokazi, da je mogoče ebolo preprečiti z minimalnimi varnostnimi ukrepi in s širjenjem informacij, ki bi lahko preprečile nove okužbe, med ljudmi; ker se virus ebole ne prenaša po zraku, čeprav je zelo nalezljiv, za prenos pa je potreben tesen stik s telesnimi tekočinami okužene osebe, kar se lahko zgodi med zdravstveno oskrbo ali domačo oskrbo ter pri tradicionalnih pogrebih, pri katerih pridejo družinski člani in prijatelji v tesen stik s trupli;

F.  ker sta SZO in Center za obvladovanje bolezni (CDC) 5 .septembra 2014 poročala o 3967 primerih suma okužbe in 2105 smrtnih primerih;

G.  ker število oseb, okuženih z virusom ebole, vsakodnevno narašča;

H.  ker SZO priznava, da je bil izbruh podcenjen, in ocenjuje, da bi število bolnikov v naslednjih treh mesecih lahko preseglo 20.000;

I.  ker so prizadete države pri svojih prizadevanjih, da bi zajezile širjenje epidemije ebole, naletele na številne težave;

J.  ker je mnogo okuženih območij izjemno revnih, saj ni tam niti tekoče vode ali mila, kar bi pomagalo pri zajezitvi širjenja bolezni;

K.  ker v nekaterih bolnišnicah primanjkuje osnovnih potrebščin in osebja, zaradi česar je večja verjetnost, da se okuži tudi samo osebje;

L.  ker je 10 % smrtnih žrtev zdravstvenih delavcev, po poročanju SZO pa je izguba tolikšnega števila zdravstvenih delavcev otežila rekrutiranje tujega zdravstvenega osebja v zadostnem obsegu;

M.  ker v zahodni Afriki število okužb in smrti še vedno narašča, širijo se nemiri, centri za osamitev so preobremenjeni, zdravstveni delavci v prvi bojni črti postajajo okuženi in množično umirajo, medtem ko so drugi pobegnili in pustili ljudi brez oskrbe tudi v primeru najpogostejših bolezni, ob tem pa se rušijo celotni zdravstveni sistemi;

N.  ker so postali centri za zdravljenje ebole kraji, kamor gredo ljudje umret v samoti in kjer je na voljo več ali manj zgolj paliativna oskrba; ker ni mogoče obvladovati tolikšnega števila okuženih oseb, ki derejo v zdravstvene ustanove, v Sierri Leone pa kužna trupla gnijejo na ulicah;

O.  ker ima izbruh ebole poleg smrtnih žrtev tudi številne negativne ekonomske posledice;

P.  ker se tržnice in trgovine zapirajo zaradi omejitev potovanj, zaradi obstoja sanitarnega kordona, zaradi strahu pred človeškim stikom, kar vodi v izpad dohodkov za proizvajalce in trgovce;

Q.  ker so zaradi premikov ljudi stran od okuženih območij motene kmetijske dejavnosti;

R.  ker imajo številne letalske družbe manjši promet, nekatere družbe pa so prekinile lete v regijo;

S.  ker so tuje rudarske družbe umaknile zaposlene, ki ne opravljajo ključnih dejavnosti, preložile nove naložbe in zmanjšale obseg dejavnosti;

T.  ker je izbruh obremenil vladne finance, saj recimo Sierra Leone uporablja zakladne menice za financiranje boja proti virusu;

U.  ker je Organizacija OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) opozorila, da bi izbruh lahko ogrozil žetev in prehransko varnost v zahodni Afriki;

V.  ker je služba Komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito namenila več kot 147 milijonov EUR za humanitarno in razvojno pomoč, da bi zajezili širitev virusa, okuženim osebam zagotovili zdravljenje in nujno opremo ter na območje poslali humanitarne delavce;

W.  ker je od obljubljenih 147 milijonov EUR le 11,9 milijona izrecno namenjenih nekaterim najnujnejšim humanitarnim potrebam;

1.  pozdravlja in izraža priznanje za delo, ki ga opravljajo vse udeležene NVO, zlasti organizacija Zdravniki brez meja, ki je največja NVO, ki je dejavna na prizadetih območjih, pa tudi Emergency, Samaritan's Purse in druge;

2.  pozdravlja izjavo o eboli 3. septembra 2014 v Washingtonu, v kateri je višje vodstvo OZN izjavilo, da je mogoče ustaviti izbruh ebole v zahodni Afriki v 6 do 9 mesecih, vendar le, če se izvede obsežen svetovni odziv;

3.  obžaluje, da so države članice krizo podcenjevale in da je prišlo do zamude pri zagotavljanju ustrezne strategije usklajevanja;

4.  pozdravlja pobudo Komisije, da bo namenila pet milijonov EUR novo ustanovljeni misiji Afriške unije za podporo zahodni Afriki ob izbruhu ebole (ASEOWA), ki se bo pridružila obstoječim prizadevanjem za zajezitev širjenja bolezni v regiji, kot je bilo razglašeno na srečanju skupine partnerjev Afriške unije o eboli, ki je potekalo v Adis Abebi v Etiopiji;

5.  poziva Komisijo, naj vzpostavi sisteme nadzora, da bodo vsa sredstva, namenjena zaustavitvi izbruha ebole, dejansko uporabljena za boj proti epidemiji v državah, ki jih je prizadel virus, ne pa za druge namene;

6.  poziva Svet Evropske unije, naj skliče ministrsko srečanje za določitev strategije za mobilizacijo zdravstvenega odziva in zagotavljanje humanitarne pomoči držav članic, ki jo bo usklajevala Komisija;

7.  izraža globoko zaskrbljenost nad dejstvom, da ima izbruh poleg smrtnih žrtev tudi številne pomembne ekonomske posledice;

8.  obžaluje dejstvo, da to neposredno vpliva na turizem v prizadetih državah, medtem ko tudi druge afriške države, ki niso neposredno prizadete zaradi virusa, poročajo o negativnem vplivu na turizem, ki je pomemben vir dohodkov za te države;

9.  ugotavlja, da so bile napovedi za gospodarsko rast znižane, saj recimo predhodna ocena Svetovne banke in MDS za Gvinejo predvideva padec rasti BDP za celo odstotno točko, s 4,5 na 3,5 odstotka;

10.  poziva k izvajanju novega časovnega razporeda SZO za usklajevanje in širjenje mednarodnega odziva, katerega cilj je pomagati prizadetim državam ustaviti nadaljnje prenašanje okužbe;

11.  opozarja, da bo časovni razpored SZO dopolnil razvoj ločene operativne platforme, ki bo obsegala celotno OZN, in v zvezi s tem poziva OZN, naj pripravi nov načrt pripravljenosti na množične nesreče za to regijo; poudarja, da nujne potrebe vključujejo komunikacije in pošiljanje sporočil, oskrbo okuženih oseb in ustrezne pogrebe, diagnosticiranje in sledenje stikov, prevoz in medicinsko opremo, gotovino za plačevanje zdravstvenih delavcev, zdravstvene storitve za prevoznike, dostop po zraku in morju, ter natančno usklajevanje, da bi preprečili gospodarske padce;

12.  poziva k izvajanju različnih mednarodnih načrtov (OZN, SZO in EU – načrt za odziv, časovni razpored in akcijski načrt), saj je bilo skoraj 40 % vseh primerov prijavljenih v zadnjih treh tednih;

13.  pozdravlja željo Komisije po tesnem sodelovanju z državami članicami v Odboru za zdravstveno varnost, da bi jih obveščala o zadnjih dogodkih in zagotovila usklajenost ukrepov;

14.  poudarja, da je mobilizacija mednarodne finančne pomoči in dodatnega zdravstvenega osebja nujna prednostna naloga za širjenje mednarodnega odziva;

15.  meni, da sta obveščanje in komuniciranje pomemben vidik boja proti izbruhu ebole;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN in Svetovni zdravstveni organizaciji.