Предложение за резолюция - B8-0116/2014Предложение за резолюция
B8-0116/2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно отношенията между Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС

  16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD

  Процедура : 2014/2845(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0116/2014
  Внесени текстове :
  B8-0116/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0116/2014

  Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС

  (2014/2845(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право,

  –       като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

  –       като взе предвид изявлението за пресата на Съвета за сигурност на ООН от 12 юли 2014 г. и изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 13 юли 2014 г.,

  –       като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

  –       като взе предвид международните конвенции на ООН за правата на човека, по които Израел и Палестина са страни,

  –       като взе предвид последните доклади, приети от Съвета на ООН по правата на човека, относно окупираните палестински територии,

  –       като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня, постигнато на 26 август 2014 г. в Египет,

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.     като има предвид, че Парламентът многократно изрази своята подкрепа за правото на палестинците на самоопределение, и като има предвид, че правото им на собствена държава е неоспоримо;

  Б.     като има предвид, че Египет играе ключова роля за постигането на примирие и за създаването на най-добри условия за дългосрочно мирно споразумение;

  В.     като има предвид, че по данни на ООН са убити 2 139 палестинци, от които 490 деца, а около 500 000 жители на ивицата Газа са разселени, 20 000 жилища в ивицата Газа са унищожени и 80 израелци са убити по време на насилието, в това число едно дете;

  Г.     като има предвид, че понастоящем 33 палестински членове на Парламента, двама министри и 7 000 палестински цивилни лица са задържани в израелски затвори, от които около 500 души са задържани, без срещу тях да е повдигнато обвинение или да е възбуден съдебен процес;

  Д.     като има предвид, че през 2007 г. EU BAM Rafah (мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа) преустанови дейността си на контролно-пропускателния пункт Рафа;

  Е.     като има предвид, че на 3 юли 2013 г. Съветът на Европейския съюз реши да удължи мандата на мисията EUBAM Rafah с още 12 месеца, от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. въз основа на настоящия ѝ мандат;

  Ж.    като има предвид, че от 2007 г. насам мисията EU BAM Rafah не е извършвала дейност на контролно-пропускателния пункт Рафа поради упражняването от страна на Хамас на контрол на ивицата Газа; като има предвид, че въпреки това ЕС отстоява достиженията на Споразумението относно движението и достъпа и своята важна роля като трета страна и е готов да възобнови дейността си на пропускателния пункт, стига политическите условия и обстановката във връзка със сигурността позволяват това;

  З.      като има предвид, че по-голямата част от членовете на палестинския парламент, които в момента са задържани в Израел, бяха арестувани през юни и юли 2014 т.,

  1.      поднася отново своите съболезнования на всички жертви на военния конфликт и на техните семейства; решително осъжда нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право и от двете страни;

  2.      признава и приветства ролята на Египет като посредник за постигане на примирие; подкрепя органите на Египет в тяхната по-нататъшна дейност с израелците и палестинците с цел установяване на трайно примирие и с оглед на стратегическата им роля като настоящ и бъдещ посредник за постигане на мирно решение; приветства някои неотдавнашни съобщения, съгласно които Египет предстои да започне разговори за сключване на трайно примирие;

  3.      приветства двустранното решение от страна на израелското правителство и Палестинската власт за приемане на предложението на Египет за прекратяване на огъня в региона на ивицата Газа; призовава и двете страни да спазват всички условия на споразумението за прекратяване на огъня;

  4.      призовава израелското правителство и Палестинската власт да признаят взаимно възможността за прилагане в бъдеще на решението за съществуване на две държави;

  5.      призовава и двете страни да изпълнят условията на споразумението за прекратяване на огъня и по-специално решението за разширяване на риболовната зона на 6 и в последствие на 12 морски мили;

  6.      призовава израелското правителство и Палестинската власт да гарантират незабавното прилагане на клаузи за прекратяване на огъня и призовава и двете страни да изпълнят условията за прекратяване на огъня, тъй като това е от двустранен интерес и представлява условие за траен мир в региона и за създаване на възможно най-добри условия за ускоряване на втория кръг от мирните преговори;

  7.      насърчава основните регионални участници, и по-специално Египет и Йордания, да продължат усилията си за успокояване на обстановката и за постигане на конкретни резултати;

  8.      подчертава отново факта, че спорът между израелци и палестинци не може да бъде разрешен с военни средства, а единствено в рамките на мирен и ненасилствен процес; призовава отново за продължаването на преките мирни преговори между двете страни;

  9.      подчертава факта, че е наложително Палестинската власт, ЕС, Египет и Йордания да работят енергично за осигуряване на разоръжаването на въоръжените групировки в Газа, както и за гарантиране, че в бъдеще тези групировки няма да имат възможност да се превъоръжат или да извършват контрабанда на оръжия, да произвеждат ракети и изграждат тунели;

  10.    подчертава факта, че както израелските, така и палестинските граждани имат правото да живеят в мир и сигурност в рамките на безопасни и сигурни граници и това следва да бъде официално признато от двете страни;

  11.    настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да засилят своята политическа роля и настоятелно призовава ЕС да изпълнява отговорностите си като влиятелен участник и да полага усилия за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци;

  12.    подкрепя върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията в усилията за създаване на реална перспектива за подновяване на мирния процес;

  13.    отново припомня факта, че ЕС е поел ангажимент да оказва съдействие по отношение на практическите въпроси, свързани с настоящото споразумение, постигнато от Палестинската власт и Израел, както и че при бъдещите мирни преговори, включително по време на втория кръг в Египет, насрочен за 26 септември 2014 г., той ще се ангажира да бъдат разгледани възможностите за вдигане на блокадата на ивицата Газа, за изграждане на морско пристанище в ивицата Газа, за откриване на летището в Газа, за освобождаване на палестинските затворници, за връщане на тленните останки на израелски войници и за демилитаризация на Газа;

  14.    подчертава факта, че справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнат единствено с мирни и ненасилствени мерки;

  15.     призовава за продължаване на преките мирни преговори между двете страни;

  16.    призовава за създаването на независима анкетна комисия, която да разследва всички щети, причинени от въоръжения конфликт и да проучи очаквания размер на разходите за възстановяване;

  17.    потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението на конфликта, основано върху съществуването на две държави въз основа на границите от 1967 г. с град Ерусалим като столица на двете държави, като Държавата Израел и независимата, демократична, неразделена и жизнеспособна Държава Палестина съжителстват една до друга в мир и сигурност;

  18.    призовава за вдигане на блокадата на ивицата Газа, както и за въвеждане на ефективен механизъм за контрол, който да не позволява незаконния внос на оръжия в Газа;

  19.    признава легитимните нужди на Израел по отношение на сигурността;

  20.    призовава за предприемането на конкретни действия с цел да се даде възможност за реконструкция и икономическо възстановяване на ивицата Газа, като ЕС извършва мониторинг за изпълнението;

  21.    изтъква, че е спешно необходимо ЕС да съдейства за рехабилитацията и възстановяването на ивицата Газа;

  22.    подчертава факта, че всички институции на ЕС следва да предоставят постоянна подкрепа за Палестинската власт и израелското правителство в процеса на техните мирни преговори с цел да се определят безопасни и сигурни граници на една бъдеща палестинска държава и безопасни и сигурни граници на Държавата Израел;

  23.    призовава за създаването на независима анкетна комисия за възстановяване; счита, че ЕС следва да подкрепи изцяло – политически и икономически – създаването на независима анкетна комисия на ЕС за възстановяване, която следва да извършва координиране и контрол с помощта и участието на EUBAM, както и чрез използване на средства от ЕС, като се гарантира, че средствата на ЕС ще достигнат до съответното местоназначение и няма да се използват за изграждане на тунели, за доставка на оръжия или други взривни материали или всякакви други незаконни дейности;

  24.    призовава за създаването на независима анкетна комисия на ЕС за възстановяване с цел да се гарантира, че средствата на ЕС се използват за изграждане на учебни и лечебни заведения, както и за обучение на медицински персонал и в съответствие с основните потребности на гражданите;

  25.    изразява съжаление относно факта, че Израел продължава да разширяван селища, които са незаконни съгласно международното право и които пречат на постигането на мир, по-конкретно в тази явно нестабилна обстановка на примирие;

  26.    призовава ЕС да приеме позиция относно съобщението на израелското правителство от 30 август 2014 г. относно отчуждаването на 400 хектара земя около селището Етцион в околностите на Витлеем в полза на съседното селище Гваот;

  27.    призовава за незабавно вдигане на блокадата на Газа, за да се даде възможност за по-лесно движение на стоки и да се улесни достъпът до хуманитарна помощ и оборудване за възстановяване;

  28.    призовава ЕС да подчертае факта, че предоставянето на хуманитарна помощ е защитено по силата на международното хуманитарно право (член 59 от Четвъртата женевска конвенция от 1949 г.) и призовава ЕС да поеме ангажимент за осигуряване на отчетност за всяко нарушение в това отношение;

  29.    призовава Израел да стесни буферната зона за сигурност по границите, за да се даде възможност на палестинците да имат по-голям достъп до земеделска земя в близост до границата;

  30.    призовава Палестинската власт да поеме отговорността за управлението на границите на Газа;

  31.    отбелязва, че Европейският съюз ще продължи да следи внимателно обстановката и нейното по-нататъшно развитие и ще предприема съответни действия;

  32.    приветства инициативата на Израел да освободи Khalid Yahya Said, член на палестинския парламент, от затвора Мегидо; призовава Израел да освободи незабавно 33-мата палестински членове на парламента и двамата министри, които все още са задържани административно без обвинения или съдебен процес, и припомня, че палестинските членове на парламента се избират на демократична основа и че демократичната воля на всички граждани следва да бъде зачитана;

  33.    призовава ЕСВД да разшири компетенциите на мисията EU BAM Rafah, така че да играе ролята и на мисия на ЕС за наблюдение, отговорна за всички средства на ЕС, предназначени за региона, като се има предвид, че тя не е била активна от 2007 г. насам, но мандатът ѝ е удължен до 2014 г.;

  34.    призовава ЕС да възложи на членове на мисията EUBAM Rafah да наблюдават използването на фондовете на ЕС като цяло и по-конкретно да следят дали фондовете на ЕС се използват за изграждане на бъдещо летище и на морско пристанище в ивицата Газа;

  35.    Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на ЕС за Близкоизточния мирен процес, председателя на Общото събрание на ООН, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, правителството на Египет и правителството на Кралство Йордания.