Διαδικασία : 2014/2845(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0116/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0116/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 144kWORD 75k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–       έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 12ης Ιουλίου 2014, και την δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-Moon, της 13ης Ιουλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά τους,

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβαλλόμενα μέρη των οποίων είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη,

–       έχοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη στις 26 Αυγούστου 2014 στην Αίγυπτο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων και λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους κράτος δεν επιδέχεται αμφισβήτηση·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία των καλύτερων όρων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεγάλης διάρκειας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών έχουν σκοτωθεί 2139 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 490 παιδιά, 500.000 περίπου κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπισθεί εσωτερικά ενώ 20.000 κατοικίες στη Γάζα έχουν καταστραφεί και ότι έχουν φονευθεί 80 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 33 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, δύο υπουργοί και 7.000 παλαιστίνιοι πολίτες κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ, 500 δε εξ αυτών τελούν σε διοικητική κράτηση χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχουν περάσει από δίκη·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η EU BAM Rafah (Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σημείο διέλευσης της Ράφα) διέκοψε τις επιχειρήσεις της EU BAM Rafah το 2007·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε, στις 3 Ιουλίου 2013, την παράταση της αποστολής EU BAM Rafah για 12 επιπλέον μήνες, από 1ης Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014, βάσει της τρέχουσας εντολής της·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η EU BAM Rafah δεν έχει επαναλάβει τις δραστηριότητές της στο σημείο διέλευσης της Ράφα, μετά τη διακοπή τους το 2007, δεδομένου ότι τη Λωρίδα της Γάζας την ελέγχει η Χαμάς· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη συμφωνία για τους εκτοπισμούς και την πρόσβαση ως κεκτημένο, εννοεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο ως τρίτο μέρος και είναι έτοιμη να μετακινηθεί στο σημείο διέλευσης ευθύς ως το επιτρέψουν η πολιτική κατάσταση και οι συνθήκες ασφαλείας·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου που κρατούνται σήμερα στο Ισραήλ συνελήφθησαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014·

1.      εκφράζει για άλλη μια φορά τα συλλυπητήριά του προς όλα τα θύματα της ένοπλης σύγκρουσης και στις οικογένειές τους· καταδικάζει έντονα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκ μέρους και των δύο πλευρών·

2.      αναγνωρίζει και επιδοκιμάζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου για την κατάπαυση του πυρός· στηρίζει τις αιγυπτιακές αρχές στις συνεχείς προσπάθειές τους προς τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, προκειμένου να επιτευχθεί διαρκής κατάπαυση του πυρός και εξαίρει τον στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου ως σημερινού και μελλοντικού διαμεσολαβητή για μια ειρηνική επίλυση του προβλήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη είδηση ότι Αιγύπτιοι αναμένεται να αρχίσουν συνομιλίες για μόνιμη κατάπαυση του πυρός·

3.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διμερή απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης και της παλαιστινιακής αρχής να αποδεχτούν την πρόταση της Αιγύπτου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα· καλεί και τις δύο πλευρές να σεβαστούν όλους τους όρους της κατάπαυσης του πυρός·

4.      καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση και την παλαιστινιακή αρχή να αναγνωρίσουν αμοιβαία τη δυνατότητα υλοποίησης στο μέλλον της λύσης των δύο κρατών·

5.      καλεί αμφότερες τις πλευρές να τηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και, ειδικότερα, την απόφαση εκ νέου επέκτασης της αλιευτικής ζώνης στα 6 ναυτικά μίλια και, ενδεχομένως, στα 12·

6.      καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση και την παλαιστινιακή αρχή να εξασφαλίσουν αμέσως την εφαρμογή των όρων της κατάπαυσης του πυρός και ζητεί από αμφότερα τα μέρη να σεβαστούν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, καθώς πρόκειται για το συμφέρον και των δύο πλευρών και προϋπόθεση για μια μακράς διάρκειας ειρήνη στην περιοχή και για τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την επίσπευση του δεύτερου γύρου των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων·

7.      ενθαρρύνει τους κύριους παράγοντες της περιοχής, ιδιαίτερα την Αίγυπτο και την Ιορδανία, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να ηρεμήσει η κατάσταση και να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα·

8.      τονίζει, για άλλη μια φορά, ότι η σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστινίων δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα αλλά μόνο με ειρηνικές και μη βίαιες διαδικασίες· ζητεί, για άλλη μια φορά, την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο μερών·

9.      τονίζει ότι επιβάλλεται η Παλαιστινιακή Αρχή, η ΕΕ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία να εργαστούν δυναμικά για να επιτύχουν τον αφοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα και να μη δύνανται αυτές στο μέλλον να οπλισθούν εκ νέου ή να ξαναρχίσουν το λαθρεμπόριο όπλων ή την κατασκευή ρουκετών και τούνελ·

10.    τονίζει ότι οι πολίτες τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης έχουν το δικαίωμα να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια μέσα σε ασφαλή σύνορα και ότι τούτο πρέπει να αναγνωριστεί επίσημα και από τα δύο μέρη·

11.    ζητεί επίμονα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πιο δυναμικό πολιτικό ρόλο η δε ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της ως παράγων επιρροής και εντείνοντας τις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιας και διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων·

12.    στηρίζει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο στις προσπάθειές της για τη δημιουργία αξιόπιστων προοπτικών επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαδικασιών·

13.    υπενθυμίζει, για άλλη μια φορά, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνδράμει στην υλοποίηση των πρακτικών στοιχείων της ισχύουσας συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Παλαιστινιακής αρχή και το Ισραήλ και να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου γύρου στην Αίγυπτο που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2014, θα εξετάσουν τη δυνατότητα άρσης της πολιορκίας της Γάζας, την κατασκευή θαλάσσιου λιμένος στη Λωρίδα της Γάζας, το άνοιγμα του αεροδρομίου στη Γάζα, την αποφυλάκιση των παλαιστίνιων φυλακισμένων, την επιστροφή των υπόλοιπων ισραηλινών στρατιωτών και την αποστρατικοποίηση της Γάζας·

14.    τονίζει ακόμη μια φορά το γεγονός ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων·

15.     ζητεί να συνεχιστούν οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δυο μερών·

16.    ζητεί να εκτιμηθούν από ανεξάρτητη επιτροπή οι ζημίες που προκλήθηκαν από τις ένοπλες συγκρούσεις και να υπολογιστεί το κόστος της ανοικοδόμησης·

17.    επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

18.    ζητεί άρση της πολιορκίας της Λωρίδας της Γάζας, σε συνδυασμό με αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου για την πρόληψη του λαθρεμπορίου στην περιοχή·

19.    αναγνωρίζει ότι είναι νόμιμο το Ισραήλ να έχει ανάγκες ασφαλείας·

20.    ζητεί συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανοικοδόμηση και η οικονομική ανασυγκρότηση της Γάζας, η εφαρμογή των οποίων θα παρακολουθείται από την ΕΕ ·

21.    υποστηρίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη η ΕΕ να συνδράμει στην αποκατάσταση και στην ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας·

22.    τονίζει ότι όλα τα όργανα της ΕΕ πρέπει να παρέχουν συνεχή στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ στις ειρηνευτικές τους συνομιλίες, προκειμένου να προσδιοριστούν ασφαλή και σταθερά σύνορα για το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και ασφαλή και σταθερά σύνορα για το Ισραήλ·

23.    ζητεί τη σύσταση ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής για την ανοικοδόμηση· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει αμέριστα – πολιτικά και οικονομικά – τη σύσταση μιας ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής της ΕΕ για την ανασυγκρότηση, η οποία θα συντονίζει και θα ελέγχει, με τη συνδρομή και τη συμμετοχή της ΕU BAM και θα χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα φτάνουν στον σωστό προορισμό και δεν θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή όπλων, για την προμήθεια όπλων και άλλων εκρηκτικών υλικών ή για άλλες παράνομες δραστηριότητες·

24.    ζητεί να συσταθεί μια ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή της ΕΕ για την ανασυγκρότηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση εκπαιδευτικών και νοσοκομειακών ιδρυμάτων, θα παρέχουν εκπαίδευση στο ιατρικό προσωπικό και θα ανταποκρίνονται στις πρωταρχικές ανάγκες των πολιτών·

25.    εκφράζει την λύπη του για τον συνεχιζόμενο εποικισμό από το Ισραήλ, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη, ιδίως δε τώρα που η κατάσταση όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιη·

26.    ζητεί από την ΕΕ να λάβει θέση ως προς την αναγγελία στην οποία προέβη η ισραηλινή κυβέρνηση στις 30 Αυγούστου 2014 σχετικά με την κατάσχεση 400 εκταρίων γης γύρω από τον οικισμό του Etzion, πλησίον της Βηθλεέμ, προς όφελος του παρακείμενου εποικισμού Gvaot·

27.    ζητεί άμεση άρση της πολιορκίας της Γάζας ώστε να διευκολυνθεί η ροή αγαθών και η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και στα υλικά ανοικοδόμησης·

28.    ζητεί από την ΕΕ να επιμείνει στο ότι η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας προστατεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (Άρθρο 59 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης του 1949) και για τον λόγο αυτό να δεσμευτεί ότι θα μεριμνήσει ώστε όσοι θέτουν εμπόδια σ’αυτήν θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους·

29.    ζητεί από το Ισραήλ να περιορίσει την ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων από την πλευρά της Γάζας ώστε να μπορούν οι Παλαιστίνιοι να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερες γεωργικές εκτάσεις πλησίον των συνόρων·

30.    ζητεί από την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει την ευθύνη για τη διοίκηση των συνόρων της Γάζας·

31.    σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και τις ευρύτερες συνέπειές της και θα ενεργεί αναλόγως»·

32.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χειρονομία του Ισραήλ να αποφυλακίσει τον Khalid Yahya Said, μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, που εκρατείτο στις φυλακές Meggido· καλεί το Ισραήλ να αποφυλακίσει χωρίς χρονοτριβή τους 33 βουλευτές της Παλαιστίνης και τους δύο υπουργούς που εξακολουθούν να τελούν υπό διοικητική κράτηση στο Ισραήλ, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχουν δικαστεί και υπενθυμίζει ότι τα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου έχουν εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες και πρέπει να καθίσταται σεβαστή η δημοκρατική έκφραση όλων των πολιτών·

33.    καλεί την ΕΥΕΔ να διευρύνει τις αρμοδιότητες της EU BAM Rafah, ώστε να αναλάβουν και αποστολή παρατηρητών της ΕΕ που θα είναι αρμόδια για όλα τα κονδύλια που εγκρίνονται για την περιοχή, δεδομένου ότι η EU BAM Rafah παραμένει ανενεργή από το 2008, ενώ η εντολή της παρατάθηκε ώς το 2014·

34.    ζητεί από την ΕΕ να αποστείλει τα στρατεύματα της EU BAM Rafah για να ελέγχουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ εν γένει και ειδικότερα εάν τα κονδύλια αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του μελλοντικού αεροδρομίου και του θαλάσσιου λιμένα στη Γάζα·

35.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην Κυβέρνηση της Αιγύπτου και στο Βασίλειο της Ιορδανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου