Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0116/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0116/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről

16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2014/2845(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0116/2014
Előterjesztett szövegek :
B8-0116/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0116/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről

(2014/2845(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló uniós iránymutatásokra,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. július 12-i sajtónyilatkozatára, illetve az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun 2014. július 13-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire,

–       tekintettel az emberi jogokról szóló ENSZ-egyezményekre, amelyeknek Izrael és Palesztina részes felei,

–       tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által az elfoglalt palesztin területekről szóló legutóbbi jelentésekre,

–       tekintettel a 2012. augusztus 26-i, Egyiptomban megkötött tűzszüneti megállapodásra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a Parlament már több alkalommal is kifejtette, hogy támogatja a palesztinok önrendelkezési jogát, és mivel a saját államhoz való joguk megkérdőjelezhetetlen;

B.     mivel Egyiptom kulcsszerepet játszik a tűzszünet elérésében és a hosszú távú békemegállapodáshoz szükséges lehető legjobb feltételek megteremtésben;

C.     mivel az ENSZ adatai szerint 2139 palesztin veszítette életét, köztük 490 gyermek, míg mintegy 500 000 gázai lakos kényszerült elhagyni lakóhelyét, valamint Gázában 20 000 házat romboltak le, és az erőszakos események során 80 izraelit, köztük egy gyermeket öltek meg;

D.     mivel 33 palesztin parlamenti képviselőt, két minisztert és 7000 palesztin polgári személyt tartanak jelenleg fogva izraeli börtönökben, köztük körülbelül 500 embert előzetes őrizetben, vádemelés vagy bírósági tárgyalás nélkül;

E.     mivel az EU BAM Rafah (a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió) 2007-ben felfüggesztette működését a rafahi átkelőhelyen;

F.     mivel 2013. július 3-án az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy az EU BAM Rafah megbízatását meglévő megbízatása alapján újabb 12 hónappal, 2013. július 1-től 2014. június 30-ig meghosszabbítja;

G.     mivel az EU BAM Rafah a rafahi átkelőhelyen 2007 óta nem került többé bevetésre, mivel a Gázai övezet a Hamász ellenőrzése alatt áll; mivel mindazonáltal az EU őrzi a határforgalmi és határátlépési megállapodás vívmányait és harmadik személyként betöltött fontos szerepét, és készen áll az átkelőhelyre való visszatérésre, ha ezt a politikai és biztonsági körülmények lehetővé teszik;

H.     mivel az Izrael által fogva tartott palesztin parlamenti képviselők többségét 2014 júniusa és júliusa folyamán tartóztatták le;

1.      ismét részvétét fejezi ki a fegyveres konfliktus áldozatai és családjaik felé; határozottan elítéli az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog mindkét fél általi megsértését;

2.      elismeri és üdvözli Egyiptomnak a tűzszünetről való megállapodásban betöltött szerepét; támogatja az egyiptomi hatóságokat az izraeliekkel és a palesztinokkal a hosszú távú tűzszünet megteremtése érdekében folytatott folyamatos munkájuk során, és abban, hogy megkülönböztetett stratégiai szerepet töltsenek be jelenleg és a jövőben a békés megoldásra törekvő közvetítőként; üdvözli a legutóbbi jelentéseket, amelyek szerint az egyiptomiak készen állnak a tartós tűzszünetről folytatandó tárgyalások megkezdésére;

3.      üdvözli az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság kétoldalú döntését, miszerint elfogadják a Gázai övezetben való tűzszünetre vonatkozó egyiptomi javaslatot; felszólítja mindkét felet, hogy tartsák tiszteletben a tűzszünet feltételeit;

4.      felszólítja az izraeli kormányt és a Palesztin Hatóságot, hogy kölcsönösen ismerjék el a kétállami megoldás jövőbeli megvalósításának lehetőségét;

5.      felszólítja mindkét felet, hogy tartsák tiszteletben a tűzszünet feltételeit, és különösen a halászati övezet 6 tengeri mérföldre, majd később 12 tengeri mérföldre való újbóli kiterjesztésére vonatkozó döntést;

6.      felszólítja az izraeli kormányt és a Palesztin Hatóságot, hogy biztosítsák a tűzszünet feltételeinek azonnali megvalósítását, és kéri, hogy mindkét fél tartsa be a tűzszünet feltételeit, mivel ez kölcsönös érdekük és feltétele a régióban a hosszú távú békének, illetve annak, hogy megteremtsék lehető legjobb feltételeket a béketárgyalások második fordulójának felgyorsításához;

7.      arra ösztönzi a kulcsfontosságú regionális szereplőket, különösen Egyiptomot és Jordániát, hogy továbbra is törekedjenek a konfliktus enyhítésére és konkrét eredmények elérésére;

8.      ismételten hangsúlyozza, hogy az izraeliek és palesztinok közötti vitát nem lehet katonai eszközökkel megoldani, csakis békés és erőszaktól mentes folyamat során; ismételten szorgalmazza a két fél közötti közvetlen béketárgyalások folytatását;

9.      hangsúlyozza, hogy mindenképpen szükséges, hogy a Palesztin Hatóság, az EU, Egyiptom és Jordánia szorosan együttműködjön annak biztosítása érdekében, hogy a Gázában működő fegyveres csoportokat leszereljék, valamint hogy a jövőben ezek a csoportok ne tudjanak újra felfegyverkezni, vagy ne kezdjenek újból fegyvereket csempészni, rakétákat gyártani és alagutakat építeni;

10.    hangsúlyozza, hogy az izraeli és a palesztin polgároknak egyaránt joguk van biztonságos és biztos határok között békében és biztonságban élni, és ezt mindkét félnek hivatalosan el kell ismernie;

11.    sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy töltsenek be tevékenyebb politikai szerepet, és sürgeti az EU-t, hogy tegyen eleget a befolyással bíró szereplőként rá háruló kötelességnek és vállaljon vezető szerepet az izraeliek és a palesztinok közötti igazságos és tartós béke elérésére tett erőfeszítések során;

12.    támogatja az alelnök/főképviselő arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kidolgozza a békefolyamat újraindításának hiteles perspektíváját;

13.    ismételten emlékeztet arra, hogy az EU elkötelezte magát amellett, hogy segíti a Palesztin Hatóság és Izrael közötti mostani megállapodással kapcsolatos gyakorlati elemek végrehajtását, továbbá annak biztosítása mellett, hogy a jövőbeli béketárgyalások során – ideértve a 2014. szeptember 26-án Egyiptomban tartandó második fordulót – megfontolják a Gázai övezet blokádjának megszüntetését, a Gázai övezetben egy tengeri kikötő építését, a gázai repülőtér újbóli megnyitását, a palesztin foglyok szabadon bocsátását, az izraeli katonák földi maradványainak hazaszállítását és a Gázai övezet demilitarizációját;

14.    hangsúlyozza, hogy az izraeliek és palesztinok közötti igazságos és tartós béke csak békés és erőszakmentes eszközökkel valósítható meg;

15.     felszólít a felek közötti közvetlen béketárgyalások folytatására;

16.    kéri egy független vizsgálóbizottság felállítását a fegyveres konfliktus által okozott károk és a helyreállítás becsült költségeinek megvizsgálására;

17.    ismét határozottan támogatja a konfliktus kétállami megoldását, amely az 1967-es határokon nyugszik, és amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett;

18.    felszólít a Gázai övezet blokádjának feloldására, összekapcsolva egy hatékony ellenőrző mechanizmus létrehozásával a Gázába irányuló fegyvercsempészet megelőzése érdekében;

19.    elismeri Izrael legitim biztonsági igényeit;

20.    kéri, hogy a Gázai övezet újjáépítésének és a gazdaság helyreállításának lehetővé tétele érdekében tegyenek konkrét intézkedéseket, és az EU ellenőrizze a végrehajtást;

21.    hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az EU támogatására a Gázai övezet helyreállítása és újjáépítése terén;

22.    hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós intézménynek folyamatosan támogatnia kell a Palesztin Hatóságot és az izraeli kormányt a béketárgyalások során, amelyek célja egy esetleges jövőbeli palesztin állam biztos és biztonságos határainak, valamint Izrael biztos és biztonságos határainak kijelölése;

23.    kéri egy újjáépítéssel foglalkozó, független vizsgálóbizottság felállítását; úgy véli, hogy az EU-nak teljes mértékben, politikailag és gazdaságilag is támogatnia kell egy független, újjáépítéssel foglalkozó uniós vizsgálóbizottság létrehozását, amely az EUBAM támogatásával és részvételével összehangolná és felügyelné az uniós források felhasználását, gondoskodva arról, hogy a források eljussanak a megfelelő helyre, és azokat ne használják fel alagutak építésére, fegyverek és más robbanószerek beszerzésére, vagy bármely más jogellenes tevékenységre;

24.    kéri egy újjáépítéssel foglalkozó, független vizsgálóbizottság felállítását, amelyet annak biztosítása érdekében kell létrehozni, hogy az uniós forrásokat oktatási és orvosi intézmények építésére, orvosi személyzet képzésére és a polgárok alapvető szükségleteinek kielégítésére fordítsák;

25.    elítéli, hogy Izrael folyamatosan bővíti a telepeket, amelyek a nemzetközi jog értelmében jogellenesek és a békét akadályozzák, különösen ebben a nyilvánvalóan instabil tűzszüneti helyzetben;

26.    felszólítja az EU-t, hogy fogadjon el álláspontot az izraeli kormány 2014. augusztus 30-i, arra vonatkozó bejelentésével kapcsolatban, hogy 400 hektárnyi földet kisajátít Betlehem közelében az Etzion telep körül a szomszédos Gvaót telep javára;

27.    felszólít a Gázai övezet blokádjának azonnali megszüntetésére, az áruk áramlásának megkönnyítése, valamint a humanitárius segítség és az újjáépítéshez szükséges felszerelések bejutásának elősegítése érdekében;

28.    kéri az EU-t, hogy hangsúlyozza, hogy a humanitárius segélyek szállítása nemzetközi jogi védelem alatt áll (az 1949. évi negyedik genfi egyezmény 59. cikke), és hogy kötelezze el magát amellett, hogy elszámoltathatóságot biztosít bármely ezzel kapcsolatos zavarért;

29.    felszólítja Izraelt a határ gázai oldala menti biztonsági sáv szűkítésére, hogy a palesztinok számára a határhoz közeli földek megközelíthetőbbé váljanak;

30.    felszólítja a Palesztin Hatóságot, hogy vállaljon felelősséget Gáza határainak igazgatásáért;

31.    megjegyzi, hogy az Európai Unió továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását és annak messzebbre ható következményeit, és ezeknek megfelelően fog reagálni;

32.    üdvözli az Izrael által Khalid Yahya Said palesztin parlamenti képviselőnek a meggidói börtönből való kiengedése érdekében tett lépéseit; kéri, hogy Izrael haladéktalanul engedje szabadon azt a 33 palesztin parlamenti képviselőt és két minisztert, akiket még mindig izraeli őrizetben tartanak, vádemelés vagy tárgyalás nélkül, és emlékeztet arra, hogy a palesztin parlamenti képviselőket demokratikus úton választják, valamint hogy a polgárok demokratikus akaratnyilvánítását tiszteletben kell tartani;

33.    kéri az EKSZ-t, hogy terjessze ki az EU BAM Rafah hatáskörét, hogy az a régiónak szánt valamennyi uniós forrásért felelős uniós megfigyelő misszióvá váljon, mivel 2007 óta inaktív, bár megbízatását 2014-ig meghosszabbították;

34.    kéri az EU-t, hogy az EU BAM Rafah csapatokat használja általában az uniós források felhasználásának ellenőrzésére, különösen ha az uniós forrást a jövőbeli gázai repülőtér és kikötő építésére szánták;

35.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, az ENSZ-közgyűlés elnökének, az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjai kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, valamint Egyiptom és a Jordán Királyság kormányának.