Procedură : 2014/2845(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0116/2014

Texte depuse :

B8-0116/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 73k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere orientările UE privind promovarea respectării dreptului umanitar internațional,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere declarația de presă a Consiliului de Securitate al ONU din 12 iulie 2014 și declarația Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Ban Ki-Moon, din 13 iulie 2014,

–       având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–       având în vedere convențiile ONU privind drepturile omului la care Israel și Palestina sunt părți semnatare,

–       având în vedere ultimele rapoarte adoptate de Consiliului ONU pentru drepturile omului referitoare la Teritoriul Palestinian Ocupat,

–       având în vedere acordul din 26 august 2014 privind încetarea focului obținut în Egipt,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Parlamentul și-a exprimat în mod repetat sprijinul față de dreptul palestinienilor la autodeterminare și întrucât dreptul acestora de a avea propriul lor stat este indiscutabil;

B.     întrucât Egiptul joacă un rol-cheie în obținerea unei încetări a focului și crearea celor mai bune condiții pentru un acord de pace durabil;

C.     întrucât cifrele ONU sugerează că 2139 de palestinieni au fost uciși, inclusiv 490 de copii, și aproximativ 500 000 de rezidenți din Gaza au fost strămutați și 20 000 de locuințe distruse, și 80 de israelieni au fost uciși în timpul violențelor, printre care un copil;

D.     întrucât 33 de deputați palestinieni, doi miniștri și 7 000 de civili palestinieni sunt deținuți în prezent în închisori din Israel, printre care 500 de persoane în detenție administrativă israeliană fără a fi puse sub acuzație și fără a fi aduse în fața justiției;

E.     întrucât EUBAM Rafah (Misiunea de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah) și-a suspendat operațiunile la punctul de trecere în 2007;

F.     întrucât la 3 iulie 2013, Consiliul Uniunii Europene a decis să extindă mandatul misiunii EUBAM Rafah pentru încă 12 luni, de la 1 iulie 2013 la 30 iunie 2014, pe baza mandatului său actual;

G.     întrucât misiunea EUBAM Rafah nu și-a reluat operațiunile la punctul de trecere Rafah din 2007 din cauza controlului pe care îl exercită Hamas asupra Fâșiei Gaza; întrucât, cu toate acestea, UE menține acquis-ul acordului privind strămutările și accesul și continuă să joace un rol important ca parte terță, fiind gata să reia operațiunile la punctul de trecere de îndată ce condițiile politice și de securitate o vor permite;

H.     întrucât majoritatea deputaților palestinieni deținuți în prezent de Israel au fost arestați în iunie și iulie 2014;

1.      transmite încă o dată condoleanțe tuturor victimelor conflictului armat și familiilor acestora; condamnă cu fermitate încălcările drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional comise de ambele părți;

2.      recunoaște și salută rolul Egiptului în medierea unei încetări a focului; sprijină autoritățile egiptene în eforturilor lor continue cu israelienii și palestinienii către stabilirea unei încetări a focului pe termen lung și subliniază rolul lor strategic de mediator prezent și viitor în găsirea unei soluții pașnice; salută rapoartele recente privind deschiderea iminentă de către egipteni a discuțiilor pentru o încetare a focului permanentă;

3.      salută decizia bilaterală a guvernului israelian și a Autorității Palestiniene de a accepta propunerea Egiptului de încetare a focului în Gaza; solicită ambele părți să respecte toate condițiile încetării focului;

4.      solicită guvernului israelian și a Autorității Palestiniene să recunoască reciproc posibilitatea de a pune în aplicare în viitor o soluție care implică existența a două state;

5.      invită ambele părți să respecte condițiile încetării focului și, în special, decizia de a reextinde zona de pescuit la 6 mile marine și în final la 12;

6.      invită guvernul israelian și Autoritatea Palestiniană să asigure aplicarea imediat a condițiilor încetării focului și solicită ambelor părți să respecte aceste condiții, aceasta fiind în interesul bilateral și o condiție pentru obținerea unei păci durabile în regiune și pentru crearea celor mai bune condiții pentru accelerarea celei de-a doua runde a negocierilor pentru pace;

7.      încurajează actorii-cheie din regiune, în special Egiptul și Iordanul, să depună în continuare eforturi pentru calmarea situației;

8.      subliniază din nou că conflictul dintre israelieni și palestinieni nu se poate rezolva prin mijloace militare, ci numai printr-un proces pașnic și lipsit de violență; își reiterează solicitarea de a se continua tratativele de pace directe dintre cele două părți;

9.      subliniază faptul că este absolut necesar ca Autoritatea Palestiniană, UE, Egiptul și Iordania să depună eforturi riguroase pentru a asigura dezarmarea grupările armate din Gaza, precum și faptul că, în viitor, aceste grupări nu se pot reînarma și nu reîncep contrabanda cu arme, fabricarea de rachete și construirea de tuneluri;

10.    subliniază faptul că atât cetățenii israelieni, cât și cei palestinieni au dreptul să trăiască în pace și securitate în cadrul unor frontiere sigure și securizate și că acest lucru trebuie recunoscut oficial de ambele părți;

11.    îndeamnă UE și statele membre să joace un rol politic mai activ și îndeamnă UE să își asume responsabilitățile în calitatea sa de actor cu influență și să preia conducerea eforturilor depuse pentru a ajunge la o pace justă și durabilă între israelieni și palestinieni;

12.    sprijină Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant în eforturile sale de a crea o perspectivă credibilă pentru relansarea procesului de pace;

13.    reamintește încă o dată faptul că UE se angajează să acorde asistență în implementarea elementelor practice asociate cu prezentul acord obținut de Autoritatea Palestiniană și Israel și pentru a asigura că viitoarele discuții privind pacea, inclusiv cea de-a doua rundă de negocieri din Egipt programată la 26 septembrie 2014, iau în considerare ridicarea blocadei din Gaza, construcția unui port maritim în Fâșia Gaza, redeschiderea aeroportului din Gaza, eliberarea prizonierilor palestinieni, returnarea rămășițelor soldaților israelieni și demilitarizarea din Gaza;

14.    subliniază că soluțiile pașnice și non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o pace echitabilă și durabilă israeliano-palestiniană;

15.     solicită continuarea tratativelor de pace directe dintre cele două părți;

16.    solicită crearea unei comisii independente de anchetă care să investigheze pagubele provocate de conflictul armat și să estimeze costurile reconstrucției;

17.    își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție care să presupună existența a două state, pe baza frontierelor din 1967, având Ierusalimul drept capitală comună, respectiv statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, limitrof și viabil, care să coexiste în pace și securitate;

18.    solicită ridicarea blocadei din Fâșia Gaza însoțită de un mecanism de control efectiv, care să prevină contrabanda cu arme în Gaza;

19.    recunoaște nevoile de securitate legitime ale Israelului;

20.    solicită măsuri concrete care să permită reconstrucția și redresarea economică din Gaza, a căror aplicare să fie monitorizată de UE;

21.    afirmă că este nevoie de urgență că UE să sprijine redresarea și reconstrucția din Fâșia Gaza;

22.    subliniază faptul că toate instituțiile UE trebuie să furnizeze sprijin continuu Autorității Palestiniene și guvernului israelian în ceea ce privește negocierile de pace dintre acestea care vizează stabilirea unor frontiere sigure pentru viitor stat palestinian și a unor frontiere sigure pentru Israel;

23.    solicită o comisie independentă de anchetă pentru reconstrucție; consideră că UE ar trebui să sprijine pe deplin – politic și economic – înființarea unei comisii independente de anchetă pentru reconstrucție care ar trebui să coordoneze și monitorizeze, cu asistență din partea EUBAM și cu participarea acesteia, utilizarea fondurilor UE, asigurându-se că aceste fonduri ajung cu bine la destinație și nu sunt folosite pentru construirea de tuneluri, achiziționarea de arme sau de alte materiale explozibile sau pentru orice alte activități ilegale;

24.    solicită crearea unei comisii independente de anchetă pentru reconstrucție pentru a se asigura că fondurile UE sunt utilizate pentru construirea de instituții educative și medicale, pentru formarea personalului medical și pentru a răspunde necesităților de bază ale cetățenilor;

25.    regretă extinderea continuă a coloniilor israeliene, care sunt ilegale conform dreptului internațional și care constituie un obstacol în calea păcii, în special în contextul actual de încetare a focului caracterizat de o clară instabilitate;

26.    solicită UE să adopte o poziție cu privire la anunțul guvernului israelian din 30 august 2014 privind exproprierea a 400 de hectare de teren din jurul coloniilor din Etzion, în apropiere de Bethlehem, în beneficiul coloniei vecine din Gvaot;

27.    solicită ridicarea imediată a blocadei din Gaza pentru a permite facilitarea fluxului de mărfuri și a accesului la ajutorul umanitar și la echipamentele de reconstrucție;

28.    solicită UE să sublinieze faptul că furnizarea de asistență umanitară este protejată în conformitate cu dreptul umanitar internațional (articolul 59 din a patra Convenție de la Geneva din 1949) și să se angajeze în a asigura responsabilitatea în toate cazurile de ingerință în acest sens;

29.    invită Israelul să reducă zona-tampon de securitate de-a lungul frontierei cu Gaza pentru a permite palestinienilor un acces mai larg la terenurile agricole din apropierea frontierei;

30.    invită Autoritatea Palestiniană să își asume responsabilitatea în ceea ce privește administrarea frontierelor cu Gaza;

31.    ia act de faptul că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape situația și implicațiile mai largi ale acesteia și va acționa în consecință;

32.    salută eliberarea de către Israel a lui Khalid Yahya Said, un deputat palestinian deținut în închisoarea Meggido; solicită Israelului să elibereze imediat cei 33 de deputați palestinieni și cei doi miniștri deținuți în continuare de detenție administrativă israeliană fără a fi puși sub acuzație și fără a fi aduși în fața justiției, și reamintește că deputații palestinieni sunt aleși în mod democratic și că exprimarea democratică a tuturor cetăților lumii ar trebui respectată;

33.    invită SEAE să extindă competențele misiunii EUBAM Rafah pentru a include o misiune de observare a UE responsabilă cu toate fondurile UE alocate regiunii, dat fiind faptul că EUBAM este inactivă din 2007, în timp ce mandatul său a fost extins până în 2014;

34.    solicită UE să desfășoare trupe ale misiunii EUBAM pentru a monitoriza fondurile UE în general și, în special dacă aceste fonduri erau destinate construcției viitorului aeroport sau port maritim în Gaza;

35.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Guvernului Egiptului și Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate