Predlog resolucije - B8-0116/2014Predlog resolucije
B8-0116/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU

  16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD

  Postopek : 2014/2845(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0116/2014
  Predložena besedila :
  B8-0116/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8‑0116/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU

  (2014/2845(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava,

  –       ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

  –       ob upoštevanju izjave varnostnega sveta ZN z dne 12. julija 2014 in izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna z dne 13. julija 2014,

  –       ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

  –       ob upoštevanju konvencij ZN o človekovih pravicah, ki sta jih podpisala Izrael in Palestina,

  –       ob upoštevanju najnovejšega poročila Sveta ZN za človekove pravice o zasedenem palestinskem ozemlju,

  - ob upoštevanju sporazuma o prekinitvi ognja, ki je bil sklenjen v Egiptu 26. avgusta 2014,

  - ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker je Parlament večkrat izrazil podporo pravici Palestincev do samoodločbe in ker je njihova pravica do lastne države nesporna;

  B.     ker ima Egipt ključno vlogo pri zagotavljanju prekinitve ognja in ustvarjanju najboljših razmer za trajni mirovni sporazum;

  C.     ker je bilo po podatkih ZN v izbruhu nasilja ubitih 2139 Palestincev, med njimi 490 otrok, okoli 500 000 prebivalcev Gaze je bilo razseljenih in 20 000 domov v Gazi porušenih, na drugi strani pa je bilo ubitih 80 Izraelcev, med njimi en otrok;

  D.     ker Izrael v zaporih trenutno zadržuje 33 palestinskih poslancev, dva ministra in 7000 civilistov, od tega je 500 ljudi v upravnem priporu brez obtožnice ali sodbe;

  E.     ker je Misija pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EUBAM Rafa) leta 2007 prekinila svoje dejavnosti na mejnem prehodu Rafa;

  F.     ker je Svet Evropske unije 3. julija 2013 sklenil, da bo mandat misije EUBAN Rafa podaljšal za nadaljnjih 12 mesecev, tj. od 1. julija 2013 do 30. junija 2014, na podlagi predhodnega mandata;

  G.     ker je Gaza pod nadzorom Hamasa, zaradi česar misija EUBAN Rafa vse od leta 2007 ni obnovila dejavnosti na mejnem prehodu Rafa; ker EU kljub temu še vedno spoštuje vsebino Sporazuma o gibanju in dostopu (AMA) in svojo pomembno vlogo tretje strani ter je pripravljena obnoviti dejavnosti na mejnem prehodu Rafa, ko bodo politične in varnostne razmere to dopuščale;

  H.     ker je večina palestinskih poslancev v izraelskih zaporih pridržana od junija oziroma julija 2014;

  1.      znova izreka sožalje vsem žrtvam oboroženih spopadov in njihovim družinam; ostro obsoja kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki sta jih zagrešili obe strani;

  2.      priznava in pozdravlja vlogo Egipta, ki je pomagal doseči prekinitev ognja; podpira egiptovske oblasti pri nadaljevanju prizadevanj za vzpostavitev trajne prekinitve ognja med Izraelci in Palestinci in pri utrjevanju svoje strateške vloge kot sedanjega in prihodnjega mediatorja za mirno rešitev spora; pozdravlja najnovejša poročila, da namerava Egipt začeti pogovore o trajni prekinitvi ognja;

  3.      pozdravlja dvostransko odločitev izraelske vlade in Palestinske oblasti, da sprejmeta egiptovski predlog za prekinitev ognja v Gazi; obe strani poziva, naj spoštujeta vse pogoje prekinitve ognja;

  4.      poziva izraelsko vlado in Palestinsko oblast, naj vzajemno priznata možnost, da se v prihodnosti uresniči rešitev z dvema državama;

  5.      obe strani poziva, naj spoštujeta pogoje prekinitve ognja in zlasti odločitev, da se območje ribolova znova razširi na 6 oziroma sčasoma na 12 navtičnih milj;

  6.      poziva izraelsko vlado in Palestinsko oblast, naj zagotovita takojšnje izvajanje pogojev prekinitve ognja ter naj izpolnita pogoje za prekinitev ognja, saj je to v interesu obeh strani ter pogoj za trajni mir v regiji in vzpostavitev najboljših mogočih razmer za pospešitev drugega kroga pogajanj;

  7.      spodbuja ključne regionalne akterje, zlasti Egipt in Jordanijo, naj si še naprej prizadevajo pomiriti razmere in dosežejo konkretne rezultate;

  8.      znova poudarja, da spora med Izraelci in Palestinci ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, temveč zgolj na miren in nenasilen način; znova poziva k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med sprtima stranema;

  9.      poudarja, da si morajo Palestinska oblast, EU, Egipt in Jordanija odločno prizadevati za zagotovitev, da se bodo oborožene skupine v Gazi razorožile ter da se te skupine v prihodnosti ne bodo mogle znova oborožiti oziroma da ne bodo mogle tihotapiti orožja, izdelovati raket in graditi tunelov;

  10.    poudarja, da imajo tako izraelski kot palestinski državljani pravico živeti v miru in varnosti znotraj varnih meja ter da morata obe strani to tudi uradno priznati;

  11.    poziva EU in države članice, naj prevzamejo dejavnejšo politično vlogo, ter odločno poziva EU, naj prevzame odgovornost, ki jo ima zaradi svoje vplivnosti, in stopi na čelo prizadevanj za uresničitev pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci;

  12.    podpira podpredsednico/visoko predstavnico pri njenih prizadevanjih, da bi zagotovila verodostojne možnosti za ponoven začetek mirovnega procesa;

  13.    znova opominja, da je EU zavezana k pomoči pri izvajanju praktičnih vidikov obstoječega sporazuma med Palestinsko oblastjo in Izraelom ter k zagotovitvi, da bodo na prihodnjih mirovnih pogajanjih, vključno z drugim krogom v Egiptu, ki je napovedan za 26. septembra 2014, obravnavane možnosti za odpravo blokade Gaze, gradnjo morske luke v Gazi, ponovno odprtje letališča v Gazi, izpustitev palestinskih zapornikov, vrnitev posmrtnih ostankov izraelskih vojakov in demilitarizacijo Gaze;

  14.    poudarja, da so mirni in nenasilni ukrepi edini način za dosego pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci;

  15.     poziva k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med sprtima stranema;

  16.    poziva k ustanovitvi neodvisne preiskovalne komisije, ki bi preučila škodo, nastalo v oboroženih spopadih, ter ocenila stroške obnove;

  17.    znova izraža odločno podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti;

  18.    poziva k odpravi blokade Gaze v povezavi z učinkovitim nadzornim mehanizmom, ki bi preprečeval tihotapljenje orožja v Gazo;

  19.    priznava legitimne potrebe Izraela glede varnosti;

  20.    poziva h konkretnim ukrepom, ki bodo omogočili obnovo in gospodarsko oživitev Gaze, pri čemer naj EU spremlja izvajanje teh ukrepov;

  21.    zatrjuje, da mora EU nujno pomagati pri rehabilitaciji in obnovi Gaze;

  22.    poudarja, da morajo vse institucije EU zagotoviti stalno podporo Palestinski oblasti in izraelski vladi v mirovnih pogajanjih za zagotovitev varnih mej prihodnje palestinske države in varnih mej za Izrael;

  23.    poziva k ustanovitvi neodvisne preiskovalne komisije za obnovo; meni,d a bi morala EU v celoti – politično in ekonomsko – podpreti ustanovitev neodvisne preiskovalne komisije EU za obnovo, ki bi morala usklajevati in spremljati porabo sredstev EU ob pomoči in udeležbi misije EUBAM in ki bi zagotovila, da sredstva EU dosežejo svoje naslovnike in niso porabljena za gradnjo tunelov, za nakupovanje orožja ali drugih eksplozivov ali za druge nezakonite dejavnosti;

  24.    poziva k ustanovitvi neodvisne preiskovalne komisije EU za obnovo, ki bi morala zagotoviti, da se sredstva EU porabljajo za gradnjo objektov, namenjenih izobraževanju in zdravstvenemu varstvu, za usposabljanje zdravstvenega osebja in za odziv na primarne potrebe državljanov;

  25.    obžaluje neprekinjeno širjenje izraelskih naselij, ki je po mednarodnem pravu nezakonito ter predstavlja oviro na poti k miru, zlasti v trenutnem položaju, ko velja zelo krhka prekinitev ognja;

  26.    poziva EU, naj sprejme stališče glede odločitve izraelske vlade, oznanjeni 30. avgusta 2014, o razlastitvi 400 hektarov zemljišč v okolici naselbine Etzion blizu Betlehema, ki naj bi pripadla sosednji naselbini Gvaot;

  27.    poziva k takojšnji odpravi blokade Gaze, da se omogoči lažji pretok blaga in olajša dostop do humanitarne pomoči in opreme za obnovo;

  28.    poziva EU, naj poudari, da je dostava humanitarne pomoči zaščitena po mednarodnem humanitarnem pravu (člen 59 četrte ženevske konvencije iz leta 1949), ter naj se zaveže, da bodo kršitelji tega člena zagotovo odgovarjali;

  29.    poziva Izrael, naj zoži varnostni pas v Gazi vzdolž meje z Izraelom ter tako Palestincem omogoči večji dostop do kmetijskih zemljišč blizu meje;

  30.    poziva Palestinsko oblast, naj prevzame odgovornost za upravljanje meja v Gazi;

  31.    ugotavlja, da bo Evropska unija še naprej pozorno spremljala razmere in njihove širše posledice ter ustrezno ukrepala;

  32.    pozdravlja potezo Izraela, ki je palestinskega poslanca Khalida Jahjo Saida izpustil iz zapora Megido; poziva Izrael, naj nemudoma izpusti 33 palestinskih poslancev in dva ministra, ki so še vedno v izraelskem upravnem priporu brez obtožnice ali sojenja, ter opominja, da so bili palestinski poslanci izvoljeni demokratično in da bi bilo treba spoštovati demokratično voljo vseh državljanov;

  33.    poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pristojnosti misije EUBAM Rafa razširi tako, da bo postala opazovalna misija EU, odgovorna za vsa sredstva EU, namenjena tej regiji, saj je že od leta 2007 nedejavna, njen mandat pa je bil podaljšan do leta 2014;

  34.    poziva EU, naj uporabi enote EUBAM Rafa za spremljanje porabe sredstev EU na splošno, zlasti pa za sredstva EU, ki bi bila v prihodnosti morebiti porabljena za gradnjo letališča in morske luke v Gazi;

  35.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, predsedniku generalne skupščine ZN, vladam in parlamentom članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu, egiptovski vladi ter vladi Kraljevine Jordanije.