Menettely : 2014/2845(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0117/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0117/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0029

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 61k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))  
B8‑0117/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista ja erityisesti 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä(1),

–       ottaa huomioon 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon 15. elokuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Lähi-idästä (Gaza),

–       ottaa huomioon 27. elokuuta 2014 annetun EU:n julkilausuman Gazan tulitauosta,

–       ottaa huomioon 26. elokuuta 2014 tehdyn Israelin ja Palestiinan tulitaukosopimuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että heinäkuun alun ja elokuun lopun 2014 välisenä aikana Israelin asevoimien ns. Suojaava terä -operaatiossa ja Hamasin ja muiden aseistettujen palestiinalaisryhmien ampuessa raketteja Gazan kaistalta Israelin puolelle Gazan kaistalla kuoli yli 2 000 palestiinalaista – valtaosa siviilejä, myös satoja lapsia – ja haavoittui yli 10 000 palestiinalaista ja että Israelin kansalaisia kuoli 66 sotilasta ja 6 siviiliä, myös yksi lapsi, ja haavoittui yli 500; ottaa huomioon, että konfliktin väkivaltaisuudet ovat aiheuttaneet Gazan kaistalla vakavan humanitaarisen kriisin;

B.     ottaa huomioon, että Gazan kaista on ollut maa- ja meriyhteyksiltään saarrossa jo yli seitsemän vuotta; ottaa huomioon, että kun väkivaltaisuudet alueella viimeksi marraskuussa 2012 kiihtyivät Israelin ja Hamasin välillä saatiin Egyptin välityksellä aikaan tulitauko; ottaa huomioon, että 2. kesäkuuta 2014 muodostettiin Fatahin ja Hamasin tuella Palestiinan kansallinen yhteishallitus; ottaa huomioon, että kolme israelilaisnuorukaista siepattiin Länsirannalla kesäkuun puolivälissä 2014 ja löydettiin kuolleina läheltä Hebronia 30. kesäkuuta 2014; ottaa huomioon, että siepattujen nuorukaisten löytämiseksi järjestetyn ns. Veljeni vartija -operaation aikana Israelin joukot surmasivat useita aktivisteja ja pidättivät yli 350 palestiinalaista; ottaa huomioon, että Hamas vastasi tähän aloittamalla uudelleen raketti-iskut Israeliin; ottaa huomioon, että myös yksi palestiinalaisnuorukainen siepattiin ja löydettiin elävältä poltettuna Jerusalemissa 2. heinäkuuta 2014;

C.     toteaa, että Egyptin välityksellä on saatu aikaan konfliktin osapuolten välinen toistaiseksi voimassa oleva tulitauko, joka tuli voimaan 26. elokuuta 2014; ottaa huomioon, että tulitaukosopimuksen mukaan humanitaarisen avun toimitukset Gazan kaistalle olisi sallittava Israelin rajanylityspaikkojen kautta, Rafahin rajanylityspaikka olisi avattava ja kalastusalue olisi ulotettava kuuteen meripeninkulmaan Gazan rannikolta;

D.     ottaa huomioon, että jos aselepo pitää, osapuolten on määrä aloittaa syyskuun 2014 lopulla neuvottelut Gazan kaistan tilanteeseen liittyvistä asioista; ottaa huomioon, että neuvoteltavina voivat olla yhtäältä Gazan alueen aseistettujen ryhmien aseistariisunta ja yhteenotoissa kuolleiden kahden israelilaissotilaan ruumiiden palauttaminen sekä toisaalta vaatimukset vapauttaa palestiinalaiset vangit ja lopettaa Gazan saarto tai lieventää sitä muun muassa kunnostamalla alueen satama ja lentokenttä;

E.     toteaa, että israelilaisten ja palestiinalaisten oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan voidaan päästä ainoastaan suorin rauhanneuvotteluin, jotka johtavat kahden valtion ratkaisuun, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan kummankin valtion pääkaupunkina ja käsittää Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä; katsoo, että Gazan kaistan on oltava osa tulevaa Palestiinan valtiota;

F.     ottaa huomioon, että Israel ilmoitti 30. elokuuta 2014 vastauksena kolmen nuorukaisen kesäkuussa 2014 tapahtuneeseen sieppaamiseen ja surmaamiseen pakkolunastavansa uutta siirtokuntaa varten lähes 1 000 eekkeriä palestiinalaisten maata, mikä on suurin pakkolunastettu maa-ala 30 vuoteen; toteaa, että voimakkaasta kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta Israelin siirtokuntien rakentaminen ja laajentaminen jatkuu Länsirannalla ja myös Itä-Jerusalemissa;

G.     ottaa huomioon, että Israelin vankiloissa ja pidätyskeskuksissa viruu yhä noin 7 000 palestiinalaista, muun muassa 36 Palestiinan lakiasäätävän neuvoston jäsentä, monia naisia ja lapsia, 39 ennen Oslon sopimusta vangittua henkilöä ja yli 500 hallinnollista vankia;

H.     ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto toisti 30. elokuuta 2014 antamissaan päätelmissä Euroopan unionin olevan valmis edistämään kokonaisvaltaista ja kestävää ratkaisua, jolla parannetaan niin palestiinalaisten kuin israelilaistenkin turvallisuutta, hyvinvointia ja vaurautta;

I.      ottaa huomioon, että 15. elokuuta 2014 antamissaan päätelmissä ulkoasiainneuvosto ilmoitti EU:n olevan valmis tukemaan mahdollista YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymää kansainvälistä mekanismia muun muassa aktivoimalla paikalla tarvittaessa uudelleen EU BAM Rafah- ja EUPOL COPPS ‑operaatiot ja mahdollisesti laajentamalla niiden soveltamisalaa ja toimeksiantoa muun muassa käynnistämällä koulutusohjelman palestiinalaishallinnon tullihenkilöstön ja poliisin uudelleensijoittamiseksi Gazassa; toteaa neuvoston ilmoittaneen myös, että EU on valmis osallistumaan järjestelyihin, joilla estetään aseiden ja ampumatarvikkeiden laiton kauppa Gazan alueelle ja joilla voidaan varmistaa Gazan rajaylityspaikkojen avaaminen uudelleen pysyvästi ja että EU aikoo myös tutkia vaihtoehtoja sellaisen kansainvälisesti valvotun mekanismin perustamiseksi, jonka avulla mahdollistetaan vapaa pääsy kaikkiin Gazan maahantulosatamiin ja liikkuminen niiden kautta;

J.      panee merkille, että 16. joulukuuta 2013 antamissaan päätelmissä ulkoasiainneuvosto ilmoitti, että Euroopan unioni tarjoaisi molemmille osapuolille ennennäkemättömän yhdistelmän poliittista, taloudellista ja turvallisuusalan tukea lopullista asemaa koskevan sopimuksen yhteydessä ja että jos aikaan saadaan lopullinen rauhansopimus, se tarjoaisi Israelille ja tulevalle Palestiinan valtiolle erityistä etuoikeutettua kumppanuutta, johon sisältyy pääsy Euroopan markkinoille, tiiviimmät kulttuuri- ja tiedeyhteydet, kaupan ja investointien helpottaminen sekä yritysten välisten suhteiden edistäminen sekä että tässä yhteydessä tarjottaisiin myös tehostettua poliittista vuoropuhelua ja turvallisuusyhteistyötä;

1.      tuomitsee sen, että heinä-elokuun 2014 väkivaltaisessa konfliktissa Israelin ja toisaalta Hamasin ja muiden palestiinalaisten aseistettujen ryhmien välillä kuoli siviilejä, muiden muassa paljon naisia ja lapsia, tuomitsee Israelin ja Palestiinan siviiliväestölle ja erityisesti Gazan alueen väestölle aiheutetun kärsimyksen ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa viattomien uhrien perheille;

2.      pitää myönteisenä 26. elokuuta 2014 aikaansaatua tulitaukosopimusta, onnittelee Egyptiä menestyksekkäästä välitystyöstä ja vetoaa kaikkiin osapuoliin, jotta ne kunnioittaisivat aselepoa täysimääräisesti;

3.      painottaa, että ensisijaisena tavoitteena on oltava varmistaa Gazan väestölle humanitaarisen avun täysimittainen ja esteetön saanti; kehottaa painokkaasti kansainvälistä yhteisöä lisäämään ennestään asiaan liittyviä ponnistelujaan ja vastaamaan kiireesti UNRWA:n esittämiin hätäapuvetoomuksiin lisärahoituksen saamiseksi; kehottaa alueen kaikkia toimijoita helpottamaan humanitaarisen avun saamista viipymättä perille kaikille, jotka Gazan alueella tarvitsevat perushyödykkeitä ja -palveluja, kiinnittäen erityistä huomiota sähkönjakeluun ja vesihuoltoon sekä lasten erityistarpeisiin; on huolissaan tiedoista, joiden mukaan humanitaarisen avun toimituksia Gazaan olisi tietoisesti estetty; korostaa samalla, että EU:n humanitaarisen avun ja taloudellisen tuen on mentävä täysimittaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti Palestiinan kansan hyväksi eikä sitä saa koskaan käyttää suorasti eikä epäsuorasti terrorismiin;

4.      pitää myönteisenä Israelin hallituksen ja Palestiinan kansallisen yhteishallituksen aloittamaa yhteistyötä ja kehottaa niitä jatkamaan tällä tiellä; kehottaa samalla Palestiinan yhteishallitusta ottamaan Gazan kaistan viipymättä täyteen hallintaansa, jotta vältetään kaaoksen ja laittomuuksien lisääntyminen Gazassa; kehottaa samassa hengessä viemään Palestiinan sovintoprosessin päätökseen, jotta parlamentti- ja presidentinvaalit voitaisiin järjestää pian;

5.      korostaa, että Gazan kaistan nykytilanne on kestämätön ja ettei alueen humanitaariseen kriisiin tule ratkaisua ellei saartoa pureta; vaatii jälleen kerran lopettamaan saartotoimet, joilla paikallista väestöä rangaistaan kollektiivisesti ja jotka edesauttavat ääriainesten päämääriä ruokkien jatkuvaa väkivallan kierrettä; uskoo, ettei Gazaa saada vakautettua pitkällä aikavälillä ilman jälleenrakentamista ja talouden elvytystä, joita haittaavat väestön ja tavaroiden liikkuvuuden rajoitukset; vaatii Gazaan nopeita jälleenrakennus- ja kunnostustoimia ja tukee voimakkaasti avunantajien konferenssia, joka on määrä järjestää Kairossa 12. lokakuuta 2014;

6.      muistuttaa tukevansa kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan kummankin valtion pääkaupunkina ja käsittää Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä; korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan voidaan päästä ainoastaan väkivallattomin keinoin; muistuttaa, että Gazan kaistan on oltava osa tulevaa Palestiinan valtiota;

7.      tuomitsee Israelin siirtokuntien rakentamisen ja laajentamisen Länsirannalla, myös Itä-Jerusalemissa, sekä palestiinalaisten maiden laajamittaisen pakkolunastuksen, joka heikentää mahdollisuuksia saada aikaan kahden valtion ratkaisu ja lisää ääriliikkeiden suosiota, ja vaatii jälleen kerran tällaisen politiikan välitöntä lopettamista;

8.      toistaa tukevansa Israelin turvallisuutta, palestiinalaisten oikeutta omaan valtioon sekä presidentti Mahmud Abbasin asiaan liittyvää rauhanomaisen vastarinnan politiikkaa; rohkaisee Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan presidentti Abbasin ponnisteluja saada rauhanprosessi pois umpikujasta uuden aloitteen avulla; tuomitsee kaikki terrori- ja väkivallanteot ja vaatii, että Gazan aseistetut terroristijoukot riisutaan aseista osana rauhanprosessia;

9.      pyytää jälleen kerran vapauttamaan kaikki palestiinalaiset poliittiset vangit, mukaan lukien Palestiinan lakiasäätävän neuvoston vaaleilla valitut jäsenet, kuten Marwan Barghoutin, sillä näin voitaisiin merkittävästi edistää luottamuksen rakentamista ja rauhanponnisteluja osapuolten välillä;

10.    kehottaa Euroopan unionia kantamaan historiallisen vastuunsa ja ryhtymään todelliseksi poliittiseksi toimijaksi Lähi-idässä sekä muun muassa laatimaan Israelin ja Palestiinan konfliktin ratkaisemiseksi kattavan eurooppalaisen rauhanaloitteen ja -suunnitelman, joka esiteltäisiin ja josta neuvoteltaisiin kansainvälisessä rauhankonferenssissa, johon osallistuisivat konfliktin molemmat osapuolet sekä kaikki tärkeimmät alueen ja kansainvälisen yhteisön toimijat, läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa; painottaa jälleen, että alueen tärkeänä kauppakumppanina ja taloudellisena tukijana EU:lla on käytössään monenlaisia, etenkin kauppapoliittisia, välineitä, joilla kannustaa osapuolia aloittamaan uudelleen uskottavat rauhanneuvottelut ja saavuttamaan niissä kouriintuntuvia tuloksia; kehottaa käyttämään tätä vaikutusvaltaa tehokkaammin unionin kahdenvälisissä suhteissa Israeliin ja palestiinalaishallintoon;

11.    kannustaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään konkreettisia aloitteita ja ehdotuksia kansainvälisistä toimista ja järjestelyistä, joiden ansiosta Gazan saarto voitaisiin purkaa pysyvästi ja myös EU BAM Rafah -operaatio käynnistää uudelleen;

12.    kehottaa Israelin viranomaisia sallimaan Euroopan parlamentin virallisille valtuuskunnille esteettömän pääsyn Gazan kaistalle;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Egyptin parlamentille ja hallitukselle, Israelin knessetille ja hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0012.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö