Procedura : 2014/2845(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0117/2014

Teksty złożone :

B8-0117/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0029

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 141kWORD 76k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0117/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a w szczególności rezolucję z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną(1),

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 30 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Bliskiego Wschodu (Gazy) z dnia 15 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie UE z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zawieszenia broni w Gazie,

–       uwzględniając porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelczykami a Palestyńczykami z dnia 26 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że między początkiem lipca a końcem sierpnia 2014 r. w wyniku operacji „Ochronna Krawędź” zorganizowanej przez Siły Obronne Izraela oraz na skutek wystrzeliwania rakiet z Gazy na terytorium Izraela przez Hamas i inne palestyńskie ugrupowania zbrojne śmierć poniosło ponad 2 tys. Palestyńczyków – z czego zdecydowana większość to cywile, w tym setki dzieci – a ponad 10 tys. Palestyńczyków zostało rannych w Strefie Gazy; zginęło również 66 izraelskich żołnierzy i 6 cywilów, w tym dziecko, a ponad 500 Izraelczyków zostało rannych; mając na uwadze, że ten brutalny konflikt przyczynił się do powstania poważnego kryzysu humanitarnego w Gazie;

B.     mając na uwadze, że od ponad siedmiu lat utrzymywana jest blokada morska i lądowa Strefy Gazy; mając na uwadze, że po ostatniej gwałtownej eskalacji przemocy w regionie w listopadzie 2012 r. pod auspicjami Egiptu Izrael i Hamas podpisali zawieszenie broni; mając na uwadze, że w dniu 2 czerwca 2014 r. utworzony został palestyński rząd jedności narodowej przy poparciu Hamasu i Fatah; mając na uwadze, że w dniu 30 czerwca 2014 r. w pobliżu Hebronu odnaleziono ciała trzech izraelskich nastolatków porwanych na Zachodnim Brzegu w połowie czerwca; mając na uwadze, że w operacji „Stróż Brata”, w trakcie poszukiwania porwanych nastolatków siły Izraela zabiły kilku bojowników i aresztowały ponad 350 Palestyńczyków; mając na uwadze, że w odpowiedzi na to Hamas wznowił ataki rakietowe na Izrael; mając na uwadze, że palestyński nastolatek został porwany, a jego ciało, spalone żywcem, odnaleziono w Jerozolimie w dniu 2 lipca 2014 r.;

C.     mając na uwadze, że za pośrednictwem Egiptu obie strony konfliktu zgodziły się na bezterminowe zawieszenie broni, które weszło w życie w dniu 26 sierpnia 2014 r.; mając na uwadze, że zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni pomoc humanitarna powinna uzyskać wstęp do Strefy Gazy przez przejścia graniczne z Izraelem, przejście graniczne Rafah powinno zostać otwarte, a obszar połowowy powinien zostać rozszerzony odległość sześciu mil od wybrzeży Gazy;

D.     mając na uwadze, że jeśli rozejm się utrzyma, pod koniec września 2014 r. strony powinny rozpocząć rozmowy na różne tematy związane z sytuacją w Strefie Gazy; mając na uwadze, że rozmowy te mogą obejmować z jednej strony kwestie rozbrojenia ugrupowań zbrojnych w Gazie oraz zwrot szczątków dwóch izraelskich żołnierzy zabitych w brutalnym konflikcie, a z drugiej żądania uwolnienia palestyńskich więźniów oraz zniesienia lub złagodzenia blokady Gazy, w tym poprzez odbudowę portu morskiego i lotniczego w regionie;

E.     mając na uwadze, że sprawiedliwy i długotrwały pokój między Izraelczykami a Palestyńczykami można osiągnąć tylko poprzez bezpośrednie negocjacje pokojowe prowadzące do realizacji koncepcji dwóch państw w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – Izraela oraz sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; mając na uwadze, że Strefa Gazy powinna być częścią przyszłego państwa palestyńskiego;

F.     mając na uwadze, że w dniu 30 sierpnia 2014 r., w odpowiedzi na porwanie i zabicie w czerwcu 2014 r. trzech nastoletnich chłopców, Izrael ogłosił przywłaszczenie blisko tysiąca akrów palestyńskiej ziemi, największego obszaru od 30 lat, pod budowę nowego osiedla; mając na uwadze, że pomimo silnych międzynarodowych protestów, Izrael kontynuuje budowę i rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie;

G.     mając a uwadze, że około 7 tys. Palestyńczyków nadal jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach i aresztach, w tym 36 członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, wiele kobiet i dzieci, 39 więźniów sprzed porozumień z Oslo i ponad 500 więźniów administracyjnych;

H.     mając na uwadze, że w swoich konkluzjach z dnia 30 sierpnia 2014 r. Rada Europejska potwierdziła gotowość Unii Europejskiej do udziału w znalezieniu wszechstronnego i trwałego rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo, dobrostan i dobrobyt zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków;

I.      mając na uwadze, że w swoich konkluzjach z dnia 15 sierpnia 2014 r. Rada do Spraw Zagranicznych ogłosiła, że UE jest gotowa do wsparcia ewentualnego międzynarodowego mechanizmu popartego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, w tym poprzez reaktywację i możliwe rozszerzenie zakresu i mandatu misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) oraz misji policyjnej Unii Europejskiej na terytoriach palestyńskich (EUPOL COPPS) działających w terenie oraz uruchomienie programu szkoleniowego dla pracowników służb celnych i policji Autonomii Palestyńskiej przed ich ponownym rozmieszczeniem w Gazie; mając na uwadze, że Rada ogłosiła również, iż UE jest gotowa do udziału w ustaleniach zapobiegających nielegalnemu handlowi bronią i amunicją w Gazie, może dopilnować trwałego ponownego otwarcia przejść granicznych w Gazie oraz przeanalizuje opcje utworzenia pozostającego pod międzynarodowym nadzorem mechanizmu umożliwiającego pełen dostęp do wszystkich portów wjazdu do Gazy i stały ruch w tych portach;

J.      mając na uwadze, że w swoich konkluzjach z dnia 16 grudnia 2013 r. Rada do Spraw Zagranicznych ogłosiła, że Unia Europejska zapewni bezprecedensowy pakiet obejmujący wsparcie polityczne, gospodarcze i w zakresie bezpieczeństwa dla obu stron w kontekście porozumienia dotyczącego ostatecznego statusu oraz w przypadku ostatecznego porozumienia pokojowego ofiaruje Izraelowi i przyszłemu państwu palestyńskiemu partnerstwo specjalnego uprzywilejowania, w tym zwiększony dostęp do rynków europejskich, ściślejsze powiązania kulturalne i naukowe, ułatwienia handlowe i inwestycyjne oraz promowanie stosunków między przedsiębiorstwami, jak również, w tym kontekście, pogłębiony dialog polityczny i współpracę w zakresie bezpieczeństwa;

1.      potępia śmierć cywilów, w tym wielu kobiet i dzieci, oraz cierpienie ludności cywilnej po obu stronach konfliktu, ze szczególnym uwzględnieniem ludności zamieszkującej Strefę Gazy, w brutalnym konflikcie z lipca i sierpnia 2014 r. między Izraelem, z jednej strony, a Hamasem i innymi palestyńskimi ugrupowaniami zbrojnymi z drugiej, oraz składa najszczersze kondolencje rodzinom niewinnych ofiar;

2.      z zadowoleniem przyjmuje porozumienie o zawieszeniu broni z 26 sierpnia 2014 r. i wyraża uznanie dla Egiptu za pomyślne wysiłki mediacyjne, oraz wzywa wszystkie strony do pełnego respektowania rozejmu;

3.      podkreśla, że zagwarantowanie pełnego, nieskrępowanego dostępu do pomocy humanitarnej dla mieszkańców Strefy Gazy musi być bezpośrednim priorytetem; wzywa społeczność międzynarodową do dalszego intensyfikowania wysiłków w tym obszarze oraz do natychmiastowej reakcji na pilne apele o dodatkowe fundusze dla UNRWA; wzywa wszystkie podmioty w regionie do bezzwłocznego ułatwienia niesienia pomocy humanitarnej w Gazie wszystkim osobom potrzebującym podstawowych towarów i usług, ze specjalnym uwzględnieniem elektryczności i dostaw wody oraz szczególnych potrzeb przede wszystkim dzieci; wyraża zaniepokojenie z powodu domniemanym przypadków celowego blokowania dostępu pomocy humanitarnej do Gazy; podkreśla jednocześnie, że pomoc humanitarna i finansowa UE musi w pełni i w jak najbardziej skuteczny sposób docierać do ludności palestyńskiej oraz w żadnym przypadku nie może być wykorzystywana, pośrednio lub bezpośrednio, do finansowania działalności terrorystycznej;

4.      z zadowoleniem przyjmuje trwającą współpracę w różnych dziedzinach między rządem Izraela a palestyńskim rządem jedności narodowej i wzywa obie strony do kontynuowania tej tendencji; jednocześnie apeluje do palestyńskiego rządu jedności narodowej o bezzwłoczne przejęcie pełnej władzy w Strefie Gazy, aby uniknąć zapanowania w Gazie chaosu i bezprawia; w tym duchu wzywa do ukończenia palestyńskiego procesu pojednania, który powinien doprowadzić do zorganizowania w najbliższym czasie wyborów parlamentarnych i prezydenckich;

5.      podkreśla, że stan rzeczy w Strefie Gazy nie jest trwały i że bez zniesienia blokady nie znajdzie się rozwiązania dla kryzysu humanitarnego w regionie; ponownie wzywa do zniesienia blokady, która stanowi zbiorową karę dla ludności lokalnej i wymówkę dla ekstremistów, co prowadzi do stale powtarzających się cyklów przemocy; uważa, że nie da się osiągnąć długoterminowej stabilności w Gazie bez odbudowy i ożywienia gospodarczego, w czym przeszkadza brak swobodnego przepływu ludzi i towarów; wzywa do szybkiej odbudowy i odnowy Gazy oraz zdecydowanie popiera organizację konferencji darczyńców, która ma się odbyć w dniu 12 października 2014 r. w Kairze;

6.      przypomina po raz kolejny o swoim poparciu dla koncepcji dwóch państw w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – Izraela oraz sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; ponownie podkreśla, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami są działania prowadzone bez użycia przemocy; powtarza, że Strefa Gazy musi być częścią przyszłego państwa palestyńskiego;

7.      potępia nieustającą budowę i rozbudowę osiedli izraelskich na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, oraz masowe przywłaszczanie sobie palestyńskiej ziemi, co stanowi zagrożenie dla koncepcji dwóch państw i prowadzi tylko do nasilenia ekstremizmu, oraz wzywa do natychmiastowego zaprzestania stosowania tej polityki;

8.      ponownie wyraża swoje poparcie dla bezpieczeństwa Izraela, dla prawa Palestyńczyków do posiadania własnego państwa oraz dla polityki pokojowego sprzeciwu prezydenta Mahmuda Abbasa w tej kwestii; zachęca Unię Europejską i jej państwa członkowskie do wspierania starań prezydenta Abbasa zmierzających do przezwyciężenia obecnego impasu w procesie pokojowym dzięki nowej inicjatywie; potępia wszelkie akty terroryzmu czy przemocy oraz wzywa do rozbrojenia w ramach procesu pokojowego terrorystycznych ugrupowań zbrojnych w Gazie;

9.      wzywa do uwolnienia wszystkich palestyńskich więźniów politycznych, w tym osób wybranych na członków palestyńskiej Rady Legislacyjnej, takich jak Marwan Barghouti, co stanowiłoby poważny wkład w budowanie zaufania i wysiłki pokojowe między dwoma stronami;

10.    wzywa Unię Europejską do wywiązania się z jej historycznej powinności stania się prawdziwym graczem politycznym na Bliskim Wschodzie, w tym przez wszechstronną europejską inicjatywę pokojową i plan rozwiązania konfliktu izraelsko–palestyńskiego, które zostaną przedstawione i poddane negocjacjom na międzynarodowej konferencji pokojowej z udziałem obu stron oraz wszystkich kluczowych podmiotów regionalnych i międzynarodowych, w bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi; ponownie podkreśla, że UE jako ważny partner handlowy i darczyńca w regionie ma do dyspozycji szereg instrumentów, w szczególności w dziedzinie polityki handlowej, które może wykorzystać do zachęcania obydwu stron do wznowienia wiarygodnych rozmów pokojowych i osiągnięcia namacalnych postępów w tym procesie, oraz wzywa do skuteczniejszego wywierania tej presji w dwustronnych stosunkach Unii z Izraelem i Autonomią Palestyńską;

11.    zachęca Unię Europejską i jej państwa członkowskie do przygotowania konkretnych inicjatyw i wniosków mających na celu ustanowienie międzynarodowych środków i mechanizmów, które pozwoliłyby na trwałe zniesienie blokady w Strefie Gazy, łącznie z reaktywacją misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah);

12.    wzywa władze Izraela, by umożliwiły nieograniczony dostęp oficjalnych delegacji Parlamentu Europejskiego do Strefy Gazy;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, parlamentowi i rządowi Egiptu, Knesetowi i rządowi Izraela, prezydentowi Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności