Procedură : 2014/2845(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0117/2014

Texte depuse :

B8-0117/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0029

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 142kWORD 76k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0117/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu și, în special, Rezoluția din 17 iulie 2014 referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina(1),

–       având în vedere Concluziile Consiliului European din 30 august 2014,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Orientul Mijlociu (Gaza) din 15 august 2014,

–       având în vedere declarația UE din 27 august 2014 privind încetarea focului în Gaza,

–       având în vedere acordul din 26 august 2014 privind încetarea focului dintre Israel și Palestina,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât peste 2 000 de palestinieni - marea majoritate civili, printre care sute de copii - au fost uciși și peste 10 000 de palestinieni au fost răniți în Fâșia Gaza, iar 66 de soldați israelieni și 6 civili israelieni, printre care un copil, și-au pierdut viața, iar peste 500 de israelieni au fost răniți între începutul lunii iulie și sfârșitul lunii august 2014, în urma operațiunii intitulate Protective Edge lansate de forțele de apărare israeliene și a atacurilor cu rachete lansate de Hamas și de alte grupări armate palestiniene din Gaza către Israel; întrucât acest conflict violent a generat o criză umanitară gravă în Gaza;

B.     întrucât blocada terestră și navală din Fâșia Gaza este aplicată de peste șapte ani; întrucât, în urma ultimei escaladări grave a violenței din zonă, în noiembrie 2012, Israel și Hamas au încheiat un acord de încetare a focului, mediat de Egipt; întrucât, la 2 iunie 2014, s-a stabilit un guvern al consensului național palestinian, cu sprijinul grupărilor Fatah și Hamas; întrucât trei adolescenți israelieni răpiți în Cisordania la jumătatea lunii iunie au fost uciși și au fost găsiți lângă Hebron la 30 iunie 2014; Întrucât, în cadrul operațiunii intitulate Brother's Keeper, forțele israeliene aflate în căutarea adolescenților răpiți, au ucis mai mulți militanți și au arestat peste 350 de palestinieni; întrucât, ca răspuns, Hamas a reluat atacurile cu rachete asupra Israelului; întrucât un adolescent palestinian a fost răpit și a fost găsit ars de viu în Ierusalim, la 2 iulie 2014;

C.     întrucât, la 26 august 2014, ambele părți implicate în conflict au convenit asupra unei încetări a focului nelimitate, mediate de Egipt; întrucât, potrivit acordului de încetare a focului, accesul ajutoarelor umanitare în Fâșia Gaza ar trebui permis prin punctele de trecere a frontierei către Israel, punctul de trecere Rafah ar trebui deschis, iar zona de pescuit ar trebui extinsă la șase mile în largul coastelor Fâșiei Gaza;

D.     întrucât, în cazul în care armistițiul rezistă, părțile ar trebui să înceapă negocierile cu privire la diferite subiecte legate de situația din Fâșia Gaza la sfârșitul lunii septembrie 2014; întrucât printre chestiunile care fac subiectul acestor negocieri se numără, pe de o parte, dezarmarea grupurilor armate din Gaza și returnarea rămășițelor celor doi soldați israelieni uciși în conflictul violent și, pe de altă parte, cererile de eliberare a prizonierilor palestinieni și de ridicare sau reducere a blocadei asupra Fâșiei Gaza, inclusiv prin reconstruirea portului maritim și a aeroportului din zona respectivă;

E.     întrucât o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni nu se poate încheia decât prin negocieri directe de pace care conduc la o soluție bazată pe conviețuirea în pace și securitate a două state, ambele cu capitala la Ierusalim, și anume Statul Israel și un stat al Palestinei independent, democratic, limitrof și viabil, pe baza frontierelor din 1967; întrucât Fâșia Gaza ar trebui să facă parte din acest viitor stat al Palestinei;

F.     întrucât, la 30 august 2014, ca răspuns la răpirea și uciderea celor trei adolescenți în iunie 2014, Israel a anunțat confiscarea a aproximativ 1 000 de acri de teren palestinian (aproximativ 4 046 860 m2), cea mai mare suprafață în 30 de ani, pentru instalarea unei noi colonii; întrucât, în ciuda unor proteste internaționale puternice, instalarea și extinderea coloniilor israeliene continuă în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est;

G.     întrucât aproximativ 7 000 de palestinieni, printre care 36 de membri ai Consiliului Legislativ Palestinian, multe femei și mulți copii, 39 de prizonieri pre-Oslo și peste 500 de prizonieri aflați în detenție administrativă, sunt în continuare deținuți în închisorile și centrele de detenție israeliene;

H.     întrucât, în concluziile sale din 30 august 2014, Consiliul European a reiterat disponibilitatea UE de a contribui la o soluție cuprinzătoare și durabilă menită să consolideze securitatea, bunăstarea și prosperitatea palestinienilor și israelienilor deopotrivă;

I.      întrucât, în concluziile sale din 15 august 2014, Consiliul Afaceri Externe a declarat că UE este dispusă să sprijine un posibil mecanism internațional aprobat de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, inclusiv prin reactivarea și posibila extindere a domeniului de aplicare și a mandatului misiunilor EUBAM Rafah și EUPOL COPPS aflate pe teren și prin lansarea unui program de instruire pentru personalul vamal și forțele de poliție ale Autorității Palestiniene pentru a fi redesfășurate în Gaza; întrucât Consiliul a declarat, de asemenea, că UE este pregătită să contribuie la demersurile de preîntâmpinare a traficului ilicit de arme și munții în Fâșia Gaza și de asigurare a redeschiderii durabile a punctelor de trecere din Gaza și că, de asemenea, UE va studia opțiunile pentru un mecanism supravegheat la nivel internațional menit să permită accesul deplin și circulația neîngrădită prin toate porturile de intrare din Gaza;

J.      întrucât, în concluziile sale din 16 decembrie 2013, Consiliul Afaceri Externe a anunțat că Uniunea Europeană va furniza un pachet fără precedent de sprijin politic, economic și de securitate pentru ambele părți în cazul unui acord privind statutul final, iar în eventualitatea unui acord de pace final, va oferi Israelului și viitorului stat al Palestinei un parteneriat privilegiat special care va include un acces sporit la piețele europene, legături culturale și științifice mai strânse, facilitarea comerțului și a investițiilor, precum și promovarea relațiilor de la întreprindere la întreprindere; de asemenea, a anunțat că, în acest context, ambelor state li se va oferi un dialog politic îmbunătățit și cooperare în materie de securitate,

1.      condamnă pierderea de vieți omenești în rândul civililor, printre care multe femei și copii, și suferința populației civile de ambele părți, în special a populației din Fâșia Gaza, în urma conflictului violent din iulie și august 2014 dintre, pe de o parte, Israel și, pe de altă parte Hamas și alte grupări armate palestiniene, și transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor nevinovate;

2.      salută acordul de încetare a focului din 26 august 2014, felicită Egiptul pentru eforturile sale de mediere reușite și invită toate părțile să respecte pe deplin armistițiul;

3.      subliniază că asigurarea accesului deplin și neobstrucționat al ajutoarelor umanitare pentru populația din Fâșia Gaza trebuie să constituie o prioritate imediată; îndeamnă comunitatea internațională să își intensifice într-o mai mare măsură eforturile în acest sens și să răspundă neîntârziat apelurilor de urgență ale UNRWA privind furnizarea de fonduri suplimentare; invită toți actorii din regiune să faciliteze, fără întârziere, accesul în Gaza al asistenței umanitare pentru persoanele care au nevoie de bunuri și servicii de bază - în special, în ceea ce privește serviciile de electricitate și resurse de apă, precum și nevoile speciale ale copiilor; își exprimă preocuparea cu privire la presupusele cazuri de blocare în mod intenționat a livrării ajutoarelor umanitare în Gaza; subliniază, în același timp, că asistența umanitară și financiară din partea UE trebuie să revină pe deplin și în cel mai eficient mod posibil poporului palestinian și nu trebuie utilizată niciodată, direct sau indirect, pentru activități teroriste;

4.      salută cooperarea în curs în diferite domenii dintre guvernul israelian și guvernul consensului național palestinian și îndeamnă ambele părți să continue în acest sens; îndeamnă, în același timp, guvernul consensului național palestinian să preia autoritatea deplină în Fâșia Gaza, fără întârziere, pentru a împiedica transformarea în haos a situației din Gaza și nerespectarea masivă a legii; solicită, în acest sens, încheierea procesului de reconciliere palestinian, care ar trebui să conducă în curând la organizarea de alegeri parlamentare și prezidențiale;

5.      subliniază că statu-quoul în Fâșia Gaza este nesustenabil și că nu există nicio soluție la criza umanitară în acest domeniu fără ridicarea blocadei; solicită încă o dată ridicarea blocadei, care constituie o pedeapsă colectivă a populației locale și un joc al extremiștilor și care generează constant noi cicluri de violențe; consideră că în Gaza nu va exista o stabilitate pe termen lung în lipsa reconstrucției și a redresării economice, care sunt subminate de absența liberei circulații a cetățenilor și a bunurilor; solicită reconstrucția și reabilitarea rapidă a Fâșiei Gaza și sprijină cu fermitate conferința donatorilor care urmează să aibă loc la 12 octombrie 2014, la Cairo;

6.      își reafirmă sprijinul ferm în favoarea unei soluții bazate pe conviețuirea în pace și securitate a două state, ambele cu capitala la Ierusalim, și anume Statul Israel și un stat al Palestinei independent, democratic, limitrof și viabil, pe baza frontierelor din 1967; subliniază încă o dată că soluțiile lipsite de violență reprezintă singura modalitate de a ajunge la o pace israeliano-palestiniană echitabilă și durabilă; reiterează faptul că Fâșia Gaza ar trebui să facă parte din acest viitor stat al Palestinei;

7.      condamnă instalarea și extinderea continuă a coloniilor israeliene în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est, și confiscarea unor suprafețe foarte extinse de teren palestinian, care subminează posibilitățile adoptării soluției bazate pe existența a două state și conduce la intensificarea extremismului; solicită, de asemenea, încă o dată să se pună capăt fără întârziere acestei politici;

8.      își reafirmă sprijinul pentru securitatea Israelului, pentru dreptul palestinienilor de a avea propriul stat și pentru politica președintelui Mahmoud Abbas privind rezistența pașnică în acest sens; încurajează Uniunea Europeană și statele sale membre să sprijine eforturile președintelui Abbas în vederea soluționării blocajului înregistrat în prezent în procesul de pace, prin intermediul unei noi inițiative; condamnă orice act de terorism sau violență și solicită dezarmarea grupurilor teroriste armate din Gaza, ca parte a procesului de pace;

9.      solicită din nou eliberarea tuturor prizonierilor politici palestinieni, printre care membrii aleși ai Consiliului Legislativ Palestinian, precum Marwan Barghouti, fapt care ar contribui semnificativ la consolidarea încrederii și la eforturile de pace dintre cele două părți;

10.    îndeamnă Uniunea Europeană să se ridice la înălțimea responsabilității sale istorice de a deveni un adevărat actor politic în Orientul Mijlociu, inclusiv printr-o inițiativă și un plan de pace europene cuprinzătoare pentru conflictul israeliano-palestinian, care să fie prezentate și negociate în cadrul unei conferințe de pace internaționale la care să participe ambele părți și toți actorii regionali și internaționali, în strânsă cooperare cu Statele Unite; subliniază încă o dată faptul că UE, în calitate de partener comercial și donator important în regiune, are la dispoziție o gamă largă de instrumente, îndeosebi în domeniul politicii comerciale, cu care să încurajeze ambele părți să reia negocierile de pace credibile și să atingă rezultate concrete în cadrul acestui proces și solicită utilizarea mai eficientă a acestui avantaj în relațiile bilaterale ale Uniunii cu Israel și cu Autoritatea Palestiniană;

11.    încurajează Uniunea Europeană și statele sale membre să elaboreze inițiative și propuneri concrete în vederea aplicării unor măsuri și mecanisme internaționale care să faciliteze ridicarea susținută a blocadei din Fâșia Gaza, printre care reactivarea misiunii EUBAM Rafah;

12.    solicită autorităților israeliene să permită accesul neîngrădit al delegațiilor oficiale ale Parlamentului European în Fâșia Gaza;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, guvernului și parlamentului Egiptului, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate