Postopek : 2014/2845(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0117/2014

Predložena besedila :

B8-0117/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0029

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 133kWORD 73k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Militadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos) v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU (2014/2845(RSP))  
B8‑0117/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, še posebej resolucije z dne 17. julija 2014 o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino(1),

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 30. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Bližnjem vzhodu (Gaza) z dne 15. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju izjave EU o premirju v Gazi z dne 27. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju sporazuma o premirju med Izraelci in Palestinci z dne 26. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je bilo v Gazi med začetkom julija in koncem avgusta 2014 zaradi operacije Zaščitni rob, ki so jo izvedle izraelske obrambne sile, ter raketnega obstreljevanja Izraela, ki so ga izvajali Hamas in druge palestinske oborožene skupine iz Gaze, ubitih več kot 2 000 Palestincev – velika večina med njimi civilistov, vključno s stotinami otrok – in je bilo ranjenih več kot 10 000 Palestincev, medtem pa je umrlo 66 izraelskih vojakov in 6 izraelskih civilistov, tudi en otrok, in je bilo ranjenih več kot 500 Izraelcev; ker je ta nasilni konflikt sprožil hudo humanitarno krizo v Gazi;

B.     ker traja kopenska in pomorska blokada Gaze že več kot sedem let; ker sta po zadnjem večjem stopnjevanju nasilja na tem območju novembra 2012 Izrael in Hamas ob posredovanju Egipta dosegla premirje; ker je bila 2. junija 2014 s podporo Fataha in Hamasa ustanovljena palestinska vlada nacionalnega konsenza; ker so tri izraelske najstnike, ki so jih sredi junija ugrabili na Zahodnem bregu, 30. junija 2014 našli ubite v bližini Hebrona; ker so izraelske sile v operaciji iskanja pogrešanih najstnikov Bratov varuh ubile več skrajnežev in aretirale več kot 350 Palestincev; ker je v odgovor Hamas ponovno začel z raketnimi napadi na Izrael; ker je bil palestinski najstnik ugrabljen in najden v Jeruzalemu 2. julija 2014, po tem ko je bil živ sežgan;

C.     ker sta ob posredovanju Egipta obe strani, vpleteni v konflikt, privolili v odprto premirje, ki je pričelo veljati 26. avgusta 2014; ker bi moral biti v skladu z mirovnim sporazumom dovoljen dostop humanitarne pomoči do Gaze preko mejnih prehodov z Izraelom, odprt prehod Rafah in ribolovna cona razširjena na 6 milj od obale Gaze;

D.     ker bi morali v primeru nadaljevanja premirja obe strani konec septembra 2014 začeti pogovore o različnih temah, ki se navezujejo na razmere v Gazi; ker bi ti pogovori na eni strani lahko vključevali razorožitev oboroženih skupin v Gazi in vrnitev posmrtnih ostankov dveh izraelskih vojakov ubitih v nasilnem konfliktu ter na drugi strani zahteve po izpustitvi palestinskih zapornikov in dvig ali sprostitev blokade Gaze, vključno z obnovo pristanišča in letališča na območju;

E.     ker je pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci mogoče doseči le z neposrednimi pogajanji, katerih cilj je doseči rešitev dveh držav na podlagi mej iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, z državo Izrael in sosednjo neodvisno, demokratično in samobitno palestinsko državo, ki bi obstajali druga ob drugi v miru in varnosti; ker bi moralo biti območje Gaze del prihodnje palestinske države;

F.     ker je v odziv na ugrabitev in uboj treh najstnikov junija 2014 Izrael 30. avgusta 2014 oznanil, da bo zavzel skoraj 1 000 akrov palestinskega ozemlja, največ v zadnjih 30 letih, za izgradnjo novega naselja; ker se kljub ostremu mednarodnemu nasprotovanju nadaljuje širitev in gradnja izraelskih naselij na Zahodnem bregu, tudi v vzhodnem Jeruzalemu;

G.     ker je v izraelskih zaporih in centrih za pridržanje še naprej zaprtih okoli 7 000 Palestincev, vključno s 36 člani palestinskega zakonodajnega sveta, mnogimi ženskami in otroki, 39 zaporniki iz časa pred sporazumi iz Osla ter več kot 500 upravnimi priporniki;

H.     ker je Evropski svet v svojem sklepu z dne 30. avgusta 2014 ponovno poudaril pripravljenost Evropske unije, da prispeva k poglobljeni in trajni rešitvi, ki bo izboljšala varnost, dobrobit in blaginjo tako Palestincev kot Izraelcev;

I.      ker je Svet za zunanje zadeve v svojih sklepih z dne 15. avgusta 2014 izjavil, da je EU pripravljena podpreti morebiten mednarodni mehanizem, ki ga bo potrdil Varnostni svet ZN, tudi s ponovno napotitvijo svojih kopenskih misij EUBAM Rafah in EUPOL COPPS ter morebitno razširitvijo njunega področja delovanja in mandata, ter z vzpostavitvijo programa usposabljanja palestinskih carinikov in policije za njihovo ponovno napotitev v Gazo; ker je Svet tudi izjavil, da je EU pripravljena prispevati k ureditvi, s katero bo preprečen nedovoljen promet orožja in streliva v Gazo in bo mogoče zagotoviti trajno ponovno odprtje mejnih prehodov v Gazi, medtem ko bo EU preučila možnosti uvedbe mednarodno nadzorovanega mehanizma, ki bo omogočil popoln dostop do vseh dostopnih točk v Gazi in njihovo prehajanje;

J.      ker je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2014 Svet za zunanje zadeve objavil, da bo Evropska unija obema stranema zagotovila do tedaj najobsežnejši sveženj politične, gospodarske in varnostne podpore, če bo dosežen dogovor o končnem statusu, in da bo Izraelu in prihodnji palestinski državi v primeru dosege končnega mirovnega sporazuma ponudila posebno privilegirano partnerstvo, ki bo vključevalo boljši dostop do evropskih trgov, tesnejše kulturne in znanstvene vezi, enostavnejše trgovanje in vlaganje ter spodbujanje odnosov med podjetji, v tem okviru pa bi ponudila tudi okrepljen politični dialog in varnostno sodelovanje;

1.      obsoja izgubo človeških življenj, med njimi mnogih žensk in otrok, in trpljenje civilnega prebivalstva na obeh straneh, še posebej prebivalcev območja Gaze, v času nasilnega konflikta med Izraelom na eni strani ter Hamasom in drugimi oboroženimi palestinskimi skupinami na drugi strani julija in avgusta 2014 ter izreka iskreno sožalje družinam nedolžnih žrtev;

2.      pozdravlja sporazum o premirju z dne 26. avgusta 2014, izreka pohvalo Egiptu za uspešna mediacijska prizadevanja ter poziva vse strani, naj v celoti spoštujejo premirje;

3.      poudarja, da mora biti zagotovitev popolnega in neoviranega dostopa humanitarne pomoči do prebivalstva na območju Gaze nujna prednostna naloga; poziva mednarodno skupnost, naj v tem oziru še naprej krepi svoja prizadevanja in se nemudoma odzove na nujne pozive po dodatnih sredstvih za UNRWA; poziva vse akterje v regiji, naj brez odlašanja olajšajo dostop humanitarne pomoči do tistih v Gazi, ki potrebujejo osnovne potrebščine in storitve – še posebej glede električne energije in oskrbe z vodo ter zlasti ob upoštevanju posebnih potreb otrok; izraža svojo zaskrbljenost zaradi domnevnih primerov namerne blokade dostave humanitarne pomoči v Gazo; obenem poudarja, da mora humanitarna in finančna pomoč EU v celoti in na najbolj učinkovit način koristiti palestinskemu prebivalstvu ter ne sme biti nikoli posredno ali neposredno uporabljena za teroristične dejavnosti;

4.      pozdravlja nadaljnje sodelovanje med izraelsko vlado in palestinsko vlado nacionalnega konsenza na različnih področjih ter poziva obe strani, naj nadaljujeta na tej poti; obenem poziva palestinsko vlado nacionalnega konsenza, naj brez odlašanja prevzame popoln nadzor nad območjem Gaze, da ta ne bi zdrsnila v kaos in brezzakonje; v tem duhu poziva k sklenitvi sprave v Palestini, ki bi morala kmalu voditi do parlamentarnih in predsedniških volitev;

5.      poudarja, da sedanje stanje na območju Gaze ne more trajati in da je za rešitev humanitarne krize na območju nujna odprava blokade; ponovno poziva k odpravi režima blokade, ki predstavlja kolektivno kazen lokalnemu prebivalstvu in gre na roko skrajnežev, kar vodi v ponavljajoče se cikle nasilja; verjame, da brez obnove in gospodarskega okrevanja, ki ju spodkopavata pomanjkanje prostega gibanja oseb in pretoka dobrin, v Gazi ne bo dolgoročne stabilnosti; poziva k hitri obnovi in okrevanju Gaze ter odločno podpira donatorsko konferenco, ki se bo 12. oktobra 2014 odvijala v Kairu;

6.      ponovno izraža podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 in po kateri bi bil Jeruzalem glavno mesto obeh držav, pri čemer bi država Izrael in sosednja neodvisna, demokratična in samobitna palestinska država obstajali druga ob drugi v miru in varnosti; ponovno poudarja, da so nenasilna sredstva edini način za dosego trajnega miru med Izraelci in Palestinci; ponavlja, da mora biti območje Gaze del prihodnje palestinske države;

7.      obsoja nadaljevanje gradnje in širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, in množično prilaščanje palestinskega ozemlja, ki spodkopava obete za rešitev dveh držav in vodi le do širjenja ekstremizma, ter ponovno poziva k takojšnjemu končanju te politike;

8.      ponovno izraža svojo podporo varnosti Izraela, pravici Palestincev do lastne države in v tem oziru politiki miroljubnega upora predsednika Mahmuda Abasa; spodbuja Evropsko unijo in njene države članice, naj podprejo prizadevanja predsednika Abasa, da bi z novo pobudo našli pot s trenutne mrtve točke, na kateri se je znašel mirovni proces; obsoja vsa teroristična in nasilna dejanja ter v okviru mirovnega procesa poziva k razorožitvi oboroženih terorističnih skupin v Gazi;

9.      ponovno poziva k izpustitvi vseh palestinskih političnih zapornikov, vključno z izvoljenimi predstavniki palestinskega zakonodajnega sveta, kot je Marvan Barguti, kar bi bil velik prispevek k izgradnji zaupanja in prizadevanjem za mir med obema stranema;

10.    poziva Evropsko unijo, naj izpolni svoje zgodovinske dolžnosti in postane resničen politični akter na Bližnjem vzhodu, tudi s predstavitvijo izčrpne evropske mirovne pobude in načrta za izraelsko-palestinski konflikt, o katerih naj na mednarodni mirovni konferenci potekajo pogajanja z udeležbo obeh strani in vseh ključnih regionalnih in mednarodnih akterjev ter v tesnem sodelovanju z ZDA; ponovno poudarja, da ima EU kot glavna trgovinska partnerica in donatorica v regiji na voljo širok nabor instrumentov, še posebej na področju trgovske politike, s katerimi lahko obe strani spodbudi k nadaljevanju verodostojnih mirovnih pogovorov in k doseganju otipljivih rezultatov, ter poziva k učinkovitejši uporabi teh vzvodov v dvostranskih odnosih Unije z Izraelom in s palestinskimi oblastmi;

11.    spodbuja Evropsko unijo in njene države članice, naj pripravijo konkretne pobude in predloge, s katerimi bi lahko vzpostavili mednarodne ukrepe in mehanizme za trajnostno odpravo blokade na območju Gaze, vključno s ponovno napotitvijo misije EUBAM Rafah;

12.    poziva izraelske oblasti, naj uradnim delegacijam Evropskega parlamenta dovolijo neoviran dostop do območja Gaze;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici za skupno zunanjo in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, parlamentu in vladi Egipta, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov