Процедура : 2014/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0119/2014

Внесени текстове :

B8-0119/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0026

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 142kWORD 70k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))


Шарл Гьоренс, Жерар Дьопре, Майте Пагасауртундуа Руис, Луи Мишел, Марите Схаке, Хавиер Нарт, Дита Харанзова, Катрин Биърдър, Робер Рошфор, Фредерик Рийс, Мариел дьо Сарнез, Жузе Инасиу Фария, Натали Гризбек, Рамон Тремоса и Балсейс, Хуан Карлос Хираута Видал, Мартина Длабайова, Петър Йежек, Фредрик Федерлей, Андрус Ансип, Гербен-Ян Гербранди, Иван Яковчич, Йоханес Корнелис ван Бален от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))  
B8‑0119/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид изявлението от 5 септември 2014 г. относно отговора на ЕС на разразяването на епидемията от ебола , направено от члена на Европейската комисия, отговарящ за развитието, Андрис Пиебалгс, и от члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева,

–       като взе предвид мисията на Африканския съюз, озаглавена „Подкрепа от страна на Африканския съюз при избухването на епидемия от ебола в Западна Африка”, създадена на 21 август 2014 г.,

–       като взе предвид специалния брифинг на ООН относно ебола, проведен на 2 септември 2014 г. от д-р. Джоан Лиу, международен председател на „ Лекари без граници”,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че разразяването на епидемията от ебола в Западна Африка е най-смъртоносното към момента в света и че Световната здравна организация (СЗО) е обявила извънредно положение за здравето в международен мащаб; като има предвид, че над 2 100 души са загинали от вируса в Гвинея, Либерия, Сиера Леоне и Нигерия тази година и че положението продължава да се влошава бързо, което налага координирана международна реакция; като има предвид, че СЗО предвижда също така, че максималният брой от 20 000 смъртни случаи би могъл да бъде достигнат;

Б.     като има предвид, че НПО „ Лекари без граници” съобщи за „бездействието на най-големите държави”;

В.     като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН ще проведе спешно заседание в четвъртък, 18 септември 2014 г.;

Г.     като има предвид, че Комисията е сериозно загрижена от непрестанното разпространение на това заболяване, което все още не е под контрол, и непрекъснато увеличава броя на своите действия от март 2014 г. насам;

Д.     като има предвид, че всички организации на място са подчертали факта, че за да се изолират и лекуват пациентите има спешна необходимост не само от средства, но също така от оперативен капацитет, включително квалифицирани човешки ресурси и логистични материали;

Е.     като има предвид, че либерийският министър на отбраната обяви миналата седмица по време на Съвета за сигурност на ООН, че самото съществуване на неговата държава е изложено на риск;

Ж.    като има предвид, че Комисията следи ситуацията чрез своята координационен център за спешно реагиране, който следва да послужи като платформа за координация на подкрепата от страна на ЕС;

З.      като има предвид, че членът на Комисията Борг заяви по време на среща с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Парламента, състояла се на 3 септември 2014 г., че „ЕС има моралното задължение да помогне на страните, засегнати от епидемията от ебола, тъй като те сами по себе си не могат да се справят с проблема“;

И.     като има предвид, че членът на Комисията Борг обяви, че Комисията очаква да увеличи финансирането чрез прехвърлянето на част от наличните средства за развитие към хуманитарната помощ; като има предвид, че ЕС е отпуснал 11.9 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за епидемията от март 2014 г. насам; като същевременно в края на август СЗО съобщи за план в размер на 77 милиона евро;

Й.     като има предвид, че президентът Барак Обама възнамерява драстично да увеличи усилията на САЩ за овладяване на разпростирането на епидемията от ебола в Западна Африка, включително чрез засилено участие на военните сили на САЩ, като бъдат изпратени допълнителни преносими болници, лекари и здравни специалисти, като се осигурят медицински доставки и бъде проведено обучение на здравните работници в Либерия и в други държави;

К.     като има предвид, че СЗО е отправила предупреждение, че хиляди други случаи биха могли да се появят в Либерия, която е най-засегнатата страна от разразилата се епидемия в Западна Африка;

Л.     като има предвид, че вирусът ебола се разпространява сред хората чрез пряк контакт със заразена кръв, телесни течности или органи, или косвено чрез контакти със заразена околна среда;

М.    като има предвид, че здравните работници са изложени на най-голям риск поради начините на предаване на вируса ебола и факта, че те работят без подходящо защитно оборудване и обучение;

Н.     като има предвид, че конвенционалните методи за упражняване на контрол върху разразилата се епидемия нямат достатъчно въздействие;

О.     като има предвид, че разразилата се епидемия разкри недостатъци в системите на здравеопазването и услугите на засегнатите държави, както и спешната необходимост от подкрепа за укрепването на тези сектори;

П.     като има предвид, че Африканският съюз призовава своите държави членки да премахнат наложените забрани за пътуване с оглед овладяване на вируса, като заявява, че те биха могли да навредят на икономиката в региона;

Р.     като има предвид, че разразилата се епидемия е с приблизително 55% смъртност;

С.     като има предвид, че серотерапията, включваща преливането на плазма от оцелелите от вируса ебола, може да е изиграла роля в процеса на ремисия и възстановяване на двама американски лекари, заразени с ебола; Като има предвид, че в същото време е важно да не се подценяват усложненията при прилагането на място на серотерапията, като се имат предвид несигурните условия на хоспитализация и логистичните проблеми като например поддръжката на хладилната верига;

Т.     като има предвид, че кризата е изтъкнала слабите места на здравните системи в засегнатите държави;

У.     като има предвид, че началото на клиничните изпитвания на ваксини предстои, но не се очаква леченията и експерименталните ваксини да бъдат широко разпространени преди края на годината;

Ф.    като има предвид, че има 4.5 милиона деца под петгодишна възраст, живеещи в райони, засегнати от вируса ебола, и жени (75 % от случаите), които са непропорционално засегнати от вируса, поради тяхната роля като лица, полагащи грижи;

Х.     като има предвид, че случаи на заболяване, свързани с пътувания, се появяват в други държави и има опасност да създадат нови епидемиологични предизвикателства;

1.      подчертава, че епидемия от ебола приема опустошителни измерения във вече петте засегнати държави, т.е. Гвинея, Либерия, Нигерия, Сиера Леоне и (северната част на) Демократична република Конго; подчертава, че според СЗО това е най-мащабното регистрирано огнище на болестта по отношение на случаи на заболели лица, смъртни случаи и географски обхват, като то продължава да се разраства;

2.      счита, че международната общност трябва да играе по-голяма роля, като същевременно африканските държави също трябва да поемат своя дял от отговорността; призовава държавите, разполагащи с ресурси за реагиране на бедствия ,спешно да изпратят допълнителни медицински, военен и цивилен капацитет в Западна Африка с цел тяхното бързо разгръщане;

3.      счита, че в един глобализиран свят, ЕС и ООН трябва да се споразумеят за вида на намесата, което ще даде отговор на извънредната ситуация, свързана със здравето в световен мащаб;

4.      настоятелно призовава за провеждането на среща на министерско равнище на Съвета на Европейския съюз, за да се установи план за действие при неотложни ситуации, който да бъде приложен незабавно, да се предприемат медицински действия, с които да се договори и осигури хуманитарна помощ от страна на държавите членки, под ръководството на Комисията;

5.      призовава Комисията да изготви оценки на нуждите и специфични за отделните държави планове за определяне на нуждите от здравен персонал, мобилни лаборатории, защитно облекло, лабораторно оборудване и създаването на отделения за изолация;

6.      подчертава, че настоящата криза изтъква факта, че международната общност, преди да се заеме с „програмата за периода след 2015 г.„ , трябва да разгледа „въпросите, останали нерешени“ в „Програма 2015“ и да се занимае предимно с въпросите на здравеопазването (и образованието) в развиващите се държави;

7.      подчертава, че борбата срещу вируса ебола не трябва да води до стигматизиране на оцелелите пациенти в общностите или държавите;

8.      подчертава предизвикателствата, пред които е изправен медицинският персонал, и горещо приветства големия принос и съдействието на международните организации при овладяването на разразилата се епидемия; подчертава, че има нужда от повече лекари, медицински сестри, епидемиолози, вода и санитарни условия, които бележат недостиг в момента;

9.      подчертава, че са необходими допълнителни международни усилия за финансиране и координиране на съществуващите програми за научни изследвания и развитие за разработване на лечение и ваксини за вируса ебола, както и за други болести, които не представляват непосредствен търговски интерес, но биха могли да доведат до подобни епидемии в бъдеще; призовава Комисията спешно да проучи дали съществуващите програми на ЕС за изследвания и развитие могат да бъдат в състояние да подпомогнат допълнително тези усилия, особено за постигане на напредък по отношение на необходимите клинични изпитвания на съществуващите проекти на лечения;

10.    подчертава необходимостта бързо да се инвестира, чрез ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, в готовност в съседните държави, с цел да се предотврати и/или да се ограничи разпространението на вируса в другите уязвими държави от Западна Африка;

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на президентите, на правителствата и парламентите на държавите от Африканския съюз и на Световната здравна организация.

Правна информация - Политика за поверителност