Procedūra : 2014/2842(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0119/2014

Pateikti tekstai :

B8-0119/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0026

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 135kWORD 200k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))


Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))  
B8‑0119/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos 2014 m. rugsėjo 5 d. padarytus pareiškimą apie ES reakciją į ebolos viruso protrūkį,

–       atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos (AS) 2014 m. rugpjūčio 21 d. pradėtą misiją „AS parama kovojant su ebolos viruso protrūkiu Vakarų Afrikoje“,

–       atsižvelgdamas į tarptautinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ pirmininkės Dr. Joanne Liu parengtą 2014 m. rugsėjo 2 d. specialų pranešimą Jungtinėse Tautose dėl ebolos viruso,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ebolos viruso protrūkis Vakarų Afrikoje iki šiol yra atnešęs daugiausiai mirčių ir kadangi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai padėtį; kadangi šiais metais Gvinėjoje, Liberijoje, Siera Leonėje ir Nigerijoje mirė daugiau kaip 2 100 žmonių ir padėtis sparčiai vis blogėja, reikia koordinuoto tarptautinio atsako; kadangi PSO taip pat numato, kad gali būti pasiektas 20 000 mirčių maksimumas;

B.     kadangi nevyriausybinė organizacija „Gydytojai be sienų“ pasmerkė daugelio didžiųjų šalių neveiklumą;

 

C.     kadangi JT Saugumo Taryba 2014 m. rugsėjo 18, ketvirtadienį surengs neeilinį posėdį;

D.     kadangi Komisija yra rimtai susirūpinus dėl tebesitęsiančio šios ligos plitimo, kurios dar nepavyko suvaldyti, ir nuo 2014 m. kovo mėn. ji visą laiką didino savo įnašą.

E.     kadangi visos organizacijos, esančios vietoje, pabrėžė tai, kad siekiant izoliuoti ir gydyti pacientus nedelsiant reikia ne tik lėšų, bet it veiklos pajėgumų, įskaitant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius ir logistinę medžiagą;

F.     kadangi Liberijos gynybos ministras pereitą savaitę JT Saugumo Tarybai pranešė, kad net sprendžiamas šalies išlikimo klausimas;

G.     kadangi Komisija stebi padėtį, pasitelkdama Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą, kuris turėtų būti ES pagalbos koordinavimo platforma;

H.     kadangi Komisijos narys T. Borg per 2014 m. rugsėjo 3 d. vykusį Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto posėdį teigė, kad ES moralinė pareiga yra padėti ebolos viruso protrūkio paveiktoms šalims, nes jos pačios šios problemos išspręsti negali;

I.      kadangi Komisijos narys T. Borg pranešė, kad Komisija tikisi padidinti finansavimą, turimas lėšas perkeldama iš vystymosi politikos į humanitarinės pagalbos politiką; kadangi nuo 2014 m. kovo mėn. ES kovai su epidemija skyrė humanitarinės pagalbos už 11,9 mln. EUR; kadangi rugpjūčio pabaigoje PSO paskelbė planą, kurio kaina 77 mln. EUR;

J.      kadangi Prezidentas Barak Obama planuoja labai padidinti JAV pastangas siekiant sumažinti ebolos viruso protrūkį Vakarų Afrikoje, įskaitant labiau įtraukti JAV karines pajėgas siunčiant papildomas kilnojamas ligonines, gydytojus ir sveikatos priežiūros specialistus, teikiant medicinos produktus ir vykdant sveikatos priežiūros darbuotojų mokymus Liberijoje ir kitose šalyse;

K.     kadangi PSO įspėjo, kad Liberijoje, šalyje, kurią Vakarų Afrikoje labiausiai paveikė šios ligos protrūkis, dar bus tūkstančiai naujų susirgimų;

L.     kadangi ebolos virusas tarp žmonių plinta per tiesioginį kontaktą su užkrėstu krauju, kūno skysčiais ar organais arba netiesiogiai, esant su užkrėstoje aplinkoje;

M.    kadangi sveikatos priežiūros darbuotojams kyla didžiausias pavojus dėl ebolos viruso perdavimo būdų ir dėl to, kad jie dažnai veikia neturėdami tinkamos įrangos ir apmokymų;

N.     kadangi įprasti ligos protrūkio kontrolės būdai pakankamo poveikio neturėjo;

O.     kadangi įvykus ligos protrūkiui matyti, jog šalyse, kuriose ši liga aptikta, sveikatos sistemos nepakankamos ir būtina nedelsiant teikti paramą siekiant jas sutvirtinti;

P.     kadangi Afrikos Sąjunga skatina savo nares panaikinti draudimą keliauti, nustatytą siekiant izoliuoti virusą, teigdama, kad jis galėtų pakenkti regiono ekonomikai;

Q.     kadangi dabartinio ligos protrūkio mirtingumas yra apie 55 proc.;

R.     kadangi gydymas serumu, t. y. nuo ebolos viruso išgyvenusių asmenų kraujo plazmos perpylimas, galėjo būti labai svarbus veiksnys dėl to, kad atsigavo ir pasveiko du ebolos virusu užsikrėtę amerikiečiai gydytojai; kadangi tuo pačiu labai svarbu nepamiršti komplikacijų, kurias gali sukelti gydymas serumu vietoje dėl prastų sąlygų ligoninėse ir logistinių problemų, pavyzdžiui, galimybių jį išlaikyti šaltą;

S.     kadangi dėl krizės paaiškėjo atitinkamų šalių sveikatos sistemų trūkumai;

T.     kadangi būtina pradėti klinikinius vakcinos bandymus, tačiau nesitikima, kad gydymas ir eksperimentinės vakcinos bus visiems prieinamos iki metų pabaigos;

U.     kadangi ebolos virusu užkrėstose vietovėse gyvena apie 4,5 mln vaikų iki penkerių metų ir neproporcingai daug moterų (apie 75 proc. ligos atvejų) virusu užsikrėtė dėl to, kad jos užsiima slauga;

V.     kadangi kitose šalyse pastebima naujų ligos atvejų, susijusių su keliavimų, ir auga naujų epidemiologinių problemų grėsmė;

1.      pabrėžia, kad ebolos viruso epidemija sukėlė didžiulius nuostolius penkiose jos poveikį patyrusiose šalyse, t. y. Gvinėjoje, Liberijoje, Siera Leonėje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje (jos šiaurinėje dalyje); pabrėžia, kad PSO teigimu tai yra didžiausias kada nors užregistruotas protrūkis susirgimų skaičiaus, mirties atvejų ir geografinės aprėpties požiūriais;

2.      mano, kad tarptautinė bendruomenė turi būti aktyvesnė ir Afrikos šalys turi prisiimti daugiau atsakomybės; ragina šalis, turinčias išteklių atsiliepti į nelaimes, į Vakarų Afriką nedelsiant siųsti papildomas medicinos, karines ir civilines pajėgas siekiant, kad jos kuo greičiau dislokuotųsi;

3.      mano, kad globalizacijos paveiktame pasaulyje ES ir JT turi susitarti dėl intervencijų, kuriomis bus duodamas atsakas pasaulinio masto pavojaus sveikatai padėčiai, pobūdžio;

4.      ragina surengti Europos Sąjungos Tarybos ministrų lygmens posėdį siekiant parengti pavojaus sveikatai padėties likvidavimo planą, kuris būtų nedelsiant įgyvendinamas ir skirtas medicinos atstovams mobilizuoti, kad jie sutiktų teikti ir teiktų Komisijos koordinuojamą valstybių narių humanitarinę pagalbą;

5.      ragina Komisiją parengti poreikių vertinimą ir konkrečius šalių planus, kuriuose būtų apibrėžtas sveikatos priežiūros darbuotojų, kilnojamų laboratorijų, laboratorijų įrangos, apsauginių drabužių ir izoliavimo palatų įrengimo poreikis;

6.      pabrėžia, kad dėl krizės dar labiau akivaizdu, jog tarptautinė bendruomenė, prieš pradėdama įgyvendinti darbotvarkę, skirtą laikotarpiui po 2015 m., turi pirma išspręsti 2015 m. darbotvarkėje išdėstytas neišspręstas besivystančių šalių sveikatos (ir švietimo) problemas;

7.      pabrėžia, kad kovojant su ebolos virusu negalima leisti, kad likę gyvi pacientai būtų stigmatizuojami bendruomenėse arba šalyse;

8.      pabrėžia medicinos darbuotojų patiriamus sunkumus ir labai palankiai vertina jų didelį įnašą padedant tarptautinėms organizacijoms suvaldyti viruso protrūkį; pabrėžia, kad reikia daugiau gydytojų, medicinos seserų, epidemiologų ir vandens bei sanitarijos specialistų, kurių dabar nepakanka;

9.      pabrėžia, kad reikia papildomų tarptautinių pastangų siekiant remti ir koordinuoti dabartines mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas, kad būtų sukurti vaistai ir vakcinos nuo ebolos viruso ir nuo kitų ligų, kurias gydyti nėra tiesioginės komercinės naudos, bet kurių epidemijos gali kilti ateityje; ragina Komisiją nedelsiant ištirti, ar dabartinės ES mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos gali daugiau padėti dedant šias pastangas, ypač vykdant klinikinius galimų gydymo būdų tyrimus;

10.    pabrėžia, kad reikia nedelsiant Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos (ECHO) GD lėšas investuoti į kaimyninių šalių pasiruošimą, kad jos galėtų užkirsti kelią viruso plitimui kitose pažeidžiamose Vakarų Afrikos šalyse ir (arba) jį riboti;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Afrikos Sąjungos valstybių prezidentams, vyriausybėms ir parlamentams ir Pasaulio sveikatos organizacijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika