Procedură : 2014/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0119/2014

Texte depuse :

B8-0119/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0026

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 138kWORD 70k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))


Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0119/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere „Declarația privind răspunsul UE la epidemia de Ebola” dată de comisarul pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, și de comisarul pentru ajutor umanitar și răspuns la situații de criză, Kristalina Georgieva, la 5 septembrie 2014,

–       având în vedere misiunea Uniunii Africane (UA) „AU Support to Ebola Outbreak in West Africa” (ASEOWA) (Sprijinul acordat de către UA în contextul epidemiei de Ebola din Africa de Vest), înființată la 21 august 2014,

–       având în vedere „Informarea specială cu privire la Ebola” a Națiunilor Unite, ținută de dr Joanne Liu, președinte internațional al Médecins Sans Frontières, la 2 septembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât epidemia de Ebola din Africa de Vest este cea mai gravă de până acum, la nivel mondial, iar Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat-o urgență la nivel internațional în domeniul sănătății; întrucât peste 2 100 de persoane au murit anul acesta în Guineea, Liberia, Sierra Leone și Nigeria, iar situația continuă să se înrăutățească rapid, fiind necesară o reacție coordonată la nivel internațional; întrucât OMS estimează, de asemenea, că un vârf de 20 000 de morți ar putea fi atins;

B.     întrucât ONG-ul Médecins Sans Frontières (MSF) a denunțat „lipsa de acțiune a țărilor importante”;

C.     întrucât Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență joi, 18 septembrie 2014;

D.     întrucât Comisia este profund preocupată de răspândirea neîntreruptă a acestei boli, care nu este deocamdată ținută sub control, și și-a intensificat continuu reacția începând din martie 2014;

E.     întrucât toate organizațiile de la fața locului au subliniat că, pentru a izola și a trata pacienții, sunt necesare de urgență nu doar fonduri, ci și capacitate operațională, inclusiv resurse umane calificate și materiale logistice;

F.     întrucât ministrul liberian al Apărării a declarat săptămâna trecută în fața Consiliului de Securitate al ONU că însăși existența țării sale se află în joc;

G.     întrucât Comisia monitorizează situația prin intermediul Centrului său de coordonare a răspunsului la situații de urgență, care ar trebui să servească drept platformă pentru coordonarea asistenței UE;

H.     întrucât comisarul Borg a afirmat în cadrul unei reuniuni cu Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European, care a avut loc la 3 septembrie 2014, că UE „are obligația morală de a ajuta țările afectate de epidemia de Ebola, deoarece acestea nu pot face față singure situației”;

I.      întrucât comisarul Borg a anunțat că Comisia preconizează să majoreze finanțarea, transferând o parte din fondurile disponibile pentru dezvoltare către ajutorul umanitar; întrucât UE a alocat 11,9 milioane EUR ca ajutor umanitar pentru această epidemie începând din martie 2014; întrucât OMS a anunțat la sfârșitul lunii august un plan în valoare de 77 milioane EUR;

J.      întrucât Președintele Barack Obama intenționează să sporească considerabil eforturile SUA vizând atenuarea epidemiei de Ebola din Africa de Vest, inclusiv printr-o mai mare implicare a forțelor armate americane, trimițând spitale de campanie suplimentare, medici și experți în asistență medicală, furnizând echipamente medicale și asigurând instruirea personalului medical din Liberia și din alte țări;

K.     întrucât OMS a avertizat că mii de alte cazuri ar putea apărea în Liberia, țara cea mai afectată de epidemia care a lovit Africa de Vest;

L.     întrucât Ebola se transmite de la om la om în mod direct, prin contactul cu sângele, cu lichidele corporale sau cu organele infectate, sau indirect, prin contactul cu mediile contaminate;

M.    întrucât personalul medical este supus celui mai mare risc, ținând cont de căile de transmitere a virusului Ebola și de faptul că își desfășoară activitatea fără a beneficia de echipamente de protecție și de instruire adecvate;

N.     întrucât metodele convenționale vizând ținerea sub control a epidemiei nu au avut un impact suficient;

O.     întrucât epidemia a scos la iveală caracterul necorespunzător al sistemelor de sănătate din țările afectate și nevoia urgentă de sprijinire și de consolidare a acestora;

P.     întrucât Uniunea Africană își îndeamnă statele membre să ridice interdicțiile de călătorie introduse pentru a limita răspândirea virusului, afirmând că acestea ar putea dăuna economiei din regiune;

Q.     întrucât epidemia actuală are o rată de mortalitate de aproximativ 55 %;

R.     întrucât seroterapia, ce implică o transfuzie de plasmă de la persoanele care au supraviețuit virusului Ebola, e posibil să fi contribuit la refacerea și vindecarea a doi medici americani infectați cu Ebola; întrucât este important, în același timp, să nu subestimăm complicațiile legate de recurgerea la seroterapiei la fața locului, ținând cont de condițiile precare de spitalizare și de problemele de logistică, cum ar fi menținerea lanțului frigorific;

S.     întrucât această criză a scos la iveală deficiențele sistemelor de sănătate din țările afectate;

T.     întrucât începerea trialurilor clinice cu vaccinuri este iminentă, dar tratamentele și vaccinurile experimentale nu se preconizează că vor fi disponibile pe scară largă mai devreme de sfârșitul anului;

U.     întrucât 4,5 milioane de copii cu vârsta sub cinci ani trăiesc în zonele afectate de virusul Ebola, iar femeile (care reprezintă 75 % din cazuri) au fost afectate de boală în mod disproporționat, deoarece ele sunt cele care asigură îngrijirea familiei;

V.     întrucât au început deja să se înregistreze și în alte țări cazuri de infecție răspândită de persoanele care călătoresc și există riscul apariției unor noi probleme epidemiologice,

1.      subliniază că epidemia de Ebola are un impact devastator asupra celor cinci țări afectate până în acest moment, și anume Guineea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone și Republica Democratică Congo (partea de nord); atrage atenția asupra faptului că, potrivit OMS, aceasta este cea mai amplă epidemie înregistrată vreodată din punctul de vedere al numărului de cazuri, al numărului de decese și al răspândirii geografice și continuă să se agraveze;

2.      consideră că comunitatea internațională trebuie să joace un rol mai important, în vreme ce țările africane trebuie să își asume, la rândul lor, responsabilitățile care le revin; invită țările care dispun de resursele necesare pentru a răspunde la dezastre să trimită urgent echipamente medicale și personal militar și civil în Africa de Vest, în vederea mobilizării rapide a acestora;

3.      consideră că, într-o lume globalizată, Uniunea Europeană și Națiunile Unite trebuie să cadă de acord asupra tipului de intervenție ca răspuns la o urgență la nivel internațional în domeniul sănătății;

4.      insistă asupra organizării unei reuniuni ministeriale a Consiliului Uniunii Europene în cadrul căreia să se stabilească un plan de urgență, urmând a fi pus imediat în aplicare, pentru mobilizarea răspunsului medical și să se cadă de acord asupra acordării de ajutor umanitar din partea statelor membre, sub coordonarea Comisiei;

5.      invită Comisia să întocmească evaluări ale nevoilor și planuri specifice fiecărei țări, pentru a stabili necesitățile în materie de personal medical, laboratoare mobile, echipamente de laborator, îmbrăcăminte de protecție și instituirea unor saloane de carantină;

6.      subliniază că această criză scoate în evidență faptul că comunitatea internațională, înainte de a se ocupa de „agenda post-2015”, trebuie să rezolve „resturile” rămase de la „Agenda 2015” și să se ocupe în principal de problemele din domeniul sănătății (și al educației) din țările în curs de dezvoltare;

7.      subliniază că lupta împotriva virusului Ebola nu trebuie să ducă, în comunitățile sau în țările lor, la stigmatizarea pacienților care au supraviețuit;

8.      atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă personalul medical și salută călduros contribuția și asistența extraordinară a organizațiilor internaționale la ținerea sub control a epidemiei; subliniază că este nevoie de mai mulți medici, asistenți, epidemiologi și specialiști în aprovizionarea cu apă și salubrizare, al căror număr este în prezent insuficient;

9.      subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare la nivel internațional pentru a finanța și a coordona programele existente de cercetare și dezvoltare pentru elaborarea de tratamente și vaccinuri contra Ebola, precum și pentru alte afecțiuni care nu prezintă un interes comercial imediat, dar care ar putea cauza epidemii similare în viitor; invită Comisia să analizeze de urgență dacă programele existente de cercetare și dezvoltare ale UE ar putea oferi asistență suplimentară acestor eforturi, în special în ceea ce privește accelerarea trialurilor clinice pentru tratamentele actuale;

10.    subliniază că este necesar să se investească rapid, prin intermediul DG ECHO, în pregătirea din țările învecinate pentru a preveni și/sau a limita răspândirea virusului în alte țări fragile din Africa de Vest;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președinților, guvernelor și parlamentelor țărilor din Uniunea Africană, precum și Organizației Mondiale a Sănătății.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate