Postopek : 2014/2842(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0119/2014

Predložena besedila :

B8-0119/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0026

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 128kWORD 64k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o odzivu Evropske unije na izbruh ebole (2014/2842(RSP))


Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o odzivu Evropske unije na izbruh ebole (2014/2842(RSP))  
B8-0119/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa in komisarke za humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristaline Georgieve z dne 5. septembra 2014 o odzivu EU na izbruh ebole,

–  ob upoštevanju misije Afriške unije za podporo zahodni Afriki ob izbruhu ebole, vzpostavljene 21. avgusta 2014,

–  ob upoštevanju posebnega obvestila OZN o stanju v zvezi z ebolo, ki ga je 2. septembra 2014 podala Joanne Liu, mednarodna predsednica Zdravnikov brez meja,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker izbruh ebole v zahodni Afriki predstavlja najbolj smrtonosno epidemijo na svetu doslej in je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) razglasila mednarodne izredne zdravstvene razmere; ker je v Gvineji, Liberiji, Sierri Leone in Nigeriji zaradi virusa letos umrlo več kot 2100 ljudi in se razmere še naprej hitro slabšajo, zaradi česar je potreben usklajen mednaroden odziv; ker bi število smrtnih žrtev po oceni SZO lahko naraslo tudi na 20 000;

B.  ker je NVO Zdravniki brez meja obsodila neukrepanje velikih držav;

C.  ker se bo varnostni svet OZN v četrtek, 18. septembra 2014, sestal na izrednem zasedanju;

D.  ker je Komisija resno zaskrbljena zaradi nadaljnjega širjenja bolezni, ki še ni pod nadzorom, in je njen odziv od marca 2014 naprej vse močnejši;

E.  ker so vse organizacije, ki so na kraju samem, poudarile, da za izolacijo in zdravljenje bolnikov niso nujno potrebna le finančna sredstva, temveč tudi operativna zmogljivost, kar vključuje tudi usposobljeno osebje in logistično opremo;

F.  ker je liberijski obrambni minister prejšnji teden pred varnostnim svetom OZN izjavil, da je ogrožen sam obstoj njegove države;

G.  ker Komisija razmere spremlja prek svojega Centra za usklajevanje nujnega odziva, ki bi ga morali uporabljati kot platformo za usklajevanja pomoči EU;

H.  ker je komisar Tonio Borg 3. septembra 2014 na seji Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega parlamenta dejal, da ima EU moralno obveznost pomagati državam, ki jih je prizadel izbruh virusa ebola, ker mu same ne bodo kos;

I.  ker je komisar Tonio Borg oznanil, da Komisija pričakuje povečanje sredstev, in sicer s prerazporeditvijo dela sredstev, ki so v okviru razvojnega sklada na voljo za humanitarno pomoč; ker je EU od marca 2014 za humanitarno pomoč v boju proti epidemiji namenila 11,9 milijona EUR; ker je SZO konec avgusta oznanila, da namerava zagotoviti 77 milijonov EUR;

J.  ker namerava predsednik Barack Obama bistveno okrepiti prizadevanja ZDA za zajezitev izbruha ebole v zahodni Afriki, med drugim z večjo udeležbo ameriške vojske, s pošiljko dodatnih mobilnih bolnišnic, napotitvijo zdravnikov in zdravstvenih strokovnjakov, zagotovitvijo medicinske opreme in izvajanjem usposabljanja za zdravstvene delavce v Liberiji in drugih državah;

K.  ker je SZO opozorila, da bi se v Liberiji, ki jo je izbruh ebole v zahodni Afriki najbolj prizadel, lahko pojavilo še več tisoč primerov;

L.  ker se ebola med ljudmi širi prek neposrednega stika z okuženo krvjo, telesnimi tekočinami ali organi ali posredno prek stika z okuženim okoljem;

M.  ker so zdravstveni delavci zaradi načina, na katerega se virus ebole prenaša, in ker delajo brez ustrezne zaščitne opreme in znanja, najbolj ogroženi;

N.  ker konvencionalne metode za zajezitev izbruha niso imele zadostnega učinka;

O.  ker se je z izbruhom pokazalo, da imajo prizadete države pomanjkljive zdravstvene sisteme in da za okrepitev teh sistemov nujno potrebujejo podporo;

P.  ker Afriška unija poziva svoje države članice, naj odpravijo prepoved potovanj, ki je bila odrejena za zajezitev virusa, saj bi prepoved lahko prizadela gospodarstvo regije;

Q.  ker je umrljivost v okviru trenutnega izbruha približno 55 %;

R.  ker je možno, da je seroterapija, ki vključuje transfuzijo plazme oseb, ki so preživele virus ebole, prispevala k ozdravitvi in okrevanju dveh ameriških zdravnikov, okuženih z ebolo; ker hkrati ne gre podcenjevati zapletov, povezanih z izvajanjem seroterapije na kraju samem, ob upoštevanju negotovih pogojev bolnišničnega zdravljenja in logističnih težav, kot je vzdrževanje hladne verige;

S.  ker je kriza pokazala pomanjkljivosti zdravstvenih sistemov v prizadetih državah;

T.  ker se bodo klinična preskušanja cepiv kmalu začela, vendar zdravila in poskusna cepiva po pričakovanjih ne bodo dostopna pred koncem leta;

U.  ker 4,5 milijona otrok, mlajših od petih let, živi na območju, ki ga je prizadel virus ebola, ženske (75 % primerov) pa so nesorazmerno prizadete zaradi svoje vloge negovalk;

V.  ker se zaradi potovanj primeri bolezni pojavljajo tudi v drugih državah in ker obstaja nevarnost, da bo to privedlo do novih epidemoloških izzivov;

1.  poudarja, da ima epidemija ebole v petih državah, ki so trenutno prizadete (Gvineja, Liberija, Nigerija, Sierra Leone in severni del Demokratične republike Kongo), uničujoče posledice; poudarja, da gre po podatkih SZO za največji zabeležen izbruh doslej glede na število primerov, smrtne žrtve in geografsko pokritost ter da se še naprej širi;

2.  meni, da mora mednarodna skupnost prevzeti večjo vlogo, hkrati pa morajo tudi afriške države prevzeti svoj del odgovornosti; poziva države, ki imajo ustrezna sredstva, naj se odzovejo na nesreče in nujno pošljejo zdravstvene, vojaške in civilne zmogljivosti v zahodno Afriko, kjer jih bodo čim prej uporabili;

3.  meni, da se morajo EU in OZN v globaliziranem svetu dogovoriti o načinu ukrepanja, s katerim bodo zagotovili odziv na izredne zdravstvene razmere na globalni ravni;

4.  poziva k temu, da se skliče srečanje ministrov Sveta EU za pripravo načrta za ukrepanje, ki ga je treba takoj začeti izvajati, za mobilizacijo dogovorjene zdravstvene pomoči in da se pod vodstvom Komisije zagotovi humanitarna pomoč držav članic;

5.  poziva Komisijo, naj pripravi oceno potreb in načrte za posamezne države, da bi ugotovili povpraševanje po zdravstvenem osebju, mobilnih laboratorijih, laboratorijski opremi, zaščitnih oblačilih ter vzpostavitvi oddelkov za izolacijo;

6.  poudarja, da ta kriza jasno kaže, da mora mednarodna skupnost najprej obravnavati neizpolnjene dele programa Agenda 2015, predvsem vprašanja s področja zdravstva (in izobraževanja) v državah v razvoju, preden se bo lotila programa za obdobje po letu 2015;

7.  poudarja, da boj proti eboli ne sme privesti do tega, da bi bili preživeli bolniki v svoji skupnosti oz. državi stigmatizirani;

8.  poudarja izzive za zdravstveno osebje in toplo pozdravlja velik prispevek in pomoč mednarodnih organizacij pri nadzoru tega izbruha; poudarja, da je potrebnih več zdravnikov, medicinskih sester, epidemiologov ter strokovnjakov za vodo in sanitarnih strokovnjakov, ki jih trenutno primanjkuje;

9.  poudarja, da si mora mednarodna skupnost še dodatno prizadevati za financiranje in usklajevanje obstoječih raziskovalnih in razvojnih programov, katerih namen je razviti zdravila in cepiva za ebolo ter druge bolezni, pri katerih sicer ni neposrednega poslovnega interesa, vendar bi lahko v prihodnosti povzročile podobne epidemije; poziva Komisijo, naj nujno preuči, ali bi lahko z obstoječimi raziskovalnimi in razvojnimi programi EU dodatno okrepili ta prizadevanja, zlasti da bi napredovali na področju kliničnih preskušanj, ki jih je treba izvesti za obstoječa testna zdravila;

10.  poudarja, da je treba prek GD ECHO hitro vlagati v pripravljenost v sosednjih držav, da se prepreči oz. omeji širjenje virusa v druge ranljive države zahodne Afrike;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsednikom, vladam in parlamentom Afriške unije ter Svetovni trgovinski organizaciji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov