Предложение за резолюция - B8-0121/2014Предложение за резолюция
B8-0121/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Мария Габриел, Андрей Пленкович, Туне Келам, Франсиско Хосе Милян Мон, Дейвид Макалистър, Мишел Алио-Мари, Ласло Тьокеш, Естер де Ланге, Ларс Адактусон, Моника Луиза Маковей, Дубравка Шуйца, Ярослав Лешек Валенса, Дьорд Хьолвени, Давор Иво Стиер, Емил Радев, Филип Жювен, Габриелиус Ландсбергис, Франсеск Гамбус от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0109/2014

Процедура : 2014/2843(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0121/2014
Внесени текстове :
B8-0121/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0121/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства

(2014/2843(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 30 август 2014 г. относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид декларациите на заместник-председателя на комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид Резолюция 2170 (2014) на Съвета за сигурност на ООН и Резолюция S-22/L.1 (2014) на Съвета по правата на човека на ООН,

–       като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид Декларацията от срещата на високо равнище на НАТО от 5 септември 2014 г.,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на религия или убеждения, приети на 24 юни 2013 г.,

–       като взе предвид заключенията на парижката конференция от 15 септември 2014 г. относно сигурността в Ирак и борбата срещу Ислямската държава,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че сигурността и хуманитарното положение в Ирак и Сирия, които вече бяха критични, допълнително се влошиха вследствие на окупацията на части от тяхната територия от джихадската фракционна група на Ал-Кайда – Ислямска държава (ИД); като има предвид, че трансграничният характер на ИД и свързаните с нея терористични групировки представлява заплаха за по-широкия регион;

Б.     като има предвид, че разпадането на иракско-сирийската граница осигури на ИД възможности да засили присъствието си и в двете държави; като има предвид, че на 29 юни 2014 г. беше съобщено, че ИД е обявила създаването на „халифат“ или „ислямска държава“ на териториите, които контролира в Ирак и Сирия, и като има предвид, че нейният лидер Абу Бакр ал Багдади се е самообявил за халиф;

В.     като има предвид, че в намиращите се под контрола на ИД и на свързаните с нея групи райони биват извършвани тежки нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека, включително целенасочени убийства, насилствена смяна на вярата, отвличания, продажба на жени, робството на жени и деца, вербуване на деца за самоубийствени бомбени атентати, сексуален и физически тормоз и изтезания; като има предвид, че ИД е отговорна за убийствата на журналистите Джеймз Фоли и Стивън Сотлоф, както и на хуманитарния работник Дейвид Хейнс; като има предвид, че атаките на силите на ИД са насочени срещу християнски, язидски, туркменски, шабакски, какайски, сабейски и шиитски общности; като има предвид, че джамии, паметници, светилища, църкви и други места на поклонение, гробове и гробища, както и обекти на археологическото и културното наследство, стават предмет на умишлено унищожаване;

Г.     като има предвид, че в последно време иракските християни биват преследвани, лишавани от техните основни права и принуждавани да напуснат домовете си и да се превърнат в бежанци поради своята религия и убеждения; като има предвид, че на 17 юли 2014 г. в Мосул членове на ИД започнаха белязването на къщите на християните и шиитите с надписи „собственост на ислямска държава“; като има предвид, че семействата получиха ултиматум за смяна на религията, плащане на данък за защита, или изселване, тъй като в противен случай биха били екзекутирани; като има предвид, че според Международния ден на отворените врати броят на християните в Ирак е намалял значително – от 1,2 милиона в началото на 1990-те години на миналия век до 330 000 – 350 000 понастоящем;

Д.     като има предвид, че преди началото на конфликта в Сирия близо 1, 8 милиона християни живееха в страната; като има предвид, че от началото на конфликта най-малко 500 000 християни са били разселени;

Е.     като има предвид, че съгласно данните на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) в централен и северен Ирак има приблизително 1,4 милиона вътрешно разселени лица, а 1,5 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че бързото разрастване на ИД доведе до хуманитарна криза, най-вече до масовото разселване на цивилни лица; като има предвид, че на 12 август ЕС взе решение да увеличи хуманитарната помощ за Ирак с 5 милиона евро за предоставяне на основна помощ за разселените лица, като по този начин финансовите средства за хуманитарна помощ за Ирак през 2014 г. достигнаха 17 милиона евро;

Ж.    като има предвид, че съгласно данните на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) в Сирия има приблизително 6,4 милиона вътрешно разселени лица, а 10,8 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че до момента през 2014 г. ЕС е предоставил 150 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за жертвите на кризата в Сирия;

З.      като има предвид, че ЕС призна тежестта, поета от региона на Кюрдистан и от регионалното правителство на Кюрдистан с приемането на голям брой вътрешно разселени лица;

И.     като има предвид, че ЕС отново изтъкна твърдия си ангажимент към единството, суверенитета и териториалната цялост на Ирак;

Й.     като има предвид, че държавните и правителствените глави, участващи в срещата на високо равнище на НАТО на 4 и 5 септември 2014 г. заявиха, че присъствието на ИД в Сирия и Ирак представлява заплаха за регионалната стабилност, както и че народите на Сирия и Ирак и на други места в региона се нуждаят от подкрепата на международната общност за противодействие на заплахата;

К.     като има предвид, че в съвместния си призив от 8 септември 2014 г. френските ислямски федерации изразиха своята подкрепа спрямо християнските си събратя и всички други малцинства от региона и тяхното право да продължат да живеят с достойнство и в безопасност в традиционните си домове, като свободно практикуват своята религия;

Л.     като има предвид, че насърчаването на демокрацията и зачитането на правата на човека и гражданските свободи, включително свободата на религията или убежденията, са основни принципи и цели на Европейския съюз и представляват обща основа за неговите отношения с трети държави;

1.      изразява дълбоката си загриженост във връзка с бързо влошаващото се положение със сигурността в Ирак и Сирия; решително осъжда убийствата и нарушения на правата на човека, извършени от ИД и свързаните с нея терористични групи в Ирак и Сирия, по-специално срещу християни и други религиозни и етнически общности и уязвими групи; изтъква, че на виновниците за тези престъпления трябва да бъде потърсена отговорност;

2.      категорично осъжда убийствата на журналистите Джеймз Фоли и Стивън Сотлоф и на хуманитарния работник Дейвид Хейнс от ИД;

3.      подчертава, че широко разпространените или систематични нападения, насочени срещу цивилни лица поради тяхната етническа или политическа принадлежност, религиозна принадлежност, вероизповедание или пол, могат да представляват престъпление срещу човечеството; решително осъжда всички форми на преследване, дискриминация и нетърпимост, основани на религиозна принадлежност или убеждения, както и проявите на насилие спрямо всички религиозни общности; подчертава отново, че правото на свобода на мисълта, съвестта и религията е основно право на човека;

4.      изразява по-специално подкрепата си спрямо християнската общност в Близкия изток, която е жертва на религиозна нетърпимост и омраза; изразява солидарността си с членовете на християнските общности, които биват преследвани и изправени пред опасността от изчезване по родните си земи, Ирак и Сирия, както и с други преследвани религиозни малцинства; потвърждава и подкрепя неотменимото право на всички религиозни и етнически малцинства, живеещи в Ирак и Сирия, включително християни, да продължават да живеят в техните исторически и традиционни родни страни с достойнство, равенство и безопасност, както и да практикуват свободно своята религия;

5.      подчертава, че престъпленията, извършени срещу християнски малцинства като асирийци, сирийски християни и халдейци, както и язиди и шиитски мюсюлмани, представляват окончателния натиск от страна на ИД за цялостно религиозно прочистване в люлката на цивилизацията и християнство; подчертава, че с цел да бъдат защитени и запазени коренните малцинства и да бъде избегнато възникването на бежанска криза от още по-обезпокоителни мащаби, е необходимо да се пристъпи към създаването на сигурно убежище; изразява подкрепата си за създаването и налагането на международно гарантирано безопасно убежище за иракските малцинства; отбелязва, че от векове наред християни и мюсюлмани са съжителствали мирно в региона;

6.      безрезервно отхвърля и счита за нелегитимно съобщението на ръководителите на ИД, че са създали халифат в контролирани от тях райони, и отхвърля идеята за едностранни промени на международно признатите граници чрез прилагането на сила; отново подчертава, че с резолюции 1267 (1999) и 1989 (2011) на Съвета за сигурност на ООН на организацията „Ислямска държава“ е наложено оръжейно ембарго и запор на активите, и изтъква значението на бързото и ефективно прилагане на тези мерки; призовава Съвета да обмисли по-ефективно използване на съществуващите ограничителни мерки, и по-конкретно да лиши ИД от ползите от незаконните продажби на нефт или продажбата на други ресурси на международните пазари;

7.      осъжда използването и експлоатацията на нефтени находища и свързаната с тях инфраструктура от ИД и свързаните с нея групи, което дава възможност на ИД да генерира значителен доход, и настоятелно призовава всички страни да спазват резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2161 (2014) и 2170 (2014), в които се осъждат всякакви търговски отношения, преки или косвени, с ИД и със свързаните с нея групи;

8.      приветства призива от 8 септември, отправен от всички френски ислямска федерации, в който недвусмислено и безусловно се осъжда инструментализирането на исляма от екстремистки терористични групи с цел оправдаване на насилието, нетолерантността и престъпленията срещу човечеството;

9.      призовава всички страни в конфликта в Ирак да гарантират защитата на цивилното население и да спазват задълженията си по силата на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека; призовава за предоставяне на незабавна подкрепа и хуманитарна помощ на разселените лица от Ирак;

10.    приветства усилията на САЩ и на всички други допринасящи за тази цел държави за подкрепата им спрямо иракските национални и местни органи в борбата им срещу ИД; приветства призива на САЩ за международна коалиция срещу ИД, която вече е в процес на формиране; също така приветства решението, взето от членовете на Арабската лига да одобри Резолюция 2170 (2014) на Съвета за сигурност на ООН и да предприеме всички необходими мерки за борба с терористичните групи в Сирия и Ирак и да съдейства на всички международни, регионални и национални усилия за възстановяване на мира и сигурността в региона; призовава международната общност да окаже подкрепа на иракските органи за гарантиране на защитата и оказването на помощ на тези, които бягат от районите, засегнати от тероризъм, по-специално на членовете на уязвими групи или на етническите и религиозните общности; призовава всички регионални фактори да дадат своя принос в усилията за утвърждаване на сигурността и стабилността в Ирак; припомня, че следва да бъде въпрос на абсолютен ангажимент и отговорност от страна на всички действащи лица в региона, както и страна на ЕС, да направят всичко възможно, за да гарантират завръщането на традиционните малцинства и на всички граждани по домовете им, откъдето са били принудени да избягат; призовава държавите членки на ЕС да помогнат на Ирак и местните органи с всички възможни средства, включително военна подкрепа, за овладяване и отблъскване на тероризма и агресивното разрастване на ИД;

11.    приветства мобилизирането на Европейския координационен център за реагиране при извънредни ситуации и на активирането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз по искане на правителството на Ирак; приветства хуманитарната помощ на ЕС за Ирак и Сирия;

12.    призовава всички страни в конфликта в Сирия, особено сирийския режим, да гарантират защитата на цивилното население и да спазват задълженията си по силата на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека; подчертава, че за намирането на трайно решение е необходимо спешно да се извърши политически преход в Сирия;

13.    призовава всички страни в конфликта в Сирия да зачитат мандата на Силите за наблюдение на ООН за прекратяване на военните действия и да гарантират сигурността и свободата на движение на силите на ООН, включително на тези от държави – членки на ЕС; осъжда факта, че 45 представители на мироопазващите сили на ООН от Фиджи са били задържани от въоръжена група; приветства освобождаването на миротворците на 11 септември 2014 г.;

14.    приветства решението на отделни държави членки да отговорят положително на призива на кюрдските регионални власти за спешно предоставяне на военно оборудване; подчертава, че подобна ответна реакция отразява възможностите и националното право на държавите членки и има съгласието на иракските национални власти; призовава държавите членки, които предоставят военни материали на кюрдските регионални органи, да координират усилията си и да приложат ефективни мерки за контрол, за да се предотврати неконтролираното разпространение;

15.    отново изразява загриженост във връзка с присъединяването на стотици чуждестранни бойци, включително граждани на държави — членки на ЕС, към бунта на ИД;   призовава държавите членки да вземат подходящи мерки, за да попречат на бойците да отпътуват от тяхна територия, в съответствие с Резолюция 2170 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, и да разработят обща стратегия за службите за сигурност и агенциите на ЕС при наблюдението и контрола на джихадистите; призовава за сътрудничество в ЕС и на международно равнище с оглед на необходимите правни действия срещу всяко лице, заподозряно в участие в терористични актове;

16.    приветства съобщението за съставянето на ново приобщаващо правителство в Ирак и поздравява Хайдер ал-Абади за потвърждаването му на поста министър-председател на Ирак; подкрепя усилията на министър-председателя за финализиране на сформирането на правителството; подчертава факта, че единството, суверенитетът и териториалната неприкосновеност на Ирак са от съществено значение за стабилността и икономическото развитие на страната и региона;

17.    подкрепя искането на Съвета по правата на човека към Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека за спешното изпращане на мисия в Ирак, за да разследва злоупотреби и нарушения на международното право в областта на правата на човека, извършени от ИД и свързаните с нея терористични групи и за установяване на фактите и обстоятелствата на такива злоупотреби и нарушения, с оглед предотвратяване на безнаказаността и гарантиране на пълна отчетност;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник- председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, кюрдското регионално правителство, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека, както и на всички засегнати от конфликта в Сирия страни.