Propunere de rezoluţie - B8-0121/2014Propunere de rezoluţie
B8-0121/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0109/2014

Procedură : 2014/2843(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0121/2014
Texte depuse :
B8-0121/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0121/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților

(2014/2843(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Irak și Siria,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Irak și Siria,

–       având în vedere Concluziile Consiliului European din 30 august 2014 referitoare la Irak și Siria,

–       având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la Irak și Siria,

–       având în vedere rezoluția nr. 2170 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU și rezoluția S-22/L.1 (2014) a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

–       având în vedere declarațiile Secretarului General al ONU privind Irakul și Siria,

–       având în vedere declarația de la summit-ul NATO din 5 septembrie 2014,

–       având în vedere orientările UE privind promovarea și protejarea libertății religioase și de convingeri, adoptate la 24 iunie 2013,

–       având în vedere concluziile conferinței de la Paris privind securitatea în Irak și lupta împotriva statului islamic, din 15 septembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât situația umanitară și de securitate din Irak și Siria, care era deja la un nivel critic, s-a deteriorat și mai mult în urma ocupării unor părți din teritoriul acestor țări de către gruparea teroristă jihadistă Statul Islamic (IS), desprinsă din Al-Qaida; întrucât caracterul transnațional al grupării ISIS și al grupărilor teroriste asociate reprezintă o amenințare la adresa regiunii în ansamblu;

B.     întrucât dezintegrarea frontierei dintre Irak și Siria a dat grupării IS ocazia de a-și intensifica prezența în ambele țări; întrucât la 29 iunie 2014 s-a relatat că IS a proclamat un „califat”, sau un „stat islamic” în teritoriile pe care le controlează din Irak și Siria, iar liderul grupării, Abdu Bakr al-Baghdadi, s-a auto-proclamat calif;

C.     întrucât în zonele controlate de IS și de grupările asociate au avut loc încălcări grave ale drepturilor internaționale ale omului și ale dreptului umanitar, inclusiv asasinate selective, convertiri forțate, răpiri, practici de vânzare a femeilor, folosirea femeilor și a copiilor ca sclavi, recrutarea copiilor pentru atentate sinucigașe cu bombă, abuz sexual și fizic și tortură; întrucât IS i-a asasinat pe jurnaliștii James Foley și Steven Sotloff și pe asistentul umanitar David Haines; întrucât comunitățile creștină, yezidi, turkmenă, shabak, kaka’e, sabiană și șiită au reprezentat ținte ale IS; întrucât au fost distruse în mod deliberat moschei, monumente, altare, biserici și alte lăcașuri de cult, morminte și cimitire, precum și situri arheologice și de patrimoniu cultural;

D.     întrucât de curând creștinii irakieni au fost persecutați, privați de drepturile lor fundamentale și obligați să-și părăsească casele și să devină refugiați din cauza religiei și convingerilor lor; întrucât la 17 iulie 2014, membrii IS din Mosul au început să inscripționeze casele creștinilor și șiiților cu textul „proprietate a Statului Islamic”; întrucât familiilor li s-a dat un ultimatum pentru a se converti, a plăti o taxă de protecție sau a pleca, altfel urmând să fie executate; întrucât, potrivit Open Doors International, numărul creștinilor din Irak a scăzut semnificativ, de la 1,2 milioane la începutul anilor 1990, la 330 000 - 350 000 în prezent;

E.     întrucât, înainte de începerea conflictului din Siria, în această țară locuiau aproximativ 1,8 milioane de creștini; întrucât, de la începerea conflictului, cel puțin 500 000 de creștini au fost strămutați;

F.     întrucât, potrivit estimărilor Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), în acest an 1,4 milioane de persoane au fost strămutate în interiorul țării (PSI) în Irak și aproximativ 1,5 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară; întrucât amplificarea puterii IS a generat o criză umanitară, în special o strămutare masivă a civililor; întrucât la 12 august 2014 UE a decis să își sporească asistența umanitară în favoarea Irakului cu 5 milioane EUR, în scopul de a oferi asistență de bază persoanelor strămutate, finanțarea umanitară acordată Irakului în 2014 ridicându-se astfel la 17 milioane EUR până în prezent;

G.     întrucât, potrivit estimărilor Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), există 6,4 milioane de persoane strămutate în interiorul țării în Siria și, conform Oficiului pentru ajutor umanitar și protecție civilă (ECHO), aproximativ 10,8 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară; întrucât în 2014, până în prezent, UE a contribuit cu ajutor umanitar în valoare de 150 milioane EUR pentru victimele crizei din Siria;

H.     întrucât UE a recunoscut povara care apasă asupra regiunii Kurdistan și a Guvernului Regional al Kurdistanului, unde se află un număr mare de persoane strămutate în interiorul țării;

I.      întrucât UE și-a reiterat angajamentul ferm față de unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială ale Irakului;

J.      întrucât șefii de stat și de guvern care au participat la summit-ul NATO din 4 și 5 septembrie 2014 au declarat că prezența IS atât în Siria, cât și în Irak reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale și că locuitorii din Siria și Irak și din alte părți ale regiunii au nevoie de sprijinul comunității internaționale pentru a contracara amenințarea;

K.     întrucât federațiile islamice franceze și-au exprimat, în cadrul apelului lor comun din 8 septembrie 2014, sprijinul pentru frații lor creștini și pentru toate celelalte minorități din regiune și pentru dreptul lor de a trăi în continuare cu demnitate și în siguranță în locuințele lor tradiționale, practicându-și în mod liber religia;

L.     întrucât promovarea democrației și respectării drepturilor omului și a libertăților civile, inclusiv a dreptului la libertatea religioasă și de credință, reprezintă principii și obiective fundamentale ale UE și baza comună a relațiilor sale cu țările terțe,

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea rapidă a situației de securitate din Irak și Siria; condamnă ferm asasinatele și încălcările drepturilor omului comise de IS și de grupările teroriste asociate din Irak și Siria, în special pe cele împotriva creștinilor și a altor comunități religioase și etnice și grupuri vulnerabile; subliniază faptul că persoanele responsabile de astfel de fapte trebuie să fie trase la răspundere;

2.      condamnă ferm uciderea jurnaliștilor James Foley și Steven Sotloff și a asistentului umanitar David Haines, comise de IS;

3.      subliniază faptul că atacurile de anvergură sau sistematice îndreptate împotriva civililor din cauza apartenenței etnice sau politice, a religiei, credinței sau genului ar putea reprezenta o crimă împotriva umanității; condamnă în mod ferm toate formele de persecuție, discriminare și intoleranță pe motive de religie și de credință, precum și actele de violență împotriva tuturor comunităților religioase; subliniază încă o dată faptul că dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie este un drept fundamental al omului;

4.      își exprimă sprijinul în special pentru comunitatea creștină din Orientul Mijlociu, ai cărei membri sunt victime ale intoleranței religioase și ale urii; își exprimă solidaritatea cu membrii comunităților creștine care sunt persecutate și se confruntă cu pericolul dispariției în țările lor natale, Irak și Siria, precum și cu alte minorități religioase persecutate; confirmă și sprijină dreptul inalienabil al tuturor minorităților religioase și etnice care trăiesc în Irak și în Siria, inclusiv al creștinilor, de a trăi în continuare în ținuturile lor natale tradiționale și istorice cu demnitate, în condiții de egalitate și în siguranță și de a-și practica în mod liber religia;

5.      subliniază faptul că aceste crime comise împotriva minorităților creștine, printre care asirienii, siriacii și caldeeni, precum și împotriva comunității yezidi și a musulmanilor șiiți, reprezintă un pas final al IS către epurarea religioasă totală în leagănul civilizației și al creștinismului; subliniază faptul că, pentru a proteja și garanta siguranță minorităților indigene și pentru a evita o criză a refugiaților de proporții și mai alarmante, trebuie creată o zonă sigură de refugiu; își exprimă sprijinul pentru crearea unei zone sigure de refugiu, garantată și gestionată la nivel internațional, pentru minoritățile din Irak; observă faptul că timp de secole creștinii și musulmanii au conviețuit în mod pașnic în regiune;

6.      respinge fără rezerve și consideră ilegitim anunțul făcut de conducerea IS, conform căruia a instituit un califat în zonele pe care le controlează în prezent și respinge conceptul de modificări unilaterale ale frontierelor recunoscute pe plan internațional efectuate prin forță; subliniază din nou faptul că IS este supus embargoului asupra armelor și înghețării activelor impuse prin rezoluțiile nr. 1267 (1999) și nr. 1989 (2011) ale Consiliului de Securitate al ONU și subliniază importanța aplicării rapide și efective a acestor măsuri; invită Consiliul să ia în considerare o utilizare mai eficace a măsurilor restrictive existente, în special pentru a priva IS de beneficiile vânzărilor ilicite de petrol sau ale vânzărilor de alte resurse de pe piețele internaționale;

7.      condamnă utilizarea și exploatarea câmpurilor petrolifere și a infrastructurii aferente de către IS și grupările asociate, care permit IS să realizeze venituri substanțiale și îndeamnă toate statele să susțină rezoluțiile nr. 2161 (2014) și nr. 2170 (2014) ale Consiliului de Securitate al ONU, care condamnă orice schimburi comerciale, directe sau indirecte, cu IS și grupările asociate;

8.      salută apelul din 8 septembrie al tuturor federațiilor islamice franceze, care condamnă fără echivoc și în mod necondiționat folosirea Islamului de către grupările teroriste extremiste pentru a-și justifica violența, intoleranța și crimele împotriva umanității;

9.      invită toate părțile implicate în conflictul din Irak să asigure protecția populației civile și să-și respecte obligațiile în temeiul dreptului umanitar internațional și al legislației internaționale privind drepturile omului; solicită sprijin și asistență umanitară imediate pentru persoanele strămutate din Irak;

10.    salută eforturile SUA și ale tuturor celorlalte state participante pentru a sprijini autoritățile naționale și locale irakiene în lupta împotriva IS; salută apelul lansat de SUA în vederea unei coaliții internaționale împotriva IS, care este în curs de constituire; salută, de asemenea, decizia membrilor Ligii Arabe de a susține rezoluția nr. 2170 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU și de a lua toate măsurile necesare pentru a lupta împotriva grupărilor teroriste din Siria și Irak și a participa la toate eforturile internaționale, regionale și naționale de a reinstitui pacea și securitatea în regiune; invită comunitatea internațională să acorde asistență autorităților irakiene, asigurând protecția și furnizând asistență persoanelor care părăsesc regiunile afectate de terorism, în special membrilor grupurilor vulnerabile și ai comunităților etnice și religioase; invită toți actorii regionali să contribuie la eforturile de promovare a securității și stabilității în Irak; reamintește faptul că toți actorii regionali, precum și UE, ar trebui să-și asume angajamentul și responsabilitatea fundamentale de a face tot posibilul pentru a garanta întoarcerea minorităților tradiționale și a tuturor cetățenilor din zonele unde au fost obligați să fugă la locurile inițiale de reședință; invită statele membre UE să acorde asistență autorităților locale irakiene prin toate mijloacele posibile, inclusiv asistență militară, pentru a ține sub control și a respinge expansiunea teroristă și agresivă a IS;

11.    salută mobilizarea Centrului de coordonare a răspunsului pentru situații de urgență și activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, la cererea guvernului irakian; salută asistența umanitară oferită de UE în Irak și Siria;

12.    invită toate părțile implicate în conflictul din Siria, în special regimul sirian, să asigure protecția populației civile și să-și respecte obligațiile în temeiul dreptului umanitar internațional și al legislației internaționale privind drepturile omului; subliniază faptul că o soluție de durată necesită urgent o tranziție politică în Siria;

13.    invită toate părțile implicate în conflictul din Siria să respecte mandatul Forței ONU pentru supravegherea demilitarizării și să asigure siguranța și libertatea de mișcare ale trupelor ONU, inclusiv ale celor din statele membre UE; condamnă faptul că 45 de cetățeni fijieni care realizau o misiune de menținere a păcii au fost reținuți de o grupare armată; salută eliberarea acestora la 11 septembrie 2014;

14.    salută decizia individuală a unor state membre de a răspunde afirmativ la apelul lansat de autoritățile regionale kurde pentru furnizarea urgentă de materiale militare; subliniază faptul că astfel de răspunsuri sunt în conformitate cu capacitățile și legislația națională a statelor membre și au aprobarea autorităților naționale irakiene; invită statele membre care furnizează materiale militare autorităților regionale kurde să-și coordoneze eforturile și să pună în aplicare măsuri eficiente de monitorizare, pentru a preveni diseminarea necontrolată;

15.    își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că sute de luptători străini, inclusiv cetățeni ai statelor membre UE, s-au alăturat insurgenților IS; invită statele membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica luptătorii să călătorească de pe teritoriul lor, în conformitate cu rezoluția nr. 2170 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU, și să dezvolte practici comune pentru serviciile de securitate în ceea ce privește monitorizarea și controlul jihadiștilor; invită la cooperare în cadrul UE și la nivel internațional, pentru a se iniția acțiuni judiciare adecvate împotriva persoanelor bănuite de implicare în acte de terorism;

16.    salută formarea unui nou guvern integrator în Irak și adoptarea programului ministerial și îl felicită pe Haider al-Abadi cu ocazia confirmării sale în funcția de prim-ministru al Irakului; susține eforturile primului-ministru în vederea finalizării formării guvernului; subliniază faptul că unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului sunt esențiale pentru stabilitate și dezvoltare economică în țară și în regiune;

17.    sprijină solicitarea Consiliului pentru Drepturile Omului adresată Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului privind trimiterea de urgență a unei misiuni în Irak, pentru a investiga încălcările și abuzurile la adresa legislației internaționale privind drepturile omului comise de IS și grupările teroriste asociate și pentru a stabili faptele și circumstanțele acestor abuzuri și încălcări, în vederea evitării impunității și a asigurării asumării totale a răspunderii;

18.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului reprezentanților din Irak, guvernului regional al Kurdistanului, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului și tuturor părților implicate în conflictul din Siria.