Predlog resolucije - B8-0121/2014Predlog resolucije
B8-0121/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin

  16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús v imenu skupine PPE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0109/2014

  Postopek : 2014/2843(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0121/2014
  Predložena besedila :
  B8-0121/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8‑0121/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin

  (2014/2843(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iraku in Siriji,

  –       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanjo politik o Iraku in Siriji,

  –       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Iraku in Siriji z dne 30. avgusta 2014,

  –       ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Iraku in Siriji,

  –       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN 2170 (2014) in resolucije sveta OZN za človekove pravice S-22/L.1 (2014),

  –       ob upoštevanju izjav generalnega sekretarja OZN o Iraku in Siriji,

  –       ob upoštevanju izjave z vrhunskega srečanja Nata z dne 5. septembra 2014,

  –       ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja, sprejetih 24. junija 2013,

  –       ob upoštevanju sklepov pariške konference o varnosti v Iraku in boju proti Islamski državi z dne 15. septembra 2014,

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker so se varnostne in humanitarne razmere v Iraku in Siriji, ki so že bile kritične, še dodatno poslabšale zaradi okupacije delov njunega ozemlja s strani džihadistične odcepljene skupine Al Kajde Islamska država; ker nadnacionalna narava Islamske države in z njo povezanih terorističnih skupin predstavlja grožnjo za širšo regijo;

  B.     ker je razkroj iraško-sirske meje Islamski državi omogočil, da je okrepila svojo navzočnost v obeh državah; ker so 29. junija 2014 poročali o tem, da je Islamska država razglasila „kalifat“ ali „islamsko državo“ na območjih Iraka in Sirije pod njenim nadzorom in da se je njen voditelj Abdu Bakr Al Baghdadi proglasil za kalifa;

  C.     ker so se na področjih pod nadzorom Islamske države in z njo povezanih skupin zgodile hude kršitve človekovih pravic in humanitarnega prava, vključno s ciljno usmerjenimi poboji, prisilnimi spreobrnitvami, ugrabitvami, trgovino z ženskami in zasužnjevanjem žensk ter otrok, novačenjem otrok za samomorilske bombne napade, spolnimi in fizičnimi zlorabami ter mučenjem; ker je Islamska država odgovorna za umor novinarjev Jamesa Foleya in Stevena Sotloffa ter humanitarnega delavca Davida Hainesa; ker so bile krščanska, jazidska, turkmenistanska, šabaška, kakajska, sabejska in šiitska skupnost tarče napadov Islamske države; ker so bile mošeje, spomeniki, svetišča, cerkve in drugi kraji, kjer se opravlja bogoslužje, pa tudi arheološka najdišča in kraji, pomembni za kulturno dediščino, namerno uničeni;

  D.     ker so bili iraški kristjani nedavno zaradi svoje vere in prepričanj preganjani, odvzete so jim bile temeljne pravice ter so bili prisiljeni zapustiti svoje domove in postati begunci; ker so 17. julija 2014 člani Islamske države v Mosuli začeli označevati hiše kristjanov in šiitov z oznako „last Islamske države‟; ker je bil družinam postavljen ultimat, da se bodisi spreobrnejo, plačajo davek za varnost ali odidejo, sicer tvegajo smrtno kazen; ker se je po navedbah organizacije Open Doors International število kristjanov v Iraku znatno zmanjšalo, saj jih je bilo na začetku devetdesetih let 1,2 milijona, zdaj pa od 330 do 350 tisoč;

  E.     ker je pred začetkom konflikta v Siriji v tej državi živelo približno 1,8 milijona kristjanov; ker jih bilo od začetka konflikta vsaj 500.000 razseljenih;

  F.     ker je bilo po navedbah urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti letos v Iraku notranje razseljenih 1,4 milijona oseb, okoli 1,5 milijona oseb pa potrebuje humanitarno pomoč; ker je vzpon Islamske države povzročil humanitarno krizo, zlasti obsežno razseljevanje civilistov; ker se je EU 12. avgusta 2014 odločila, da bo povečala humanitarno pomoč Iraku za 5 milijonov EUR za zagotovitev osnovne pomoči razseljenim osebam, s čimer je Irak v letu 2014 doslej prejel 17 milijonov EUR humanitarne pomoči;

  G.     ker je bilo po navedbah urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti letos v Siriji domnevno notranje razseljenih 6,4 milijona oseb, po podatkih Generalnega direktorata za humanitarno pomoč pa okoli 10,8 milijona oseb potrebuje humanitarno pomoč; ker je doslej v letu 2014 EU prispevala 150 milijonov EUR humanitarne pomoči žrtvam sirske krize;

  H.     ker EU priznava, da sta regija Kurdistan, ki je sprejela veliko število notranje razseljenih oseb, in njena vlada, pod velikim bremenom;

  I.      ker je EU znova poudarila, da si bo odločno prizadevala za enotnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Iraka.

  J.      ker so predsedniki držav in vlad, ki so se udeležili vrhunskega srečanja Nata 4. in 5. septembra 2014, izjavili, da je prisotnost Islamske države v Siriji in Iraku grožnja za regionalno stabilnost ter da potrebujejo ljudstva v Siriji in Iraku ter drugod v regiji za boj proti tej grožnji podporo mednarodne skupnosti;

  K.     ker so francoske islamske federacije v skupnem pozivu 8. septembra 2014 izrazile podporo krščanskim bratom in vsem drugim manjšinam v tej regiji ter njihovi pravici, da še naprej dostojno in varno živijo v svojih tradicionalnih domovih ter svobodno prakticirajo svojo vero;

  L.     ker so spodbujanje demokracije in spoštovanja človekovih pravic in državljanskih svoboščin, vključno s pravico do svobode vere in prepričanja, temeljna načela in cilji EU ter predstavljajo skupno osnovo za odnose med EU in tretjimi državami;

  1.      izraža resno zaskrbljenost zaradi naglega poslabšanja varnostnih razmer v Iraku in Siriji; ostro obsoja uboje in kršitve človekovih pravic, za katere so odgovorne Islamska država in z njo povezane teroristične skupine v Iraku in Siriji, zlasti zoper kristjane ter druge verske in etnične skupnosti in ranljive skupine; poudarja, da je treba odgovorne za takšne zločine kaznovati;

  2.      ostro obsoja umore novinarjev Jamesa Foleya in Stevena Sotloffa ter humanitarnega delavca Davida Hainesa, za katere je odgovorna Islamska država;

  3.      poudarja, da lahko razširjeni ali sistematični napade na civiliste zaradi njihovega etničnega ali političnega ozadja, vere, prepričanja ali spola predstavljajo kaznivo dejanje zoper človečnost; strogo obsoja vse oblike preganjanja, diskriminacije in nestrpnosti na podlagi vere in prepričanja ter nasilna dejanja nad vsemi verskimi skupnostmi; znova poudarja, da je pravica do svobode misli, vesti in vere temeljna človekova pravica;

  4.      izraža podporo zlasti bližnjevzodni krščanski skupnosti, ki je žrtev verske nestrpnosti in sovraštva; izraža solidarnost s člani krščanskih skupnosti, ki so v njihovih domovinah, Iraku in Siriji, preganjani in jim grozi izumrtje, pa tudi z drugimi preganjanimi verskimi manjšinami; potrjuje in podpira neodtujljivo pravico vseh verskih in etničnih manjšin, ki živijo v Iraku in Siriji, vključno s kristjani, da še naprej dostojno, enakopravno in varno živijo v svojih zgodovinskih in tradicionalnih domovinah ter da svobodno prakticirajo svojo vero;

  5.      poudarja, da predstavljajo kazniva dejanja, ki jih zoper krščanske manjšine, kot so Asirci, sirski kristjani in Kaldejci, pa tudi zoper Jazide in šiitske muslimane, zadnje prizadevanje Islamske države za popolno versko čistko zibelke civilizacije in krščanstva; poudarja, da je treba za varstvo in zaščito domorodnih manjšin ter v izogib begunski krizi še večjih razsežnosti ustvariti varna zatočišča; izraža podporo ustanovitvi mednarodno zagotovljenega in uveljavljenega zatočišča za iraške manjšine; ugotavlja, da so kristjani in muslimani stoletja sobivali v tej regiji;

  6.      brez zadržkov zavrača in kot nelegitimno sprejema dejstvo, da je vodstvo Islamske države na območjih pod njegovim nadzorom razglasilo kalifat, in zavrača idejo o enostranskem spreminjanju mednarodno priznanih meja s silo; ponovno poudarja, da za Islamsko državo veljata embargo na uvoz orožja in zamrznitev premoženja, ki ju je varnostni svet OZN sprejel z resolucijama 1267 (1999) in 1989 (2011), ter da je treba ta ukrepa nemudoma in dejansko izvajati; Svet poziva, naj razmisli o učinkovitejši uporabi obstoječih omejevalnih ukrepov, zlasti da bi Islamski državi onemogočili imeti koristi iz nezakonite prodaje nafte ali prodaje drugih virov na mednarodnih trgih;

  7.      obsoja dejstvo, da Islamska država in povezane skupine uporabljajo in izkoriščajo naftna polja in povezano infrastrukturo, kar Islamski državi omogoča znatne prihodke, ter vse države poziva, naj spoštujejo resoluciji 2161 (2014) in 2170 (2014) varnostnega sveta OZN, ki obsojata vsako trgovino, neposredno ali posredno, z Islamsko državo in povezanimi skupinami;

  8.      pozdravlja poziv vseh francoskih islamskih federacij z dne 8. septembra, ki je nedvomno in brezpogojno obsodil dejstvo, da skrajne teroristične skupine izkoriščajo islam za upravičevanje nasilja, nestrpnosti in kaznivih dejanj zoper človečnost;

  9.      poziva vse stranke konflikta v Iraku, naj zagotovijo zaščito civilnega prebivalstva ter naj spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu in pravu človekovih pravic; poziva k takojšnji podpori in humanitarni pomoči razseljenemu prebivalstvu Iraka;

  10.    pozdravlja prizadevanja ZDA in drugih sodelujočih držav za pomoč iraškim nacionalnim in lokalnim organom pri boju zoper Islamsko državo; pozdravlja poziv ZDA k mednarodni koaliciji zoper Islamski državi, ki se krepi; pozdravlja tudi odločitev članic Arabske lige, da bodo podprle resolucijo varnostnega sveta OZN 2170 (2014) , da bodo sprejele potrebne ukrepe za boj proti terorističnim skupinam v Siriji in Iraku ter da bodo sodelovale pri vseh mednarodnih, regionalnih in nacionalnih prizadevanjih za ponovno vzpostavitev miru in varnosti v tej regiji; poziva mednarodno skupnost, naj iraškim oblastem pomaga pri zagotavljanju pomoči osebam, ki bežijo z območij, ki jih je prizadel terorizem, zlasti pripadnikom ranljivih skupin ter etničnih in verskih skupnosti, ter pri zaščiti teh oseb; poziva vse regionalne akterje, naj prispevajo k prizadevanjem za krepitev varnosti in stabilnosti v Iraku; ponovno poudarja, da bi morali vsi subjekti v regiji, pa tudi EU, prevzeti obveznost in odgovornost ter si karseda prizadevati, da se zagotovi vrnitev tradicionalnih manjšin in vseh državljanov v svoja prvotna prebivališča, iz katerih so bili prisiljeni zbežati; poziva države članice EU, naj z vsemi možnimi sredstvi, vključno z vojaško podporo, pomagajo iraškim in lokalnim oblastem pri omejevanju in preprečevanju širitve terorizma in agresivne Islamske države;

  11.    pozdravlja mobilizacijo Evropskega centra za usklajevanje nujnega odziva in aktivacijo mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite na zahtevo iraške vlade; pozdravlja humanitarno pomoč Evropske unije Iraku in Siriji;

  12.    poziva vse stranke konflikta v Siriji, zlasti sirske oblasti, naj zagotovijo zaščito civilnega prebivalstva ter spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu in pravu človekovih pravic; poudarja, da je za trajno rešitev nujna politična tranzicija v Siriji;

  13.    poziva vse stranke konflikta v Siriji, naj spoštujejo mandat opazovalnih sil OZN za razrešitev ter naj zagotovijo varnost in svobodo gibanja sil OZN, vključno s tistimi iz držav članic EU; obsoja dejstvo, da je oborožena skupina zajela 45 pripadnikov mirovnih sil s Fidžija; pozdravlja njihovo izpustitev 11. septembra 2014;

  14.    pozdravlja odločitev posameznih držav članic, da se bodo pozitivno odzvale na poziv kurdskih regionalnih oblasti in nemudoma zagotovile vojaški material; poudarja, da ti odzivi odražajo sposobnosti in nacionalno zakonodajo držav članic ter jih iraške nacionalne oblasti odobravajo; poziva države članice, ki zagotavljajo vojaški material kurdskim regionalnim oblastem, naj uskladijo svoja prizadevanja in naj uvedejo učinkovite nadzorne ukrepe, da bi se preprečilo nenadzorovano širjenje;

  15.    ponovno izraža zaskrbljenost zaradi poročil, da se je več sto tujih borcev, med njimi tudi državljanov držav članic EU, pridružilo uporu Islamske države; poziva države članice, naj v skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN 2170 (2014) sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi borcem preprečile, da zapustijo njihovo ozemlje, in naj vzpostavijo skupne prakse za varnostne službe pri spremljanju in nadzorovanju džihadistov; poziva k sodelovanju v EU in na mednarodni ravni, da sprejeli ustrezne pravne ukrepe zoper posameznike, ki so osumljeni sodelovanja pri terorističnih dejavnostih;

  16.    pozdravlja sestavo nove, vključujoče vlade v Iraku, pa tudi sprejetje ministrskega načrta, in čestita Hajderju Al Abadiju za potrditev imenovanja na položaj iraškega predsednika vlade; podpira prizadevanja predsednika vlade za dokončno oblikovanje vlade; poudarja, da so iraška enotnost, suverenost in ozemeljska celovitost ključne za stabilnost in gospodarski razvoj v državi in tej regiji;

  17.    podpira zahtevo sveta za človekove pravice urada visokega komisarja OZN za človekove pravice, da se nujno pošlje misija v Irak, ki bo preiskala kršitve in zlorabe mednarodnega prava človekovih pravic, za katere so odgovorne Islamska država in povezane skupine, ter ugotovila dejstva in okoliščine teh zlorab in kršitev, da bi se izognili nekaznovanosti in zagotovili, da bodo storilci za ta dejanja odgovarjali;

  18.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, vladi in svetu predstavnikov Iraka, regionalni vladi Kurdistana, generalnemu sekretarju Združenih narodov, svetu Združenih narodov za človekove pravice in vsem strankam konflikta v Siriji.