Eljárás : 2014/2841(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0123/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0123/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2014 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0025

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 152kWORD 96k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen pedig az Ukrajnáról szóló 2014. július 17-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a G7-országok vezetőinek brüsszeli találkozóján 2014. június 4-én kiadott közös nyilatkozatra,

–       tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. július 22-i és augusztus 15-i, valamint az Európai Tanács 2014. augusztus 30-i, Ukrajnáról szóló következtetéseire,

–       tekintettel a NATO-csúcstalálkozó 2014. szeptember 7-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az Európai Tanács elnökének az Oroszországgal szembeni újabb uniós korlátozó intézkedésekről szóló 2014. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az EKSZ szóvivőjének az észt rendőrtiszt elrablásáról szóló 2014. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a háromoldalú kapcsolattartó csoport szeptember 5-én Minszkben tűzszünetben állapodott meg, amely ugyanazon a napon hatályba is lépett; mivel a megállapodás egy 12 pontos jegyzőkönyvet is tartalmazott, amely foglalkozik a túszok szabadon engedésével, a humanitárius helyzet javítását célzó intézkedésekkel, az illegális fegyveres csoportok, katonai felszerelések és zsoldosok Ukrajnából történő kivonásával, valamint a Donyeck és Luhanszk régiók decentralizálásával;

B.     mivel szeptember óta mariupoli és donyecki repülőtér közelében lévő területeken zsoldosok többször is megsértették a tűzszünetet, és számos más helyen próbára tették az ukrán védelmet;

C.     mivel a Newportban rendezett NATO-csúcstalálkozón újra megerősítették, hogy a NATO Oroszország destabilizáló befolyásával szemben Ukrajna mellett áll, támogatást kínáltak az ukrán hadsereg megerősítésében és felszólították Oroszországot, hogy vonja vissza csapatait Ukrajnából és vessen véget a Krím jogellenes annektálásának;

D.     mivel az augusztus 30-i Európai Tanács Oroszország Ukrajna destabilizálására irányuló fellépéseire tekintettel javaslatokat kért az uniós korlátozó intézkedések fokozására; mivel e javaslatok szeptember 12-én hatályba léptek;

E.     mivel Mikola Zelenyecet, Litvánia tiszteletbeli konzulját elrabolták és brutális módon megölték a lázadók;

F.     mivel 2014. szeptember 8-án – prioritásként kezelve – létrehozták az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált új küldöttséget, és a Parlament készen áll arra, hogy a parlamenti társulási bizottság jövőbeli munkája keretében figyelemmel kísérje az ukrajnai politikai, jogalkotási és gazdasági reformokat;

G.     mivel a repülőgép lezuhanásának körülményeit vizsgáló szakértők első megállapításai szerint a maláj légitársaság MH17-es járata több, „kívülről érkező nagy energiájú tárgy” okozta ütés következtében szakadt darabokra Kelet-Ukrajna felett a levegőben;

H.     mivel szeptember 12-én a Bizottság bejelentette, hogy 2015. december 31-ig elhalasztja a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását; mivel ez az EU részéről Ukrajnának biztosított egyoldalú kereskedelmi kedvezmény meghosszabbítását eredményezi, amely idén november 1-jén járt volna le;

I.      mivel augusztus 7-én az orosz kormány elfogadta az orosz piacról egy évre kitiltott, az EU-ból, az USA-ból, Norvégiából, Kanadából és Ausztráliából származó termékek listáját; mivel ez az EU-ra lesz a legnagyobb hatással, hiszen Oroszország az uniós mezőgazdasági termékek második legnagyobb exportpiaca és a hatodik legnagyobb a haltermékek piacán, valamint a tiltott importáruk 73%-a az EU-ból származik;

J.      mivel a jelenleg Oroszországot sújtó általános korlátozások 5 milliárd euró értékű kereskedelmi forgalmat hiúsíthatnak meg és 9,5 millió, az Unióban dolgozó ember bevételére lehetnek hatással, azon belül is leginkább a mezőgazdasági üzemekben dolgozókéra;

K.     mivel a különösen a zöldség- és gyümölcstermékek, illetve a hús- és tejtermékek ágazatát érintő, az Uniós termékek Oroszországba történő exportjára kivetett tilalom visszaüthet és túlkínálatot eredményezhet a belső piacon; mivel a betiltott haltermékek értéke eléri a 144 millió eurót;

L.     mivel az uniós haltermékek orosz piacra való bevitelére kivetett tilalom egyes tagállamokban, például Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Lettországban, Észtországban és Írországban komoly problémákat okozhat;

M.    mivel Oroszország, Finnország, a balti államok és Észtország légterének megsértésével, valamint a Lengyelországba szállított gázolaj mennyiségének csökkentésével – amely az országba irányuló orosz export 45%-át teszi ki – veszélyezteti az EU biztonságát;

N.     mivel mintegy 1 millió gyermeket érint a kelet-ukrajnai konfliktus, melynek során számos gyermek életét vesztette és megsérült;

1.      üdvözli, hogy az ukrán parlament és az Európai Parlament egyidejűleg ratifikálta a társulási megállapodást/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást; úgy véli, hogy ez fontos lépés, és mindkét oldalon a sikeres végrehajtás melletti elköteleződést mutatja; tudomásul veszi a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásának 2015. december 31-ig történő elhalasztását, és ennek következtében az egyoldalú kereskedelmi intézkedések meghosszabbítását, amely valójában a megállapodás aszimmetrikus végrehajtását jelenti; helyteleníti az orosz nyomást és zsarolást;

2.      ismételten hangsúlyozza, hogy Oroszország célja a megállapodás hatálybalépésének megnehezítése és végsősoron magakadályozása; hangsúlyozza ezért, hogy az új ütemterv nem befolyásolja azt, hogy a ratifikáció folyamata a teljes körű végrehajtással végződjön; kijelenti, hogy a megállapodás nem módosul, és hogy az Európai Unió a ratifikáción keresztül egyértelművé tette, hogy nem áll fenn a változtatás lehetősége;

3.      hangsúlyozza, hogy a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáig az elkövetkező hónapokat Ukrajna politikai rendszerének, gazdaságának és társadalmának szükséges átalakítására és korszerűsítésére kell használni, a társulási menetrenddel összhangban; üdvözli a Porosenko elnök által bejelentett reformprogramot, mely korrupcióellenes törvényekre, decentralizációra és amnesztiára is kiterjed; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy adjanak meg minden lehetséges kibővített és gyorsított pénzügyi támogatást Ukrajnának annak érdekében, hogy megbirkózhasson ezekkel a reformokkal; ismét hangsúlyozza, hogy ezt egyoldalú uniós lépésként kell megtenni és nem az orosz fenyegetések vagy az EU és Ukrajna viszonyába történő beavatkozás hatására, vagy annak árán, hogy kockáztassák az EU és Ukrajna közötti teljes körű társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépését, ami azzal a veszéllyel járna, hogy egy ilyen felhigított megállapodási forma befolyásolhatná a többi partnerországgal kötött megállapodásokat is;

4.      felszólítja az Unióval kötött társulási megállapodások végrehajtásában tapasztalattal rendelkező tagállamokat, hogy adják át a megszerzett tapasztalatot és tudást Ukrajnának;

5.      hangsúlyozza, hogy Oroszországnak minden eddiginél kevesebb alapja van kritizálni az EU és Ukrajna között létrejött megállapodást vagy arra, hogy indokolatlan kereskedelmi korlátozásaokkal és katonai agresszióval reagáljon rá; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ez az új fejlemény arra ösztönzi Oroszországot, hogy még inkább a megfélemlítés politikáját alkalmazza Ukrajnával szemben, és bevonja saját befolyási övezetébe; attól tart, hogy a konfliktus átterjed Grúziára és Moldovára is;

6.      újra hangsúlyozza, hogy az EU novemberben tervezte elindítani az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó misszióját, a közös biztonság- és védelempolitika égisze alatt működő polgári missziót, amely az ukrajnai polgári biztonsági ágazat – beleértve a rendőrséget és a jogállamiságot – reformjának támogatását célozza; felszólítja az Uniót, hogy bocsássa rendelkezésre a mandátum betöltéséhez szükséges forrásokat;

7.      hangsúlyozza, hogy a reformnak és a társulási menetrendnek az Ukrajna területi tintegritásának és egységének biztosításáért folyó küzdelemmel párhuzamosan folytatódnia kell; hangsúlyozza, hogy e két feladat elválaszthatatlanul és egymást segítő módon összekapcsolódik; kiemeli az olyan békés párbeszéd és decentralizáció szükségességét, amely biztosítja, hogy az egész terület feletti uralom a központi kormány kezében maradjon, garantálva Ukrajna egységét;

8.      üdvözli a háromoldalú kapcsolattartó csoport által szeptember 5-én Minszkben létrehozott tűzszüneti megállapodást, és reméli, hogy a 12 pontból álló minszki jegyzőkönyv megteremti a Porpsenko elnök béketervének teljes körű végrehajtásához szükséges feltételeket, beleértve az ukrán határok EBESZ által hitelesített állandó és hatékony ellenőrzését, az orosz csapatok, illegális fegyveres csoportok, katonai felszerelések és zsoldosok Ukrajna nemzetközileg elismert területéről történő teljes és feltétel nélküli kivonását és a túszok szabadon engedését; sajnálatosnak tartja, hogy a szeparatisták és az orosz erők folyamatosan megsértik a tűzszünetet és továbbra is folyamatosan építik ki kapacitásaikat;

9.      határozottan úgy véli, hogy az oroszok által meghatározott imperialista politika és az Ukrajna ellen folytatott hadviselés komolyan veszélyezteti az uniós politikák végrehajtását; kiemeli, hogy sürgősen szükség van arra, hogy az Unió határozottabban törekedjen saját szomszédsági politikájának kiterjesztésére és védelmére, és lépjen fel Oroszországgal szemben azáltal, hogy elszigeteli nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolataiban, így nagyobb árat kell fizetnie jogsértő politikáiért;

10.    komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a tűzszünet ürügyként szolgál az orosz csapatoknak az átcsoportosításhoz, hogy folytathassák a Krím-félszigethez és azon túl a Dnyeszter-melléki területekhez vezető „szárazföldi folyosó” kialakítására irányuló offenzívájukat, és ezáltal valójában egy új vasfüggönyt hozzanak létre; ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet Putyin elnök Novorosszijával kapcsolatos veszélyes nyilvános kijelentéseire, amelyek a 18. század cári, gyarmatosító politikájából származnak;

11.    határozottan elítéli az orosz katonai személyzet keleti területekre történő benyomulását, az emberi kapacitás és katonai felszerelés Oroszországi Föderációból Ukrajnába történő folyamatos áramlását, valamint az úgynevezett „humanitárius segélyt szállító konvojok” érkezését, amelyek nem rendelkeznek az ukrán fél előzetes engedélyével és nem adnak hozzáférést a nemzetközi humanitárius szervezeteknek; komoly aggodalmának ad hangot, hogy az Oroszországi Föderáció „békefenntartásban” vállalt aktív szerepét követően a terület kétszer olyan instabillá vált és a humanitárius folyosón való áthaladás közben körbekerítették és ágyúzták az ukrán zászlóaljakat;

12.    kijelenti, hogy határozottan támogatja Ukrajna területi integritását, egységét és szuverenitását; ismételten hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösség nem fogja elismerni a Krím és Szevasztopol illegális annektálását vagy a donbaszi „kváziköztársaságok” létrehozására irányuló kísérleteket; felszólítja az Uniót, hogy hatékonyabban képviselje a Krím-félsziget illegális annektálásának el nem ismerésére vonatkozó politikáját, többek között azáltal, hogy betiltja az uniós beruházásokat a Krím-félsziget és Szevasztopolban működő állami és magánszektor egészében; elítéli továbbá a krími ukrán állampolgárok esetében a kényszerített útlevélkiadást, az ukránok és krími tatárok üldözését és az önjelölt vezetők által az olyan krími polgárok ellen tett fenyegető kijelentéseket, akik kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy szavazzanak a következő parlamenti választásokon;

13.    újra fleszólítja Oroszországot, hogy térjen vissza a nemzetközi jog melletti elköteleződés útjára azáltal, hogy tiszteletben tartja saját, többek között az ENSZ Alapokmányában, az EBESZ Helsinki Záróokmányában és a budapesti megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásait, kivonja csapatait ukrajnából és megállítja a határain keresztül Ukrajnába tartó zsoldosok beáramlását és leállít minden nekik nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatást, valamint szabadon engedi a túszokat, köztük Nagyija Szavcsenkót, akit Ukrajnában foglyul ejtettek, illegálisan Oroszországba szállítottak és Moszkvában fogva tartanak;

14.    határozottan elítéli az észt hírszerző tiszt észt területről történő jogtalan elrablását és Oroszországba hurcolását, és felszólítja az orosz hatóságokat, hogy haladéktalanul bocsássák szabadon Eston Kohvert és tegyék lehetővé Észtországba történő biztonságos hazatérését;

15.    felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy tanuljanak a dél-kelet-ukrajnai szélsőséges és drámai helyzetből és abból, hogy ebben folyamatosan milyen szerepet játszik Oroszország, ami továbbra is fenyegetést jelent az Európai Unió és különösen a keleti szélen elhelyezkedő tagállamainak oszthatatlan biztonságára; óva int az Oroszország részéről esetlegesen fontolgatott további, az uniós tagállamokra és a NATO-ra nyomást helyező vagy őket próbára tevő fenyegető forgatókönyvektől, úgymint a hibrid hadviselés vagy az energiakártya kijátszása;

16.    határozottan úgy véli, hogy az EU részéről az egyetlen lehetséges válasz Oroszország fenyegetéseire, ha egységesen lép fel és közös álláspontot képvisel Oroszországgal szemben; úgy véli, hogy az EU-nak újra kell gondolnia Oroszországgal folytatott kapcsolatait és új, egységes megközelítést kell alkalmaznia Oroszországgal szemben, beleértve a hiteles külső energiaügyi- és védelempolitikát is;

17.    felszólítja a tagllamokat, hogy erősítsék meg saját katonai kapacitásaikat és egészítsék ki a NATO kapacitásait az Unió különböző típusú háborúkkal, különösen a hibrid hadviseléssel szembeni ellenállóképességének növelése érdekében; felszólítja az Uniót, annak intézményeit és politikai erőit, hogy erősítsék meg a közös elkötelezettséget, a külső veszélyek elhárítására irányuló kapacitást, az egységet és a szolidaritást;

18.    szorgalmazza az Ukrajna gázellátásáról szóló háromoldalú megbeszélések folytatását annak érdekében, hogy megoldást találjanak a júniusban felfüggesztett gázellátás helyreállítására; ismét hangsúlyozza, hogy az EU szomszédos államaiból Ukrajnába áramló ellenirányú gázáramlás segítségével kell biztosítani a gázellátást;

19.    kiemeli, hogy radikálisan növelni kell az Unió energiabiztonságát, -függetlenségét és a külső nyomással szembeni ellenállóképességét az energiaágazat konszolidációja, az energiainfrastruktúrának az Unió szomszédos államaiban történő fejlesztése és az ezen országok és az EU közötti rendszerösszekötők fejlesztése révén, az Energiaközösség célkitűzéseivel összhangban, valamint egy teljes körűen működő szabad európai gázpiac kiépítése érdekében a lehető legsürgősebben végre kell hajtani a közös érdekű, prioritást élvező projekteket;

20.    üdvözli a NATO arra irányuló ismételt ígéretét, hogy elsődleges fontosságú kérdésként kezeli a közös biztonság ügyét, valamint a Washingtoni Szerződés 5. cikke iránti elkötelezettségét; üdvözli a Newportban rendezett NATO-csúcstalálkozón született arra irányuló határozatokat, hogy növeljék a keleti szövetségesek biztonsági szintjét, beleértve egy „lándzsahegy” alakulat létrehozását, folyamatos, rotáló NATO katonai jelenlétet és a logisztikai infrastruktúra kialakítását, valamint az ukrán fegyveres erők megerősítését célzó támogatást;

21.    megjegyzi, hogy a tagállamok kétoldalú szinten biztosíthatják Ukrajnának a biztonsághoz és védelemhez szükséges fegyvereket, technológiát és tudást; hangsúlyozza, hogy ezt a lehetőséget támogatták a newporti NATO-csúcstalálkozón; az az álláspontja, hogy az Uniónak ösztönözni kellene a tagállamokat ennek megtételére; kéri az Uniót, hogy fontolja meg kiképzők és katonai technológia biztosítását, Mulino-típusú kiképzési ismeretek átadását Ukrajna szárazföldi hadseregének támogatásához, valamint tengerészeti kapacitásainak növelését a fekete-tengeri partvidék és légvédelmi rendszerének védelme érdekében;

22.    üdvözli a francia elnök, Francois Hollande döntését, hogy leállítja két Mistral osztályú hadihajó Oroszországnak történő szállítását, és a szállítást az ukrajnai helyzet alakulásától teszi függővé; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy amennyiben a szerződés felbontásra kerül, fontolják meg, milyen intézkedéseket lehet hozni a Franciaországot ért több mint 1,2 milliárd euró összegű pénzügyi veszteség kompenzálására, és milyen módokon használhatók fel a Mistral hadihajók uniós vonatkozású missziókban;

23.    üdvözli a folytatódó agresszió, fegyveres invázió és Kelet-Ukrajna destabilizálása miatt Oroszországgal szemben elfogadott uniós korlátozó intézkedéseket; támogatja további, a pénzügyi, energia- és katonai ágazatot, valamint a kettős felhasználású termékeket és érzékeny technológiákat sújtó szankciók bevezetését, és a célzott személyek számának növelését, beleértve az új vezető réteget Donbaszban, a Krím-félsziget kormányát, valamint orosz döntéshozókat és oligarchákat; üdvözli ezek 2014. szeptember 12-i hatálybalépését;

24.    felszólítja az Uniót, hogy tartsa fenn, terjessze ki és fokozza a szankciókat, és vonja teljeskörű gazdasági blokád alá Oroszország pénzügyi és gazdasági rendszerét, zárja ki Oroszországot a nukleáris együttműködésből és a Swift rendszerből, és teljes fegyverembargót hajtson végre Oroszországgal szemben;

25.    hangsúlyozza, hogy egyértelmű kritériumokat kell meghatározni, amelyek teljesítése megakadályozza az Oroszországgal szembeni magasabb szintű korlátozó intézkedések bevezetését, illetve visszafordítja amár életben lévőket; hangsúlyozza, hogy e kritériumoknak magukban kell foglalniuk az orosz csapatok ukrán területekről történő teljes körű kivonását, a tűzszünet Oroszország részéről történő tiszteletben tartását, az ukrán határok ténylegesen megvalósuló nemzetközi ellenőrzését és Ukrajna teljes területe feletti uralmának helyreállítását;

26.    kiemeli a maláj légitársaság MH17 számú járata lezuhanásának okaira vonatkozó – a Holland Biztonsági Testületre bízott – független, gyors és teljes körű vizsgálat, valamint a gép lezuhanásáért felelősök felelősségre vonásának fontosságát ; emlékeztet arra, hogy a Holland Biztonsági Testület kiadta az MH17-es járat 2014. szeptember 9-i lezuhanásának kivizsgálásáról készült előzetes jelentését; hangsúlyozza, hogy az eddigi előzetes eredmények alapján nem találtak a repülőgéppel vagy a személyzettel kapcsolatos semmiféle technikai vagy működési problémára utaló jelet, és hogy az első részen megfigyelhető sérülés nyomai arra utalnak, hogy a gépen számos kívülről érkező nagy energiájú tárgy fúródott át;

27.    felszólítja a nemzetközi sportszervezeteket, hogy vonják vissza Oroszországtól a 2014 őszén esedékes F1 Grand Prix és a 2018-as FIFA labdarúgó-világbajnokság megrendezési jogát;

28.    üdvözli azt a döntést, hogy 2014. október 26-án előrehozott választásokat rendezzenek Ukrajnában és szabad és tisztességes választások megrendezését várja a kormánytól; felszólítja Ukrajnát, hogy tegye átláthatóvá a pártok és politikai kampányaik finanszírozását; reméli, hogy határozott többség támogatja majd a megoldásra váró fontos kérdéseket és szükséges reformokat; elkötelezett amellett, hogy választási megfigyelőket küldjön a választások figyelemmel kísérésére és komoly nemzetközi választási megfigyelő misszió felállítását szorgalmazza a nehéz körülmények között sorra kerülő kulcsfontosságú választások felügyeletére;

29.    súlyos aggodalmának ad hangot a katasztrofális kelet-ukrajnai humanitárius helyzet kapcsán, különösen gondolva a következő télre; kiemeli az EU égisze alatt végrehajtandó hathatós humanitárius támogatás fontosságát, mellyel kimutathatjuk a Kelet-Ukrajnában szenvedő emberek iránti támogatásunkat; ezért felszólítja az Uniót, hogy sürgősen tegyen lépéseket, többek között küldjön humanitárius segélykonvojt a leginkább rászorulók számára;

30.    elismerését fejezi ki az ukrán hatóságok által az oktatáshoz való jog biztosítására és különösen arra irányuló erőfeszítések miatt, hogy valamennyi gyermek mihamarabb visszatérhessen az iskolákba a konfliktus által érintett területeken; kiemeli az erőszakos cselekményeknek közvetlenül kitett gyermekeknek nyújtandó pszichológiai segítség fontosságát;

31.    üdvözli a Bizottságnak a zöldség- és gyümölcságazatra és a tilalom által leginkább érintett termékekre vonatkozó átmeneti kivételes intézkedésekre adott gyors válaszát; felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be megfelelő, megkülönböztetésmentes és célzott támogatási intézkedéseket azon gazdaságok, élelmiszer-ipari vállalkozók és halászok számára, akiket leginkább sújtott az Oroszország részéről uniós termékekre kivetett tilalom;

32.    kéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a mezőgazdaság, élelmiszeripar, halászat és akvakultúra piacait, hogy a bekövetkező változásokról értesíthesse a Tanácsot és a Parlamentet, és hogy felmérhesse azon intézkedések hatását, amelyeket esetlegesen az érintett termékek listájának kibővítése és a 125 millió eurós keret növelése érdekében hoznak; arra kéri a Bizottságot, hogy fellépése ne csak piaci intézkedésekre korlátozódjon, hanem hozzon középtávú intézkedéseket az Unió harmadik országok piacain való jelenlétének megerősítésére (pl. promóciós tevékenységek);

33.    mérlegeli annak lehetőségét, hogy a mezőgazdasági alapokon kívül más uniós alapokból is merítsen, hiszen a válság elsősorban és leginkább politikai természetű és nem piaci hiányosságok vagy rossz időjárási körülmények okozzák;

34.    kéri a Bizottságot, hogy a parti államokkal kötött megállapodásokban megfelelő kvótarugalmasságban állapodjon meg;

35.    kéri a tagállamokat, hogy ETHA-t különleges pénzügyi támogatásként az európai halászati ágazat és az akvakulturális termékek pénzügyi támogatásra fordítsák;

36.    kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy átmenetileg módosítsák az éves kvótarugalmassági szabályokat annak érdekében, hogy a kvóták több mint 10%-át is át lehessen vinni a következő évre (jelenleg ez a rugalmassági szabály van érvényben), és hogy segítsenek a halászoknak a tiltott termékek más piacokon történő értékesítésében.

37.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0009.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat